Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Study Process Questionnaire

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.69-83, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT IN RESPECT TO THEIR LEARNING APPROACHES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.157-164, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dijital Değerlendirme Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlılıklarına Etkisi:İki Farklı Okulda Durum

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1606-1620, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kavram Karikatürlerinin Mobil Öğrenme Ortamında Ulaştırılmasının Ortaöğretimde İngilizce Deyim Öğrenmeye Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.815-855, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Which Content is Appropriate for Instructional Based Social Network? Opinions of K12 Teachers in Turkey

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.116, ss.2338-2343, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kafe Kullanımlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.23-34, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Profiles of University Students According to Internet Usage with the Aim of Entertainment and Communication and their Affinity to Internet

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.225-242, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Opinions of Primary School Teachers on Their Students’ ICT Skills and Information Technologies Course

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.28, ss.503-509, 2011 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

High school students educational usage of Internet and their learning approaches

World Journal on Educational Technology (WJET), cilt.2, ss.100-112, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The use of Internet by high school students for educational purposes in respect to their learning approaches

Procedia Social and Behavioral Sciences , cilt.2, ss.2143-2150, 2010 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çalışan ve Çalışmayan Yükseköğretim Öğrencilerinin E öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları

6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.291-295 Creative Commons License

2017’de BÖTE’lere Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2018, ss.157-158 Creative Commons License

Branş Öğretmenlerinin BT ve Yazılım Dersi Öğretmenleri İle Bir Araya Gelme Nedenleri ve Sıklıkları

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.36-45 Creative Commons License

Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.91 Creative Commons License

Öğretimsel Web 2.0 Araçları Eğitiminin Aday Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Algılarına Etkisi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.29-31 Creative Commons License

Dijital Öğrenme Oyunlarının Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlanmalarına Etkisi

3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.115-116 Creative Commons License

The lmpact of Mobile Leaming Environment on EFL Students’ Leaming of English ldioms through Concept Cartoons

The Third European Conference on Technology in the Classroom, Brighton, İngiltere, 1 - 05 Temmuz 2015, ss.165-175

The Impact of Mobile Learning Environment on EFL Students' Learning of English Idioms through Concept Cartoons

The European Conference on Technology in the Classroom, Brighton, İngiltere, 1 - 03 Haziran 2015, ss.139-149 Creative Commons License

A Comparison of Sixth Grade Students' Reading Comprehension on Two Different Digital Formats

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,, Tampere, Finlandiya, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.2014, ss.702-707 Creative Commons License

EVALUATING OPINIONS AND BEHAVIORS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN WIKI IN RESPECT TO THEIR LEARNING APPROACHES

5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, İspanya, 19 - 21 Kasım 2012, ss.1813-1820 Creative Commons License

Böte Programında Yer Alan Derslerin Alana Hazırlamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

10. International Educational Technology Conference (IETC)., İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.259-263 Creative Commons License

40 Yaş üstü yetişkinlere yönelik bilgisayar eğitimi

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.477-487 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017

Eğitim teknolojileri bağlamında görsel okuryazarlık, Odabaşı,H.F.,Akkoyunlu,B.,İşman,A., Editör, Pegem, Sakarya, ss.165-182, 2017