Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Trickery of Keloğlan

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.79-94, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küçükçekmece and Its Surroundings from the Pens of Western Travelers

Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2021, pp.305-320

Altay-Saha (Yakut) Türklerinin Evren Tasarımında Yukarı Dünya İnancı

Science § Research Congress Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 September 2018, vol.1, pp.293-304

Kaygusuz Abdalın Eserlerinin Edebi Değeri

Kaygusuz Abdal Çalıştayı, Antalya, Turkey, 09 October 2018

Ruh İmgeciliği Bağlamında Kıbrıs Masallarında Yardımcı Kadın Kahramanlar

Üçüncü Uluslararası Kıbatek Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 06 March 2018, vol.2, pp.151-163

Kaygusuz’un İki Kutuplu İnsan Modeli

1.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.108

Var mı Bana Yan Bakan!” : Eski İstanbul Tiplerinden Kabadayılar Üzerine Yapısal Bir İnceleme

8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 2014, vol.1, pp.123-131

Modern Türk Toplumunda Kadının Yeri

Uluslararası Aile Sempozyumu, (Belarus Devlet Üniversitesi), Minsk, Belarus, 8 - 10 April 2010, pp.74-81

Books & Book Chapters

Anadolu'da Türk Halk Edebiyatının Öncüleri

in: Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası, Özcan Azmi, Başar Fahameddin, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.560-562, 2022

Fütüvvetnamelerin Tanıklığında Geçiş Dönemlerinin Simgesel Yiyeceği Helva

in: Halk Gastronomisi, Aça Mehmet, Ceylan Ömür, Güngör Sezen, Editor, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.629-643, 2022

İstanbul'dan İşkodra'ya Osmanlı Döneminde Fotoğrafçılar

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2021 Sustainable Development

Photographers in the Ottoman era from Istanbul to Shkodër

İstanbul : Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2021

RITMIC ORDER IN GAZELLES IN THE “GÜLİSTAN” OF KAYGUSUZ ABDAL: GO GO/ CAME COME

in: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, Prof. Dr. Esma Şimşek,Prof. Dr. Hatice İçel,Doç. Dr. Selçuk Peker,Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı, Editor, Kömen, Konya, pp.619-631, 2019

Anabacı ya da Tacir Abdurrauf Hikâyesi

in: Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Üzeyir Aslan,Hakan Taş,Ömer Zülfe, Editor, Yayınevi, Ankara, pp.369-391, 2018

Altıncı Bölüm: Anlatım

in: Türk Dili Ders Kitabı, Prof. Dr. Gencay Zavotçu, Editor, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.159-236, 2017