Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin MAtematik Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.344-370

Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Hazırlanan Etkinlikler İle Uygulanan E-Portfolyo Hakkındaki Öğrenci Görüşleri -

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.65-78

Matematik Bölümlerindeki Lisans Öğrencilerinin Akademik Benlik Yönelimlerinin Belirlenmesi Ve Ortaokul Öğrencilerine Aktarılması

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.17-26

Türk Matematikçilerin Yaşamlarını Ve Matematiğe Katkılarını Dramatizasyon Tekniği Kullanarak Anlatma

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.28-37

Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Hazırlanan Etkinlikler ile Uygulanan E-Portfolyo Hakkındaki Öğrenci Görüşleri

V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.27-37

Ortaokul Öğrencilerinin Tasarladıkları Oyunların Matematik Okur Yazarlığı Açısından Analizi.

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi., İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2018, pp.25-26

TÜRKİYE’DE STEM VE MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ TEMATİK ANALİZİ (ULUSAL VE SSCI İNDEXLİ DERGİLER KAPSAMINDA)

3.ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI, İstanbul, Turkey, 17 December 2018, pp.16-23

ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARININ STEM EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI, İstanbul, Turkey, 17 December 2018, pp.34-40

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK VE MÜZİKARASINDAKİ İLİŞKİYİ KEŞFETMELERİ

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 December 2018, pp.25-32

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Düzeylerininİncelenmesi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 December 2018, pp.17-24

Eğitim Boyutu ile Anadolu Süslemelerindeki Geometri

II. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 06 January 2018, pp.2

Matematiksel Düşüncenin Kültürel İfadesi: Etnomatematik

II. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 06 January 2018, pp.1

Mangala ve Matematik

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.45

Gelenbevi İsmail Efendi ve Gerçekçi Matematik Öğretimi

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.15

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yazdığı Matematiksel Hikayelerin İrdelenmesi

Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 April 2017, pp.28

The Evaluation of the Mathematics Candidate Teachers’ Anxiety Towards Mathematics Teaching with Fuzzy Logic

International Conference on Modern Education Studies, Cidde, United Arab Emirates, 25 January 2017, pp.30

Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bulanık Mantık İle Değerlendirilmesi

III rd International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Turkey, 31 May 2016, pp.25

Books & Book Chapters

Milli Oyunumuz Dokuztaş ve Matematik Öğretimi

in: Milli Eğitim Üzerine Yazılar, Ali Fuat Arıcı, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.143-155, 2019

Artificial Neural Networksin the Prediction of Academic Success

in: New Educational Trendsin Turkey, Ünsal Umdu Topsakal, Gülbin Özkan, Editor, Trafford Publishing , California, pp.69-82, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

81

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

25

Thesis Advisory

10

Open Access

23
UN Sustainable Development Goals