Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stratejik Bir Kahraman Olarak Oğuz Kağan

Milli Folklor, sa.119, ss.5-16, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Akyazılı Sultan ve Tekkesine Folklorik Bir Yaklaşım

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, ss.223-234, 2003 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Karagoz Oyunlarindaki 'Tuzsuz Deli Bekir' Tipi Uzerine Bazi Degerlendirmeler

Milli Folklor, sa.56, ss.121-129, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilgeliğin Tacını Takan Alp Salur Kazan

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aptal Oğlan’ın Mizah Bağlamında Varoluşu: Şor Masalları Örneği

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.13, sa.30, ss.555-565, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Sözlü Kültür Ortamlarında Karagöz Oyunu

Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.194-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sembolik Bağlamda Eski Yeni Çatışması: Adalet Ağaoğlu’nun Duvar Öyküsü

Frankofoni, sa.33, ss.13-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kahramanın Yolculuğunda Dişil Varlıklar: Karaçay- Malkar Nart Destanları Örneği

LİTTERA TURCA, cilt.4, sa.1, ss.101-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varoluş, Mücadele, Son” Eksenlerinde Üç Kadın Kahraman: Ak Çibek, Altın Arığ, Ay Huucın

MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ, cilt.11, sa.22, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Kaotik Varlık Olarak Emegenler

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ, sa.7, ss.109-122, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadın Kahramanın Yolculuğu: Hasanboğuldu Hikâyesi Örneği

FOLKLOR EDEBİYAT, cilt.24, sa.96, ss.12-28, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Altın Beşik Efsanesinin Yüce Ana Ekseninde Göstergebilimsel İncelenmesi

Karadeniz Araştırmaları, cilt.3, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altın Beşik Efsanesinin Göstergebilimsel İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.357-370, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Arketipi Ekseninde Uygur Destanları

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.265-278, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ritüellerden Gılgamış Destanı na Boğa Kültü

Frankofoni, sa.31, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cahit Sıtkı nın Şiirinde Mitolojik Yaşam Çarkı

Frankofoni, sa.30, ss.87-94, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Soyluluk Çiçeği Erguvan a Kültürel Bir İnceleme

Folklor/Edebiyat, cilt.21, ss.33-44, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede Korkut Hikayelerinde Varoluşsal Kötülük

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, sa.1, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altay Destanlarında Kahramanın Erginlenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, sa.1, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşık Seyrani'nin Şiirlerinde Mekan Algısı

Balkan Aydınları ve Yazarları Aktüel Kültür Sanat, cilt.19, sa.202, ss.4-12, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Bir Kahraman Modeli Olarak Karaçuk Çoban

Balkan Aydınları ve Yazarları Aktüel Kültür Sanat, cilt.19, sa.203, ss.24-30, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Haci Bektas Velayetnamesinda bir Kahraman Modeli Olarak Sari Saltuk

AlevilikArastirmalari Dergisi- Journal of Alevism Studies, sa.1, ss.15-24, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitolojik Simgeler Ekseninde Halikarnas Balikçısı'nın Akdeniz'i

Frankofoni Dergisi, sa.23, ss.47-55, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yunus Emre'de Arketipsel Imgeler: Risaletun-Nushiyye Ornegi

Elmi Axtarislar, cilt.1, ss.38-46, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altin Besik Anlatilarinda Ulu Ana Arketipinin Izdusumu

Elmi Axtarislar, ss.110-115, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Woman as Symbol of God in Turkish Mythology

Elmi Axtarislar, cilt.2009, ss.106-112, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Anadolu Koy Seyirlik Oyunlarina Arketipsel Bir Yaklasim

Elmi Axtarislar, cilt.2009, ss.9-17, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Halk Anlatilarinda \\\'Asama\\\' Olarak Goc/Gurbete Cikma: Maaday Kara Destani Ornegi

Elmi Axtarislar- National Academy of Science of Azaerbaijan Institute of Folklore, ss.112-119, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Menkıbeler: Mehmet Emin Tokadi Örneği

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, sa.35, ss.273-284, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Zengi Ata'nın Türbesi, Menkabeleri ve Bayramı Üzerine

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ DERGİSİ, sa.25, ss.105-114, 2003 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Dunyaya Dair Dileklerin Bir Ifade Bicimi Olarak Nevruz Alkislari

FOLKLOR/EDEBİYAT, sa.35, ss.185-194, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Mahalle Namusu" ve "Baskin" Kavramlari Eksenleri Baskin Destanlari

FOLKLOR/EDEBİYAT, sa.32, ss.33-44, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karagoz Oyunlarinda Zeybek Tipi

Kocaeli UniversItesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, sa.2, ss.141-152, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Masallarda Bir Tuhaf Çıkmaz: Bilincin Acısı

7. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 18 Aralık 2020

Şor Masallarında Spiritüel Bir Unsur Olarak Rüzgârın Yeri

5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Şor Masallarında Spiritüel Bir Unsur Olarak Rüzgarın Yeri

5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongesi, 13 - 15 Aralık 2018

Zaman ve Mekan Ekseninde Masallar: Afyon Masalları Örneği

5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 15 Aralık 2018

Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Mehmet Emin Tokadi Menkıbeleri

Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmi Hayat-Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 18 - 20 Ekim 2018

Anlatıların izinde Hıfzı’nın Şiirleri

Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 7 - 09 Nisan 2018

Anlatıların İzinde Afyonkarahisar Suları

VIII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 5 - 07 Nisan 2018

Tufan Miti İzinde Küçükçekmece Gölü Efsanesi

Bütün Yollar Avcılar’dan Geçer-Uluslararası Avcılar Sempozyumu, 15 - 16 Mart 2018

Kıbrıs Masalları Ekseninde Olağanüstü Varlıklara İşlevsel Bir Yaklaşım

Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları-Üçüncü Uluslararası Kıbatek Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, 5 - 07 Mart 2018

Tarihimizde Amin Alayı ve Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnveleme

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Mitolojik Varlık Olarak Emegenler

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Erenlerin Yolculuğunda Ejderha Sembolü

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.150

Türk Mitolojisinde Kaosun Sürekliliği: Kozmik Anadan Mitolojik Varlık Emegen’xxe

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2017

Kahramanın Yolculuğunda Dişil Varlıklar

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.429

Sabahattin Ali’xxnin Hasanboğuldu Hikayesinde Kadın Kahramanın Yolculuğu

XXIX. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu- Doğumunun 110. Yılında Sabahattin Ali, Ardino, Bulgaristan, 18 - 20 Mayıs 2017

”Var mı Bana Yan Bakan!” : Eski İstanbul Tiplerinden Kabadayılar Üzerine Yapısal Bir İnceleme”

8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2011, ss.123-131

Kutadgu Bilig de Varlık Sorunu

Uluslararası Sempozyum-Yusuf Has Hacib’in Doğumunun 1000. Yılında Kutadgu Bilig, 18 - 20 Kasım 2016

Kötüler ve Kötülüklere Yapısal Bir Yaklaşım Dede Korkut Örneği

3. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi "Dede Korkut ve Türk Dünyası", 19 - 23 Ekim 2015

Bir Kahraman Arketipi Örneği İsfahan dan İstanbul a Hacı Baba nın Maceraları

28. Uluslararası Kibatek Sempozyumu "Doğu Edebiyatında Batı-Batı Edebiyatında Doğu ", Krakow, Polonya, 25 - 30 Haziran 2015, ss.117-124

Türk Halk Anlarıları Ekseninde Deli Tipine İşlevsel Bir Yaklaşım

Edebiyat ve Delilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015

Mit Ritüel Dünyasında Teke

1. Teke Yöresi Sempozyumu, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015

Olgular ve Algılar Çatışması: Farklı Kültür Ortamlarında Tokadî Menkıbeleri

Tokat'ın Yetiştirdiği İlim ve Fikir Önderlerinden Mehmet Emin Tokadî Paneli, 01 Aralık 2013

Göstergebilimsel Dörtgen ve Neşet Ertaş Şiiri

Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 01 Haziran 2013

Yazıcıoğlu Ahmet Bican ın Kalemiyle Osmanlı Düşüncesinde İnsan Tasavvurları

Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.305-316

Aleviliğin İslam Öncesi İnançlara Uzanan Kökleri : Hacı Bektaş Veli Velayetnamesinde

I. Uluslararasi Karasar Alevi Bektasi Bilgi Soleni, 01 Nisan 2013, cilt.1, ss.75-85

Nazan Bekiroğlu'nun Eserlerinde Mitolojik Unsurlar

Türk Öyküsünde Kadının Sesi Sempozyumu, 01 Mart 2013

Edebi Yaratım Mekanı Olarak Hapishane

XXIII. Uluslarası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu-Anı Edebiyatı, 01 Kasım 2012

AŞIK SÜMMANİNİN ŞİİRLERİNDE MEKAN ÇÖZÜMLEMESİ

I. ULUSLARASI AŞIK SÜMMANİ VE AŞIKLI GELENEĞİ SEMPOZYUMU, 01 Mayıs 2012

SÜMMANİ'NİN ŞİİRLERİNDE MEKAN ÇÖZÜMLEMESİ

I. ULUSLARARASI AŞIK SÜMMANİ VE AŞIKLI GELENEĞİ SEMPOZYUMU, 01 Mayıs 2012

SEYRANİNİN ŞİİRLERİNDE MEKAN ÇÖZÜMLEMESİ

ULUSLARARASI AŞIKLIK GELENEĞİ VE AŞIK SEYRANİ SEMPOZYUMU, 01 Nisan 2012

Turku Yaratim Mekani Olarak Hapishane

Turk Kulturunde Turku Uluslararasi Sempozyum, 01 Ekim 2011

Ziya Gokalp\'in Eserlerinde Mitolojik Simgecilik

Yuzuncu Yidonumu Dolayisiyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararasi Sempozyum, 01 Nisan 2011

Gurbet Imgesi Olarak Istanbul: Yarim Istanbul\\\\\\\'u Mesken Mi Tuttun

Turk ve Dunya Kulturunde Istanbul-Uluslararasi Turk Kulturu Kongresi, 01 Ekim 2009

Benlikten Evrensellige: Koroglu\\\\\\\'nun Yolculugu

Koroglu ve Bolu Kulturu Sempozyumu, 01 Ekim 2009

New Crimean Variant of the Tale of Ashiq Qarip at Mecmua of Qatiq

International Conference-The 90th Anniversary of Prominent Ukrainian Orientalist, Ord. Prof. Dr. Omeljan Pritsak, 01 Nisan 2009

Ahi Kulturunde Hediyenin Sembolik Boyutu

I. Uluslararasi Ahilik Kulturu ve Kirsehir Sempozyumu, 01 Ekim 2008

The Godly Traits of Woman in Ancient Turkish Myths and Epics

The Fifteenth Annual Central Studies Conference, 01 Mart 2008

Turk Epik Destan Geleneginde Bilge Tipi

KIBATEK Uluslarasi XIII. Edebiyat Sempozyumu, 01 Kasım 2007, cilt.1, ss.56-59

Turk Mitolojisinde Soz ve Adlandirma Uzerine

Uluslararasi Turkluk Bilgisi Sempozyumu, 01 Nisan 2007, cilt.2, ss.727-734

Turk Destanlari Cercevesinde Hediyelesmenin Fonksiyonlari

VII. Milletlerarasi Turk Halk Kulturu Kongresi, 01 Temmuz 2006

Halk Anlatilarinda Deli Tipi Uzerine Bazi Tespitler

Mitten Meddaha Turk Halk Anlatilari- Uluslararasi Sempozyum, 01 Mayıs 2006, cilt.1, ss.280-289

Turk Mitolojisinde Var Olus Sorunu Uzerine

1. Uluslararasi Turk Dunyasii Kultur Kurultayi, 01 Nisan 2006, cilt.1, ss.1401-1413

Kocaeli Koy Adlari Uzerine Bir Inceleme

1. Uluslararasi Kocaeli ve Cevresi Kultur Sempozyumu Bildirileri, 01 Nisan 2006, cilt.2, ss.740-755

Yabanci Seyyahlarin Gozuyle Turklerde Hediye ve Hediyelesme

KIBATEK Uluslararasi Gezi Sempozyumu, 01 Mart 2006, cilt.1, ss.347-356

Olum Olayinin Morfolojik Olarak Kargislara Yansimasi

Turk Kulturunde Ayrintilar: Olum Uluslararasi Toplanti, 01 Kasım 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Öte Dünya Tasarımlarında Ceza Mekânı Olarak Cehennem

Prof. Dr. Birol Emil Armağanı, , Editör, TEDEV Yayınları, ss.117-122, 2020

Türk Halk Anlatıları Ekseninde Deli Tipine İşlevsel Bir Yaklaşım

Edebiyatın İzinde Delilik ve Edebiyat, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Seval Şahin, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.148-157, 2017

Mitlerle Varoluş Yolculuğu

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2016

Doğum Sonrası

Aile Yazıları 7, Saim Sakaoğlu, Mehmet Aça, Pervin Ergun, Editör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başak Matbaacılık, Ankara, ss.143-166, 2015

Serez’de Geçiş Dönemleri

Mehmet Esat Serezli Memleket Hatıraları, , Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.37-119, 2013

Çiçekname

Gazi Kitabevi, Ankara, 2009

Ansiklopedide Bölümler

Dünya Edebiyatında İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ss.261-269, 2010