Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A content analysis of servant leadership studies.

International Journal of Organizational Leadership, cilt.6, ss.190-196, 2017

Moderating Effect of Organizational Commitment on the Relationship Between Work Alienation and Formalization

Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing, cilt.8, ss.16-23, 2016
Link

Çalışanların Esnek Çalışmaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

International Journal of Economics and Administrative Studies (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi), ss.375-398, 2015
Link

Değerlerin Belirli Meslek Alanları ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.219-236, 2012

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.197-228, 2011
Link

Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri (Cross Cultural Adaptability Inventory-CCAI) Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.331-349, 2009
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Examinaon of Digital Human Resources Applicaons in the Context of Law

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM,ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, 1 - 03 Kasım 2018

Reviewing Sustainability Awareness Studies by Content Analysis

2nd International Sustainability Congress 2017, 27 - 28 Ekim 2017, ss.68-69

Effect of Organizational Silence on Organizational Cynicism: an Empirical Study on Healthcare Industry

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.706-714 Özet

The Contemporary Aspect of Leadership Authentic Leaders for Today s Organizations

15.Management International Conference (MIC 2015), Portoroz, Slovenya, 28 - 30 Mayıs 2015
Link

2. Örgütsel Vatandaşlık Davranış Kongresi

Çalışanların Sosyal Sorumluluk Algılamaları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının, Kurumsal İtibar Algılamalarına Etkisi, Kayseri, Türkiye, 07 Kasım 2014, ss.833-838

A Study On Evaluating The Validity And Reliability Of High Performance Work Systems HPWS Scale In Turkish

12. International Academic Conference of IISES (International Institute of Social and Economic Sciences), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Eylül 2014, ss.186-194
Link

İşgören Seçim Sürecinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama

22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 Mayıs 2014, ss.418-423

Job Satisfaction and Organizational Justice as Antecedents of Intention to Leave A Model of Intrapersonal Revenge Mechanism

2nd Internatıonal Conference on Management, Economics and Finance (2nd ICMEF-2013), Sabha, Malezya, 28 - 29 Ekim 2013, ss.183-189
Link

A Study About The Relationship between Political Behavior and Ethical Climate in Banking Sector

3nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Türkiye, 07 Haziran 2011

A Study About The Relationship Between Burnout And Ethical Climate In Banking Sector

Eurasia Business and Economics Society (EBES), İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2011

A Comparison Of Ethical Codes Of Public and Private Organizations with The Perspectives Of Global Impact In Banking Sector

, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 09 Haziran 2010

Comparision of Ethical Codes of Public and Private Organizations in Banking Sector

2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, IConGFE&SR, İstanbul, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2010, ss.1-11

, Kuruma Bağlılık İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki, Banka ve Sigorta Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

, International Emotional Intelligence and Communication Symposium, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2007, ss.383-392

Kitap & Kitap Bölümleri

ISSUES IN TOURISMHUMAN RIGHTS SUSTAINABLE ENVIRONMENT

AN INVESTIGATION ON FEAS AND INSTITUTE STUDENTS IN TERMS OFENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS LEVELS AND DEMOGRAPHIC VARIABLES, , Editör, IJOPEC Publication Limited, 2018

CHANGING ORGANIZATIONS From the Psychological Technological Perspectives

THE EFFECT OF THE ROLE AMBIGUITIES AND ROLE CONFLICTS PERCEIVED BYEMPLOYEES ON PSYCHOLOGICAL RESILIENCE, , Editör, IJOPEC Publication Limited, 2018

Multidisciplinary Approaches to Sustainability

Reviewing Sustainability Awareness Studies By Content Analysis, Bakoğlu R., Keskin S., Yıldız M. L., Editör, Ijopec Publications, İstanbul, ss.11-34, 2017
Link

Organizational Behavior

Irwin/McGraw-Hill , Ankara, 2016

Social and Economic Perspectives on Sustainability

Effect of Human Resources Practices on Sustainable Performance: A Survey of Technopark Companies, Erdoğdu M, Mermod A.Y, Aşkun Yıldırım O.B, Editör, Ijopec Publication, London-İstanbul, ss.115-121, 2016

Yönetim ve Organizasyon

Çatışma ve Örgütlerde Çatışma Yönetimi, Bakan İsmail, Mustafa Paksoy, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.561-591, 2013

Strategic Human Resource Management at Tertiary Level 20 22 Haziran 2012 tarihli 2 Management Knowledge and Learning International Conference ta sunulan bildirinin düzenlenmiş halidir

The Importance of Using Human Resources Information Systems (HRIS) and a Research on Determining the Success of HRIS, M.D.Tiwari, Editör, RIVER PUBLISHING, Aalborg, ss.197-208, 2013

Örgütsel Davranış

Güç ve Politika, Örücü Edip, Üngüren Engin, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.385-429, 2013