Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modification of polyhedral oligomeric silsesquioxane derivatives with heck reaction as possible new bio-hybrid materials

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, cilt.194, no.1, ss.909-916, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of new polyhedral oligomeric silsesquioxane derivatives as some possible antimicrobial agents

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, cilt.194, ss.257-268, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydroarylation Reactions of N-Substituted Tricyclic Imides

MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, cilt.12, ss.424-434, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aryl- and Heteroaryl Substituted Tandospirones as Possible Antidepressant Drugs

MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.15, ss.789-796, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cycloaddition Reactions of Some Tricyclic Imides

MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, cilt.10, ss.409-418, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of new pyrazolone dyes

JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, ss.227-231, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of arylated norbornyl amino acid esters

Monatshefte fur Chemie, cilt.141, ss.1237-43, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antikanser Aktivite Gösterebilecek Yeni Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, cilt.31, ss.83-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MODIFICATION OF NOVEL ISOXAZOLINES OF FULVENE DERIVATIVES WITH 1,3-DIPOLAR CYCLOADDITION REACTION

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Turkish Journal of Chemistry, cilt.5, ss.1351-1360, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE LATEST ADVANCEMENTS IN THE ACYLATION REACTIONS VIA CROSS-DEHYDROGENATIVE COUPLING AND/OR METAL CATALYSTS

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, cilt.5, ss.247-268, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synthesis of New N-Phthalimide Substituted Tricyclic Imide Containing Isoxazoline and Bispiro Functional Group as Possible Anti-cancer Agents

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Turkish Journal of Chemistry, cilt.5, ss.73-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis Of New Fulvene Derivatives As Anticancer Agents

Uluslararası 7. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019

Synthesis of New Norcantharidin Derivatives As Some Possible Anti-Cancer Agents

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

Synthesis of POSS Derivatives with Heck Reaction as Possible Use at Tissue Engineering Scaffolds

International Conference on Recent Advances in Medical and Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018

Tiyol - Norbornen Hidrojellerin Fotokimyasal Sentezi

ULUSLARARASI KATILIMLI VII. POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2018

Anti-mikrobiyal Etki Gösterebilecek Yeni POSS Bileşiklerinin Sentezi

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Tandospiron, Benzamid, Trisikloamino Asit Ester vePiridinoizoksazol Analoglarının Kanser Hücrelerinde İnhibitörEtkileri

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

N-Norbornil Sübstitüe İmidlerin MTT Assay Yöntemi İle Metabolik Aktivitelerinin İncelenmesi

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Tandospiron Türevi Bileşiklerin HeLa, Pankreas ve Lösemi Kanser Türlerine Karşı MTT ve Flow Sitometri Çalışmaları

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Farmakolojik açıdan aktif olabilecek Yeni Arilpiperazin Substitue Bisindolilmetanların Sentezi

6. ULUSLARARASI İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Mart 2018, cilt.1, no.222, ss.1

SYNTHESIS OF NEW SILSESQUIOXANE DERIVATIVES AS POSSIBLE ANTIMICROBIAL AGENTS

10th International Conference on Chemical, Biological, Environmental and Medical Sciences, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

New Molecules Including N,N’-Bistricyclic Imides and Characterization by 2D NMR

International Workshop on Applications of NMR in Pharmaceutics, Phytotherapeutics and Medicine, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2017

Characteriaztion of Domino Heck Products of the New N-norbornylimide Substituted Amides by Using 2D NMR Spectra

International Workshop on Applications of NMR in Pharmaceutics, Phytotherapeutics and Medicine, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2017

ANTI-PROLIFERATION ACTIVITY OF TANDOSPIRONE ANALOGUES IN TUMOR CELL LINES

5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Farmakolojik Açıdan Önemli İzoksazol Türevlerinin Anti-kanser Aktivitelerinin İncelenmesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017, ss.10-0

Trisiklik Amino Asit Esterlerin Hela ve Pankreas Kanser Türlerine Karşı MTT Çalışmaları

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017, ss.10

Thioxanthone Moiety Attached Polyhedral Oligosilsesquiones

4th European Symposium of Photopolymer Science, Leipzig, Almanya, 11 - 13 Eylül 2016, ss.10

The Synthesis and Characteriaztion of Self Healing Metarials Based on Thioxanthone Disulfides

46th IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2016), İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Temmuz 2016

[3+2] Cycloadditions of Unsaturated N,Nı-Bistricyclic Imides

19th European Syposium on Organic Chemistry ESOC, Lisbon, Portekiz, 1 - 06 Ağustos 2015

Synthesis of New Peptide Derivatives And Investigation of Their Reductive Heck Reactions.

Trans Meditarean Colloquium on Heterocyclic ChemistryTRAMECH VIII, Antalya, Türkiye, 10 Temmuz 2015 - 15 Temmuz 2019, ss.1-2

Yeni 5-Oksazolon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Reaktivitelerinin İncelenmesi

3. İlaç Kimyası, İlaç Etken Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Farmakolojik Önemli Bakır(II) ve Paladyum(II) Kompleksleri

3.Ilaç Kimyası: Ilaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Synthesis New Tandospirone Analogues with [3+2] cycloaddition reaction which possibly have Antidepressant Activity

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC, Antalya, Türkiye, 1 - 07 Mart 2015

Antidepresan İlaç Olan Tansodpironun Daha Aktif Analaoglarının Sentezlenmesi

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojsi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2013

Synthesis of New Aryl-Substituted Tandospirone Analogues

18th European Symposium on Organic Chemistry, Marseille, Fransa, 1 - 06 Eylül 2013

Synthesis of New 5-Pyrazolone Derivatives with Anticipated Bioactive Properties

7th Eurosian Meeting on Heterocyclic Chemistry, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 Temmuz 2012

Synthesis of New Pyrazolone Dyes as Potential Pharmacologial Agents

BOS, International Conference on Organic Synthesis, Tallinn, Estonya, 1 - 06 Temmuz 2012

NEW COPPER(II) COMPLEXES WITH AZO- AND BISAZO-5-PYRAZOLONES

7th Eurosian Meeting on Heterocyclic Chemistry, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 Temmuz 2012

Synthesis of arylated norbornyl amino acid esters

18th International Conference on Organic Synthesis, Bergen, Norveç, 1 - 06 Ağustos 2010 identifier identifier

Yeni Trisiklik Amino Asid Metil Ester Sentezleri

23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 - 20 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA SORULARI I

Efe Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019