Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Research Of Acquisition Levels Of Concepts Regarding Social Studies Lesson: A Quantitative Research

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.183-197, 2014
Link

Examination Of The Way The Themes Of Family And Women Are Presented In Social Studies Text Books

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, cilt.20, ss.107-120, 2014
Link

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.34-50, 2011
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu

2013 KPSS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavında Çıkmış Olan Soruların Değerlendirilmesi

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Görüşleri

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Sosyal Beceriler

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Kitap & Kitap Bölümleri

ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Bireysel Farklılıklar ve Öğrenme Stillerine Göre), Bayram TAY, Şükran UÇUŞ GÜLDALI, Murat BAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.493-521, 2017
Link

FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI

17. BÖLÜM - SİNGAPUR, Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.415-429, 2016
Link