Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Using Cooperative and Individual Weblog to Enhance Writing Performance

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.17, ss.229-241, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.36, ss.69-83, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Paging and scrolling: Cognitive styles in learning from hypermedia

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.42, ss.50-65, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT IN RESPECT TO THEIR LEARNING APPROACHES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.157-164, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

SELF-REGULATION STRATEGIES USED IN A PRACTICUM COURSE: A STUDY OF MOTIVATION AND TEACHING SELF -EFFICACY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.251-262, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilgisayar Ögretmenligi Için Bilgisayar Ögretmenligi Öz Yeterlilik Ölçegi Gelistirme Çalismasi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, ss.1-8, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teknoloji Entegrasyonu Modeli Kapsamında Bilişim Teknolojilerinin Derslere Entegrasyonuna Yönelik Üniversite Okul İşbirliği Yansımaları 1

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.148-164, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High school students educational usage of Internet and their learning approaches

World Journal on Educational Technology (WJET), cilt.2, ss.100-112, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The use of Internet by high school students for educational purposes in respect to their learning approaches

Procedia Social and Behavioral Sciences , cilt.2, ss.2143-2150, 2010 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Prospective teachers’ opinions on the value of PowerPoint presentations in lecturing

World Conference on Educational Sciences, cilt.2, ss.2051-2059, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Redesigning a Course for Blended Learning Environment

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.9, ss.54-66, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Applying Self-Regulated Learning Strategies in a Blended Learning Instruction

World Applied Sciences Journal, cilt.2, ss.390-398, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, ss.107-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersinde C¸oklu Ortamın O¨gˆrencilerin Akademik Bas¸arıları ve Derse Kars¸ı Tutumları U¨zerindeki Etkisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.41-49, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitici Bilgisayar Formatör (Master) Öğretmenlerin Profilleri ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, ss.90-100, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Computers in K12 Schools and IT Policies in Preservice Teacher Training in Turkey

TechTrends for Leaders in Education and Training, cilt.45, ss.29-31, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitim Yaklaşımında Temel Eğitim I. Kademe Öğretmenlerinin Video Destekli Hizmet-İçi Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.134-142, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite-Okul İşbirliği: Bir TÜBİTAK 4005 Projesinin Değerlendirilmesi.

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Türkiye, 12 Aralık 2018, ss.1

2017’de BÖTE’lere Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2018, ss.157-158 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Değer Verme Düzeyleri

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.379

Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Kabul ve kullanım Niyetleri

International Educational Technology Symposıum, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2017

BT Alanındaki Yeni Öğretim Programlarına Eleştirel Bir Bakış1

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1-5

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri İle İlgili Araştırmalar, Uygulamalar veGereksinimler

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.27

Şöförlere Yönelik Hizmetiçi Eğitimde Mobil Öğrenme: Toplu Taşıma Sektöründe Bir Uygulama

3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9 - 11 Ekim 2017

Technology and STEM Education in Turkey

Belt and Road Forum International Science and Technology Exchange (Manzhouli), 1 - 05 Temmuz 2017

A Comparison of Sixth Grade Students' Reading Comprehension on Two Different Digital Formats

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,, Tampere, Finlandiya, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.2014, ss.702-707 Creative Commons License

Examining the Reasons of Internet Based Academic Dishonesty of the University Students

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 01 Haziran 2013

Weblogla Bütünleştirilmiş Yazma Öğretiminin Yazma Performansına Etkisi

7th Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 01 Haziran 2013

A Study On The Internet Research Skills Of 8th Grade Students

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 01 Ekim 2012

Böte Programında Yer Alan Derslerin Alana Hazırlamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

10. International Educational Technology Conference (IETC)., İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.259-263 Creative Commons License

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullarda Üstlendikleri Sorumlulukların İncelenmesi

1. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.560-572

40 Yaş üstü yetişkinlere yönelik bilgisayar eğitimi

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.477-487 Creative Commons License

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullarda üstlendikleri Sorumlulukların İncelenmesi.

1st International Educational Research Conference, 1-3 May, Çanakkale, Turkey., 01 Mayıs 2009

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma, Kitap Okuma ve TV Seyretme Etkinliklerini Tercih Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.

ICIT 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 16-18 April, Kuşadası, İzmir, Turkey., 01 Nisan 2008

The Value of Computer Literacy Courses from the Elemantary Students Perspective

8th International Educational Technology Conference, 6-9 May, Anadolu University, Eskişehir, Turkey, 01 Nisan 2008

Blending, Face To Face and Distance Learning Environments: Yıldız Technical University Sample

E-Transformation in Learning International Symposium, Sabancı University, İstanbul, Turkey., 01 Şubat 2006

Karma Öğrenme (Blended Learning) Ortamına Dayalı Bir Uygulama ile İlgili Öğrenci Görüşleri: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği

4. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Vol. 1, 645-652, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey., 01 Şubat 2004

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bölümü (BÖTE) Son Sınıf Öğrencilerinin Profili Üzerine Bir Çalışma.

BTIE - Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Bildiriler CD 1, ODTÜ-Ankara, Turkey., 01 Mayıs 2003

Are We Training Tomorrow s Teacher to Use Technology

. ITHET Information Technology Based Higher Education Training, Vol:1, 205-209, UNESCO, TEGEV, İstanbul, Turkey., 01 Eylül 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de ve Avrupa'da Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı Kazandırma Uygulamaları

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İşman,Buket Akkoyunlu,Ferhan Odabaşı, Editör, TOJET, Ankara, ss.1-656, 2016

Öğrenme Tarzı ve Öğretim Teknolojileri

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.3-879, 2013