Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis on inclusion of social studies economy concepts in coursebooks

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.1861-1875, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Sosyal Bilgiler Beşinci Sınıf Ders Kitaplarında Turizm Kavramının Yeri

International Journal Of Field Education, cilt.1, ss.42-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License
Link

The Research Of Acquisition Levels Of Concepts Regarding Social Studies Lesson: A Quantitative Research

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.183-197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Examination Of The Way The Themes Of Family And Women Are Presented In Social Studies Text Books

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, cilt.20, ss.107-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The Examınation Of Textbooks, Workbooks And Teacher’s Guide Books Of Social Studies In Terms Of Learning Styles

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.22, ss.41-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Examination of The Ways The Materials Concerning Historic and Cultural Assets in Social Studies Textbooks are Presented

International Journal of Academic Research, cilt.6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The Examınatıon Of 8th Grade Schoolbooks And Teacher's Guıde Book of Cıtızenshıp And Democracy In Terms Of Learnıng Styles

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB), cilt.1, ss.51-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme Stillerine Ve Öğrenme Sürecindeki Bireysel Farklılıklara Yönelik Algıları

International Journal Social Science Research, cilt.2, ss.68-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE VE ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ BİREYSEL FARKLILIKLARA YÖNELİK ALGILARI

International Journal Social Science Research, cilt.2, ss.68-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.34-50, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine Ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.21-39, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, ss.308-325, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu

2013 KPSS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavında Çıkmış Olan Soruların Değerlendirilmesi

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Görüşleri

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Sosyal Beceriler

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Kitap & Kitap Bölümleri

ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Bireysel Farklılıklar ve Öğrenme Stillerine Göre), Bayram TAY, Şükran UÇUŞ GÜLDALI, Murat BAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.493-521, 2017
Link

FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI

17. BÖLÜM - SİNGAPUR, Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.415-429, 2016
Link