Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu Motiflerin Tasarım Sürecine Yönelik Taslak Şablon Önerisi: Penç Örneği

SADAB 10th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.396

İRAN SİNEMASININ TARİHSEL VE SOSYO-POLİTİK GELİŞİMİ VE BU BAĞLAMDA MECİD MECİDİ SİNEMASINA ETKİLERİ

ISPEC 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, pp.205

İRAN SANAT EĞİTİMİNDE SANSÜRÜN ETKİSİ

CUKUROVA 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 5 - 06 March 2021, pp.17-18

İnfografiklerin Yeni Medya Teknolojileri Kapsamında Değişim Süreci

2. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020), İzmir, Turkey, 11 December 2020, pp.79-90

CHANGING PROCESS OF INFOGRAPHICS WITHIN THE SCOPE OF NEW MEDIA TECHNOLOGIES

2. GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (IMS 2020), İzmir, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.79-90 Creative Commons License

Lost Eve: The Reflections of Modern World on the Image of First Woman

Fifteenth International Conference on The Arts in Society Against the Grain: Arts and the Crisis of Democracy, United Kingdom, 24 June 2020

CULTURE – HOUSE RELATIONS IN THE CONTEXT OF CULTURAL SUSTAINABILITY: EVALUATION ON EXAMPLES

GEOLINKS INTERNATIONAL CONFERENCE, FİLİBE, Bulgaria, 23 - 25 March 2020, pp.255-264

Lale’nin Türk Ve Hollanda Sanatındaki (Resim / Gravür)Yansımaları

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 13-14 Aralık 2018, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GÖRSEL SANATLAR DERSİUYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÖNCESİ VE DERSSONRASI ALGI DEĞİŞİMİ

CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016, pp.430-435 Creative Commons License

19 Yüzyılda Fotoğrafın Ülke Topraklarında Kullanımına Dair Yıldız Albümleri Üzerinden Bir İnceleme

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2016, pp.231-241

19. YY'DA FOTOĞRAFIN ÜLKE TOPRAKLARINDA KULLANIMINA DAİR YILDIZ ALBÜMLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

YARATICI ENDÜSTRİLER ULUSLARARASI TASARIM SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 01 June 2016, pp.231-239 Creative Commons License

SANAYİ İ NEFİSE MEKTEBİ HÂKK GRAVÜR HOCASI MÖSYÖ NAPİER NİN SERVET İ FÜNUN DERGİSİNDEKİ GRAVÜRLERİ

ULUSLARARASI İSTANBUL GRAVÜRLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 February - 04 March 2016, pp.122-127

THE FINE ARTS SCHOOL TEACHER ENGRAVIST NAPIER'S GRAVURES İN THE JOURNAL OF SERVET-I FUNUN

INTERNATIONAL ISTANBUL PRINTMAKING ACTIVITIES SYMPOSIUM, 01 June 2016, vol.1, pp.122-127

Hünername deki Cülus Merasimleri Sahnelerinin Mekânsal Tasarımı ve Kuramı

ULUSLARARASIOSMANLIARAŞTIRMALARIKONGRESI, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.196

HÜNERNAME I DEKİ CÜLUS MERASİMLERİ SAHNELERİNİN MEKÂNSAL TASARIMI VE KURAMI

ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 14 - 17 October 2015, pp.196

SANATIN YÖNETİLMESİNDE GÜNDEMDE TUTULMASINDA BİR MODEL İSMEK

Sanatı Yönetmek : Uluslararası Sempozyum, Turkey, 04 November 2014 - 07 November 2015

Books & Book Chapters

Servet-i Fünun Dergisi'nde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs

in: DİNİ TARİHİ VE EDEBİ AÇIDAN KUDÜS, Çelik İ.,Erdem M.D.,Güngör Ö.,Kurt N.F., Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.497-513, 2018

Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, Halil İbrahim Doğan, Rukiye Aysun İnan, Tuğba Özen, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınevi, İstanbul, pp.573-592, 2018

Expert Reports

Metrics

Publication

52

Project

4

Thesis Advisory

7

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals