Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Weber’in Güç Türlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi

7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.54 Creative Commons License

Lecturers as the Subject of Neoliberalism

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, 16 - 18 July 2020

SCHOOL CULTURE AS A PREDICTOR OF STUDENT LOYALTY: THE CASE OF A UNIVERSITY IN TURKEY

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, vol.1, no.1, pp.31-32

Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 April 2019, vol.1, no.1, pp.1-2

Okullarda Değişimin Yönetimi: Olgubilimsel Bir Araştırma

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.1

Eğitim yöneticilerinin okul yöneticisi seçme politikasına etkisi.

V. International Eurasian Educational Research Kongres, Antalya, Turkey, 02 May 2018, pp.1

Eğitim yöneticilerine göre eğitim politikası olgusunun anlamı.

IV. Uluslararsı ASOS Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 03 May 2018, pp.1 Sustainable Development

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

I·ETT S¸ofo¨rlerinin Egˆitim Programlarının Degˆerlendirilmesi

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.66-68

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.530-533

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.1

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.617-610

New Institutional Theory and Analysis of Isomorphism in Higher Education.

IX. International Association of Social Science Research., Roma, Italy, 01 September 2016, pp.1

A new trend: Talent management in public schools

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

TURKEY'S EDUCATIONAL POLICY DURING AK PARTY GOVERNMENT: REFORM OR FAILURE? (2002-2014)

12th Academic Conference in Prague, Prag, Czech Republic, 01 September 2015, pp.1

Investigating of the Relationship Between Teachers’ Loyalty To Their Supervisors and Organizational Commitment.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015)., St. Petersburg, Russia, 01 June 2015, pp.1

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması.

IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., Ankara, Turkey, 01 June 2015, pp.1

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables.

34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference., Antalya, Turkey, 07 April 2014, pp.1

Effects of Teachers' Self-Efficacy Perception on Computer Assisted Teaching Perception

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.2243-2247 identifier

Relationship Between Teachers'Self-Efficacy Perceptions and Job Satisfaction Level

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.826-830 identifier

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi

8. Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 November 2013, pp.1-2

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Yeterlikleri

8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 01 November 2013

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 5 - 07 September 2013

21. Eğitim Bilimleri Kongresi

İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretim Tutumları, İstanbul, Turkey, 03 September 2012, pp.1-2

Çevre Eğitiminde Okul Yöneticisinin Rolleri ve Eko-Üniversiteler

Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler 14. Ulusal Semineri

Books & Book Chapters

Pozitif Örgütsel Davranış

in: Eğitimde Pozitif Örgütsel Düşünce, Kaya Yıldız,Rasim Tösen, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.178-211, 2023

Eleştirel Kuram ve İletişimsel Eylem Kuramı Arasındaki İlişki ve Eğitim Örgütlerine Yansımaları

in: Geçmişten Günümüze Yönetim Kuramları, İlişkiler ve Eğitim Örgütlerine Yansımaları, Türkan Argon & Şenay Sezgin Nartgün, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.463-502, 2022 Sustainable Development

Engelli Eğitimi, Özel Eğitim ve Toplum

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.146-157, 2021

Eğitim ve Eğitimciler

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.59-69, 2021

Eğitim ve Meslek Seçimi

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.222-233, 2021

Eğitim ve İdeoloji

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.29-45, 2021

Eğitim ve Sivil Toplum

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.234-244, 2021

Demografik Değişmeler ve Eğitim Politikaları

in: Eğitim Politikaları, Aydın Balyer,Kenan Özcan,Arslan Bayram, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.309-365, 2021 Sustainable Development

Visually Impaired Mentally Sighted

Sosyal Bilim Liseliler Vakfı, İstanbul, 2020 Creative Commons License

Eğitim, Toplum ve Ekonomi

in: Eğitim Ekonomisi, İbrahim Kocabaş, Editor, ASOS Yayınları, Elazığ, pp.301-358, 2020

Eğitim Politikaları

Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2019 Sustainable Development

Kıyaslama

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.233-266, 2019 Sustainable Development

Yabancı Uzman ve Danışmanların Türk Eğitim Politikasına Etkileri

in: Eğitim Plitikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.335-374, 2019

Eğitim Politikasının Çerçevesi

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobe, Ankara, pp.19-70, 2019 Sustainable Development

Eğitim Politikasının Temel Teorileri

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-104, 2019 Sustainable Development

Türkiye'de Eğitim Politikasının Bağlamı ve Politika Oluşturma Süreci

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.105-128, 2019 Sustainable Development

Eğitim Politikasının Temel Kavramları ve Süreçler

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.3-18, 2019 Sustainable Development

Du Boıs, Woodson ve Dönüşümün Politikası

in: Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?, Çınkır, Ş., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.122-142, 2017

A new trend: Talent management in public schools

in: Contemporary approaches in education and communication, Hasan Arslan,Mehmet Ali Içbay,Alejandro J. Gallard Martínez & S. Lizette Ramos de Robles, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.103-117, 2016

Odak Grup Görüşmesi

in: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Aydın, H., Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.189-221, 2015

Zorluklar ve Bakış Açıları

in: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama, Aydın, H., Editor, Anı Yayıncılık., Ankara, pp.24-36, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Staj

Türkiye Maarif Vakfı, pp.1-2, 2023

Metrics

Publication

107

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

7

Thesis Advisory

6

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals