Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Human Resources Applications from Sustainability Perspective: An Empirical Study

ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, cilt.49, ss.117-145, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The impact of project citizenship behaviours, project commitment and learning project organization on the success of the project: a model proposal

Pressacademia - Journal of Management Marketing and Logistics, cilt.5, ss.275-285, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERFORMANS YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: OMNİ-SCORECARD

ATLAS JOURNAL, cilt.4, ss.310-318, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERFORMANS VE MAAŞ YAN HAKLAR YÖNETİMİ ALANINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: HR-TRK YÖNTEMİ

ATLAS JOURNAL, cilt.4, ss.267-273, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşveren Markası Oluşturma: Katılım Bankası Örneği

International Journal of Research in Business & Social Science, ss.45-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isveren Markasi Olusturma: Katilim Bankasi Örnegi/Creating Employer Brand: Participation Bank Example

International Journal of Research in Business and Social Science, cilt.5, ss.45-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Konuya Bakış

Siyasal: Journal of Political Sciences (Online), ss.135-163, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Performansın Yükseltilmesinde İnsan Performansı Teknolojisi Modeli

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.65-77, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KONUYA BAKIŞ

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizational Existence From Different Approaches: Adaptation and Surviving of Organizational Form

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.15-28, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Entrepreneurship Education In Turkish Universities

Journal Of Asia Entrepreneurship and Sustainability, cilt.1, ss.1, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özellikler Teorisi Çerçevesinde Türkiye’deki Kadın Girişimcilerin Profili

Journal for Women's Studies/Kadın Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entrepreneurial characteristics amongst university students

Education + Training, cilt.48, ss.25-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmecilik Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metotları ve Aktif Bir Eğitim aracı Olarak Yönetim Oyunları

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.77-92, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletme Değerini Arttırıcı Bir Unsur Olarak Entelektüel Sermaye, Bileşenleri, Yönetimi ve Ölçümü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, ss.73-95, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Etkili Raporlamanın İşletmelerdeki Önemi

İşletme ve Finans Dergisi, ss.51-57, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Ödüllendirme ve Bir Örnek Olay Çalışması

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.33-36, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TECHNOLOGY AND MEDIA INTEGRATOR COMPETENCY OF HRPROFESSIONALS

The 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and BusinessManagement, 12 - 13 Aralık 2019

Psychological empowerment and attractiveness in employer branding: Moderator role of perceived organizational support

9T INTERNATIONALCONFERENCE ON LEADESHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, 12 - 13 Aralık 2019

Giresun Yayla Turizmi ve Şehir Pazarlaması İlişkisine Yönelik Keşifsel Bir Analiz

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, 26 - 28 Eylül 2019

A Model Proposal for Maximum Success in Project Management Based on Extra Role Behaviours

Global Business Research Congress, 24 - 25 Mayıs 2018, cilt.7, ss.246-250

Yüksek Performanslı İK Uygulamalarının Yeni Hizmet Geliştirme Performansı Üzerindeki Etkisi

25.ULUSAL YÖNETİM VE EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, cilt.25, ss.1185-1195

ORGANIZATIONAL LEARNING AND PERFORMANCE RELATION: THE MEDIATING ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, cilt.34, ss.171-181 identifier

Ulusal Ve Uluslararası Giyim Markalarını Satın Alma Niyeti Üzerinde Etnosentrizm, Materyalizm ve Dindarlığın Etkisİ

Y.T.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü III.Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.10-20

Strategic Human Resource Management and Firm Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.372-381 identifier

How Does Strategic Staffing Affect Innovation Performance ofHigh-Tech Firms?

V.European Conference On Social and Behavioral Sciences, 11 - 14 Eylül 2014

“How strategic Staffing Affects Innovation Performance Of High-Tech Firms?

V.European Conference On Social and Behavioral Sciences, St. Peterburg, Rusya, 11 Eylül 2014, ss.10-20

Social Capital Metaphor

V.European Conference On Social and Behavioral Sciences, St Peterburg, St. Peterburg, Rusya, 11 Eylül 2014, ss.10-20

The Leader-Manager And His Role In the New Business World

III.International Conference On Social And Behavioral Science, Rome, İtalya, 06 Şubat 2014, ss.10-20

Current Human Resources Management in Turkey

International Conference On Business, Economics, Marketing &Management Research, 01 Kasım 2013

Quels Devraient être les Principaux Objectifs de Recherches en Management

International Conference On Business, Economics, Marketing &Management Research, 01 Kasım 2013

The Core Competence Concept: A Way To Gain Competitive Advantage For Organizations

9th Annual International Conference On Management, Atina, Yunanistan, 04 Temmuz 2011, ss.10-20

Aile İşletmelerinde Nepotizm ve Bir Uygulama

International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation,, 01 Ekim 2010

Importance of Organizational Values in Business Management: A Content Analysis Approach

8th Annual International Conference on Management: ATINER, Atina, Yunanistan, 05 Temmuz 2010, ss.10-20

Türkiye’de Girişimcilik Eğitimini Önemi

Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 3: Tarihi, Siyasi ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Türkiye, 18 Mart 2010, ss.10-20

Contemporary Issues İn Human Resource Management (HRM) İn Turkey

International Conference – Education, Science, Economics And Technologies, Bourgas, Bulgaristan, 04 Eylül 2009, ss.10

Türkiye’deki Kadın Girişimcilerin Profili

Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 3: Tarihi, Siyasi ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi,, Sakarya, Türkiye, 05 Mart 2009, ss.10-20

Globalization and Management Literature: A study on the Ph.D. Thesis in Management Completed During 1990-2007 in Turkey

International Symposium on Globalization Democratization and Turkey, Antalya, Türkiye, 27 Mart 2008, ss.10-20

E Learning and an Implementation in Yildiz Technical University

18th Information Resources Management Association International Conference, Vancouver, Kanada, 19 - 23 Mayıs 2007, ss.1411-1415

”Toplam (Dengeli) Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 Kasım 2004, ss.10-20

A Comparative Study of Intellectual Capital in Homogeneous Organizational Cluster

3 rd International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 27 Mayıs 2004, ss.10-20

Knowledge Management Technologies and Case Study: Lotus Notes Application

The 3rd European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities, Atina, Yunanistan, 05 Nisan 2002, ss.10-20

Strategies Of International Firms In Transition Economies

3rd International Management Conference, Angers, Fransa, 29 Kasım 2001, ss.10-20

Organizational Knowledge Management and A Case Study: PriceWaterhouseCooper

Global Management Conference Comparative HRM-Learning from Diversity, Barcelona, İspanya, 20 Haziran 2001, ss.10-20

Türkiye’de ISO 9000 Uygulamasının Kurumsallaşması

8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 25 Mayıs 2000, ss.10-20

1972-1996 Yılları arasında Türk Akademik Yazınında Yer Alan Yönetim İdeolojilerinin Değerlendirilmesi

5. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 1997, ss.10-20

Kitap & Kitap Bölümleri

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Yonca Gürol, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.36-48, 2017

Personel Temin Stratejisi

Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynaklari Yönetimi El Kitabi, Gürol Yonca Deniz, Gemici Evrim, Editör, Nobel, İstanbul, ss.170-188, 2017

Bireysel Performans Yönetimi Stratejisi

Armstrong’xxun Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El KitabıArmstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management, Yonca Deniz Gürol ve Evrim Gemici, Editör, Nobel Akademik, Ankara, ss.148-159, 2017

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

ARMSTRONG’xxUN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EL KİTABI, Yonca demir Gürol, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.247-257, 2017

İK Stratejisini Hayata Geçirmek

Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.84-92, 2017

Günümüz Yöneticilerinden Beklenen Yeni Rol: Sonuç Odaklı Liderlik

Kurumlar ve İnsanlar, Jale Minibaş Poussard, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.10-20, 2015

The Core Competence Concept: A Way to Gain Competitive Advantage for Organizations

The Crisis and Emerging Markets A Multidisciplinary Analysis, PETER KOVEOS, Editör, ATINER PUBLISHING, ATİNA, ss.179-186, 2015

Günümüz Yöneticilerinden Beklenen Yeni Rol: Sonuç Odaklı Liderlik

Kurumlar ve İnsanlar, Jale Minibaş Poussard, Editör, beta yayınevi, ss.48-67, 2015

İnsana Bakış Açısında Yeni Gelişmeler

İnsan Kaynakları Yönetimi, Oya Erdil ve Hatice Özutku, Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.10-20, 2013

Örgütlerde Kurumsallaşmanın Temelleri

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011

Importance of Organizational Values in Business Management: A Content Analysis Approach

International Developments in Management Research, GREGORY T. PAPANIKOS, Editör, ATINER PUBLISHING, ATİNA, ss.103-113, 2011

E-HRM in Turkey: A Case Study

Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy, In Lee, Editör, Igı Global, Pensilvanya, ss.530-540, 2010

Türkiye’de Girişimciliğin Evrimi ve Gelişimi için Girişimcilik Eğitiminin Önemi

Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi 1908-2008, Nevin Coşar ve Melike Bildirici, Editör, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa, ss.10-20, 2010

AVEA: A Merger of Two Big GSM Operators in Turkish Telecommunications Sector

Utilizing Information Technology in Developing Strategic Alliances Among Organizations, Martinez-Fierro, J.A. Medina-Garrido ve J. Ruiz-Navarro, Editör, Igı Global, Pensilvanya, ss.203-215, 2006

Örgüt Teorisi Olarak Kurumsallaşma

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2005

Ansiklopedide Bölümler