Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şubat 2023 Depremlerinin Bölgede Oluşturduğu Etkiler ve Yapay Zeka ile Afet Yönetim Planlaması

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) XXII. Sempozyumu 2023, Trabzon, Turkey, 29 November - 01 December 2023, pp.5-6 Creative Commons License

Hayvancılık Sektörü Atıksulardan Nutrient Geri Kazanımı

Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2022, pp.113

Effect of Nickel Ferrite and Cobalt Ferrite Nanoparticles on Dark Fermentation

5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022),, 23 - 26 January 2022, pp.336-338 Creative Commons License Sustainable Development

Biohydrogen Production from Lignocellulosic Wastes Pretreated by Rumen Microorganisms: An Overview

International Hydrogen Technologies Congress (5th IHTEC), Niğde, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.203-205

İstanbul’da Suyun Dünü, Bugünü, Yarını

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 October 2018

Biohydrogen Upgrading Towards a Cleaner Energy Production

3rd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2018), Antalya, Turkey, 15 - 18 March 2018

Paper Industry Wastewater Treatment by Aluminum Electrocoagulation with Peroxide

The 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 8 - 10 May 2017 Sustainable Development

A Comparative Study on Inoculum Pretreatment for Hydrogen Production From Dairy Industry Wastewater

2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVEnT-2017), Helsinki, Finland, 28 - 30 April 2017 Sustainable Development

ANAEROBIC CO-DIGESTION KINETICS OF FOOD WASTE AND MACROALGAE DEPENDING ON INOCULUM TO SUBSTRATE RATIO

2nd International Conference on Viable Energy Trends, Helsinki, Finland, 28 - 30 April 2017 Sustainable Development

Historical Development in Microbial Fuel Cell Design and Performance in Yildiz Technical University

International Workshop on ‘Microbial Electrochemical Technologies for Sustainability: Fuels, Chemicals, Remediation’, HAYDARABAD, India, 28 February 2017

Different anode materials for microbial fuel cells

International Workshop on ‘Microbial Electrochemical Technologies for Sustainability: Fuels, Chemicals, Remediation’, HAYDARABAD, India, 28 February 2017

Different Anode Materials for Microbial Fuel Cell

international Workshop on ‘Microbial Electrochemical Technologies for Sustainability, 28 February 2017

Phsico Chemical Mineralogical and Geotechnical Investigations of Natural Liner Materials.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.1-10

Effect of Inorganic Salt Solutions on Index Properties of Natural Liner Materials.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.1-11

An Investigation of Volatile Fatty Acids in UASB Reactor Treating Landfill Leachate

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) 5–9 September 2016, Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016

Transport of Conventional Contaminants through Liner Systems

Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2014

Aerobic Landfill Application in Developing Countries A Case Study

WasteECo-2012 9th International Conference Cooperation for Waste Issue, 01 March 2012 - 03 March 2013

Domestic Wastewater Recycle Applications in Istanbul

Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress, 01 May 2013

The Treatment of Büyükçekmece Lake Water with UF Membrane Processes

Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress, 01 May 2013

Aerobic landfill application in developing countries: A case study

WasteEco-2012 9th International Conference Cooperation for Waste Issue, 01 March 2012

Kinetic modelling of degradation of phenolic compounds in leachate

Sixth International Conference on Sustainable Water Resources Management, 1 - 03 September 2011

Quality of Aerobically and Anaerobically Degraded Municipal Solid Wsate in Pilot Scale Reactors

ISWA Conference- Solid Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies, 31 May - 02 June 2011

Quality of Aerobically and Anaerobically Degraded Municipal Solid Waste in Pilot-Scale Reactors

ISWA Conference - Solid Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies, 01 June 2011 Sustainable Development

Modelling of Groundwater Contamination by Landfill Leachate

Sixth International Conference of Sustainable Water Resources Management, 23 - 25 May 2011

Kinetic Modelling of Degradation of Phenolic Compounds in Lecahate

Sixth International Conference of Sustainable Water Resources Management, 23 - 25 May 2011

Istanbulda Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Yönetimi

2nd Waste Technologies Symposium and Exhibition, IWES'10, 4-5 November 2010, Istanbul, Turkey, 4 - 06 November 2010 Sustainable Development

Kompost Teknolojileri ve Uygulama Örnekleri

ORAK 2010, Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi & Kompostun kullanım Alanları Çalıştayı, Turkey, 8 - 10 June 2010

Contaminant Transport Through Alternative Landfill Liners

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, 1 - 03 September 2009

Contaminant Transport through Alternative Landfill Liners

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, 21 - 26 June 2009

Aerobic and Anaerobic Degradation Processes of Solid Waste in Landfill Test Cells

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) SECOTOX Conference, June 21-26, 2009, Mykonos, Greece, Mykonos, Greece, 21 - 26 June 2009 Sustainable Development identifier identifier

Contaminant Transport Through Alternative Landfill Liners

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) SECOTOX Conference, June 21-26, 2009, Mykonos, Greece, Mykonos, Greece, 21 - 26 June 2009

Kentsel Katı Atık Yönetiminde PCR DGGE Dizi Analizi Temelli Moleküler Tekniklerle Mikrobiyal Tür Tayini

TÜRKAY-2009, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 June 2009 Sustainable Development

Aerobik ve Anaerobik Biyoreaktör Depo Sahalarının Maliyet Bileşenleri

TÜRKAY 2009- Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 June 2009

Sızıntı Sularının Karakterizasyonu

TÜRKAY 2009 Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, 15-17 Haziran 2009, İstanbul, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2009, pp.1

Anaerobic Degradation Processes of Solid Waste in Landfill Test Cells

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos Island, Greece, 12 - 13 January 2009 Sustainable Development

Contaminant Transport Through Alternative Landfill Liners

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos Island, Greece, 01 January 2009

and Anaerobic Degradation Processes of Solid Waste in Landfill Test Cells

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos Island, Greece, 01 January 2009 Sustainable Development

Effect of Aeration Rate on Leachate Characteristics in Aerobic Landfills

APLAS Sapporo 2008-Fifth Asian-pasific Landfill Symposium, Japan, 22 - 24 October 2008

Mediumage Landfill Leachate Treatment by Integrated UASB and MBR System

Blacksea International Environmental Symposium, BIES, 25-29 August, 2008, Giresun, Giresun, Turkey, 25 - 29 August 2008, pp.1

Nikelin bentonitle adsorpsiyonunun izoterm kinetik ve termodinamik analizi

Üniversite Öğrencileri, III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, Turkey, 18 - 19 May 2008

4 Nitrofenolün bentonitle adsorpsiyonu

Üniversite Öğrencileri, III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, Turkey, 18 - 19 May 2008

Aerobik ve anaerobik depo sahalarında oluşan sızıntı suyunda azot bileşiklerinin kontrolü

Üniversite Öğrencileri, III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, Turkey, 18 - 19 May 2008

Kurşunun Zeolitle Adsorpsiyonunun İzoterm ve Kinetik Analizi

ÇESKO 2008 Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi, Turkey, 15 - 16 May 2008

4 Nitrofenol ün Bentonitle Adsorpsiyonu

ÇESKO 2008 Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi, Turkey, 15 - 16 May 2008

Nikelin Bentonitle Adsorpsiyonunun İzoterm Kinetik ve Termodi

ÇESKO 2008 Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi, Turkey, 15 - 16 May 2008

4-Nitrofenolün bentonitle adsorpsiyonu

III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, İstanbul, 01 May 2008

Nikelin bentonitle adsorpsiyonunun izoterm, kinetik ve termodinamik analizi

III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, İstanbul, 01 May 2008

Kurşunun zeolitle adsorpsiyonunun izoterm ve kinetik analizi

III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, İstanbul, 01 May 2008

Effect of aeration rate on leachate characteristics in aerobic landfills

The 5th Asian-Pacific Landfill Symposium, 01 January 2008

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Konvansiyonal Parametreler Bakımından Değerlendirilmesi

TÜRKAY 2007-AB Sürecinde Türkiye’xxde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Turkey, 28 - 31 May 2007

Sızıntı Suyu Arıtma Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Bakımdan Degerlendirilmesi

AB Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu,TÜRKAY'07, 28-31 Mayıs, 2007, Istanbul, Turkey, 28 - 30 May 2007

Sızıntı Suyu Arıtma Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi

AB Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu,TÜRKAY’xx07, 28-31 Mayıs, 2007, İstanbul, İstanbul, Turkey, 28 - 31 May 2007

Aerobik ve Anaerobik Düzenli Depolama Yöntemleri İle Bertaraf Edilen Katı Atıkların pH UKM TOC TKN ve C N Oranı Parametreleri Bakımından Değerlendirilmesi

AB Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu,TÜRKAY’xx07, 28-31 Mayıs, 2007, İstanbul, İstanbul, Turkey, 28 - 31 May 2007

Sızıntı suyu arıtma yöntemlerinin teknik ve ekonomik bakımdan değerlendirilmesi

TÜRKAY 2007- AB Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 01 May 2007

Aerobik katı atık depo sahalarında kütlesel ve hacimsel kayıpların belirlenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, Turkey, 14 - 16 May 2006 Sustainable Development

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmis Katı Atıkların Agır Metal Konsantrasyonlarının Karsılastırılması

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 May 2006

Aerobik Katı Atık Depo Sahalarında Kütlesel ve Hacimsel Kayıpların Belirlenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, Turkey, 11 - 13 May 2006 Sustainable Development

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmis Katı Atıkların Fototoksisite ve Hijyen Kalitesi Bakımından Degerlendirilmesi

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 May 2006

Sızıntı Suyunun Anaerobik ve Membran Sistemlerle Arıtılabilirliginin Incelenmesi

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 May 2006

Sızıntı Suyunun Anaerobik ve Membran Sistemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 11 - 12 May 2006

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 11 - 12 May 2006

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Fototoksisite ve Hijyen Kalitesi Bakımından Değerlendirilmesi

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 11 - 12 May 2006

Sızıntı Suyunun Anaerobik ve Membran Sistemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, 01 May 2006

Aerobik Katı Atık Depo Sahalarında Kütlesel ve Hacimsel Kayıpların Belirlenmesi

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, 01 May 2006 Sustainable Development

Modeling Leachate Components In Pilot Scale Bioreactor Landfills

13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterrenean Region, 2 - 04 October 2005

Metal Concentrations of Aerobic Landfill Leachate

13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterrenean Region, 2 - 04 October 2005

Leachate Composition In Aerobic Pilot Scale Landfills

13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterrenean Region, 2 - 04 October 2005

End Product Quality from Istanbul Aerobic Composting Plant

13th International Symposium of Mesaep, 01 October 2005

Kurşunun zeolitle adsorpsiyonunun izoterm ve kinetik analizi

Üniversite Öğrencileri, III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, Turkey, 18 - 19 May 2008

Watershed Regulation and Management of Metropolitan City of İstanbul

Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 2 - 04 May 2004

Operational Optimization of İstanbul Waste Recovery and Composting Plant

Ninth International Waste Management and Landfill Symposium, 3 - 05 October 2004

Watershed Resource Management in Istanbul

Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 01 May 2004 Sustainable Development

İstanbul Katı Atık Geri Kazanma ve Kompost Tesisi nde Ürün Kalitesinin İzlenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Turkey, 9 - 11 October 2003 Sustainable Development

Investigation of Leachate Recirculation effect in Sanitary Landfill Site

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterrenean Region, 6 - 08 October 2003

Effects of Recirculation on Leachate Characteristics At Landfills

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterrenean Region, Antalya, Turkey, 6 - 08 October 2003

Several Findings from Solid Waste Test Cells in İstanbul

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterrenean Region, 5 - 07 October 2003 Sustainable Development

Katı atık depo sahalarında çökme parametresinin değişimi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Turkey, 5 - 07 October 2003 Sustainable Development

Katı atık depolama alanlarında sızıntı suyu özelliklerinin geri devir ile değişimi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Turkey, 5 - 07 October 2003 Sustainable Development

İstanbul katı atık geri kazanma ve kompost tesisinde ürün kalitesinin incelenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Turkey, 5 - 07 October 2003 Sustainable Development

Effect of Leachate Recirculation on Leachate Characteristics in Landfills

12th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, 01 October 2003

Investigation of Leachate Recirculation Effects in Istanbul Odayeri Sanitary Landfill

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, July 2002, Istanbul., 15 - 17 July 2002

Aerobic Composting of Municipal Solid Waste in Istanbul Start Up and Operational Experiences

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries., 1 - 03 July 2002 Sustainable Development

Determination of the Biological Methane Potential (BMP) of the European Side Solid Wastes of Istanbul

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, 01 July 2002

Solid Waste Management in Istanbul Metropolitan City

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, 01 July 2002 Sustainable Development

Aerobic Composting of Municipal Solid Waste in Istanbul: Start-Up and Operational Experiences

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, 01 July 2002 Sustainable Development

Composting Process and the Product Quality in Istanbul Composting and Recycling Plant

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2002

The Management of Medical Wastes in Istanbul

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2002

Determination of the Biological Methane Potential BMP of the European Side Solid Wastes of Istanbul

ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, 10 - 12 June 2002

Uşak İlinin Çevre Problemleri ve Çözüm Önerileri

21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak (Dünü-Bugünü-Yarını) Sempozyumu, 01 October 2001

Ammonia Removal From Surface Water By Using Natural Zeolite

International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment, 01 July 2001

İstanbul Tıbbi Atık Yönetimi

UKAK 2001, 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, Turkey, 18 - 20 April 2001

İstanbul Evsel Katı Atık Yönetimi

UKAK 2001, 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, Turkey, 18 - 20 April 2001 Sustainable Development

Katı Atıkların Kompostlaştırılması ve İstanbul Örneği

UKAK 2001, 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, Turkey, 18 - 20 April 2001

Katı Atıklarının Kompostlaştırılması ve İstanbul Örneği

UKAK 2001 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, 01 April 2001

İstanbul Katı Atık Yönetiminde Kompostlaştırma ve Geri Kazanma

Municipal and Industrial Wastes and Their Treatment in 20S’, İstanbul, Turkey, 08 May 2000 Sustainable Development

Zeolit Dane Çapının ve Aktifleştirmenin NH4 İyonu Değiştirme Kapasitesine Etkisi

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 01 November 1999

Physcochemical Treatment and Dewaterability of Septage

10th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 2nd to 6th, 1999, Alicante, Spain, 18 - 20 October 1999

Ammonia Removal from Aqueous Solution by Ion Exchange Using Natural Zeolite: The Effect of Particle Diameter on Ion Exchange Capacity

The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on Environmental Challenges for the Next Millennium, 01 June 1999

The Chemical Treatability of Municipal Wastewater of Istanbul

The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on Environmental Challenges for the Next Millennium, 01 June 1999 Sustainable Development

İçmesuyu Havzalarının ve Alıcı Ortamların Kirlenmeye Karşı Korunması

Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu-99, 01 February 1999

Elmalı Rezervuarında Amonyak Dağılımı ve Sıcaklık Üzerine Bir Çalışma

Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu-99, 01 February 1999 Sustainable Development

Düzenli Depolama Tesislerinin Tasarım ve İşletilmesi

Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu-99, 01 February 1999

İstanbul daki İçmesuyu Havzaları ve Korunması İle İlgili Çalışmalar

Nachhaltige Sicherung der Trinkwasserversorgung in Metropolen, 4-6 November 1998; Berlin., 4 - 06 November 1998

İstanbul'daki İçmesuyu Havzaları ve Korunması ile İlgili Çalışmalar

Nachhaltige Sicherung der Trinkwasserversorgung in Metropolen, 01 November 1998

Optimum Plate Angle for Plated Settling Tanks

1 st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, 01 October 1998

Monitoring of Industrial Wastewater in Istanbul: Evaluation of the Results of Wastewater Analysis in Chemical Sector

1 st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, 01 October 1998

An Examination of Industrial Pollution in Istanbul with Regard to Wastewater: Textile Industry

Fourth International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 01 September 1998

Çevre Koruma Açısından Atıksız ve Az Atıklı Teknolojiler Konusundaki Gelişmeler

Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 01 June 1993

Çöp Sahalarında Biyogaz Elde Edilmesi Alternatifleri

Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 01 June 1993

Endüstriyel Atık Araştırması ve Bursa Örneği

Çevre 92-Çevre Konulu Uluslararası Sempozyum, 01 October 1992

Plastik ve Alüminyum Atık Kapların Geri Kazanılması Sistemleri

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 1, 01 May 1991

Zararlı Organik Bileşiklerin Abiyotik ve Biyotik Dönüşümleri

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 1, 01 May 1991

Yukarı Akışlı (Up-Flow) Anaerobik Reaktör Tasarım Esasları

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 1, 01 May 1991

Lamelli (Plakalı) Çöktürme Havuzlarında Çöktürme Veriminin Laboratuarda Tespiti

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 1, 01 May 1991

Yukarı Akışlı Anaerobik Reaktörler ve Devreye Alınışı

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 1, 01 May 1991

Atmosferde Motorlu Taşıtlardan İleri Gelen Kirleticilerin Dispersiyonu

7 Bölümde İstanbul'un Çevre Sorunları ve Çözümleri Sempozyumlar Haftası, 01 April 1990

Biyolojik Tasfiyede Havuz Hacminin Kinetik Katsayılar Kullanılarak Hesabı

Ülkemiz Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, 01 June 1988

Books & Book Chapters

On the Way to Circular Economy: Türkiye’s Waste Management and Zero Waste Project

in: Circular Economy Adoption Catalysing Decarbonisation Through Policy Instruments, Sadhan Kumar Ghosh,Sannidhya Kumar Ghosh, Editor, Springer Nature, Singapore, pp.161-196, 2023 Sustainable Development

Sıfır Atık

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, 2022 Sustainable Development

Atık Önleme ve Azaltımı

in: Sıfır Atık, Prof. Dr. Kasım Yenigün,Prof. Dr. Abdulmenaf Turan,Dr. Tuğrul Çamaş, Editor, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, pp.115-128, 2022 Sustainable Development

SUSTAINABLE ETHANOL PRODUCTION FROM LIGNOCELLULOSIC BIOMASS: A WATER FOOTPRINT ANALYSIS OVER PRE-TREATMENT TECHNOLOGIES

in: Bioethanol Biochemistry and Biotechnological Advances, Ayerim Y.Hernandez Almanza,Nagamani Balagurusamy,Hector A.Ruiz,Cristobal N.Aguilar, Editor, Apple Academic Press, Burlingon, pp.401-419, 2022 Sustainable Development

Municipal Waste Management in Turkey

in: Sustainable Waste Management Challenges in Developing Countries, Agamuthu Pariatamby,Fauziah Shahul Hamid,Mehran Sanam Bhatti, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.441-465, 2020

Scale-Up and Commercialization Issues of the MFCs: Challenges and Implications

in: MICROBIAL ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGYSUSTAINABLE PLATFORM FOR FUELS,CHEMICALS AND REMEDIATION, Mohan S.V., Pandey A., Varjani S., Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, pp.565-580, 2019

The Electromotive-Induced Regulation of Anaerobic Fermentation: Electrofermentation

in: MICROBIAL ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGYSUSTAINABLE PLATFORM FOR FUELS,CHEMICALS AND REMEDIATION, Mohan S.V., Pandey A., Varjani S., Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, pp.739-753, 2019

Evaluation of Contaminant Transport Through Alternative Liner Systems from Leachate to Groundwater Using One-Dimensional Mass Transport Model

in: Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability, Nilgün Balkaya, Sinan Güneysu, Editor, Springer International Publishing, pp.87-95, 2019

Atık Yönetimine Giriş

in: KATI ATIK YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ - Solid Waste Technology & Management, Demir A., Akça L., Editor, Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.3-52, 2017 Sustainable Development

Metrics

Publication

308

Citation (WoS)

1234

H-Index (WoS)

19

Citation (Scopus)

1693

H-Index (Scopus)

22

Project

38

Thesis Advisory

28

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals