Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Moderating Effect of Organizational Commitment on the Relationship Between Work Alienation and Formalization

Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing, cilt.8, ss.16-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Research about Whistleblowing in Accounting Context

Journal of Accounting and Organizational Change, cilt.10, ss.229-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An empirical research about whistleblowing behavior in accounting context

Journal of Accounting and Organizational Change, cilt.10, ss.229-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Psikolojik Sermaye Ölçeğininin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması’’

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Sektöründe Yöneticiye Duyulan Güven ile Kuruma Duyulan Güven İlişkisinin İncelenmesi

JSS Balkan Journal of Social Sciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.55-72, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

BERJ (Business and Economic Research Journal),, cilt.3, ss.107-121, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Sermaye Konusunda 2003-2011 yıllarında Yapılan Çalışmaların Kategorik olarak İncelenmesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.89-103, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.197-228, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir İnceleme

Galatasaray Üniversitesi, İleti-ş-im Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Development Of Spence And Robbins Workaholism Scale With Its Validity And Reliability Measurement

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, ss.1-8, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Development of Spence and Robbins Workaholism Scale with its Validity and Reliability Measurement

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, ss.89-95, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2. Örgütsel Vatandaşlık Davranış Kongresi

Çalışanların Sosyal Sorumluluk Algılamaları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının, Kurumsal İtibar Algılamalarına Etkisi, Kayseri, Türkiye, 07 Kasım 2014, ss.833-838

The Role of Leader Reputation on Determining Corporate Reputation

The International Reputation Management Conference, 01 Ekim 2012

How do Weak and Strong Culture Influence on Corporate Reputation

The International Reputation Management Conference, 01 Ekim 2012

A Study About The Relationship between Political Behavior and Ethical Climate in Banking Sector

3nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Türkiye, 07 Haziran 2011

A Study About The Relationship Between Burnout And Ethical Climate In Banking Sector

Eurasia Business and Economics Society (EBES), İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2011

A Study About The Relationship between Political Behavior and Ethical Climate

3nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, 01 Haziran 2011

A Comparison Of Ethical Codes Of Public and Private Organizations with The Perspectives Of Global Impact In Banking Sector

, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 09 Haziran 2010

Comparision of Ethical Codes of Public and Private Organizations in Banking Sector

2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, IConGFE&SR, İstanbul, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2010, ss.1-11

Kitap & Kitap Bölümleri

The Role of Leader Reputation on Determining Corporate Reputation

New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management, Banu Baybars-Hawks & Orhan Samast, Editör, Pozitif Matbaacılık, Ankara, ss.95-104, 2013

How do Weak and Strong Culture Influence on Corporate Reputation

New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management, Banu Baybars-Hawks & Orhan Samast, Editör, Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, ss.43-53, 2013