Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Islamic Well-Being and Mental Health

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.11, no.1, ss.111, 2018

Developing the Four-Stage Supervision Model for Counselor Trainees

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.597-629, 2017 Özet

The effectiveness of a peer-helping programme that increases subjective well-being

BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING, cilt.45, ss.225-237, 2017 Özet

The Role of Social Intelligence in Happiness

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.16, ss.863-878, 2014 Özet

A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, cilt.13, ss.275-289, 2012 Özet

A Model of Happiness for Older Adults Living with Their Families

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.48, ss.227-233, 2011 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEVELOPMENT OF FLOW STATE SCALE IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CONTEXT

European Journal of Education Studies., cilt.4, ss.143-153, 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER UYUMLULUKLARININ, CİNSİYET VE ALGILANAN KONTROL AÇISINDAN İNCELENMESİ

Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources,, cilt.20, ss.45-60, 2018

Pozitif Psikoterapiler

Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, cilt.9, ss.346-362, 2017

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.15, ss.1018-1026, 2016

Developing the Scales of Parent Reactions for Increasing and Decreasing Students' Study Motivation

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.495-517, 2016

Ergenler Kişilik Özelliklerine Uygun Olarak Hangi Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanırlar?

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.23, ss.797-808, 2015

Sistem Yaklaşımı Açısından Kötümserlik

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.4, ss.391-400, 2015

Meaning of Life-Setting Life Goals: Comparison of Substance Abusers and Non-Abusers

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.5, ss.235-243, 2014

Strategies adopted by Turkish adults for increasing happiness in daily life

Mental Health, Religion and Culture, cilt.17, ss.680-689, 2014
Link

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı kim başlatabilir? kişilik özellikleri ve kimlik statüleri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, ss.63-80, 2013

İki Boyutlu Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, ss.103-117, 2013

Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.4, ss.139-151, 2011

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Ergen öznel iyi olusunun öz saygı ve iyimserlik eğilimi ile iliskisinin incelenmesi, cilt.10, ss.170-181, 2011

Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.149-158, 2011

Aile ve Toplum

Ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla aile ortamları arasındaki ilişki, cilt.7, ss.93-101, 2011

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve algılanan kontrol

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, ss.359-380, 2011

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma: Yakınlığa karşı yalıtılmışlık mı?

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.4, ss.119-127, 2010

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.381-397, 2010

Aile yapısı ergeni mutlu eder mi?

Aile ve Toplum, cilt.6, ss.21-30, 2010

Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik modeli

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.189-203, 2010

Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.4, ss.81-88, 2010

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özsaygı Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.198

Derse Katılmaya Motive Olma Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.87

Kitap & Kitap Bölümleri

Bedene Yolculuk

Anı Yayıncılık, Ankara, 2017

Eğitim Psikolojisi

Sosyal-Bilişsel Öğrenme , Cengiz Şahin, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.278-289, 2016

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Kişisel (Sosyal) Psikolojik Danışman ve Rehberlik , Cengiz Şahin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.179-207, 2015

Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi

Yetişkinlik Ölçütleri ve Kuramları., Hasan Bacanlı & Şerife Terzi, Editör, Açılım Yayınları, İstanbul, ss.49-84, 2013