Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ortaöğretim Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, vol.14, no.80, pp.45-57, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Attitudes and Innovativeness Level of Pre-School Teachers and Teacher Candidates Towards Mainstreaming

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1607-1649, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Study of Preschool Teachers’ and Principals’ Opinions on Turkish Education System

International Journal of Modern Education Studies, vol.4, no.1, pp.1-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Türk Eğitim Sisteminde Yer Alan Öğrencilerinin Çoklu ZekâProfilleri: Ortaokul ve Lise Geniş Örneklem Çalışması

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.19, no.3, pp.2239-2264, 2018 (International Refereed University Journal)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK İŞLERİN ERTELENMESİ SORUNUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Manas Journal of Social Researches, vol.7, no.4, pp.11-29, 2018 (International Refereed University Journal)

Öğretmen Adaylarinin Medya ve Televizyon Okuryazarlik Düzeyleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.7, pp.262-274, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlilik Algıları

Manas Journal of Social Researches, vol.7, no.1, pp.15-24, 2018 (International Refereed University Journal)

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

Journal of Osh State University, vol.8, pp.24-34, 2017 (International Refereed University Journal)

EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Kendi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.3, pp.738-754, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exposure To Mobbing: Perceptions of Primary School Teachers

Journal of Education and Practice, vol.8, no.3, pp.195-201, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Multiple Inteligences Distributions of Teacher Candidates from Yildiz Technical University Education Faculty

Journal of Education and Practice, vol.8, no.2, pp.206-215, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Special Teaching Method-I Attitude Scale For Teacher Candidates: Study of Validity & Reliability

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.8, no.3, pp.252-271, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Kopya Çekme Nedenleri

Journal of Education and Practice, vol.5, no.2, pp.241-251, 2016 (Other Refereed National Journals)

Faculty members' understanding on constructivist approach

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.6, pp.8-21, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Giyim Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Dergisi, vol.1, no.29, pp.14-28, 2012 (National Refreed University Journal)

An Evaluation of Clothing Teachers Trainees' Skills to Employ effective Test Taking Strategies for Success in Tests

International Journal of Arts and Sciences, vol.4, no.16, pp.451-459, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevrimiçi İngilizce Sınıfında Oyunlaştırma Öğelerinin Kullanılmasının Etkililiği Üzerine Bir Karma Araştırma

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi/ VII. International Congress on Education and Social Sciences, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, pp.157-158 Creative Commons License Sustainable Development

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA DEVAM EDEN ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖZYETERLİK İNANÇLARININİNCELENMESİ

USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 February - 23 April 2020, pp.78-79

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.56

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.57

Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.71

Öğretmen Adaylarının Okullardaki Akademik İşlerin Etkili Bir Şekilde Yürütülebilmesine İlişkin Çözüm Önerileri

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 09 April 2018, pp.69

Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri

1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.77 Sustainable Development

Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample

1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 December 2017, pp.311-313

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

International scientific practical conference “Ethno pedagogy is the factor of saving ethno cultural worth of modern socium”, Osh, Kyrgyzstan, 14 - 15 December 2017, pp.21

İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları

1. International Academic Research Congress, (INES), Antalya, Turkey, 03 November 2016, pp.1348-1355

An Analysis of Pre School Teachers and Student Teachers Attitudes to Inclusion and Their Individual Innovativeness Levels

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-TURKSOY, Gostivar, Macedonia, 22 August 2016, pp.34

Interpersonal Problem Solving Abilities of Students of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selcuk University

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.456-462 identifier

Aggressivity Levels of Students of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing-Ready-made Clothing Program

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.463-469 identifier

Communication Skills of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing' Program Students

International Scientific Conference Pedagogy, Education and Instruction, Mostar, Bosnia And Herzegovina, 21 March 2013, pp.437-448

Nevşehir Yöresi Geleneksel Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 November 2011, pp.98-107

Nevşehir İli Geleneksel Erkek Kıyafetleri

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 November 2011, pp.48-60

Nevşehir İli Geleneksel Kadın Kıyafetleri

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 November 2011, pp.23-35

Clothing Teachers’ Perceptions of Competency Towards General Teacher Behaviours

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, Germany, 10 April 2011, pp.211-219

An Evaluation of Test Application Techniques of Clothing Prospective Teachers

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, Germany, 10 April 2011, pp.154-164

The Reflections of Seljuq Period Woman’s Overgarment to Today

International Journal of Arts & Sciences Conferences (University of Washington Rome Center), Roma, Italy, 22 November 2010, no.179964, pp.232-246

A study on the empathic tendencies of prospective clothing teachers in terms of the variables of age, gender and class

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2354-2358 identifier identifier

A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use

International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, Spain, 24 March 2008, pp.956-967