Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anti-Racist Educational Leadership and Policy: Addressing Racism in Public Education (Book Review)

Journal Of Education Policy, cilt.1, sa.1, ss.1, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Invisible Barriers: The Loneliness of School Principals at Turkish Elementary Schools

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION, cilt.36, sa.4, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Out of Border Education: The Inclusion of Syrian Refugees in Higher Education (Kabul Edildi Basım Aşamasında)

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Symbolic Violence Teachers Experience at Schools

Journal of Economy Culture and Society, cilt.63, ss.1-16, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Matthew Clarke, Lacan and Education Policy: The Other Side of Education (Book Review)

The Journal of Humanity and Society, cilt.11, sa.1, ss.1-4, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Reading Educational Research and Policy Key Issues in Teaching and Learning (Book Review)

Research in Educational Administration and Leadership, cilt.6, sa.1, ss.342-346, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Reading Educational Research and Policy Key Issues in Teaching and Learning

RESEARCH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION & LEADERSHIP, cilt.6, sa.1, ss.342-346, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Disciplinary Power in The School: Panoptic Surveillance

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.16, sa.1, ss.153-171, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BÖTE Mezunu Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Deneyimleri: Olgubilimsel Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.53, sa.53, ss.113-140, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Lived Experience of Principals for Managing Change in Their Schools: A Phenomenological Research

International Online Journal of Education and Teaching , cilt.8, sa.2, ss.1038-1062, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yönetici ve Öğretmenlerin Dağıtımcı Liderlik Deneyimleri; Fenomenolojik Bir Araştırma

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.320-345, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Visually Impaired Mentally Sighted: An Inclusive Education Case

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.6, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ SADAKATİ YORDAYICISI OLARAK OKUL KÜLTÜRÜ

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.205-214, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

School Culture as a Predictor of Teachers’ Alienation at Schools

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, sa.3, ss.46-62, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İnisiyatif Alma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.727-742, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite öğrencilerinin değer algılarının incelenmesi

YILDIZ Journal of Educational Research, cilt.4, sa.2, ss.66-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Talent Management in Educational Organizations: A Scale Development Study

European Journal of Education Studies, cilt.3, sa.10, ss.404-424, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği Geliştirme Çalışması

YILDIZ Journal of Educational Research, cilt.2, sa.1, ss.1-25, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.1-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context,

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.7, sa.3, ss.63-73, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers’ loyalty to their supervisors and organizational commitment.

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.12, ss.1161-1167, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.42, sa.42, ss.299-316, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim örgütlerinde inisiyatif alma: Bir ölçek geliştirme çalışması.

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.327-342, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlıkları İle Örgütsel BağlılıklarıArasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.1, ss.172-189, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Supervisors’ Loneliness at Work and Their Organizational Commitment

International Online Journal of Educational Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticisinin Yeterlilikleri

The Journal of Academic Social Science Studies, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of International Tests (PISA, TIMSS and PIRLS) in the Context of Neoliberal Education Policies and Equality of Opportunity in Education

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.3, sa.3, ss.33-75, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi.

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.33-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, cilt.25, sa.251, ss.139-156, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of English Language Instructors’ Attitudes towards Reflective Teaching

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.4, sa.1, ss.27-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.39, sa.39, ss.25-54, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2014, sa.15, ss.31-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Weber’in Güç Türlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi

7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2020, ss.54 Creative Commons License

Lecturers as the Subject of Neoliberalism

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, 16 - 18 Temmuz 2020

SCHOOL CULTURE AS A PREDICTOR OF STUDENT LOYALTY: THE CASE OF A UNIVERSITY IN TURKEY

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.31-32

Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.1-2

Okullarda Değişimin Yönetimi: Olgubilimsel Bir Araştırma

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.1

Eğitim yöneticilerinin okul yöneticisi seçme politikasına etkisi.

V. International Eurasian Educational Research Kongres, Antalya, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1

Eğitim yöneticilerine göre eğitim politikası olgusunun anlamı.

IV. Uluslararsı ASOS Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.1

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

I·ETT S¸ofo¨rlerinin Egˆitim Programlarının Degˆerlendirilmesi

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.66-68

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.530-533

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.1

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.617-610

New Institutional Theory and Analysis of Isomorphism in Higher Education.

IX. International Association of Social Science Research., Roma, İtalya, 01 Eylül 2016, ss.1

A new trend: Talent management in public schools

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 Şubat 2016

TURKEY'S EDUCATIONAL POLICY DURING AK PARTY GOVERNMENT: REFORM OR FAILURE? (2002-2014)

12th Academic Conference in Prague, Prag, Çek Cumhuriyeti, 01 Eylül 2015, ss.1

Investigating of the Relationship Between Teachers’ Loyalty To Their Supervisors and Organizational Commitment.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015)., St. Petersburg, Rusya, 01 Haziran 2015, ss.1

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması.

IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., Ankara, Türkiye, 01 Haziran 2015, ss.1

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables

International Society for Teacher Education İSFTE, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2014

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables.

34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference., Antalya, Türkiye, 07 Nisan 2014, ss.1

Effects of Teachers' Self-Efficacy Perception on Computer Assisted Teaching Perception

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.2243-2247 identifier

Relationship Between Teachers'Self-Efficacy Perceptions and Job Satisfaction Level

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.826-830 identifier

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi

8. Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2013, ss.1-2

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Yeterlikleri

8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 01 Kasım 2013

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

21. Eğitim Bilimleri Kongresi

İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretim Tutumları, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 2012, ss.1-2

Çevre Eğitiminde Okul Yöneticisinin Rolleri ve Eko-Üniversiteler

Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler 14. Ulusal Semineri

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Politikası ve Demografik Değişme

Eğitim Politikası, Aydın Balyer, Editör, Asos Yayıncılık, Elazığ, ss.1-42, 2021

Visually Impaired Mentally Sighted

Sosyal Bilim Liseliler Vakfı, İstanbul, 2020

Eğitim, Toplum ve Ekonomi

Eğitim Ekonomisi, İbrahim Kocabaş, Editör, ASOS Yayınları, Elazığ, ss.301-358, 2020

Eğitim Politikaları

Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2019

Yabancı Uzman ve Danışmanların Türk Eğitim Politikasına Etkileri

Eğitim Plitikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.335-374, 2019

Eğitim Politikasının Çerçevesi

Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editör, Nobe, Ankara, ss.19-70, 2019

Eğitim Politikasının Temel Teorileri

Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.71-104, 2019

Eğitim Politikasının Temel Kavramları ve Süreçler

Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-18, 2019

Türkiye'de Eğitim Politikasının Bağlamı ve Politika Oluşturma Süreci

Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.105-128, 2019

Kıyaslama

Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.233-266, 2019

Sosyal Teori ve Eğitim

Eğitim Yayınevi, Konya, 2018

Du Boıs, Woodson ve Dönüşümün Politikası

Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?, Çınkır, Ş., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.122-142, 2017

A new trend: Talent management in public schools

Contemporary approaches in education and communication, Hasan Arslan,Mehmet Ali Içbay,Alejandro J. Gallard Martínez & S. Lizette Ramos de Robles, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.103-117, 2016

Odak Grup Görüşmesi

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Aydın, H., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.189-221, 2015

Zorluklar ve Bakış Açıları

Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama, Aydın, H., Editör, Anı Yayıncılık., Ankara, ss.24-36, 2014