Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Mesleki ve Teknik Eğitimde Entelektüel Sermaye

TSE Standard Dergisi , vol.44, no.525, pp.84-93, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitimde Takım Çalışması

TED Eğitim ve Bilim Dergisi , vol.28, no.130, pp.8-15, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitimde Kıyaslama (Benchmarking)

MPM Verimlilik Dergisi , vol.1, no.1, pp.57-68, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitimde Karara Katılma

MEB Milli Eğitim Dergisi , vol.155, no.1, pp.170-181, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitimde Demokratik Liderlik ve İletişim

F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi , vol.11, no.1, pp.225-234, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Hedeflerle Yönetimin Eğitime Uygulanması

Çağdaş Eğitim Dergisi , vol.20, no.206, pp.37-40, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

AT ve Türkiye’de İstihdam Sorunu

F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi , vol.6, no.1, pp.200-212, 1994 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Micromanagement in Educational Organizations

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC), İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2021, pp.41-42 Sustainable Development

The Driving Forces of School Autonomy: The Samples of England, New Zealand and People’s Republic of China

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC), İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2021, pp.51-52 Sustainable Development

Fatih Sultan Mehmet’in Dönüşümcü Liderliği

7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.63 Creative Commons License

Weber’in Güç Türlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi

7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.54 Creative Commons License

İlkokullarda Ev Okul Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.506-512

Öğretmenlere Yönelik Motivasyon ve İş Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.13-26

Okullarda Değişimin Yönetimi: Olgubilimsel Bir Araştırma

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.1

Sanal Ortamlardaki Öğretmen-Öğrenci Arkadaşlığının İncelenmesi

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.177

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

21. Yüzyıl ve Kritik Düşünme Becerileri

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 October 2017, pp.1

I·ETT S¸ofo¨rlerinin Egˆitim Programlarının Degˆerlendirilmesi

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.66-68

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.530-533

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.1

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.617-610

Netiket

Eğitim Yönetimi forumu., Ankara, Turkey, 19 October 2017, pp.1

A Comparative Analysis of the Certification Systems of Green Schools.

7th International Conference on Energy and Sustainability, Seville, Spain, 20 September 2017, pp.100-106

The current status of In-service Trainings for teachers and expectations. Do they match?

The European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, 22 August 2017, pp.1

Eğitim Yönetiminde Protokol

VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 01 April 2016, pp.1

Danışman Öğretmen Mentorluk Fonksiyonları ile Aday Öğretmenlerin Öznel Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. International Inctructional Technologies&Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 01 March 2017, pp.1

“Eğitimin Ahlaki Değerler Üzerindeki Etkisi

II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi, Üsküp, Macedonia, 01 February 2016, pp.1

Öğretmen adaylarına mangala öğretiyorum

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 14 May 2015, pp.1

Eğitim Fakültesi Öğrencileri Algılarıyla Akran Mentorluğu

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 01 May 2015

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi

8. Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 November 2013, pp.1-2

Ulusal ve Küresel Ölçekte Üstün Nitelikli İnsana Duyulan İhtiyaç

Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, 01 September 2012

Yeşil Binaların Finansal Faydaları

Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, 01 September 2012

Rethinking Professional Support for Novice School Principals, What should be done?

The European Conference on Educational Research, "The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 01 September 2012

The Problems That Novice Teachers Face in the First Year of the Profession

European Conference on Educational Research ECER, 01 September 2012

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nin Liyakat İlkesine Uygunluğu

5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 June 2012, pp.1

Yeşil Okulların İnsan Sağlığına Etkisi

II. AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri, 01 May 2012

Eğitim Yönetiminde Meritokrasi

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01 May 2012

Üçüncü Öğretmen Olarak Okul Binaları

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 March 2012, pp.1

Denetmen Görüşlerine Göre Denetimde Yaşanan Sorunlar

3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 01 June 2011

Ortaöğretim Öğrencilerinin Denetime İlişkin Metaforik Algıları

II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 01 June 2010, vol.1, pp.257-266

Project Management Maturity Model (PMMM) in educational organizations

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

İlköğretim Müfettişlerinin Denetime İlişkin Algıları

Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, 01 January 2009, vol.1, pp.445-456

