Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REPRESENTATION OF TURKISH MYTHOLOGY IN VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT

PEOPLE: International Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.362-370, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OSMANLI MİNYATÜRLERİNE DİJİTAL BİR YAKLAŞIM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.12, ss.566-574, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"THE SUICIDE SHOP" AS AN EXAMPLE OF DARK HUMOR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.537-541, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poligon Modelleme İle Öykü Oluşturma/Story Making Through Polygon Modelling

AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi = Aurum Journal of Engineering Systems and Architecture (A-JASE), cilt.2, ss.125-134, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GEORGE GROSZ ESERLERİ ÜZERİNDEN DADA VE MİZAH BAĞINTISI

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN, cilt.5, ss.18-32, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgisayar Animasyonu Örneği Olarak Pançatantra Kısa Öyküleri

Aurum Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık dergisi = Aurum Journal of Engineering Systems and Architecture (A-JASE), cilt.1, ss.41-48, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNDE KÜLTÜREL KODLAMALAR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.1134-1144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ANALYSIS OF “THE SIMPSONS” THROUGH VISUAL INDICATORS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.10, ss.1146-1152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WATER THEMED CARICATURES

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.218-221, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF TURKISH AND AUSTRALIAN CARTOONS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.371-377, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Classification of Turkish Caricature Through Computer Aided Methods

INDIAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KEDİ FRİTZ ÇİZGİ KARAKTERİ ÜZERİNDEN 1960’LAR AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SANAT ORTAMINDA HİPPİ HAREKETİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMALARI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal Of International Social Research, cilt.9, ss.2059-2066, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer Aided Animation Techniques for Educable Mentally Retarded Children

International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME), cilt.1, ss.1107-1116, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Sanat Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (IAUD), cilt.10, ss.1-14, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EXAMINATION OF SILENT SHORT ANIMATION FILM

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN, ss.1-5, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A STUDY BASED ON THE PERCEPTIBILITY OF MUSICAL ENSTRUMENTS OF MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN WITH VISUAL SUPPORT

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.4, ss.10-15, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Usage of Pictograms to Introduce Musical Instruments to Educable Mentally Retarded Children as an Alternative Method

International Journal of Electronics; Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME), cilt.3, ss.525-531, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE’DE KARİKATÜRÜN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ:UYKUSUZ DERGİSİ

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, cilt.3, ss.41-50, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

THE EFFECTS OF DIGITALIZATION ON TURKISH CARICATURE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS; MECHANICAL and MECHATRONICS ENGINEERING, cilt.2, ss.361-371, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PRENSES MONONOKE’NİN İŞİTSEL VE GÖRSEL NİTELİKLİ GÖSTERGELERE GÖRE FİLMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (IAUD), ss.35-46, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Representation of Mythology in Augmented Reality Environment

International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 2020 , Praha, Çek Cumhuriyeti, 2 - 03 Haziran 2020, ss.9-10 Creative Commons License

ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİNDE KÜLTÜREL UNSURLARIN KULLANIMI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Uluslararası SANAD Kongresi , İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019, ss.811-818 Creative Commons License

Usage of 3d Printing Materials in Creative Industry Applications

6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), Niğde, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019, ss.187-192 Creative Commons License

SANAT VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: ODDVİZ SANAT KOLEKTİFİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019, ss.330

Bilgisayar Oyunlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

4th. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, Fransa, 27 Nisan 2018, ss.79-83

Animasyonda İşitsel Öğelerin Kullanımı Bağlanımında Geri’nin Oyunu (1997)

4th. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, Fransa, 27 Nisan 2018, ss.75-79

1980-2000 Yılları Türk Çizgi Hayatı

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.13-21

Çağdaş Sanat ve Tasarımda Manipülasyon Etkileri

Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 21 Kasım 2017, ss.65-70

WAVELET TRANSFORM AND NEURAL NETWORKS APPLICATIONS ON CARTOON DATA: TURKEY-AUSTRALIA COMPARISON

9th International Symposium on Image Processing,Wavelet and Applications, Kars, Türkiye, 05 Kasım 2017, ss.48

DIGITAL CARICATURES AS ADVERTISING TOOL: YTU TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE AND NNZ WEB SITE SAMPLES

USOS 2017 International Congress on Social Sciences, Granada, İspanya, 18 Eylül 2017, ss.302-303

TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNDE NASREDDİN HOCA İMGESİ

ASOS CONGRESS 2017 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 Mayıs 2017, ss.30-31

Identification and Seperation of Turkish and Australian Cartoons By Wavelet Transform and Neural Networks Methods

International Conference on Engineering and Technology (ICET), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2017 identifier

Otuzlu yıllarda Türk Çizgi Karakterleri

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.251-266

Animasyon Araciligiyla Kulturel Ogelerin Yeniden Canlandirilmasi

YTU Uluslararasi Tasarim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Ekim 2016, ss.30-35

Gravurler Uzerinden Istanbul Efsaneleri

Engravist Uluslararasi Baskiresim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Şubat 2016, ss.120-125

Dünyada ve Türkiye de Karikatürün Tarihsel Gelişiminin İncelenmesi

Uluslararası Sanat Sempozyumu, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

Çağdaş Sanatta Animasyon Uygulamaları

Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 08 Nisan 2015, ss.473-479

Çizgilerle Suya Bakış

Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 04 Kasım 2013, ss.1

İNTERAKTİF ORTAMDA GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 03 Kasım 2014, ss.202-207

BELEVİLLE'DE RANDEVU'NUN FİLMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SANATI YÖNETMEK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 2014, ss.30-35

Köroğlu Filminin Anlatısal Nitelikli Göstergelere Göre Çözümlenmesi

4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 11 Kasım 2013, ss.1050-1055

İstanbul Temalı Karikatürler Üzerine Bir Araştırma

İSTYAM 2013 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1040-1045

Kitap & Kitap Bölümleri

Çizgili Köyün Kavalcısı

Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006

Diğer Yayınlar