Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Uses of the archive in exhibition practices of contemporary art institutions

ARCHIVES AND RECORDS-THE JOURNAL OF THE ARCHIVES AND RECORDS ASSOCIATION, 2020 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Landscape of Peace Education Programs in Children’s and Youth Museums

International Journal of Museum Education, vol.1, no.1, pp.50-75, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kent Müzelerinde Göçmenlere Yönelik Çalışmalar ve Kültür Politikaları

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.15, no.2, pp.137-152, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A HISTORICAL PERSPECTIVE FROM INSTUTIONALISM TO NEW INSTITUIONALISM IN CONTEMPORARY ART

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.5, no.34, pp.2189-2199, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysing of the Elements of the Visual Arts Curriculum Guide in Relation to Museum Education

International Journal of Research in Fine Arts Education, no.1, pp.164-177, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yaşayan Müze Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Yaratıcı Drama Dergisi/Creative Drama Journal, vol.16, no.2, pp.1-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interactive Spaces in Art Museums A Landcape of Exhibition Strategies

School Field/Solsko Polje, vol.26, no.56, pp.141-156, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

USING MINIATURE PAINTINGS IN ART HISTORY EDUCATION: THE EXAMPLE OF SURNAME-I HÜMAYUN AT TOPKAPI PALACE MUSEUM

Journal of Turkish Studies, no.10, pp.719-752, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Museums and parent involvement: a landscape review

Museum Management and Curatorship, vol.28, pp.491-507, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The role of audience research in museums: A field research conducted at the museums of Istanbul

International Journal of the Inclusive Museum, vol.3, pp.109-128, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Resources for Rethinking Parent Engagement in Children’s Learning

Museums and Social Issues, vol.5, no.11, pp.143-151, 2010 (Journal Indexed in ESCI)

Museum-Community Partnership in Istanbul Archaeological Museums: School-Museum Days

The International Journal of the Inclusive Museum, no.1, pp.126-138, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi

Çoluk-Çocuk, no.81, pp.42-45, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’de Müze Eğitimi Çalışmaları

Artist, no.71, pp.80-87, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Çocuk-Müze İlişkisi: Okul Gezileri

Meşale, no.3, pp.50-54, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Müze Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

İTÜ Dergisi b/Sosyal Bilimler, vol.3, no.1, pp.47-58, 2006 (Other Refereed National Journals)

Okul İçinde Kurulan Müze: Kabataş Erkek Lisesi Okul-Müze’si

İstanbul, no.26, pp.116-120, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MÜZELERDEKİ HİKÂYE ANLATIMI UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH/ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.212-213

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ’NİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE OF SCIENTIFIC RESEARCHANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.206-207

Cultural Development and Museums: The Cooperation Between Local Governments and Museums

Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2019, pp.57-58

Investigation of the Using of Museums in Visual Arts Course

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.69

Communication in Curriculums of the Museum Studies Programs in Turkey

Akbank Sanat&ICOM-ICTOP Müzecilik Semineri: İletişim Odaklı Müzeler/Communication Oriented Museums,, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2018, pp.25-26

Sanat Müzelerinde Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Oyun Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.231

Connecting with Immigrant Families through Museums’ Parent Involvement Programs

ICME 2017 Annual Conference: Migration, Home, and Belonging, District Of Columbia, United States Of America, 17 - 19 October 2017, pp.18 Creative Commons License

What is A Living Museum?

