Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

What Turkish Teachers/Preservice Teachers Should Read? -A Suggested Book List

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.3, pp.1-15, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Çağdaş Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Teknolojinin Sunuluş Biçimleri

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.6, no.2, pp.522-543, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'nin Maarif Davasına Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu

Türk Yurdu, no.412, pp.29-33, 2021 (Other Refereed National Journals)

Teknoloji, Çocuklar ve Kitaplar

Dil ve Edebiyat, no.54, pp.40-48, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Bir Dervişin Söyledikleri Yahut Yunus Emre Ne Dedi?

Türk Edebiyatı, no.574, pp.57-60, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Yunus Emre: Bir Medeniyet Şairi

Türk Yurdu, no.405, pp.78-83, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye ve Kazakistan Ana Dili Ders Kitaplarının Türk Dünyası Kültür Unsurları Bakımından İncelenmesi

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.4, no.1, pp.25-41, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailede Okuma Eğitimi

Uluslararası Maarif Dergisi, no.3, pp.29-32, 2021 (National Non-Refereed Journal)

PISA’nın ışığında geliştirilen ABİDE projesinde okuma bakımından ne hâldeyiz? Bir geçerlilik çalışması

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.657-665, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş Çocuk Kitaplarında Yer Alan Aile Büyüklerinin Sunuluş Biçimleri Üzerine Bir Araştırma

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.23, pp.147-178, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kitaplarla İlişkimizin Kısa Tarihi

Eğitime Bakış, vol.17, no.51, pp.1-10, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Millî Kimliğin İnşasında Geleneğin Rolü: Mustafa Kutlu Örneği

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.305-321, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Üç Kuşakta Değişen Aile: Çocuk Kitapları Örneği

TÜRKİYE EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.375-395, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MİLLÎ KİMLİĞİN İNŞASINDA BİR MODEL OLARAK KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK OYUNLARI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.9, no.4, pp.1503-1518, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimde Bir Mefkûremiz Var Mı?

Türk Yurdu, no.399, 2020 (Other Refereed National Journals)

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEETKİLEŞİMLİ OKUMANIN KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.83, pp.673-696, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi: Edebiyat Öğretmenleri ile Mülakatlar

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.5, no.1, pp.162-174, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Seviyelere Göre KelimelerinDerinlik ve Genişlik Boyutlarının İncelenmesi: Yedi İklim Örneği

International Journal of Language Academy, vol.8, no.3, pp.267-284, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türklüğe Hayat Veren Adam: Gaspıralı İsmail Bey

Türk Yurdu, no.393, pp.97-101, 2020 (Other Refereed National Journals)

Seyyahların Piri Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi

Türk Edebiyatı, no.559, pp.57-61, 2020 (National Non-Refereed Journal)

OKUMA BECERİSİNİN DİĞER DİL BECERİLERİYLE İLİŞKİSİ

International Journal of Field Education, vol.5, no.2, pp.185-194, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship Between Readıng Skills And Other Language Skills

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION, vol.5, no.2, pp.185-194, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.602-621, 2018 (International Refereed University Journal)

Türkiye Türkçesinde Ünlü-Ünsüz Uyumuna Uymayan Sözcükler Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.5, pp.249-262, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

21. Yüzyılda Yeniden Türkçe

Gerçek Tarih ve Çizgi Roman, no.1, pp.14-16, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Ailenin Etkisi

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.3, pp.1-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi

International Journal of Social and Educational Sciences, vol.4, no.8, pp.265-275, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Speaking Skills of the Learners Who Learned Turkish as a ForeignLanguage at B2 Level: A Study on Developing the Graded Scoring Scale

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.516-526, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Çocukluk Dil Gelişiminde Ailenin Rolü

Türk Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.66-78, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estetik Değer Oluşturmada Masalların Rolü Türk Masalları Örneği

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1017-1035, 2016 (International Refereed University Journal)

21 Yüzyılda Bir Medeniyet ve Bilim Dili Olarak Türkçe Sorunlar ve Çözümler

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.269-284, 2015 (Other Refereed National Journals)

Masalların Öğretim Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, vol.15, no.1, pp.106-119, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Tahtalarının Etkili Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Anadili Eğitimi Dergi̇si̇, vol.3, no.4, pp.74-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dünyasının Türkçe Öğretimine Yansımaları

3 Mayıs, vol.1, no.1, pp.22-24, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Öğretmen Adaylarının Kütüphane Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.3, pp.64-74, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.223-236, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitimde Masalların Kullanımı

Eğitime Bakış Dergisi, no.20, pp.9-15, 2011 (National Non-Refereed Journal)

İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hatalarının Karşılaştırılması

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.241-246, 2009 (National Refreed University Journal)

İlköğretim Öğrencilerinin Dil Bilgisi Etkinliklerindeki Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.24, pp.47-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme

EKEV Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.41, pp.263-271, 2009 (Other Refereed National Journals)

Masalların Çocuk Edebiyatında Kullanımı

Çoluk Çocuk Dergisi, no.87, pp.35-38, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Preferred Writing Topics of Preservice Teachers

European Journal of Education Studies, vol.1, no.2, pp.6-10, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okumayı Niye Sevmiyoruz Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.91-100, 2009 (Other Refereed National Journals)

Okumayı Nasıl Sevdiler Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar

Erciyes Üniversitesi Sosyal Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.1, pp.47-58, 2009 (Other Refereed National Journals)

Problems in Turkish Reading Education Intervıews with Teachers

Reading Improvement, vol.46, no.3, pp.123-129, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinler Üzerine Bir İnceleme

EKEV Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.38, pp.331-342, 2009 (Other Refereed National Journals)

Eğitimde Masalın Yeri

İlköğretmen Dergisi, no.17, pp.6-9, 2008 (National Non-Refereed Journal)

İhmal Edilen Bir Dil Becerisi: Dinleme

Çoluk Çocuk Dergisi, no.82, pp.35-38, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Preservice Teachers Reading Tendencies Implications for Promoting Reading

American Journal of Applied Sciences, vol.5, no.6, pp.645-652, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hataları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.209-220, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konu Seçiminin Yazma Becerisine Etkisi

Çağdaş Eğitim Dergisi, no.357, pp.19-24, 2008 (Other Refereed National Journals)

A National Reading Compaigne in Turkey 100 Basic Literary Works

World Applied Science Journal, vol.3, no.2, pp.162-167, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.317-327, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Sorunları

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.32, no.346, pp.16-20, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji Yöntem ve Teknikler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.299-308, 2006 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okullarında Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.52-60, 2005 (Other Refereed National Journals)

Tür Özellikleri ve Tarihlerine göre Türk ve Dünya Masalları

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.159-169, 2004 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Nitelik ve Nicelik Olarak Yeterliliği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.59-66, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkçeye Gönül Verenler

Türkçemin Sesi, no.17, pp.6-9, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Dönüşüm ve Türkçe Öğretimi

FSMVÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 March 2021

Cengiz Aytmatov’un Öğretmen Tipi Olarak Öğretmen Duyşen

II. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2020, pp.13

What Does PISA Tell Us in Reading? A Reliability Study

International CEO Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.77

TÜRK HALK MASALLARINDA ÇOCUK VE ÇOCUKLUK: İSTANBUL MASALLARI ÖRNEĞİ

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Öykülerin Çocuk Edebiyatı Estetik Ölçütleri Bakımından İncelenmesi

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.132

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Bir Kaynakça Denemesi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

TRT Çocuk Şarkıları Repertuar Kitabında Metinsellik

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 18 - 19 October 2019

Mi̇llî Ki̇mli̇ği̇n İnşasında Bi̇r Model Olarak Kâzım Karabeki̇r’i̇n Çocuk Oyunları

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUDİL – TARİH – COĞRAFYA(UKDA), 6 - 08 December 2019

MİLLİ KİMLİĞİN İNŞASINDA BİR MODEL OLARAK KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK OYUNLARI

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.28

Çocuk Oyunlarının Dile Yansıyan Yönü: Tekerlemeler

VI. ULUSLARARASI. ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU PROGRAMI, Baku, Azerbaijan, 18 - 19 October 2019

TRT Çocuk Şarkıları Repertuar Kitabında Kavramlar Dünyası

VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 18 - 19 October 2019

Cengiz Aytmatov's Idealized Human and Sustability of Culture of This Human

International Congress on Afro-Eurasion Research V, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 20 April 2019, pp.211-216

Investigation of the Turkish World Culture Components in the Middle School Language and Expression Books

International Congress on Afro-Eurasion Research V, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 20 April 2019, pp.104-114

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRKİMAJI: YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Türk İmajı: Yedi İklim Örneği

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 June - 29 September 2019, pp.803-810

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Türk İmajı :İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 June - 29 September 2019, pp.405

Mustafa Kutlu’nun Yerliliği-Bir Söylem Analizi

V. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 May 2019

21. Yüzyılda Türkçenin Bir Medeniyet ve Bilim Dili Olmasında Çocuk Edebiyatının Yeri

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.417-420

İfade Zenginliği Bakımından Türkçenin Kurucu Metinleri: OrhunAbideleri Örneği

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.1001-1008

Kırım Türk Çocuk Edebiyatı Yazarı Emine Usein’in ”Altın Küneş” Kitabında Yer Alan Söz Sanatları

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.491-485

Yunus Emre Divanı'nda İyi İnsan: Bir İçerik Analizi

I. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 December 2018, pp.324

II. Abdülhamid Dönemi’nde Türkçe Öğretimi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 October 2018, vol.1, no.1, pp.208-218

What are we doing for reading? Teachers’xx practices in reading education

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.771-777

Function for the Implementation of Walues of the Primary School Course Books of the 4th Class Turkish Textbook (A Discourse Analysis)

INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCINCES RESEARCH III, Almati, Kazakhstan, 04 September 2018, pp.254-255

Investigations of Primary School 4th Grade Studets' Reading Fluency Skills for Various Variables

INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCINCES RESEARCH III, Almati, Kazakhstan, 04 September 2018, pp.237-238

The Effect of Multimedia Aided Listening Texts on Listening Skill

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 August 2018, pp.167-168

Wievsrelated to the effectivenes of voluable education in classroom teachers

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018

Ortaokul Türkçe Dersi İçin Bir Metin Önerisi:Kağızmanlı Hıfzı’nın “Vatan Özlemi” Şiiri

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 8 - 09 April 2018, pp.319331

Karakter Eğitimi Bağlamında Nurettin Topçu’nun Roman ve Hikâyelerinin İncelenmesi

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017

Değerler Eğitimi Aracı Olarak Türküler: Bir İçerik Analizi

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2017

Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Tür: Biyografi

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.117-123

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI METİNDEN ÇIKARDIKLARI ÖZETLERİN İNCELENMESİ (BİR İÇERİK ANALİZİ)

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Comrat, Moldova, 11 - 12 September 2017, pp.105-115

21. YÜZYILDA BİR BİLİM VE MEDENİYET DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN BAZI MESELELERİ

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

OPINIONS OF 12. GRADE STUDENTS’ ABOUT YGS

International Congress on Afro - Eurasian Research II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017

Okuma Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Nitel Bir Araştırma

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.22-23

Masallarla Estetik Değer Eğitimi

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2016

Hazırlık Çalışmalarının Dinlemeye Etkisi

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı., Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016

Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinleme Becerisine Etkisi

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı (UTEOK 2016), Burdur, Turkey, 06 October 2016, pp.1-9

Eğitsel Yönleriyle Nasrettin Hoca Fıkraları Bir İçerik Analizi

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 September - 02 October 2016

Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Prepared for Teaching Turkish as a Foreign Language The Case of Istanbul University

2nd International Symposium on Language Education and Teaching, Belgrade, Serbia And Montenegro, 25 - 28 May 2016

