Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TARİH DERS KİTAPLARININ KAYNAK GÖSTERME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.329-338

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA TARİHİ ŞAHSİYETLERİN ELE ALINIŞI HAKKINDAÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS 2019), İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.290-306

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DİL KULLANIM HASSASİYETİ NOKTASINDA ARAŞTIRILMASI

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.2312-2318

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ KAYNAKÇA GÖSTERME HASSASİYETLERİAÇISIDAN İNCELENMESİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS 2019), İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.395-420

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ HARİTA KULLANIM YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.2189-2199

TARİH DERS KİTAPLARINDA VERİLEN HARİTALARIN PEDAGOJİK YETERLİLİKLERİNİNİNCELENMESİ

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.319-329

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GELENEKSELKÜLTÜREL ÖGELERİN VERİLİŞ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS 2019), İstanbul, Turkey, 24 - 26 December 2019, pp.369-394

Osmanlı da Adab ı Muaşeret

Bozok Üniversitesi, Tarih Düşünce Topluluğu, Yozgat, Turkey, 21 October 2016

Kutül Amare Zaferi

Kastamonu Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans programı, Kastamonu, Turkey, 30 April 2016

Kutül Amare ve Halil Paşa

Bozok Üniversitesi, Tarih ve Medeniyet Kulübü, Yozgat, Turkey, 27 April 2016

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA SOSYAL BECERİLER

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2014

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE GÖRÜŞLERİ

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2014

2013 KPSS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINDA ÇIKMIŞ OLAN SORULARIN DEĞERLENDİRLMESİ

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2014

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 01 November 2009

İLKÖĞRETİM OKULU 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAVRAMLARININ KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

II. ULUSLARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, Van, Turkey, 26 - 28 May 2005

Books & Book Chapters

Singapur Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

in: Dünyada Sosyal Bilgiler Öğretimi, Prof. Dr. Cemil Öztürk,Prof. Dr. E. Özlem Yiğit, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.387-410, 2023 Creative Commons License

DEĞER EĞİTİMİ VE MİZAH

in: EĞİTİMDE MİZAH, ŞAHİN ORUÇ, GENÇ OSMAN İLHAN, Editor, NOBEL AKADEMİK, İstanbul, pp.615-631, 2021

İNSANİ VE KÜLTÜREL KALKINMA SÜRECİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ

in: Karakter ve Değerler Eğitimi, Halil Ekşi, Ahmet Katılmış, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.253-279, 2020

DİNLER TARİHİ DERS KİTAPLARININ KAYNAK GÖSTERMEHASSASİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, PROF. DR. Ayhan AYTAÇ, PROF. DR. Giray Saynur DERMAN, PROF. DR. Mustafa TALAS, Editor, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, pp.327-347, 2019

DEĞER SİZSENİZ DEĞER SİZSİNİZ

BABIALİ KÜLTÜR YAYINCILIK, İstanbul, 2018

Hayat Bilgisi Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Bayram Tay Şükran Uçuş Güldalı Murat Baş, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.493-521, 2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı

in: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ, Dursun Dilek, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.545-570, 2016

SİNGAPUR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMI

in: FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI, CEMİL ÖZTÜRK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.415-429, 2011

Metrics

Publication

77

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

8

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals