Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and EPR studies of soluble vanadyl octakis(4-tert-butylbenzylthio) porphyrazine

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.66, sa.15, ss.2615-2622, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of colemanite admixture on Portland cement durability

ADVANCES IN CEMENT RESEARCH, cilt.24, sa.3, ss.155-164, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of Non-Peripherally Substituted Tetra(Dihexylmalonate) Alcohol Soluble Phthalocyanines

Journal of Coordination Chemistry, cilt.64, sa.16, ss.2936-2944, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis of non-peripherally substituted tetra(dihexylmalonate) alcohol soluble phthalocyanines

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.64, sa.16, ss.2936-2944, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and characterization of new D-?-D type Schiff base ligands and its complexes with Cobalt(II), Ruthenium(II),

Russıan Journal Of Inorganıc Chemıstry, cilt.55, sa.12, ss.1901-1908, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Radical scavenging and invitro antifungal activities of Cu(II) and Co(II) complexes of the t-butylphenyl derivative of porphyrazine

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.63, sa.22, ss.3999-4006, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 5-SALICYLIDENEIMINO-1,10-PHENANTHROLINE AND ITS Ni(II), Co(II) COMPLEXES

REVIEWS IN INORGANIC CHEMISTRY, cilt.29, sa.4, ss.241-253, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and Characterization of New D-pi-D Type Schiff Base Ligands

POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.83, sa.6, ss.1147-1152, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and Characterization of New D-pi-D Type Schiff Base Ligands

POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.83, sa.6, ss.1147-1152, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and EPR studies of porphyrazines with bulky substituents

POLYHEDRON, cilt.27, sa.4, ss.1155-1160, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and EPR studies of porphyrazines with bulky substituents

Polyhedron, cilt.27, ss.1155-1160, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis, Characterization and Electrochemistry of New Soluble Porphyrazine Complexes Bearing Octakis 3-Methylbutylthio Substituents

ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE, cilt.634, sa.14, ss.2649-2654, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterisation of a new Schiff base and its metal complexes

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.46, sa.8, ss.1273-1276, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Functionalisation of the 1,3-bis(2-pyridylimino)isoindole (BPI) ligand via esterification

JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S, cilt.2007, sa.3, ss.138-140, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and characterization of a new Schiff base ligand derived from benzo-15-crown-5 and its complexes with cobalt(II), nickel(II) and copper(II)

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.45, sa.6, ss.1395-1399, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of a new imidazole ligand and its complexes with cobalt(II), nickel(II) and copper(II)

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, cilt.36, sa.7, ss.559-562, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterisation of 5,6-bis(salicylideneimino)-1,10-phenanthroline and its trinuclear complexes

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.44, sa.4, ss.729-732, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of a new vic-dioxime ligand and its complexes with cobalt(II), nickel(II) and copper(II)

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.43, sa.4, ss.782-785, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of 5,6-diamino-1,10-phenanthroline substituted anti-dichloroglyoxime and its complexes with cobalt(II), nickel(II), and copper(II)

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY, cilt.32, sa.8, ss.1361-1372, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of N,N '-bis[(benzo-15-crown-5)-oylmethyl]diaminoglyoxime and its metal complexes

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY, cilt.29, sa.5, ss.827-840, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of 4 '-acetyl(benzo-15-crown-5)-oxime and its complexes with copper(II), nickel(II), cobalt(II) and uranyl(VI)

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY, cilt.28, sa.3, ss.393-403, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of bis[(4,10-diaza-4,10-ditosyl-benzo-12-Crown-4) 4'-yl] diaminoglyoxime and its complexes

JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MOLECULAR RECOGNITION IN CHEMISTRY, cilt.26, ss.27-38, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SYNTHESIS OF COBALT(II) PHTHALOCYANINE-TIO2 NANOCOMPOSITE

INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGIES AND METALLURGY CONFERENCE 2017, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.261-263

Farklı Sübstitüe Kobalt Ftalosiyanin Türevlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi

IV. ULUSAL UYGULAMALI ELEKTROKİMYA LİSANSÜSTÜ YAZ OKULA VE ÇALIŞTAYI, Manisa, Türkiye, 24 Mayıs 2016, ss.420

Phenol Doped TiO2 Prepared by Hidrotermal Method Surface Properties and Photoactivity

18th JCF-Frühjahrssymposium (Spring Symposium) 2016, Kiel, Almanya, 16 - 19 Mart 2016, ss.2014

Photocatalytic Degradation of Indigo Carmine via ZnO Doped Nano TiO2

4th International Congress on Nano Science & Nanotechnology (ICNT2016), Kuala-Lumpur, Malezya, 28 - 29 Ocak 2016, ss.116

Hydrothermal Synthesis of ZnO Doped Nano Rutile

4th International Congress on Nano Science & Nanotechnology (ICNT2016), Kuala Lumpur, Malezya, 28 Ocak 2016, ss.174

Synthesis characterization and gas sensing properties of novel porphyrazines peripherally substituted alkenyl moiety

1st International Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT) 2015, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2015, ss.36

Nano Boyutlu Anataz Sentezi ve Uygulamaları

V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, ss.250

Synthesis and Characterization of a New Class of Phthalimide Triazole Linked Phthalocyanines via Click Reaction

Eighth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP-8), İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Haziran 2014

Periferal Konumda Alkin Bağlı Asimetrik Ftalosiyaninlerin Voltametrik ve Spektroelektrokimyasal Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştay, Muğla, Türkiye, 23 Haziran 2013, cilt.1, sa.1, ss.145

THE PARADIGM OF SCIENCE AND CULTURE INTERACTION IN ASIA

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ASIAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION, 01 Ağustos 2012, cilt.1, ss.180-185

Metaforik Expression of Mevlana Celaleddin Rumi

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ASIAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION, 01 Kasım 2011, cilt.1, ss.150-151

Synthesis of ATH added Flame Retardant Hydrophobic Zinc Borate and Application

Ecers XII, 12th Conference of the European Ceramic Society, Stockholm, İsveç, 19 Haziran 2011, ss.2168

Photocatalytic Degradation of Indigo Dye by Ag Doped Nano TiO2

Ecers XII, 12th Conference of the European Ceramic Society, Stockholm, İsveç, 19 Haziran 2011 - 23 Haziran 2019, ss.1

Flame Retardant Application of ATH added Hydrophobic Zinc Borate on Cotton Fabric Textile

Ecers XII, 12th Conference of the European Ceramic Society, Stockholm, İsveç, 19 - 23 Haziran 2011, ss.1

Non Periferal Konumlarda Diester Grubu İçeren Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 Mayıs 2011, ss.270

SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ PERFORMANS TESTLERİ

1. Kozmetik Kimyası, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 Şubat 2011, ss.1

New Novel Soluble Porphyrazine Synthesis including various functional groups to investigate electrochemical properties

8th International Electrochemistry Meeting in Turkey, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009, cilt.1, sa.1, ss.21

Voltammetric and Electro chemical measurements of 3 phenyl 2 propene heterocycle fused porphyrazines

2nd Georgian Bay International Conference on Bioinorganic Chemistry (CanBIC 2009), Ontario, Kanada, 06 Temmuz 2009

Antifungal Effect of Ag Doped Photocatalytic Nano TiO2 on Aspergillus niger Fungi

Ecers XII, 12th Conference of the European Ceramic Society, Stockholm, İsveç, 19 - 23 Haziran 2011, ss.1

V2O5 Dop Edilmiş Nano TiO2 Sentezi ve Uygulaması

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.2

Synthesis and Characterization of Novel Peripherally 3-Bromo-1-Phenyl-1-Propene Derivative of Porphyrazine

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2006, ss.389-390 identifier

EPR Studies of Octakis 3 Phenyl 2 Propenethio Substituted Porphyrazine Derivatives

J. Porphyrins and Phthalocyanines ICPP5, Moskva, Rusya, 10 Ağustos 2008, cilt.12, ss.574

Synthesis, Application and Characterization of Nano TiO2

2nd International Congress on Ceramics, Verona, İtalya, 29 Haziran - 04 Temmuz 2008, ss.1-7

Nano TiO2 Sentezi ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2007, ss.81

Synthesis and Complexes of Novel Peripherally 3 Bromo 1 Phenyl 1 Propene Deriative of Phorphyrazine

9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry, Vienna, Avusturya, 10 Temmuz 2007, ss.27

Yeni Bir Çözünür Porfirazin Türevinin Sentezi ve Karakterizasyonu

18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, ss.377

Kitap & Kitap Bölümleri

Synthesis and Characterization of Novel Peripherally 3-Bromo-1-Phenyl-1-Propene Derivative of Porphyrazine

Innovations in Chemical Biology, Sener B., Editör, Springer Netherlands Library Service Library Service, Ankara, ss.389-395, 2009 Creative Commons License

Synthesis and Characterization of Novel Peripherally 3-Bromo-1-Phenyl-1-Propene Derivative of Porphyrazine

Innovations in Chemical Biology, B. Sener , Editör, Springer Netherlands, ss.389-395, 2009