Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of the environmental noise problems in holiday villages: a case study from Antalya, Turkey

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.26, pp.10972-10986, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EFFECTS OF DIFFERENT KIND OF SOURCES IN NOISE EXPOSURE: ANTALYA AS A CASE STUDY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.27, pp.3124-3132, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effect of mass housing settlement type on the comfortable open areas in terms of noise

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.189, no.10, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EVALUATION OF MASS HOUSING SETTLEMENTS IN TERMS OF WIND AND NOISE CONTROL: ISTANBUL AND DIYARBAKIR AS A CASE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, vol.25, pp.389-401, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

EVALUATION OF NOISE EXPOSURE BEFORE AND AFTER NOISE BARRIERS, A SIMULATION STUDY IN ISTANBUL

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, vol.24, no.4, pp.293-302, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Acoustic evaluation of a 19th century ottoman palace theatre

Architectural Science Review, vol.48, no.2, pp.179-186, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

A Simple Method to Determinate Required Rtr Values of Building Envelope Components Against Road Traffic Noise

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.39, no.11, pp.1327-1332, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

The Evaluation of the Effect of Mass Housing Facades on Comfort Conditions:The Example of Ataköy

A+Arch Design International Journal of Architectural and Design, vol.7, no.2, pp.113-123, 2021 (International Refereed University Journal)

Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi

Artium, vol.6, no.1, pp.1-8, 2018 (National Refreed University Journal)

Yapılarda gürültü denetimi: Bir örnek kapsamında değerlendirmeler,

Artium, vol.5, no.22, pp.11-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

Açık Planlı Ofislerde Gürültü Denetimi

İzolasyon Dünyası, vol.1, no.9, pp.71-74, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Otel Yatak Odalarında Klima Gürültüsü: Bir Örnek İnceleme

Arredemanto Mimarlık Dergisi, no.6, pp.125-127, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Çağrı Merkezlerinde Gürültü Sorunu ve Bir Örnek İnceleme

Mimar-İst Dergisi, no.32, pp.109-112, 2009 (Other Refereed National Journals)

Noise Problems in a Call Center-A Case Study

BUILDING ACOUSTICS, vol.16, no.4, pp.329-343, 2009 (Journal Indexed in ESCI)

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Gürültü Haritaları

İzolasyon Dünyası, no.56, pp.62-65, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Malatya Turgut Özal Hastanesi Kongre Merkezi Çok Amaçlı Salonu Akustik Tasarımı

Arredamento Dekorasyon, no.6, pp.124-128, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Kent Planlamada Gürültü Haritalarının Önemi: Barbaros Bulvarı Çevresi Örneği

Mimarlık Dergisi, no.312, pp.56-60, 2003 (Other Refereed National Journals)

Zemin ve Yapı Yüzeylerinden Olan Yansımaların Trafik Gürültüsüne Etkisi

AKUSTİK, vol.2, no.3, pp.4-10, 2002 (Other Refereed National Journals)

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu Yenileme Projesi-Yapı Fiziği Uygulamaları

Mimar,ist Mimarlık Kültürü Dergisi, no.6, pp.103-109, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kent Akustiğinde Gürültünün Denetlenmesinde Engel Kullanımı

Mimar ve Mühendis, vol.5, no.30, pp.80-82, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Çok Katmanlı Duvar Kesitlerinde Hava Boşluğunun Ses Yalıtımındaki Önemi

İzolasyon Dünyası, no.29, pp.24-28, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Pencerelerde Ses Yalıtımı ve PVC Kullanımı

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi, no.58, pp.48-51, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Hacim Akustiğinde Ahşap Elemanların Yeri

AHŞAP-Araştırma, Teknoloji, Tasarım ve İç Mimari Dergisi, vol.3, no.7, pp.46-49, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Photovoltaic Noise Barriers in terms of Noise Control - A Case Study from Istanbul

4 th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), Antalya, Turkey, 20 May 2021, pp.816-830 Sustainable Development

İşlevsel Dönüşüme Uğramış Mekanların Akustik Konfor Değerlendirmesinde Bir Örnek Modelleme Çalışması

II. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 20 November 2020, pp.36-37

Yaş Etkeninin Hacimlerin Akustik Tasarımında Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım

II. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 20 November 2020, pp.38-40

Üsküdar Merkezinde Kent Gürültüsünün İnsanlar Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

7th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.144-145

YAPILARDA GÜRÜLTÜ DENETİMİ SÜRECİNDE GÜRÜLTÜ ENGELLERİNİN ETKİNLİĞ

1. Mimarlık ve Şehircilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.31-32

HAVALİMANI ÇEVRESINDEKİ YAPILARDA GÜRÜLTÜ DENETİMDE KAYNAĞA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Ulusal Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 March 2019, pp.15

HAVALİMANI ÇEVRESINDEKİ YAPILARDA GÜRÜLTÜ DENETİMDE KAYNAĞA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Ulusal Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 March 2019, pp.15

Açık Planlı Ofislerde Gürültünün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi-Bir Örnek Kapsamında Değerlendirmeler

1. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 07 December 2018, vol.2, pp.1467-1472

Eğitim Binalarında Yapı Kabuğu Değerlendirilmesi - Ortaöğretim Dersliği Örneği

3. Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.15-24

Öğrenci Yurtlarında Gürültü Sorunu-Bir Örnek Kapsamında Soruna Yönelik Çözüm Önerileri

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+ Sodex fuarı, İzmir, Turkey, 19 April 2017, vol.2, pp.30-40

Mimaride Akustik Tasarım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, 01 October 2015

Mimari Akustikte Gürültü Denetimi

Mimari Tasarım 7 Eğitim Semineri, 01 April 2015

Determination of Comfortable Outdoor Spaces in Mass-Housing Settlements in terms of Wind And Noise Control

II International Congress of Architecture Innovative Approaches in Architecture and Planning, Konya, Turkey, 14 November 2014, pp.19-30

Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar ve Gürültü Denetimi Açısından Optimizasyonu

2. Ar-Ge Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, YTÜ, Proje Destek Ofisi, İstanbul, 01 May 2012

Kent Planlamada Gürültünün Tasarım Ölçütü Olarak Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım

2. Ar-Ge Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, YTÜ, Proje Destek Ofisi, İstanbul, 01 May 2012

Yapı Fiziği Konularının Mimarlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Mimari Tasarım Eğitimi ’09: Bütünleşme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 June 2009, pp.88-97

Kentsel Mekanlarda Gürültünün Denetlenmesinde Gürültü Engellerinin Önemi-D100 (E5) Karayolu Örneği

Kentsel Rehabilitasyon Sürecinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları-1. Bahar Semineri, 01 July 2008

Trafik Gürültüsü Sorununa Yaklaşımda Gürültü Haritalarının Yeri

Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, 01 July 2006

Büro Binalarında Işık, Isı ve Ses Açısından Optimum Yapı Kabuğu Tasarımı

Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 October 2004, pp.179-184

Optimum Building Envelope Design for Visual, Thermal and Acoustical Comfort Conditions in the Offices

3rd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate and 23rd Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Lyon, France, 23 January 2002, pp.215-220

Facade Alternatives Against Traffic Noise

Noise Control 2001, XII. International Conference on Noise Control, 01 September 2001

Dış Gürültü Düzeyi-Hacim İşlevi Fonksiyonunda Yapı Kabuğu Seçeneklerinin Saptanması

4. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi (poster bildiri), 01 October 1998

Mimarlık Eğitiminde Lisansüstü ve Yapı Fiziği Örneği

Mimarlık Fakültesinde Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 15 June 1998, pp.159-168

Yapı Kabuğu Kesitlerinin Isı ve Ses Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi

2. Isı-Ses-Su Yalıtımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 December 1997, pp.61-67

Mimarlık Eğitiminde İletişimin Rolü ve Yapı Fiziği Örneği

Uluslararası VII. Yapı ve Yaşam Fuar & Kongresi, Bursa, Turkey, 16 April 1996, vol.1, no.1, pp.355-366

Gürültüden Etkilenme ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Yapıda Ses İle İlgili Önlemler ve Çözüm Önerileri Semineri, 01 February 1996

Books & Book Chapters

İşitsel Konfor ve Planlama İlkeleri

in: Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi, Çiğdem Polatoğlu, Editor, İbb Yayınevi, İstanbul, pp.464-496, 2017

Bölüm 2-Gürültü Denetimi

in: YALITIM, Yüksel Z., Editor, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, pp.131-232, 2005