Students’ Perceptions Regarding Reputation of Primary Schools

7th International Educational Technology Conference, Nicosia, Cyprus (Kktc), 03 May 2007, pp.1

Obtained Results from the Questionnaires and Overall Evaluation of Views of Target Groups

International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future, 01 May 2007, vol.1, pp.405-413

The Use of Portfolio as An Assessment Tool in Education

International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future, 01 May 2007, vol.1, pp.54-60

Eğitim Örgütlerindeki İç Paydaşların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları

XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 01 September 2006, vol.1, pp.223-224

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Kurum Yöneticilerinin Kültürel Eğilimlerinin Yatay-Dikey Bireycilik ve Kolektivizm Boyutunda İncelenmesi, 01 May 2006, vol.1, pp.423-426

Okul Yöneticilerinin Toplumsal Kültürel Eğilimleri

XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 01 May 2005, vol.1, pp.413-416

Çağdaş Yönetim Düşüncesi Işığında Ahilik Teşkilatı

I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 01 October 2004, vol.1, pp.635-642

Eğitim Sistemimizdeki Okullaşma Oranlarının Analizi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 01 July 2004, vol.1, pp.1-13

Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Uygulama Alanları ve Türleri)

12. Ulusal Kalite Kongresi, Kalite Derneği,, İstanbul, Turkey, 13 October 2003, pp.1

Online Eğitim Uygulamalarının Geliştirilmesinde Kıyaslama (Benchmarking) Yaklaşımının Kullanılabilirliği

III.International Educational Technology Conference and Fair, 01 May 2003, vol.1, pp.84-96

Yönetim Süreçleri ve Örgütsel İletişim

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 23 October 2002, pp.1

Eğitim Kurumlarında Demokratik Kültür ve Özgürlük

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 September 2000, pp.1

Almanya, İngiltere ve Fransa’da Mesleki Eğitim

III. Öğrenci Sempozyumu, Isparta, Turkey, 03 January 2000, pp.1

YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Uygulamasının Değerlendirilmesi

VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01 September 1998, vol.1, pp.405-413

Eğitim Kurumlarında Örgütsel Değişme ve Yenilik

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, 01 September 1997, vol.1, pp.84-96

Toplam Kalite Yönetiminin Eğitimde Sağlayacağı Yararlar

Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, 01 June 1997, vol.1, pp.267-273

Hizmet İçi Eğitim Yönetimi ve Kalite

4. Ulusal Kalite Kongresi, TÜSİAD-Kalite Derneği, 01 October 1995, vol.1, pp.245-252 Sustainable Development

Hizmet İçi Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesine İlişkin Bir Model

Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, 01 June 1995, vol.1, pp.115-119

Gündüz ve İkili Öğretimin Verimlilik Açısından Analizi

II. Verimlilik Kongresi, 01 October 1994, vol.1, pp.115-119

Teknik Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri ve Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

YÖK/WB Endüstriyel Eğitim Projesi Hizmet İçi Eğitim Konferansı, 01 February 1994, vol.1, pp.405-413

Çevre Eğitiminde Okul Yöneticisinin Rolleri ve Eko-Üniversiteler

Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler 14. Ulusal Semineri

Books & Book Chapters

Örgütsel İletişim

in: Eğitim Yönetimi, Selahattin Turan, Editor, Asos Yayıncılık, Ankara, pp.185-226, 2021 Sustainable Development

Örgütte Protokol Görgü ve Nezaket Kuraları

in: Örgütsel Davranış, Yusuf Cerit, Editor, Asos Yayıncılık, Ankara, pp.255-327, 2021

Eğitim Ekonomisi

Asos Yayınları, Elazığ, 2020

Örgütsel iletişim

in: Eğitim yönetimi, S. Turan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.189-224, 2014 Sustainable Development

Eğitim Bilimine Giriş

in: Türk Eğitim Sistemi, M. Taşpınar, Editor, Elhan Kitap Dünyası, Ankara, pp.277-296, 2014

Öğretmenlik Mesleği

in: Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı, M.Taşpınar, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.211-228, 2002

Other Publications

Metrics

Publication

139

Citation (WoS)

37

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

3

Project

15

Thesis Advisory

36

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals