Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

What Turkish Teachers/Preservice Teachers Should Read? -A Suggested Book List

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, ss.1-15, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi: Edebiyat Öğretmenleri ile Mülakatlar

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.5, ss.162-174, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Seviyelere Göre KelimelerinDerinlik ve Genişlik Boyutlarının İncelenmesi: Yedi İklim Örneği

International Journal of Language Academy, cilt.8, ss.267-284, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türklüğe Hayat Veren Adam: Gaspıralı İsmail Bey

Türk Yurdu, ss.97-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyyahların Piri Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi

Türk Edebiyatı, ss.57-61, 2020 (Hakemsiz Dergi)

OKUMA BECERİSİNİN DİĞER DİL BECERİLERİYLE İLİŞKİSİ

International Journal of Field Education, cilt.5, ss.185-194, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileriyle İlişkisi

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION, cilt.5, ss.185-194, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesinde Ünlü-Ünsüz Uyumuna Uymayan Sözcükler Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.249-262, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.602-621, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

21. Yüzyılda Yeniden Türkçe

Gerçek Tarih ve Çizgi Roman, ss.14-16, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Ailenin Etkisi

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi

International Journal of Social and Educational Sciences, cilt.4, ss.265-275, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Speaking Skills of the Learners Who Learned Turkish as a ForeignLanguage at B2 Level: A Study on Developing the Graded Scoring Scale

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, ss.516-526, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Dil Gelişiminde Ailenin Rolü

Türk Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.66-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estetik Değer Oluşturmada Masalların Rolü Türk Masalları Örneği

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1017-1035, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Masalların Öğretim Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, cilt.15, ss.106-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21 Yüzyılda Bir Medeniyet ve Bilim Dili Olarak Türkçe Sorunlar ve Çözümler

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, no.1, ss.269-284, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Tahtalarının Etkili Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Anadili Eğitimi Dergi̇si̇, cilt.3, ss.74-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dünyasının Türkçe Öğretimine Yansımaları

3 Mayıs, cilt.1, no.1, ss.22-24, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.223-236, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Kütüphane Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.64-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitimde Masalların Kullanımı

Eğitime Bakış Dergisi, ss.9-15, 2011 (Hakemsiz Dergi)

İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hatalarının Karşılaştırılması

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.241-246, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme

EKEV Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.263-271, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Dil Bilgisi Etkinliklerindeki Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.47-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Masalların Çocuk Edebiyatında Kullanımı

Çoluk Çocuk Dergisi, ss.35-38, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Preferred Writing Topics of Preservice Teachers

European Journal of Education Studies, cilt.1, ss.6-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okumayı Niye Sevmiyoruz Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.91-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okumayı Nasıl Sevdiler Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar

Erciyes Üniversitesi Sosyal Enstitüsü Dergisi, cilt.26, no.1, ss.47-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problems in Turkish Reading Education Intervıews with Teachers

Reading Improvement, cilt.46, ss.123-129, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinler Üzerine Bir İnceleme

EKEV Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, no.1, ss.331-342, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Masalın Yeri

İlköğretmen Dergisi, ss.6-9, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İhmal Edilen Bir Dil Becerisi: Dinleme

Çoluk Çocuk Dergisi, ss.35-38, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Preservice Teachers Reading Tendencies Implications for Promoting Reading

American Journal of Applied Sciences, cilt.5, ss.645-652, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Konu Seçiminin Yazma Becerisine Etkisi

Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.19-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A National Reading Compaigne in Turkey 100 Basic Literary Works

World Applied Science Journal, cilt.3, ss.162-167, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hataları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.209-220, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.317-327, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Sorunları

Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.32, ss.16-20, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji Yöntem ve Teknikler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.299-308, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.52-60, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tür Özellikleri ve Tarihlerine göre Türk ve Dünya Masalları

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.159-169, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Nitelik ve Nicelik Olarak Yeterliliği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.59-66, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçeye Gönül Verenler

Türkçemin Sesi, ss.6-9, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Interactive Reading on Speaking Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language

2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences , Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2020, ss.33

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Öykülerin Çocuk Edebiyatı Estetik Ölçütleri Bakımından İncelenmesi

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.132

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Bir Kaynakça Denemesi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

TRT Çocuk Şarkıları Repertuar Kitabında Metinsellik

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 18 - 19 Ekim 2019

Mi̇llî Ki̇mli̇ği̇n İnşasında Bi̇r Model Olarak Kâzım Karabeki̇r’i̇n Çocuk Oyunları

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUDİL – TARİH – COĞRAFYA(UKDA), 6 - 08 Aralık 2019

MİLLİ KİMLİĞİN İNŞASINDA BİR MODEL OLARAK KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK OYUNLARI

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.28

TRT Çocuk Şarkıları Repertuar Kitabında Kavramlar Dünyası

VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 18 - 19 Ekim 2019

Çocuk Oyunlarının Dile Yansıyan Yönü: Tekerlemeler

VI. ULUSLARARASI. ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU PROGRAMI, Baku, Azerbaycan, 18 - 19 Ekim 2019

Investigation of the Turkish World Culture Components in the Middle School Language and Expression Books

International Congress on Afro-Eurasion Research V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 20 Nisan 2019, ss.104-114

Cengiz Aytmatov's Idealized Human and Sustability of Culture of This Human

International Congress on Afro-Eurasion Research V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 20 Nisan 2019, ss.211-216

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Türk İmajı: Yedi İklim Örneği

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran - 29 Eylül 2019, ss.803-810

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRKİMAJI: YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Türk İmajı :İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran - 29 Eylül 2019, ss.405

Kırım Türk Çocuk Edebiyatı Yazarı Emine Usein’in ”Altın Küneş” Kitabında Yer Alan Söz Sanatları

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, ss.491-485

21. Yüzyılda Türkçenin Bir Medeniyet ve Bilim Dili Olmasında Çocuk Edebiyatının Yeri

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, ss.417-420

İfade Zenginliği Bakımından Türkçenin Kurucu Metinleri: OrhunAbideleri Örneği

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.1001-1008

Yunus Emre Divanı'nda İyi İnsan: Bir İçerik Analizi

I. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 Aralık 2018, ss.324

II. Abdülhamid Dönemi’nde Türkçe Öğretimi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.208-218

What are we doing for reading? Teachers’xx practices in reading education

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.771-777

Function for the Implementation of Walues of the Primary School Course Books of the 4th Class Turkish Textbook (A Discourse Analysis)

INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCINCES RESEARCH III, Almati, Kazakistan, 04 Eylül 2018, ss.254-255

Investigations of Primary School 4th Grade Studets' Reading Fluency Skills for Various Variables

INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCINCES RESEARCH III, Almati, Kazakistan, 04 Eylül 2018, ss.237-238

The Effect of Multimedia Aided Listening Texts on Listening Skill

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 Ağustos 2018, ss.167-168

Wievsrelated to the effectivenes of voluable education in classroom teachers

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018

Ortaokul Türkçe Dersi İçin Bir Metin Önerisi:Kağızmanlı Hıfzı’nın “Vatan Özlemi” Şiiri

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kars, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2018, ss.319331

Karakter Eğitimi Bağlamında Nurettin Topçu’nun Roman ve Hikâyelerinin İncelenmesi

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Değerler Eğitimi Aracı Olarak Türküler: Bir İçerik Analizi

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017

Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Tür: Biyografi

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.117-123

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI METİNDEN ÇIKARDIKLARI ÖZETLERİN İNCELENMESİ (BİR İÇERİK ANALİZİ)

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Comrat, Moldova, 11 - 12 Eylül 2017, ss.105-115

21. YÜZYILDA BİR BİLİM VE MEDENİYET DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN BAZI MESELELERİ

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

OPINIONS OF 12. GRADE STUDENTS’ ABOUT YGS

International Congress on Afro - Eurasian Research II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017

Okuma Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Nitel Bir Araştırma

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.22-23

Masallarla Estetik Değer Eğitimi

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2016

Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinleme Becerisine Etkisi

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı (UTEOK 2016), Burdur, Türkiye, 06 Ekim 2016, ss.1-9

Eğitsel Yönleriyle Nasrettin Hoca Fıkraları Bir İçerik Analizi

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2016

Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Prepared for Teaching Turkish as a Foreign Language The Case of Istanbul University

2nd International Symposium on Language Education and Teaching, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2016

Eğitimin Geleceğini İnşa Etme Üzerine Bir Öneri Türkiye Okuma ve Yazma Merkezleri TOYMER

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016, ss.19-20

Erken Çocukluk Dönemi Dil Gelişiminde Ailenin Rolü

Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi, 01 Mart 2016

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi Edebiyat Öğretmenleri İle Mülakatlar

II. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2015, ss.69-74

Türkçe Öğretmeni Yeterliliği "Meslek Bilgisi"

III. Türkçe Öğretmenliği Bölümleri Çalıştayı, Sakarya, Türkiye, 11 Haziran 2015, ss.108-121

Genç Şairlerin Çocuklara Şiir Yazma Hakkındaki Görüşleri

I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2014

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014, ss.51

Sürece Dayalı Yazma Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Yazma Becerisine Ve Yazma Kaygılarına Etkisi

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.63

Çile Şairi Necip Fazıl

Necip Fazıl Bilgi Şöleni, Kütahya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2013, ss.223-230

Dil Öğretiminde Postmodern Çizgiler: Karikatürler

International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL'13), Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 Nisan 2013, ss.83-99

Bazı Meşhur Nasrettin Hoca Fıkralarının Eğitsel İletileri Bakımından İncelenmesi

5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 19 - 22 Aralık 2012, ss.703

Değer Eğitimi Bakımından Masallar

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.62

Romandan Uyarlanan Dizilerin Kitap Okumaya Etkisi

1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2011, cilt.1, ss.84

Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi

21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Aralık 2010, cilt.1, ss.245-255

Öğretmen Görüşlerine Göre Okuma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Türkçe Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2008, ss.74

Kitap & Kitap Bölümleri

Büyük Eğitimciler

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

TÜRK BİRLİĞİNE ADANAN BİR ÖMÜR: GASPIRALI İSMAİL BEY

Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.159-170, 2020

İdeal Türk

Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2019

Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Türk İnsan Tipi

İdeal Türk, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.529-548, 2019

Dil Bilinci ile Milli Kimlik İlişkisi

Milli Eğitim Üzerine Yazılar, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran, Editör, Efe Akademi, İstanbul, ss.35-43, 2019

Yunus Emre Divanı’xxnda İdeal İnsan Tipi

İdeal Türk, Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.69-84, 2019

Çocuk Edebiyatı ve Kültürü

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2016

Çocuk Edebiyatının Kaynakları

Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, Tacettin Şimşek, Editör, Grafiker, Ankara, ss.163-216, 2014

Çocuk Edebiyatı Türleri ve Çocuk Eğitimine Katkıları

Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı, ŞİMŞEK TACETTİN, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.217-322, 2014

Çocuk Edebiyatında Türler

Doktorum Yayınları, Ankara, 2009

Masalın Sesi

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2009

OKUMA EĞİTİMİ

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2008

Masal Fabl Fıkra

Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı, YILAR ÖMER TURAN LOKMAN, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.118-140, 2007