Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Anti-Racist Educational Leadership and Policy: Addressing Racism in Public Education (Book Review)

Journal Of Education Policy, vol.1, no.1, pp.1, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Invisible Barriers: The Loneliness of School Principals at Turkish Elementary Schools

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION, vol.36, no.4, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

What do schools sell? The neoliberal transformation of public schools’ institutional identities

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.15, no.90, pp.1, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Phenomenological Research on The Role of Emotional Orientation in Academics’ Professional Lives

Journal of Pedagogical Research , vol.6, no.1, pp.196-213, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Why Do Students in Vocational and Technical Education Drop Out? A Qualitative Case Study

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.9, no.1, pp.18-27, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Highly Educated Migratory Birds of Turkey

International Online Journal of Education and Teaching, vol.9, no.2, pp.612-636, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Out of Border Education: The Inclusion of Syrian Refugees in Higher Education

International Online Journal of Educational Sciences, vol.13, no.3, pp.705-721, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Symbolic Violence Teachers Experience at Schools

Journal of Economy Culture and Society, vol.63, pp.1-16, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Matthew Clarke, Lacan and Education Policy: The Other Side of Education (Book Review)

The Journal of Humanity and Society, vol.11, no.1, pp.1-4, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Disciplinary Power in The School: Panoptic Surveillance

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.1, pp.153-171, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Reading Educational Research and Policy Key Issues in Teaching and Learning

RESEARCH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION & LEADERSHIP, vol.6, no.1, pp.342-346, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The Lived Experience of Principals for Managing Change in Their Schools: A Phenomenological Research

International Online Journal of Education and Teaching , vol.8, no.2, pp.1038-1062, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

BÖTE Mezunu Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Deneyimleri: Olgubilimsel Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.53, no.53, pp.113-140, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yönetici ve Öğretmenlerin Dağıtımcı Liderlik Deneyimleri; Fenomenolojik Bir Araştırma

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.320-345, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Visually Impaired Mentally Sighted: An Inclusive Education Case

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.6, pp.1-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ SADAKATİ YORDAYICISI OLARAK OKUL KÜLTÜRÜ

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.10, no.2, pp.205-214, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İnisiyatif Alma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.727-742, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

School Culture as a Predictor of Teachers’ Alienation at Schools

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.3, pp.46-62, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Üniversite öğrencilerinin değer algılarının incelenmesi

YILDIZ Journal of Educational Research, vol.4, no.2, pp.66-82, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Talent Management in Educational Organizations: A Scale Development Study

European Journal of Education Studies, vol.3, no.10, pp.404-424, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği Geliştirme Çalışması

YILDIZ Journal of Educational Research, vol.2, no.1, pp.1-25, 2017 (International Refereed University Journal)

Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.1-13, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context,

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.3, pp.63-73, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teachers’ loyalty to their supervisors and organizational commitment.

Educational Research and Reviews, vol.11, no.12, pp.1161-1167, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.42, no.42, pp.299-316, 2015 (National Refreed University Journal)

Eğitim örgütlerinde inisiyatif alma: Bir ölçek geliştirme çalışması.

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.327-342, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlıkları İle Örgütsel BağlılıklarıArasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.172-189, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship between Supervisors’ Loneliness at Work and Their Organizational Commitment

International Online Journal of Educational Sciences, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticisinin Yeterlilikleri

The Journal of Academic Social Science Studies, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi.

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.33-75, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Analysis of International Tests (PISA, TIMSS and PIRLS) in the Context of Neoliberal Education Policies and Equality of Opportunity in Education

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.3, no.3, pp.33-75, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, vol.25, no.251, pp.139-156, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.39, no.39, pp.25-54, 2014 (National Refreed University Journal)

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2014, no.15, pp.31-40, 2014 (Other Refereed National Journals)

An Investigation of English Language Instructors’ Attitudes towards Reflective Teaching

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.4, no.1, pp.27-46, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Weber’in Güç Türlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi

7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.54 Creative Commons License

Lecturers as the Subject of Neoliberalism

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, 16 - 18 July 2020

SCHOOL CULTURE AS A PREDICTOR OF STUDENT LOYALTY: THE CASE OF A UNIVERSITY IN TURKEY

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, vol.1, no.1, pp.31-32

Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 April 2019, vol.1, no.1, pp.1-2

Okullarda Değişimin Yönetimi: Olgubilimsel Bir Araştırma

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.1

Eğitim yöneticilerinin okul yöneticisi seçme politikasına etkisi.

V. International Eurasian Educational Research Kongres, Antalya, Turkey, 02 May 2018, pp.1

Eğitim yöneticilerine göre eğitim politikası olgusunun anlamı.

IV. Uluslararsı ASOS Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 03 May 2018, pp.1 Sustainable Development

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

I·ETT S¸ofo¨rlerinin Egˆitim Programlarının Degˆerlendirilmesi

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.66-68

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.530-533

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.1

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.617-610

New Institutional Theory and Analysis of Isomorphism in Higher Education.

IX. International Association of Social Science Research., Roma, Italy, 01 September 2016, pp.1

A new trend: Talent management in public schools

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

TURKEY'S EDUCATIONAL POLICY DURING AK PARTY GOVERNMENT: REFORM OR FAILURE? (2002-2014)

12th Academic Conference in Prague, Prag, Czech Republic, 01 September 2015, pp.1

Investigating of the Relationship Between Teachers’ Loyalty To Their Supervisors and Organizational Commitment.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015)., St. Petersburg, Russia, 01 June 2015, pp.1

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması.

IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., Ankara, Turkey, 01 June 2015, pp.1

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables

International Society for Teacher Education İSFTE, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2014

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables.

34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference., Antalya, Turkey, 07 April 2014, pp.1

Effects of Teachers' Self-Efficacy Perception on Computer Assisted Teaching Perception

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.2243-2247 identifier

Relationship Between Teachers'Self-Efficacy Perceptions and Job Satisfaction Level

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.826-830 identifier

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi

8. Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 November 2013, pp.1-2

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Yeterlikleri

8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 01 November 2013

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 5 - 07 September 2013

21. Eğitim Bilimleri Kongresi

İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretim Tutumları, İstanbul, Turkey, 03 September 2012, pp.1-2

Çevre Eğitiminde Okul Yöneticisinin Rolleri ve Eko-Üniversiteler

Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler 14. Ulusal Semineri

Books & Book Chapters

Eğitim ve Meslek Seçimi

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.222-233, 2021

Eğitim ve Eğitimciler

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.59-69, 2021

Eğitim ve Sivil Toplum

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.234-244, 2021

Eğitim ve İdeoloji

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.29-45, 2021

Engelli Eğitimi, Özel Eğitim ve Toplum

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.146-157, 2021

Demografik Değişmeler ve Eğitim Politikaları

in: Eğitim Politikaları, Aydın Balyer,Kenan Özcan,Arslan Bayram, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.309-365, 2021 Sustainable Development

Visually Impaired Mentally Sighted

Sosyal Bilim Liseliler Vakfı, İstanbul, 2020 Creative Commons License

Eğitim, Toplum ve Ekonomi

in: Eğitim Ekonomisi, İbrahim Kocabaş, Editor, ASOS Yayınları, Elazığ, pp.301-358, 2020

Eğitim Politikaları

Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2019 Sustainable Development

Eğitim Politikasının Temel Kavramları ve Süreçler

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.3-18, 2019 Sustainable Development

Yabancı Uzman ve Danışmanların Türk Eğitim Politikasına Etkileri

in: Eğitim Plitikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.335-374, 2019

Kıyaslama

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.233-266, 2019 Sustainable Development

Eğitim Politikasının Çerçevesi

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobe, Ankara, pp.19-70, 2019 Sustainable Development

Türkiye'de Eğitim Politikasının Bağlamı ve Politika Oluşturma Süreci

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.105-128, 2019 Sustainable Development

Eğitim Politikasının Temel Teorileri

in: Eğitim Politikaları, Ayşen Bakioğlu & Mithat Korumaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-104, 2019 Sustainable Development

Sosyal Teori ve Eğitim

Eğitim Yayınevi, Konya, 2018

Du Boıs, Woodson ve Dönüşümün Politikası

in: Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?, Çınkır, Ş., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.122-142, 2017

A new trend: Talent management in public schools

in: Contemporary approaches in education and communication, Hasan Arslan,Mehmet Ali Içbay,Alejandro J. Gallard Martínez & S. Lizette Ramos de Robles, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.103-117, 2016

Odak Grup Görüşmesi

in: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Aydın, H., Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.189-221, 2015

Zorluklar ve Bakış Açıları

in: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama, Aydın, H., Editor, Anı Yayıncılık., Ankara, pp.24-36, 2014