Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REPRESENTATION OF TURKISH MYTHOLOGY IN VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT

PEOPLE: International Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.362-370, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Temel Tasarım Dersinde Üç Boyutlu Tasarım Uygulaması

Yıldız Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.62-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LALENİN OSMANLI VE HOLLANDASANATINDAKİ YANSIMALARI

KALEMİŞİ DERGİSİ, cilt.7, ss.163-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LISELERINDE ”GRAFIK TASARIM 11” KITABININ GRAFIK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESI VE BIR TASARIM ÖRNEĞI

Journal of International Social Research, cilt.12, ss.367-376, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Haber Sitelerinin Tasarım Departmanı Yapılanmaları ve Sanat Yönetimi

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, no.8, ss.124-141, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

DERGİ TASARIMINDA TİPOGRAFİ: TSE ÖNCÜ ÇOCUK DERGİSİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.14, ss.117-150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEMEL TASARIM DERSİNDE BİR UYGULAMA: ÜÇ BOYUTLU TASARIM YAPABİLME EĞİTİMİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.554-561, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SANAT TERAPİSİ YÖNTEMİNİN VE TEKNİKLERİNİN SAĞLIK - İYİLEŞTİRME GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Beykoz Akademi Dergisi, cilt.5, ss.150-162, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Merkezli Kullanıcı Arayüz Tasarımlarında İkon Kullanımı

Medeniyet Sanat, cilt.3, ss.8-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEMEL TASARIM DERSİNE MÜFREDAT ÖNERİSİ

Yıldız Journal of Art and Design, cilt.4, ss.88-96, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elbise-i Osmaniye: 1873 Viyana Uluslararası Sergisinde Bir Yaratıcı Endüstri Örneği

BEYKOZ AKADEMİ DERGİSİ, cilt.4, ss.20-42, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

WATER THEMED CARICATURES

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.218-221, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abidin Elderoğlu’nun Kurtuluş Savaşı Temalı “Ayrılış” İsimli Tablosunun Çözümlemesi

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, ss.383-395, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF TURKISH AND AUSTRALIAN CARTOONS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.371-377, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HÜSEYİN AVNİ LİFİJ’İN KURTULUŞ SAVAŞI TEMALI RESİMLERİNİN İKONOLOJİK VE İKONOGRAFİK İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.240-252, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Classification of Turkish Caricature Through Computer Aided Methods

INDIAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK İSLAM KAYNAKLARINDA GÖSTERGEBİLİM

Kalemişi Dergisi, cilt.3, ss.75-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SANAT EĞİTİMİNİN FARKLI TEKNİKLER KULLANILARAK ÖĞRETİLMESİ

Beykoz Akademi Dergisi, cilt.4, ss.65-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ELBİSE-İ OSMANİYE: 1873 VİYANA ULUSLARARASI SERGİSİ’NDE BİR YARATICI ENDÜSTRİ ÖRNEĞİ

Beykoz Akademi Dergisi, cilt.4, ss.20-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Video Sanatında Sergileme Sorunu ve Çözüm Arayışları

Art-e Sanat Dergisi, cilt.9, ss.173-188, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VİDEO SANATINDA SERGİLEME SORUNU VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Art-e Sanat Dergisi, cilt.9, ss.173-188, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanat Ve Siyaset İlişkisinde Sanatçı Misyonerliği

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.11, ss.225-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POPÜLER KÜLTÜRÜN SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİNİ KİTSCHLEŞTİRMESİ

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.5, ss.66-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POPULAR CULTURE'S TURNING WORKS OF ART AND DESIGN INTO KITSCH

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.5, ss.66-74, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Osmanlı Devleti Dönemi Gravürlerinde İstanbul Betimlemeleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, no.39, ss.376-383, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Oluşturma Aşamasında Amblemin Yeri ve Önemi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.107-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARKA OLUŞTURMA AŞAMASINDA AMBLEMİN YERİ VE ÖNEMİ

Journal of Fine Arts Faculty, cilt.1, ss.107-116, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Representation of Mythology in Augmented Reality Environment

International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 2020 , Praha, Çek Cumhuriyeti, 2 - 03 Haziran 2020, ss.9-10 Creative Commons License

Haber Sitesi Tasarımlarında Göz İzleme Teknolojisinin Kullanımı

5. İnsan ve Medeniyet Kongresi, Konya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, cilt.1, ss.52-59

İnternet Haber Sitelerinin Arayüz Tasarımlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.6, ss.133-158

GÜZEL SANATLAR LİSESİ GRAFİK TASARIM DERSİ MATERYAL İNCELEMESİ

6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 1 - 03 Kasım 2018

Kurumsal Kimlik Tasarımında Amblemin Önemi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Grafik Tasarım Öğelerinde Fotoğrafın Etkisi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Lale’nin Türk Ve Hollanda Sanatındaki (Resim / Gravür)Yansımaları

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 13-14 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018

GÜZEL SANATLAR LİSESİ GRAFİK TASARIM DERSİ MATERYAL İNCELEMESI

6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 1 - 03 Kasım 2018

Grafik Öğrencilerine Yönelik Ders Kitabı Projesi “Dijital Grafik” Kitap Çalışması

International Symposium on Textbook, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018