27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2017, pp.156-157

Sharing the Knowledge of Art History with School Children in Art Museums

Museum Education and Accessibility: Bringing the Gaps, 46th ICOM-CECA 2015 Conference,, Washington, United States Of America, 17 - 21 September 2015, pp.262-265

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzeciik Yüksek Lisans Programı

Heritage 2015: Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Turkey, 5 - 07 February 2015

Eğitim ve Müzeler/Edukacja i Muzea/Education and Museums

Museums, Toys, Games and Children Symposium/Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 26 September 2012, pp.128-131

How Do Museums Achieve Parental Involvement

ICOM CECA Annual Conference 2011, Zagreb, Croatia, 16 - 21 September 2011, pp.191-202

How Do Museum Programs Achieve Parental Involvement

of ICOM CECA 2011 Conference, 01 January 2012, pp.191-202

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Arkeoloji Müzelerinin Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması

İTÜ Sanat Tarihi’nde Gençler Sempozyumu (13-15 Aralık 2006), Turkey, 24 - 26 March 2011

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi Projesi

Türkiye’de Müzebilim Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2009, pp.92-99

Rehberlik Çalışmalarında PDR Uzmanlarının Müzelerden Yararlanması: Müzelerden Öğrenme

Sanatla Eğitim Bütünleşiyor: PDR Uzmanlarının Müzelerden Yararlanması, İstanbul, Turkey, 24 September 2008, pp.1-4

Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi

Uluslararası Katılımlı Eğitim ve Müze Semineri, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2007, pp.175-187

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonu İçin Eğitim Programı Oluşturmak

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı 7. Müzecilik Semineri, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2004, pp.129-135

Cultural Education Through Museums: A Pilot Project for Istanbul Through the Ages Section In Istanbul Archaeological Museums

InSEA/International Society for Education Through Art On Bridge 7th European Regional Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 06 July 2004, vol.1, pp.34-47

Müzelerin Eğitime Katkısı Okul Müze İlişkisi

Eğitim Ortamı Olarak Müzeler Konferans Dizisi, 2002, İstanbul, Turkey, 26 February - 28 May 2001, pp.35-43

Müze Ortamında Nesne Merkezli Öğrenme

Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda Öğrenme ve Öğretme/The First Symposium on Learning and Teaching in 2000’s With International Participation, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.484-485

Object Centered Learning in Museum Environment

Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda Öğrenme ve Öğretme/The First Symposium on Learning and Teaching in 2000’s With International Participation, 29 - 31 May 2002, vol.484

Museums Role in Child Education

Art and Social Engagement: International Symposium, Workshops and Events , Ankara, Turkey, 1 - 03 May 2002, pp.5

Müze Ortamında Öğrenme ve Drama

Müze Pedagojisi-Türkiye 3. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Seminer, Ankara, Turkey, 22 June 2001, pp.29-32

Müzelerin Sosyal Bilimler Öğretiminde Laboratuvar Olarak Kullanılması ve Okul Müze İşbirliği

Sosyal Bilimler Öğretiminde Alternatif Teknik ve Yöntemler, Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 March 2001, pp.116-123

Books & Book Chapters

Communication in Curriculums of the Museum Studies Programs in Turkey

in: Communication Oriented Museums, Darko Babic,Nezahat Hanzade Uralman, Editor, ICOM, Paris, pp.180-189, 2020 Creative Commons License

Çocuklar, Eğitim ve Müzeler: Eğitim ve Müzeler

in: Müzeler Oyunlar Oyuncaklar ve Çocuklar, Dilek Maktal Canko, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.155-161, 2014

Müzeler ve Eğitim

in: Müzecilik ve Sergileme, Altınsapan,E.,Küçükhasköylü,N., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.128-154, 2013

Türkiye’de Müzebilim Çalıştayı

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2012

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi

in: Türkiye'de Müzebilim Çalıştayı, Kadriye TEZCAN AKMEHMET, Editor, YTÜ Basım ve Yayın Merkezi, İstanbul, pp.92-99, 2012

Müze Eğitimi: Okul Programları

in: Müzebilimin ABC'si, Ertürk,N.,Uralman,H., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.195-208, 2012

Müze Ortamında Öğrenme ve Drama

in: Yaratıcı Drama 1999 2002 Yazılar, Ömer Adıgüzel, Editor, Naturel Yayıncılık, 2004

Eğitim Ortamı Olarak Müzeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2003

Müzelerde Koleksiyon Oluşturma ve Geliştirme

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2002

Other Publications