Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı indikatör karışımlarının pH dönüm aralıklarının incelenmesi

4th International Academic Studies Conference, 28-30 September 2020, Elazığ, Turkey, 28 September - 30 December 2020, vol.1, pp.326-329 Creative Commons License

Investigation of mud volcano composition inTurkmenistan

1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.153 Creative Commons License

The effect of different anions using electrocoagulation technique in waste water treatment

2th All in One Conference, International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, United Arab Emirates, 23 March 2015, pp.90 Sustainable Development

The Effect of Different Anions Using Electrocoagulation Technique in Waste Water Treatment

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLECULAR CHEMISTRY , İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.28 Creative Commons License Sustainable Development

paracetamol içeren ilaç fabrikası atık sularının elektrokimyasal yöntem kullanılarak arıtılması

1.İlaç kimyası üretimi, teknolojisi, standardizasyonu kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 March 2013, pp.62 Creative Commons License

Modifie Edilmiş Doğal Polimerlerin Ağır Metal Adsorpsiyonlarının İncelenmesi

III. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir, Turkey, 12 - 15 July 2012, pp.240 Creative Commons License Sustainable Development

Elektrokimyasal Yöntemlerle Atık Su Arıtma

III.Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir, Turkey, 12 - 15 July 2012, pp.37 Creative Commons License Sustainable Development

Bazı Toprak Alkali Metal Bileşiklerinin Emisyon Özelliklerinin Doping Maddeler Kullanılarak Geliştirilmesi

II.AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2012, pp.2

Bazı Atık Su Arıtma Parametrelerinin Elektrokimyasal Yöntem Kullanılarak İncelenmesi

II.AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2012, pp.1

Asit Karışımları Analizinin Tayin Sınırının Belirlenmesi

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.148 Creative Commons License

Atık Su Arıtma Parametrelerinden Bazılarının Elektrokimyasal Yöntemle İncelenmesi

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.164 Creative Commons License Sustainable Development

Asit karışımlarının titrasyonla analizi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006, pp.9 Creative Commons License

TRACE ELEMENT SPECİATİON IN FRESH WATER USING IRON OXIDE GEL TECHNIQUE

3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romania, 12 - 14 September 2005, pp.33 Creative Commons License

Recovery of heavy metals from wastewater

3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romania, 12 - 14 September 2005, pp.100 Creative Commons License Sustainable Development

Determination of natural dye extracted from rhus coriaria (sumac)

fifth congress of pure and applied chemistry for the students of macedonia, Skopje, Macedonia, 16 - 18 October 2003, pp.64

Improvement of constant ion concentration in on-line process and FIA

the sixth international symposium on new trends in chemistry, Al-Jizah, Egypt, 4 - 08 January 2003, pp.3

Profiling electroplating bath

xvii congress of chemists and technologists of macedonia, Skopje, Macedonia, 18 - 20 April 2002, pp.113

RECOVERY OF METALS FROM ELECTROPLATİNG INDUSTRY WASTE RİNSE WATER BY İON EXCHANGE RESİNS

1st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Odesa, Ukraine, 11 - 15 September 2001, pp.77 Creative Commons License