Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin Kavramsal Çerçevesi Önemi ve Gerekliliği

XI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.407-421 Creative Commons License

DETERMINING PARENT COMPETENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING SKILLS IN ADOLESCENTS

International Marmara Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 15 - 16 December 2023, pp.11 Creative Commons License

Yetişkinlerin Dijital Vatandaşlık Becerilerine İlişkin İhtiyaçları

XI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.907-908 Creative Commons License

Çevrimiçi İngilizce Sınıfında Oyunlaştırma Öğelerinin Kullanılmasının Etkililiği Üzerine Bir Karma Araştırma

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi/ VII. International Congress on Education and Social Sciences, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, pp.157-158 Creative Commons License Sustainable Development

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA DEVAM EDEN ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖZYETERLİK İNANÇLARININİNCELENMESİ

USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 February - 23 April 2020, pp.78-79

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.57

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.56

Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.71

Öğretmen Adaylarının Okullardaki Akademik İşlerin Etkili Bir Şekilde Yürütülebilmesine İlişkin Çözüm Önerileri

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 09 April 2018, pp.69

Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri

1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.77 Sustainable Development

Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample

1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 December 2017, pp.311-313

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

International scientific practical conference “Ethno pedagogy is the factor of saving ethno cultural worth of modern socium”, Osh, Kyrgyzstan, 14 - 15 December 2017, pp.21

İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları

1. International Academic Research Congress, (INES), Antalya, Turkey, 03 November 2016, pp.1348-1355

An Analysis of Pre School Teachers and Student Teachers Attitudes to Inclusion and Their Individual Innovativeness Levels

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-TURKSOY, Gostivar, Macedonia, 22 August 2016, pp.34

Interpersonal Problem Solving Abilities of Students of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selcuk University

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.456-462 identifier

Aggressivity Levels of Students of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing-Ready-made Clothing Program

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.463-469 identifier

Communication Skills of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing' Program Students

International Scientific Conference Pedagogy, Education and Instruction, Mostar, Bosnia And Herzegovina, 21 March 2013, pp.437-448

Nevşehir İli Geleneksel Kadın Kıyafetleri

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 November 2011, pp.23-35

Nevşehir Yöresi Geleneksel Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 November 2011, pp.98-107

Nevşehir İli Geleneksel Erkek Kıyafetleri

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 November 2011, pp.48-60

Clothing Teachers’ Perceptions of Competency Towards General Teacher Behaviours

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, Germany, 10 April 2011, pp.211-219

An Evaluation of Test Application Techniques of Clothing Prospective Teachers

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, Germany, 10 April 2011, pp.154-164

The Reflections of Seljuq Period Woman’s Overgarment to Today

International Journal of Arts & Sciences Conferences (University of Washington Rome Center), Roma, Italy, 22 November 2010, no.179964, pp.232-246

A study on the empathic tendencies of prospective clothing teachers in terms of the variables of age, gender and class

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2354-2358 identifier identifier

A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use

International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, Spain, 24 March 2008, pp.956-967

Books & Book Chapters

The Perceptions of Primary School Teachers of Distance Education during the Pandemic Period: A Mixed Method Research

in: Massive Open Online Courses – Current Practice and Future Trends, Sam Goundar, Editor, IntechOpen, London, pp.1-32, 2023

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

3

H-Index (Scholar)

1

Project

1

Open Access

51
UN Sustainable Development Goals