Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Programının (Erasmus+ KA101) Değerlendirilmesi

International Journal of Social Sciences, vol.6, no.25, pp.29-55, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçme Aracının Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

E-International Journal of Educational Research, vol.13, no.1, pp.38-50, 2022 (Other Refereed National Journals)

The need for academic writing: An online in-service training for academicians

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.9, no.3, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması

E-International Journal of Educational Research, vol.13, no.1, pp.1-18, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Creative Drama Based Active Learning Implementation in In-Service Training

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.53, pp.205-233, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

ÖĞRETMENLERİN YARATICILIĞI BESLEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.10, no.3, pp.1203-1214, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYGI ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

R&S - Research Studies Anatolia Journal, vol.4, pp.183-193, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The adaptation of the students’ beliefs about peer feedback scale into Turkish: A validity and reliability study

Elementary Education Online, vol.20, no.1, pp.407-417, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.34, no.1, pp.1-22, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fırsat Eşitliği Bağlamında Öğrenci ve Veli Görüşleri

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.24, pp.125-154, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TERS YÜZ SINIF MODELİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Asos Journal, vol.7, no.91, pp.326-339, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.63, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ

ASOS Journal, vol.2018, no.571, pp.543-560, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuantum Öğrenme Yaklaşımının İngilizce Kelime Öğrenme Üzerine Etkileri

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.2, no.2, pp.95-107, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An examination of university students’ learning and studying approaches

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, pp.544-551, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation into university students’ study skills

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, pp.535-543, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of University Students’ Foreign Language Classroom Anxiety

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.232, pp.396-402, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation into University Students’ Foreign Language Speaking Anxiety

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.232, pp.382-388, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Application of context input process and product model incurriculum evaluation: Case study of a call centre

Educational Research and Review, vol.11, no.17, pp.1659-1669, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining University Students’ Attitudes towards Learning English Using Different Variables

The International Journal of Educational Researchers, vol.7, no.2, pp.12-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the curriculum of English preparatory classes at Yildiz Technical University using CIPP model

Educational Research and Reviews, vol.11, pp.466-473, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algısına İlişkin Görüşleri

Istanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, no.30, pp.55-83, 2016 (International Refereed University Journal)

2012 PISA Matematik Testi Puanlarının Bazı Degiskenler Açısından Incelenmesi

EGE EĞİTİM DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.358-372, 2015 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.1-9, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Attitudes of Pre Service Teachers To Computer Assisted Education

Journal of Research in Education and Teaching, vol.14, no.2, pp.682-696, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students’ Content Responsibility in Content Based Instruction (CBI) and Active Participation

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.3, pp.101-112, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

Prediction of ELT Students’ Academic (Language) Achievement: Language Learning Orientation and Autonomous Learning

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.160-171, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prediction of ELT Students Academic Language Achievement Language Learning Orientation and Autonomous Learning

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.160-171, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The influence of self efficacy and motivational factors on academic performance in general chemistry course A modeling study

Educational Research and Review, vol.10, no.4, pp.453-461, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cyberbullying Among Secondary School Students

Kalem Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.45-64, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students Beliefs on Effectiveness of Storyline Method in History Teaching

Mevlana International Journal of Education, vol.4, no.3, pp.83-91, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multicultural competence level of university instructors: A perspective from a Turkish context

Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.4, pp.415-421, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Examining the Effects of Pre-service Teachers’ Personality Traits on Their Teaching Competencies. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, vol.5, no.3, pp.575-586, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Correlation among high school senior students’ test anxiety, academic performance and points of university entrance exam

EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW, vol.8, no.13, pp.919-926, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Science and Technology Teachers’ Opinions About Renewed Science Lesson Curriculum

EKEV Akademi Dergisi, vol.17, pp.11-22, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Peripheral Learning Applied in English Instruction on English Idioms Learning

Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers, vol.3, no.3, pp.19-34, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

An examination into self efficacy metacognition and academic performance of pre service ELT students prediction and difference

KALEM Akademi Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri, vol.2, no.1, pp.143-165, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self efficacy and critical thinking dispositions as predictor of success in school practicum

International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, no.1, pp.81-90, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Self-efficacy and Critical Thinking Dispositions as Predictors of Success in School Practicum

Journal of Educational Sciences, vol.1, no.4, pp.81-90, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Examination Into Self Efficacy Metacognition and Academic Performance of Pre Service ELT Students Prediction and Difference

Kalem Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.143-165, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Candidates' Metacognitive Awareness According to Their Domains and Sex

International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.1, no.6, pp.255-263, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relation between Secondary School Science and Mathematics Education Students Problem Solving Skills and Their Undergraduate Graduation Points

New World Sciences Academy (NWSA), vol.6, no.1, pp.1227-1232, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Özdüzenleme Ve Bilişüstü Becerileri Cinsiyete Sınıfa Ve Alanlara Göre Farklılaşmakta Mıdır?

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.33-44, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects Of Prımary School Teachers’ Attıtudes Towards The Mathematıcs Achıevement Forth Grade Students Bygender

Erzincan Education Faculty, vol.8, no.1, pp.13-21, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAVRAM ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 September - 03 November 2021

What do students in private schools think about online education? A mixed method study

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2021

HİZMET İÇİ EĞİTİMDE TURNUVA TEKNİĞİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 30 October 2020

İTALYA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27 - 29 June 2019 Sustainable Development

İtalya Okul Öncesi Eğitim Programının Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programıyla Karşılaştırılması.

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.151 Sustainable Development

An examination of university students’ learning and studying approaches

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), Nice, France, 1 - 04 February 2017 identifier identifier identifier

An investigation into university students’ study skills

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), 1 - 04 February 2017, no.1

Examining University Students' Learning and Study Approaches

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, France, 1 - 04 February 2017

Examining University Students' Study Skills

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, France, 1 - 04 February 2017

Investigating the Effect of Audio Visual Materials as Warm up Activity in Aviation English Courses on Students Motivation and Participation at High School Level

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2015, Antalya, Turkey, 16 April 2016, pp.120-128

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2016

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2016, Antalya, Turkey, 14 April 2016, vol.232, pp.382-388

School principals transformational leadership behaviours andtheir effects on teacher commitment

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, OLOMOUTH, 29 - 31 October 2015, vol.2016

School principals' transformational leadership behaviours and their effects on teacher commitment

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.203-211 identifier

School Principals Transformational Leadership Behaviors and Their Effects on Teacher Commitment

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, vol.1, pp.203-211

An examination of students perceptions of service quality dimensions in higher education

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015

An Analysis of Undergraduates Study Skills

7th World Conference on Educational Sciences, Atina, Greece, 05 February 2015, pp.1355-1362

School Principals' Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1340-1347 Sustainable Development identifier

School Administration in the 21st Century

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), 1 - 03 September 2014 identifier identifier identifier

The Effect of Extra-Curricular Activities on the Development of Students Going to Economically and Socially Disadvantaged Schools

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına İlişkin Durum Tespiti

İkinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (2012), 01 September 2012

Self- Evaluation of Yıldız Technical University Department of Education between 1997- 2003.

XVI. National Educational Sciences Congress, Pamukkale Üniversity, 01 September 2006

Books & Book Chapters

Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri- Harezmi-STEM, Montessori, Regio Emilia, Waldorf, High Scope Somut Etkinlik Örnekleri

in: Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri- Harezmi-STEM, Montessori, Regio Emilia, Waldorf, High Scope Somut Etkinlik Örnekleri, Prof. Dr. Yavuz Erişen, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.1-232, 2019 Sustainable Development

Egitim Programı ve Tasarım Modelleri

in: Egitimde Program Gelistirme Kavramlar Yaklasımlar, Hasan Şeker, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.71-88, 2013