Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Svod Markalarının Twitter Üzerindeki İletişimleri: Netflix’ten Blutv’ye

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.981-996, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mobil Pazarlama’da QR Kod Uygulamaları

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, sa.13, ss.190-201, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Factors Affeting The Attitude of Consumers’ Purchasing Private Labels

Research Journal of Business and Management, cilt.4, sa.3, ss.28-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Counterfeit Luxury Brand Consumption: Attitudes Of Turkish Consumers

Journal of Global Economics, Management and Business Research, cilt.3, sa.1, ss.11-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brand followers: motivations and attitudes of consumers to follow brands in social media

International Journal of Internet Marketing and Advertising, cilt.9, sa.1, ss.3-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbol Taraftarlarının Sponsor Markalara İlişkin Tutum Satınalma Niyeti ve Takımla Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.36, ss.145-158, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dimensions of Online Customer Engagement

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.3, sa.1, ss.106-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Theoretical Framework About How Organizations Promote Their Corporate Social Responsibility Initiatives

International Journal of Business and Management, cilt.1, sa.2, ss.39-47, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş

Ege Akademik Bakış, cilt.6, ss.10-16, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japonya’nın Yabancı Pazarlara Giriş Stratejileri

Ege Akademik Bakış, cilt.5, sa.1, ss.99-108, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma

Modern Hastane Yönetimi Dergisi, cilt.4, ss.1-5, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İllere ve Bölgelere Göre Türkiye'nin Demografik ve Sosyal Yapısının Analizi

İşletme İktisat ve Finans Dergisi, cilt.15, sa.170, ss.18-35, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Consumer Negativity Towards Brands: Brand Hate or Brand Switch?

Global Business Research Congress , İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2019, ss.1-6

“Customer Engagement’s Role Over Positive Word-of-Mouth Intention: A Study on Smartphones Sector”

Global Business Research Congress , İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.150-154

Fashion Customers’ E-Wom Behavior: An Exploratory Study

12th International Conference On Social Sciences, Amsterdam, Hollanda, 19 - 20 Mayıs 2017

Exploring Turkish Consumers’ Socially Responsible Consumption Behavior

2nd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.182-189

Influence of consumers’ self-brand connections on purchase intentions

1st Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.492-503

The Impact of Digital Advertising on Consumer Purchase Decisions

2nd International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, İstanbul, Türkiye, 16 Haziran - 19 Temmuz 2014, ss.432-441

What drives consumers to interact with brands through social media? A motivation scale development study

2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, Praha, Çek Cumhuriyeti, 13 - 17 Eylül 2013, ss.119-226

Evaluating The Service Quality Perceptions Of Customers Towards Private Shopping Web Sites

13. Annual International Conference of The Global Business and Technology Association, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Temmuz 2011, ss.261-268

Pazarlama İletişimi Açısından Sosyal Medya Ortamı

15. Ulusal Pazarlama Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.286-300

Global Brand Image: A Perspective of Turkish Consumers

19. International Management Development Association World Business Congress, Konya, Türkiye, 21 - 25 Temmuz 2010, ss.157-161

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Marketing

E-Business, Arzu Karaman Akgül, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.120-145, 2020

Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Muazzez Babacan, Editör, Detay Yayınevi, Ankara, ss.401-424, 2019

How Social Media is Transforming Marketing?

Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Dinçer, H.,Yüksel, S., Editör, Igı Global Publications, New-York, ss.318-334, 2019

Yeni Gerçekler İçin Pazarlamayı Tanımlamak

Pazarlama Yönetimi, İbrahim Kırcova, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.2-33, 2018

The Consumers’ Life Simplifiers: Innovative Developments and Transformations

Current Debates in Business Studies, Candan, Burcu F., Kapucu, Hakan, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.83-92, 2018

Sosyal Medya Pazarlama

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2015

Stratejik Pazarlama Planlaması

Girişimcilik, Nazan Yelkikalan, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.137-151, 2013

Hizmet Pazarlaması

Pazarlama Yönetimi, İbrahim Kırcova,Tahir Benli, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.311-339, 2013