TİPOGRAFİDE MODERN YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA BİR FONT TASARIMI

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 21 - 22 Aralık 2017, ss.105

1980-2000 Yılları Türk Çizgi Hayatı

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.13-21

Mizah Dergilerinin Kapak Tasarımlarının Analizi ve Karşılaştırılması

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.272-281

Identification and Seperation of Turkish and Australian Cartoons By Wavelet Transform and Neural Networks Methods

International Conference on Engineering and Technology (ICET), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2017 identifier

Otuzlu yıllarda Türk Çizgi Karakterleri

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.251-266

Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Yapbozun Önemi

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.61-67

İstanbul Temalı Gravür Çalışmalarında Ekslibris Örnekleri

Uluslararası İstanbul Baskı Resim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.112-121

İstanbul Temalı Gravür Çalışmalarında Ekslibris Örnekleri

ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.112-121

THE USE, PLACE AND IMPORTANCE OF COMMERCIAL POSTERS IN CULTURAL PUBLICITY

Uluslararası Yaratıcı Endüstriler Sempozyumu, 01 Haziran 2016

Çocuk Gelişiminde Tablet Kullanımı

5th world conference on design and arts, 01 Mayıs 2016

Gravurler Uzerinden Istanbul Efsaneleri

Engravist Uluslararasi Baskiresim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Şubat 2016, ss.120-125

An Analysis of Icons that are Used in Mobile Applications Designed for Children

5th World Conference on Design and Arts, Üsküp, Makedonya, 26 Mayıs 2015, ss.33

New Methods in the Relationship Between Painting and Music: Grafiti ve Rap Music

Müzik ve Medya Uluslararası Müzik Sempozyumu, 01 Ocak 2015, ss.143-154

Ülkemizde Sanat Yönetimi Eğitimi

”Sanatı Yönetmek” Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2014, ss.392-402

Resim Müzik İlişkisinde Yeni Yöntemler Grafiti ve Rap Müziği Örneklemi

Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.143-154

The Influence of International Art Market on the Art Management Education

The European Conference on Literature and Librarianship 2014, Brighton, İngiltere, 17 - 20 Haziran 2014, ss.43-52

Sokak Çocukları Rehabilitasyonu Sürecinde Uygulanabilecek Yeni Yöntem ve Yaklaşımlar

Uluslararası Çocuklar İçin Adalet, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2012, cilt.89

Sanat Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Uygulanan Yetenek Sınavında Sözlü Mülakat Aşamasının Yeri ve Önemi

Yeni Yönelişler ve Sorunlar/ Uluslar arası Yüksek öğretim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2012, cilt.3, ss.1694-1699

Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Özel Yetenek Sınavlarının Önemi Ve Bir Model Önerisi

International Conference on New Horizons in Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 9 - 11 Nisan 2012

Eser Analizinde Yapboz Tekniğinin Yeri ve Önemi

II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2012, ss.26-37

Sanatçı Gözünden Demokrasi

Marmara Üniversitesi, 01 Nisan 2012

Sanat Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

5. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, ss.438-443

THE PLACE AND IMPORTANCE OF PUZZLE TECHNIQUE INPRESCHOOL EDUCATION AND LANGUAGE TEACHING

III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011, ss.768-777

Geçmişten Günümüze Müzeler Müzayedeler ve Koleksiyonerlik

I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2011, ss.284-287

Postmodernizm ve Sonrasında Resim Sanatı

MMF IIIV. Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.225-231

2010 Kültür Başkenti Seçilen İstanbul un Tanıtım Afişlerinin Analizi

İletişim ve Kültürel Çalışmalar Konferansı, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2010

Rehabilitasyon Merkezlerinde Grafiti Tekniğinin Yeri ve Önemi

2. uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2008, ss.90-93

Sokak Çocuklarını Eğitme ve İyileştirme Kurumlarında Grafiti Tekniğinin Yeri ve Önemi

3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2007, cilt.647

Sanatta Postmodernizm

İstanbul Kültür Üniversitesi

Kitap & Kitap Bölümleri

Müzeler ve Sanat

Müze ve Sanat, MEHMET EMİN KAHRAMAN, Editör, Efeakademi, İstanbul, ss.1-236, 2020

Sanatı Yönetmek

Efe Akademi Yayınları, İstanbul, 2018

Sanat ve Propaganda

Demokrasi ve Sanat, Mehmet Emin KAHRAMAN, Editör, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.1-12, 2018

Sanatçı Misyonerliği

Demokrasi ve Sanat, Mehmet Emin Kahraman, Editör, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.1-17, 2018

Dijital Grafik

Eba Kitabevi, Ankara, 2017

Bilirkişi Raporları

Eser Değerlendirmesi

ISTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ss.11, İstanbul, 2019

Markanın hükümsüzlüğü

Bakırköy Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, ss.30, İstanbul, 2019

Basılı yayın sayısının ve fiyatının tespiti

Bakırköy 1.Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2018

Marka Değeri İspatı

İSTANBUL 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, ss.7, İstanbul, 2018

Eser Ücreti Tespiti

İStanbul 10. asliye Ticaret Mahkemesi, ss.42, İstanbul, 2009

Yayın değerlendirmesi

İSTANBUL ANADOLU 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, ss.5, İstanbul, 2009

Diğer Yayınlar