Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VIRTUAL RECONSTRUCTION OF LOST CULTURAL HERITAGE USING EXTENDED REALITY TECHNOLOGY

9. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022, pp.136 Creative Commons License

Filmic Analysis of Corpse Bride

Yaratıcı Endüstriler Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2022, pp.1-14 Creative Commons License

ANALYSIS OF 'MYTHOLOGY' THEMED CONTENT IN THE VIRTUAL UNIVERSE: ROBLOX SAMPLE

Ulusal İzmir Sanat ve Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2022, pp.2 Creative Commons License

Designing a Multiplayer Classroom and Conference System in a Virtual Environment

YENİ YÜZYIL’DA İLETİŞİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2022, pp.11-12 Creative Commons License Sustainable Development

INTERACTION OF BRAIN COMPUTER INTERFACE IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENTS

VIII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021, pp.93 Creative Commons License

Virtual Reality Applications on Dentistry

Halk Kültüründe Sağlık Uluslararası Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 December 2021

Investigation of AR Applications in Yıldız Technical University Communication Design 3D Modeling Course in Distance Education Process

InMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 September 2021, pp.60-61 Creative Commons License Sustainable Development

Revitalization of Cultural Heritage Through Extended Reality Technologies

The 11th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW2021) , İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2021, pp.27 Creative Commons License

Experie ncing Cultural Heritage Through Extended Reality Technologies

International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, vol.1, no.1, pp.105-114 Creative Commons License

Experiencing Cultural Heritage through Extended Reality Technologies

International Congress of Engineering and Natural Sciences, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, vol.1, no.1, pp.23

Representation of Mythology in Augmented Reality Environment

International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 2020 , Praha, Czech Republic, 2 - 03 June 2020, pp.9-10 Creative Commons License

USAGE OF CULTURAL ELEMENTS IN 3D MODELING COURSE: YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY SAMPLE

Uluslararası SANAD Kongresi , İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2019, pp.811-818 Creative Commons License

Usage of 3d Printing Materials in Creative Industry Applications

6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), Niğde, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.187-192 Creative Commons License

SANAT VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: ODDVİZ SANAT KOLEKTİFİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 January 2019, pp.330

Bilgisayar Oyunlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

4th. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 27 April 2018, pp.79-83

Animasyonda İşitsel Öğelerin Kullanımı Bağlanımında Geri’nin Oyunu (1997)

4th. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 27 April 2018, pp.75-79

1980-2000 Yılları Türk Çizgi Hayatı

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.13-21

Çağdaş Sanat ve Tasarımda Manipülasyon Etkileri

Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 21 November 2017, pp.65-70

WAVELET TRANSFORM AND NEURAL NETWORKS APPLICATIONS ON CARTOON DATA: TURKEY-AUSTRALIA COMPARISON

9th International Symposium on Image Processing,Wavelet and Applications, Kars, Turkey, 05 November 2017, pp.48

DIGITAL CARICATURES AS ADVERTISING TOOL: YTU TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE AND NNZ WEB SITE SAMPLES

USOS 2017 International Congress on Social Sciences, Granada, Spain, 18 September 2017, pp.302-303

TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNDE NASREDDİN HOCA İMGESİ

ASOS CONGRESS 2017 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 08 May 2017, pp.30-31

Identification and Seperation of Turkish and Australian Cartoons By Wavelet Transform and Neural Networks Methods

International Conference on Engineering and Technology (ICET), Antalya, Turkey, 21 - 23 August 2017 Sustainable Development identifier

Otuzlu yıllarda Türk Çizgi Karakterleri

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.251-266

Animasyon Aracılığıyla Kültürel Ögelerin Yeniden Canlandırılması

YTU Uluslararasi Tasarim Sempozyumu, 2016, İstanbul, Turkey, 03 October 2016, pp.30-35 Creative Commons License Sustainable Development

Gravurler Uzerinden Istanbul Efsaneleri

Engravist Uluslararasi Baskiresim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 February 2016, pp.120-125

Dünyada ve Türkiye de Karikatürün Tarihsel Gelişiminin İncelenmesi

Uluslararası Sanat Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 October 2015

Çağdaş Sanatta Animasyon Uygulamaları

Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 08 April 2015, pp.473-479

Çizgilerle Suya Bakış

Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 04 November 2013, pp.1

İNTERAKTİF ORTAMDA GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 03 November 2014, pp.202-207

FILMIC ANALYSIS OF THE TRIPLETS OF BELLEVILLE

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SANATI YÖNETMEK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 01 September 2014, pp.30-35

Köroğlu Filminin Anlatısal Nitelikli Göstergelere Göre Çözümlenmesi

4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, Bolu, Turkey, 11 November 2013, pp.1050-1055

İstanbul Temalı Karikatürler Üzerine Bir Araştırma

İSTYAM 2013 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 October 2013, pp.1040-1045

Books & Book Chapters

VIRTUAL REALITY APPLICATIONS ON DENTISTRY

in: Health in Folkloric Culture, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Editor, Motif Yayınları, İstanbul, pp.607-615, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Çizgili Köyün Kavalcısı

Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006

Other Publications