Announcements & Documents

EĞİTİMDE DEĞİŞEN PARADİGMALAR
Report
4/14/2023

geçmişten geleceğe eğitimde dönüşüm Eğitimde değişen paradigmalar (6).p....pptx Creative Commons License

Program Geliştirme dersi sunusu
Lecture Note
10/27/2022
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Lecture Note
10/27/2022
MİLLİ EĞİTİMDE MİLLİLİK SORUNU
Report
10/27/2022
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Lecture Note
2/18/2022

Ders sunumları 1. kısım

Araştırma Yöntemleri-1.pptx Creative Commons License

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Lecture Note
2/18/2022

Ders sunumları 2. kısım

Araştırma Yöntemleri-2.pptx Creative Commons License