Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Diğer İdari Görev

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2015 - Devam Ediyor Diğer İdari Görev

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Böte

 • 2013 - 2015Farabi Koordinatörü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Böte

 • 2005 - 2013Erasmus Koordinatörü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Böte

 • 2003 - 2011Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Verdiği Dersler

 • LisansEğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları

 • LisansÖğretmenlik Uygulaması

 • LisansVeri Tabanı Yönetim Sistemleri

 • LisansÖzel Öğretim Yöntemleri 2

 • LisansProje Geliştirme ve Yönetimi II

 • LisansOkul Deneyimi

 • LisansEğitimde Teknoloji Kullanımı

 • LisansÖğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yönetilen Tezler

 • Uzaktan Öğrenme Ortamındaki Öğrencilerin Erteleme Davranışlarının Çalışma Durumlarına Göre İncelenmesi, Yılmaz M. B. , Z.Karaarslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Lise Öğrencisi Ergenlerin Erteleme Davranışları ve Internet'in Cazibesi İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, YILMAZ M. B. , C.Aylanç(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Okul Yöneticilerin ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Metaforik Algıları ve Bu Metaforik Algıların Çeşitli Değişkenlerle İlişkileri, YILMAZ M. B. , E.Kuru(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Öğrenme Analitikleri ile K12 Düzeyi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ortamlarındaki Başarılarının İncelenmesi, YILMAZ M. B. , H.Koca(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Lisans Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Web Sayfalarında Öncelikle Görsele ya da Görselle Birlikte Metne Yönelim Tercihleri, Yılmaz M. B. , M.Güler(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Karma Öğretim Tasarımına Dayalı Öğrenme Ortamında İngilizce Deyimleri Kavram Karikatürleri İle Öğrenmenin Ortaokul Öğrencilerinde Erişi Ve Kalıcılığa Etkisi, YILMAZ M. B. , H.Gümüş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Öğrenme Amaçlı Sosyal Ağların Öğretim Ortamını Zenginleştirici veya Tamamlayıcı Olarak Kullanılmasının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına,Sosyal Ağ Kullanma Davranışlarına ve Memnuniyetlerine Etkisi, YILMAZ M. B. , A.Çimen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2017Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Serhat Gümüş - YL Tez savunması

 • Haziran 2017Boğaziçi Üniversitesi

  Boğaziçi Üniversitesi

  Yiğit Aydın YL Tez Savunması