Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çalışan ve Çalışmayan Yükseköğretim Öğrencilerinin E öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları

6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.291-295 Özet
Link

2017’de BÖTE’lere Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2018, ss.157-158
Link

Branş Öğretmenlerinin BT ve Yazılım Dersi Öğretmenleri İle Bir Araya Gelme Nedenleri ve Sıklıkları

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.36-45 Özet
Link

Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.91
Link

Öğretimsel Web 2.0 Araçları Eğitiminin Aday Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Algılarına Etkisi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.29-31

Dijital Öğrenme Oyunlarının Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlanmalarına Etkisi

3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.115-116 Özet
Link

The Impact of Mobile Learning Environment on Efl Students' Learning of English Idioms through Concept Cartoons

The European Conference on Technology in the Classroom, Brighton, İngiltere, 1 - 03 Haziran 2015, ss.139-149 Özet
Link

A Comparison of Sixth Grade Students' Reading Comprehension on Two Different Digital Formats

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,, Tampere, Finlandiya, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.2014, ss.702-707 Özet
Link

Which content is appropriate for instructional based social network? Opinions of K12 teachers in Turkey

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.2338-2343 Özet

EVALUATING OPINIONS AND BEHAVIORS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN WIKI IN RESPECT TO THEIR LEARNING APPROACHES

5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, İspanya, 19 - 21 Kasım 2012, ss.1813-1820 Özet
Link

Opinions of Primary School Teachers on Their Students’ ICT Skills and Information Technologies Course

World Conference on Educational Technology Researches, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Temmuz 2011, ss.503-509 Özet
Link

Böte Programında Yer Alan Derslerin Alana Hazırlamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

10. International Educational Technology Conference (IETC)., İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.259-263 Özet
Link

The use of Internet by high school students for educational purposes in respect to their learning approaches

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2143-2150 Özet

40 Yaş üstü yetişkinlere yönelik bilgisayar eğitimi

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.477-487 Özet
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017

Eğitim teknolojileri bağlamında görsel okuryazarlık, Odabaşı,H.F.,Akkoyunlu,B.,İşman,A., Editör, Pegem, Sakarya, ss.165-182, 2017
Link