Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Multistage Study of Enhancing Mental Well-Being in Young Researchers

International Conference on Social Sciences and Humanities in the 21st Century, Vienna, Austria, 24 - 26 November 2023, pp.1 Creative Commons License

Öğretmenlerin Okul Mutluluğu Yordayıcısı Olarak Mesleki Doyum ve Mesleki Tükenmişlik

IX. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.468

Psikolojik Esnekliğin Bir Yordayıcısı Olarak Ebeveynleşme

IX. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.274

Pozitif Öğretmen Özelliklerinin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu İncelemesi

IX. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.467

CİSEF ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2023, pp.15

Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Çevrimiçi Eğitim Süreci Deneyimleri: Akademik Motivasyon

Conference: VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.127 Sustainable Development

International Congress of Research and Practice Education, 29 October - 01 November 2020, pp.285-294 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Etik Karar Verme Modelleri

in: Psikolojik Danışmada Etik Vaka Kitabı, M. Engin Deniz,Ümüt Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.22-27, 2023

Makale Vaka Analizi

in: Psikolojik Danışmada Etik Vaka Kitabı, M. Engin Deniz,Ümüt Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.22-27, 2023

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi Bağlamında Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

in: Akademik Araştırmalar 2020, Editör, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, pp.285-294, 2020

Metrics

Publication

15

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals