Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detecting seasonal cycle shift on streamflow over Turkey by using multivariate statistical methods

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, cilt.133, ss.1143-1161, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Emerging Flood Risk on the Lower Part of Transboundary Meric/Maritsa River Basin

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of long-term natural streamflow trends in Upper Euphrates River Basin

European Journal of Science and Technology, ss.118-131, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÜYÜK VERİ ARAÇLARI VE R KULLANARAK AMERİKAN HAVAYOLU FİRMALARININ SORUNLARININ KEŞFEDİLMESİ

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.1-19, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A SPATIO-TEMPORAL APPROACH TO NATIONAL NATURAL RESOURCES: THE CHANGE OF PROVINCIAL WATER USE OVER TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.539-551, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.16-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tomorrows World Requires a Sustainable Hydro-Economics Concept

World Scientific News | International Scientific Journal, cilt.53, ss.189-203, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Africa in Motion: Why the rush to build Grand Renaissance and Inga 3 Dams in Africa?

International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, cilt.3, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New Security Concept and Analytical Transdisiplinary Approaches to Hydropolitcs

New Security Concept and Analytical Transdisiplinary Approaches to Hydropolitcs, cilt.7, ss.402-407, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Internationally Planned Corner Stone " of the New Nile Hydropolitics: Grand Renaissance Dam

International Journal of Management (IJM), cilt.7, ss.200-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the Long Term Natural Streamflows Trend of the Upper Tigris River

Comparison of the Long Term Natural Streamflows Trend of the Upper Tigris River, cilt.2, no.195, ss.1174-1184, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socioeconomic Status (SES) Scores of Turkish Statistics Students

İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.87-100, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Some Reform Initiatives on Statistics Education throughout the World

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ss.95-106, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YTÜ’de Öğrenci Gözüyle Öğretim Üyesi Etkinliğinin İki Aşamalı Modeller Yardımı İle Değerlendirilmesi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.34-45, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metin Madenciliği Temelli Bildirim Yönetimi

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU , Ankara, Türkiye, 12 Şubat - 14 Mart 2020, ss.18 Creative Commons License

Examining the Efficiency of Hydroelectric Power Plants in Turkey

11. International Statistics Days Conference, Muğla, Türkiye, 03 Ekim 2018, ss.160

An Infrastructural Approach to Spatial Autocorrelation

10th International Statistics Congress – 2017, Ankara, Türkiye, 06 Aralık 2017, ss.11

Istatistik Bölümü Ögrencilerinin Istatistiksel Düsünme Becerileri Üzerine Bir Degerlendirme

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Türkiye, 07 Ekim 2016, ss.49

An Interactive Vizualization to Hydrological Statistics with gCLUTO

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Türkiye, 07 Ekim 2016, ss.845-852

A Spatial Approach to Relationship Between Water Consumption and provincial Manegement Capacity

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Türkiye, 07 Ekim 2016, ss.67

Multilevel Logistic Regression Analysis of Credit Card Ownership

Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation, 01 Eylül 2009

Türkiye deki İstatistik Bölümlerinin Belirli Etkenler Açısından Karşılaştırılması

I. Ulusal Konya Selçuk Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, 01 Mayıs 2009, cilt.1, ss.363-377

On Some Applications of Entropy in Statistics

IBS-EMR (International Biometrical Society-East Mediterrannean Region), 01 Mayıs 2009

Yurt Dışında İstatistik Programlarının Reforma Tabi Tutulma Çabaları

6.İstatistik Günleri Sempozyumu Sempozyumu, 01 Ağustos 2008

İstatistikte Bazı Nitel Değişkenlik Ölçüleri Üzerine

6. İstatistik Günleri Sempozyumu, 01 Ağustos 2008

Some Results from the Survey on Turkish Statistics Education

The 6th International Conference on Sustainable Development, Culture Education, 01 Haziran 2008

Multilevel logistic regression analysis of credit card ownership

International Conference On Modeling And Simulation (AMSE’06 Turkey),, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, ss.963-968

Is Tatminini Etkileyen Faktörlere Path Analizi Yaklasımı

V. Istatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 Mayıs 2006, ss.295-301

Kitap & Kitap Bölümleri

Alışveriş Merkezlerini Tercih Etmede Mevsim Etkisinin Çok Değişkenli Profil Analizi İle İncelenmesi

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar , Prof. Dr. Bülent OKUR,Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT,Dr. Ebru ATEŞOK, Editör, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, ss.245-255, 2019

AHP İle Ağırlıklandırılmış Endeks Oluşturma Yöntemi ve İstatistik Eğitimi Üzerine Bir Uygulama

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Okur B., Dayanç Kıyat B., Ateşok E. , Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.331-346, 2019

Futbol Yaşamı - Futbola Bakış

Türk Futbolcusunun Profili, Yavuz ILGAZ, Editör, Derin Kariyer Yayınları, İstanbul, ss.150-210, 2013

Diğer Yayınlar