Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2011 - 2017Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2010 - 2011Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2002 - 2010Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Diğer İdari Görev

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2014 - Devam Ediyor Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2013 - 2015Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme

Yönetilen Tezler

 • DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, BOZKURT S. , H.SEDA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Örgütsel adalet ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmezi ve hastane çalışanları üzerine bir uygulama, BOZKURT S. , H.GÖZDE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü: Hastane çalışanlarına yönelik bir uygulama, BOZKURT S. , Ö.İNAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016