Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Program Geliştirme Modelleri Üzerine Bir İnceleme

Eğitim Yönetimi , vol.4, no.13, pp.79-97, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İngilizce Drama Ekstra Programına İlişkin Okul Tabanlı İhtiyaç Analizi ve Program Tasarımı

11th International Congress on Curriculum and Instruction, Aydın, Turkey, 27 October 2023, pp.813-818 Creative Commons License

Conceptualizing and Enacting of Critical Thinking across diverse Curricula at Higher Education

10th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.1152-1159 Creative Commons License Sustainable Development

Amerika Birleşik Devletleri'nde Uygulanmakta Olan Karakter Eğitimi Programlarının İncelenmesi: "Olumlu Eylem Programı" Örneği

VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 01 September 2021, vol.7, pp.81-102 Sustainable Development

Çevrimiçi İngilizce Sınıfında Oyunlaştırma Öğelerinin Kullanılmasının Etkililiği Üzerine Bir Karma Araştırma

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi/ VII. International Congress on Education and Social Sciences, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, pp.157-158 Creative Commons License Sustainable Development

DİJİTAL ÖYKÜLEME YÖNTEMİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ: BİRKAPSAM BELİRLEME ÇALIŞMASI

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 22 February 2021, pp.88-97 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE 2006-2020 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ ELEŞTİREL OKUMA KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, Turkey, 22 February 2021, pp.98-106

Eğitimin Geleceği Geleceğin Eğitimi

VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

Okulöncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi

V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Investigating Beliefs regarding Mathematics during Transition from Pre-service to in-serviceMathematics Teacher: A Four-Year Qualitative Longitudinal Study

5th ICRTEL 2019 – International Conference on Research in Teaching, Education Learning, Roma, Italy, 1 - 02 May 2019, vol.5, pp.14

Sıbyan Mektepleri İle Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, Italy, 28 - 30 July 2018

The Evaluation of the Project Preparation Methods and Techniques In-Service Teacher Training Program According to the Four-Level Evaluation Model

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrade, Serbia And Montenegro, 6 - 09 May 2018, vol.1, no.1, pp.45 Creative Commons License

Evaluatıon of the Erasmus Ka103 Mobility Programme According to Views of Students and Coordinators

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrade, Serbia And Montenegro, 6 - 09 May 2018, vol.1, no.1, pp.46 Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.57

Enhancing EFL Learners’ Academic Performance Through Flipped Classroom Model: A Mixed Method Study

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.5, no.5, pp.256-257

Exploring the Effect of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs: A Mixed Method Study.

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.5, no.5, pp.258-259

Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents

ERPA International Educational Sciences Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 July 2016 Creative Commons License

Faculty Members Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey A Case Study

Belgrade International Conference on Education 2015. Tomorrow People Organization, Belgrade, Serbia And Montenegro, 23 - 25 October 2015

Morpheme acquisition in EFL context Third person singular agreement morpheme s

GlobELT 2015 Conference. An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 16 - 19 April 2015, pp.806-810 Creative Commons License

Connectivism Traditional or Modern

ICSED 2015. Learning for Life, Sucueva, Romania, 28 - 30 May 2015 Creative Commons License

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 April 2015, pp.42 Creative Commons License

Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, no.214, pp.123

Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Motivasyonları ile Okula Yönelik Metaforik Algılarının Karşılaştırmalı Analizi

IV. Ulusal Üstün Zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Kongresi- (Üstünler ve Gelecek), Turkey, 22 - 25 September 2014 Creative Commons License

Quality Standards in Efl Teaching in Turkey An Attempt to Internationally Minded Efl Teacher

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 1 - 03 September 2014 Creative Commons License

Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik Görüşleri

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 1 - 03 September 2014 Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme Düzeyleri

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 01 June 2014, vol.1, pp.179-180 Creative Commons License

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.17

İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öz Yönetim Becerilerine Yönelik Programın Değerlendirilmesi

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 April 2014

Dünyada ve Türkiyede Ayakkabı Eğitimi ve İngiltere Örneği

International Symposiumon Changes and New Trends in Education, 01 November 2013

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Algıları: Bir Metafor Çalışması

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 April 2013

Preschool Teachers Educational Needs for Effective Guidance

2. International Scientific Conference. Pedagogy, Education and Instruction, 01 March 2013

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.35

Perceptions on Online learning in the Context of Distance Education

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, 01 November 2012

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Turkey, 17 May 2012, pp.19-23

The Place of ICT in Vocational Education: A Sample Training Tool

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 01 October 2011 Creative Commons License

Training in Excellence in Textile: An Accomplished Cooperation Case with the Balkan Partners

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 November 2010 Creative Commons License

The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly

11th International Conference on Further Education in the Balkan, 01 October 2008

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 11 - 13 March 2008, pp.671-680

Technology Based Training: A Multinational Technology Sharing Case

International Technology, Education and Development Conference (INTED), 01 March 2008

Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, 01 November 2007

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, 01 November 2007

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.196-201

Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri

5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.246-255

Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 13 - 15 July 2004, pp.34

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 01 May 2000

Books & Book Chapters

Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımı

in: Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları, Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Editor, PEGEM, Ankara, pp.434-464, 2021 Sustainable Development

Child Friendly City, Çilimli

LAP Lambert Academic Publishing, Chisinau, 2020 Sustainable Development

İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan ”Saygı” Kök Değerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

in: Eğitimde Elli Yıl (Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek’e Armağan), Berna Aslan,Fatma Bıkmaz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.231-258, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Cognitive Learning Theories

in: LEARNING AND TEACHING, Zeki Kaya,Ahmet Selçuk Akdemir, Editor, Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.31-46, 2016 Creative Commons License

Preschool Teachers’ Educational Needs for Effective Guidance

in: Pedagogija, Obrazovanje, - -, Editor, Madunarodna, Gorazhde, pp.256-262, 2014 Creative Commons License Sustainable Development

Bilişsel Kuramlar

in: Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Kaya,Z., Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-171, 2012 Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey

in: European Unification and Educational Challenges in the Balkans., Terzis,N., Editor, Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers S.A., Athens, pp.265-271, 2008 Creative Commons License Sustainable Development

Determination of the Quality Assurance Standarts in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey.

in: European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Terzis,N., Editor, Greece Publishing House, Kyriakidis Login Brothers, Athens, pp.254-264, 2008 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

in: ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Tasarımı, Demirel Ö,Eralp E., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.111-144, 2007 Sustainable Development

Eğitimin Felsefi Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, - -, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.84-103, 2007 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, - -, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.111-144, 2007 Creative Commons License Sustainable Development

Sınıfta Öğretim Liderliği

in: Sınıf Yönetimi, - -, Editor, Ekinoks Yayınları, Ankara, pp.17-48, 2007 Creative Commons License Sustainable Development

Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması

in: Sınıf Yönetimi, --, Editor, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.86-121, 2006 Creative Commons License Sustainable Development

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

139

Citation (WoS)

34

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

72

H-Index (Scopus)

8

Project

16

Thesis Advisory

21

Open Access

55
UN Sustainable Development Goals