Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

 • 2018 - 2019Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

 • 2012 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

 • 2009 - 2012Öğretim Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

 • 2002 - 2009Öğretim Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

 • 1996 - 1996Öğretim Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

 • 1988 - 1994Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Fakülte Kalite Komisyonu Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2015 - Devam Ediyor Bölüm Kalite Sorumlusu

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

 • 2013 - 2015Farabi Koordinatörü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Böte

 • 2005 - 2013Erasmus Koordinatörü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Böte

 • 2003 - 2011Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Verdiği Dersler

 • LisansDatabase Management Systems

 • Yüksek LisansEğitimde Görsel Okuryazarlık

 • LisansInformation Technologies in Education I

 • LisansEğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları

 • LisansVeri Tabanı Yönetim Sistemleri

 • LisansÖzel Öğretim Yöntemleri 2

 • LisansÖğretmenlik Uygulaması

 • LisansProje Geliştirme ve Yönetimi II

 • Yüksek LisansÖğrenme ve Öğretme İlkeleri

 • LisansMesleki İngilizce 1

 • LisansOkul Deneyimi

 • LisansBilimsel Araştırmaya Giriş

 • LisansÖğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yönetilen Tezler

 • Stem İle Müfredat Geliştirme

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  J.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Uzaktan Eğitim Amaçlı Web Sayfalarının Arayüzlerinde Kullanılan Dikkat Çekme Yöntemlerinin Mesaj Tasarımı Açısından İncelenmesi

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  R.Ünal(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Uzaktan Eğitim Ortamında Etkileşimli Videoların Kullanımın Öğrenende Motivasyona Etkisi

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  E.Yolcu(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Blok Temelli Programlama Eğitimi Alan ve Almayan Bireylerin Metin Temelli Programlama Öğrenme Becerileri Arasında Anlamlı Farklılık Var mı

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  N.Bıyıkoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Okul Yöneticilerin ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Metaforik Algıları ve Bu Metaforik Algıların Çeşitli Değişkenlerle İlişkileri

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  E.Kuru(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Öğrenme Analitikleri ile K12 Düzeyi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ortamlarındaki Başarılarının İncelenmesi

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  H.Koca(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Lise Öğrencisi Ergenlerin Erteleme Davranışları ve Internet'in Cazibesi İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  C.Aylanç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Lisans Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Web Sayfalarında Öncelikle Görsele ya da Görselle Birlikte Metne Yönelim Tercihleri

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  M.G.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Uzaktan Öğrenme Ortamındaki Öğrencilerin Erteleme Davranışlarının Çalışma Durumlarına Göre İncelenmesi

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  Z.Karaarslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Karma Öğretim Tasarımına Dayalı Öğrenme Ortamında İngilizce Deyimleri Kavram Karikatürleri İle Öğrenmenin Ortaokul Öğrencilerinde Erişi Ve Kalıcılığa Etkisi

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  H.Gümüş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Öğrenme Amaçlı Sosyal Ağların Öğretim Ortamını Zenginleştirici veya Tamamlayıcı Olarak Kullanılmasının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına,Sosyal Ağ Kullanma Davranışlarına ve Memnuniyetlerine Etkisi

  Yılmaz M. B. (Danışman)

  A.Çimen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

Tasarladığı Dersler

Program Geliştirmeler

 • 2014 - Devam Ediyor Yıldız Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - BÖTE Yüksek Lisans Programı

  Yüksek Lisans-Tezli

  Yılmaz M. B.