Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of different anions using electrocoagulation technique in waste water treatment

2th All in One Conference, International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 23 Mart 2015

L-Tirozin’in Magnezyum Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri

YTÜ II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2012, ss.1