Eğitimin Geleceğini İnşa Etme Üzerine Bir Öneri Türkiye Okuma ve Yazma Merkezleri TOYMER

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.19-20

Erken Çocukluk Dönemi Dil Gelişiminde Ailenin Rolü

Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi, 01 March 2016

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi Edebiyat Öğretmenleri İle Mülakatlar

II. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.69-74

Türkçe Öğretmeni Yeterliliği "Meslek Bilgisi"

III. Türkçe Öğretmenliği Bölümleri Çalıştayı, Sakarya, Turkey, 11 June 2015, pp.108-121

Genç Şairlerin Çocuklara Şiir Yazma Hakkındaki Görüşleri

I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2014

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.51

Sürece Dayalı Yazma Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Yazma Becerisine Ve Yazma Kaygılarına Etkisi

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.63

Çile Şairi Necip Fazıl

Necip Fazıl Bilgi Şöleni, Kütahya, Turkey, 6 - 08 May 2013, pp.223-230

Dil Öğretiminde Postmodern Çizgiler: Karikatürler

International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL'13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 April 2013, pp.83-99

Bazı Meşhur Nasrettin Hoca Fıkralarının Eğitsel İletileri Bakımından İncelenmesi

5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Turkey, 19 - 22 December 2012, pp.703

Değer Eğitimi Bakımından Masallar

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.62

Romandan Uyarlanan Dizilerin Kitap Okumaya Etkisi

1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 September - 02 October 2011, vol.1, pp.84

Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi

21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 2 - 05 December 2010, vol.1, pp.245-255

Öğretmen Görüşlerine Göre Okuma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Türkçe Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2008, pp.74

Books & Book Chapters

İstanbul Masalları

Büyüyenay, İstanbul, 2021

Cengiz Aytmatov'un Öğretmen Tipi Olarak Öğretmen Duyşen

in: EĞİTİMDE İDEAL ÖĞRETMEN ARAYIŞLARI, Bayram ARICI,Yusuf GÜNAYDIN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.57-67, 2021

Türkçe Öğretim Kaynakları

in: Türkçe Öğrenenler İçin Türkler ve Türkiye, Ali Fuat Arıcı,Yusuf Günaydın, Editor, YTB, Ankara, pp.227-238, 2021

SORULARLA OKUMA EĞİTİMİ

in: SORULARLA TÜRKÇE EĞİTİMİ, Ömer Tuğrul KARA, Editor, ASOS, Elazığ, pp.167-206, 2021

Türkçe Öğretimi ve Medya Okuryazarlığı

in: Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış, Fahri Temizyürek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.593-622, 2021

Büyük Eğitimciler

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Türk Milletinin Kültürel Değerleri

in: Dil ve Kültür, Ayfer Şahin, Editor, Vizetek, Ankara, pp.227-259, 2020

TÜRK BİRLİĞİNE ADANAN BİR ÖMÜR: GASPIRALI İSMAİL BEY

in: Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.159-170, 2020

İdeal Türk

Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2019

Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Türk İnsan Tipi

in: İdeal Türk, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.529-548, 2019

Dil Bilinci ile Milli Kimlik İlişkisi

in: Milli Eğitim Üzerine Yazılar, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.35-43, 2019

Yunus Emre Divanı’xxnda İdeal İnsan Tipi

in: İdeal Türk, Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.69-84, 2019

Çocuk Edebiyatı ve Kültürü

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2016

Çocuk Edebiyatının Kaynakları

in: Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, Tacettin Şimşek, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.163-216, 2014

Çocuk Edebiyatı Türleri ve Çocuk Eğitimine Katkıları

in: Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı, ŞİMŞEK TACETTİN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.217-322, 2014

Masalın Sesi

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2009

Çocuk Edebiyatında Türler

Doktorum Yayınları, Ankara, 2009

OKUMA EĞİTİMİ

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2008

Masal Fabl Fıkra

in: Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı, YILAR ÖMER TURAN LOKMAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.118-140, 2007