Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Views of 7th Grade Students on Online Applications in Science Course

5th International Congress on Life, Social, and Health Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 27 March 2022, pp.1-2

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

12. Uluslararası Sosyal Beşerî ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.306-310

Uygulamalı Fen Kulüpleri

Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2020

Özel Yetenekli Öğrencilerin E-STEM Etkinliği ile İlgili Görüşleri: Yelkenbüs Tasarlayalım

Usves Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.758-774

Investigating Students’ Engineering Design Process Through Integrated STEM and Sustainability Education

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.363-366 Sustainable Development

Revealing Pre-service Teachers’ Mind Maps on STEM Education through STEM Images

ESERA 2019- European Science Education Research Association , Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019, pp.131

REVEALING PRE-SERVICE TEACHERS’ MIND MAPS ON STEM EDUCATION THROUGH STEM IMAGES

European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019, pp.1

21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında STEM eğitiminin önemi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.381-385

Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Laboratuvara Karşı Tutumuna Etkisi

International Congresses on Education (ERPA), Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1-5

Oyun tekniğinin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi

International Field Education of Material Symposium, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.31-32

Doğa Eğitiminin Öğrencilerin Fen Bilgisine Yönelik TutumlarınaEtkisi

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.128-132

STEM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMENLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.143

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK GÖRSEL ÇAĞIRIŞIMLARI

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.124

Fen Eğitiminde Sözel Yaratıcılığın Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisi

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.127-129

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Materyal Kullanımına İlişkin Çizimlerinin İncelenmesi

International Field Education of Material Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretimde Materyal Tasarımına Yönelik Görüşleri

International Field Education of Material Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.72

Effect Of Out Of School Learning Environments On Awareness Of Seventh Graders:Diabetes Hospital Trip

27th ınternational conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 April 2018, pp.1977-1988

Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Ders Kitaplarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

International Symposium on Textbooks, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.126

5. sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Bilimsel Süreç Becerilerinin Temsil Edilme Durumları

International Symposium on Textbooks, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.127

STEAM etkinliklerinin öğrencilerin meslek algılarına etkisi

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.20

‘Wolf’: Children’s Understanding of A Predator Animal in Turkey

I S E R INTERNATIONAL CONFERENCE, Münih, Germany, 02 June 2017, pp.7-10

Farklı ülkelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin biyoetik konuları hakkındaki görüşleri

IV International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.661-662

Preservice classroom teachers bioethical perceptions

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.636-641

THE AWARENESS OF STUDENTS’ BIOETHICS

3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 23 May 2016, pp.134-142

Ortaokul öğrencilerinde biyoetik farkındalığı

SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, 23 - 25 May 2016

Bioethics in science education

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.32

Contributions of Action Research in 6th and 7th Grade Students' Associations of STSE

2014 NARST Annual International Conference, Pennsylvania, United States Of America, 01 April 2014, pp.1

Conceptual Learning and Developing Teaching Materials for Individuals with Autism

The International Conference on Education, Culture and Identity, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 01 July 2013, pp.1

Using Slowmation in Teaching Mitosis and Meiosis

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 May 2012, pp.1

Students Ideas About Diagrams of a Flower and a Plant Cell

9th International Conference ESERA ( European Science Education Research Association), Lyon, France, 01 September 2011, pp.1

İngiltere de Okul Öncesi Eğitim Uygulamaları

I. Sakarya da Eğitim Araştırmaları Çalıştayı, 01 June 2011 Sustainable Development

Fen Eğitiminde Annenin Rolü

Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları Kongresi, 01 September 2008

Books & Book Chapters

YENİLİKÇİ TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMALARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

in: Eğitim bilimleri alanında uluslararası araştırmalar XV, Fatma Elif Kılınç, Editor, Eğitim yayınevi, pp.1-17, 2022

Fen Öğretiminin Amaçları

in: Fen Öğretimi, Aysun Öztuna Kaplan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.121-138, 2020

Fen Öğretiminin Amaçları

in: Fen Öğretimi, Aysun Öztuna Kaplan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-138, 2020

Canlı

in: Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Tespiti ve Giderilmesi, Canan Laçin Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.363-384, 2019

Socioscientific Issues

in: New Educational Trends In Turkey, Umdu Topsakal Ü.,Özkan G., Editor, Trafford Publishing , Indiana, pp.34-40, 2017

Bioethics in Science Education

in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2016, Shelley,M. S. Kıray,A.,Celik,İ., Editor, Isres Publishing, Iowa, pp.16-21, 2016

Bioethics in Science Education

in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology, Shelley, M. S. Kıray, A., Celik, İ., Editor, Isres Publishing, Iowa, pp.16-21, 2016