Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

MATHEMATICAL ACTIVITY DESIGNS CONDUCTED WITH E-PORTFOLIO BY SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION

European Journal of Alternative Education Studies , vol.6, no.2, pp.1-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanılabilirliğinin İncelenmes

International Journal of Social and Educational Sciences, vol.5, no.10, pp.209-224, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ACTIVITIES USING ELECTRONIC PORTFOLIO

European Journal of Open Education and E-learning Studies, vol.3, no.2, pp.126-145, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALUATION OF PROSPECTIVE MATH TEACHERS’ ABILITY TO ENTER GRADUATE EDUCATION WITH FUZZY LOGIC ALONG WITH VARIOUS COMPONENTS

European Journal of Education Studies, vol.3, pp.61-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

International Journal of Social and Educational Sciences, vol.5, no.10, pp.209-224, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretimi İçin Geliştirilen Dönüşüm Çarkı Materyalinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

International Journal of Social and Educational Sciences, vol.4, no.7, pp.96-119, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Eğitim Çalışmalarında Kullanılmasının Alan Yazın Işığında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.7, pp.28-42, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teaching Multiplication and Multiplication Tables by the Application of Finger Multiplication

Journal of Alternative Education Studies, vol.3, no.4, pp.124-147, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Analyzing Applicability of a Mathematical Story Named My Fractal Tree Teachers and Students Views Regarding Its Application

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.521-548, 2016 (Other Refereed National Journals)

Metaphorıcal Perceptıons of Geometrıcal Concepts by Secondary School Students Identıfıed As Gifted and Identıfıed As Non-Gıfted

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faktöriyel ve Permütasyon Konusunun Öğretilmesinde Uygulanan Şifreleme Etkinliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.40, pp.131-146, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Teaching Carried Out by Using Worksheets on the Algebraic Thinking Levels of Primary School 8th Grade Students

British Journal of Education Society & Behavioural Science, vol.10, no.3, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları

Eurasian Education&Literature Journal, vol.1, pp.43-58, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Attitudes of Primary Mathematics Pre-Service Teachers Candidates Toward Graduate Education

International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, no.2, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşımı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.8, pp.203-214, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Views of Primary School Mathematics Teachers about Mathematics Project Studies in Schools

International Online Journal of Educational Sciences, vol.5, no.2, pp.370-380, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tam Sayılar Konusunun Canlandırma Tekniği İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi

International Journal Social Science Research, vol.2, no.2, pp.114-136, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yer Değiştirme Şifrelemesi Etkinliğinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Öğrencilerin Etkinlikle İlgili Görüşleri

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.53-90, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler

I N T E R N A T I O N A L J O UR NA L O F S OC I A L S C I E NC E R E S E A R C H, vol.1, no.1, pp.26-40, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerdeğiştirme şifrelemesinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşleri

Kalem Eğitim ve insan bilimleri dergisi, vol.2, pp.53-90, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin MAtematik Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.344-370

Matematik Bölümlerindeki Lisans Öğrencilerinin Akademik Benlik Yönelimlerinin Belirlenmesi Ve Ortaokul Öğrencilerine Aktarılması

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.17-26

Türk Matematikçilerin Yaşamlarını Ve Matematiğe Katkılarını Dramatizasyon Tekniği Kullanarak Anlatma

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.28-37

Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Hazırlanan Etkinlikler İle Uygulanan E-Portfolyo Hakkındaki Öğrenci Görüşleri -

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.65-78

Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Hazırlanan Etkinlikler ile Uygulanan E-Portfolyo Hakkındaki Öğrenci Görüşleri

V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.27-37

Ortaokul Öğrencilerinin Tasarladıkları Oyunların Matematik Okur Yazarlığı Açısından Analizi.

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi., İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2018, pp.25-26

TÜRKİYE’DE STEM VE MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ TEMATİK ANALİZİ (ULUSAL VE SSCI İNDEXLİ DERGİLER KAPSAMINDA)

3.ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI, İstanbul, Turkey, 17 December 2018, pp.16-23

ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARININ STEM EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI, İstanbul, Turkey, 17 December 2018, pp.34-40

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Düzeylerininİncelenmesi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 December 2018, pp.17-24

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK VE MÜZİKARASINDAKİ İLİŞKİYİ KEŞFETMELERİ

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 December 2018, pp.25-32

Eğitim Boyutu ile Anadolu Süslemelerindeki Geometri

II. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 06 January 2018, pp.2

Matematiksel Düşüncenin Kültürel İfadesi: Etnomatematik

II. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 06 January 2018, pp.1

Gelenbevi İsmail Efendi ve Gerçekçi Matematik Öğretimi

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.15

Mangala ve Matematik

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.45

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yazdığı Matematiksel Hikayelerin İrdelenmesi

Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 April 2017, pp.28

The Evaluation of the Mathematics Candidate Teachers’ Anxiety Towards Mathematics Teaching with Fuzzy Logic

International Conference on Modern Education Studies, Cidde, United Arab Emirates, 25 January 2017, pp.30

Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bulanık Mantık İle Değerlendirilmesi

III rd International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Turkey, 31 May 2016, pp.25

Books & Book Chapters

Milli Oyunumuz Dokuztaş ve Matematik Öğretimi

in: Milli Eğitim Üzerine Yazılar, Ali Fuat Arıcı, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.143-155, 2019

Artificial Neural Networksin the Prediction of Academic Success

in: New Educational Trendsin Turkey, Ünsal Umdu Topsakal, Gülbin Özkan, Editor, Trafford Publishing , California, pp.69-82, 2017

Other Publications