Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Effectiveness of a Career Adaptability Program for Prospective Counsellors

Current Psychology, cilt.39, ss.1260-1268, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

An Investigation of Islamic Well-Being and Mental Health

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.59, ss.1096-1114, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.20, ss.229-236, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing the Four-Stage Supervision Model for Counselor Trainees

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.597-629, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effectiveness of a peer-helping programme that increases subjective well-being

BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING, cilt.45, ss.225-237, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Motivational Factors for School-Based Teacher Learning: Turkish Pre-Service Teachers' Experiences and Expectations

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.357-373, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the Relations between Religious Activities and Subjective Well-being of High School Students

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, ss.433-444, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Social Intelligence in Happiness

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.16, ss.863-878, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Mediator Role of Need Satisfaction between Subjective Well-Being and Romantic Relationships Quality

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.13, ss.79-96, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Model for Subjective Well-Being in Adolescence: Need Satisfaction and Reasons for Living

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.107, ss.561-574, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigating the E ectiveness of Extending Goals Group Guidance Program for Adolescents with Respect to Positive Psychotherapy

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.37, ss.134-148, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, cilt.13, ss.275-289, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Satisfaction of Needs and Determining of Life Goals: A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, ss.1757-1764, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of Starting Romantic Intimacy in Emerging Adulthood in terms of Self-Esteem, Gender and Gender Roles

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, ss.595-600, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Model of Happiness for Older Adults Living with Their Families

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.48, ss.227-233, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kariyer Uyumluluğu Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Kariyer Uyumluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.35, ss.733-745, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

A MODEL OF CAREER ADAPTABILITY FOR TEACHERS: EMOTIONAL INTELLIGENCE, GOAL SETTING, AND STRIVING FOR GOALS

International Online Journal of Primary Education (IOJPE) , cilt.9, ss.63-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing Child Laborers and Not-Working Children: Subjective Well-Being, Engagement and Motivation to Study

European Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.166-185, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BELİREN YETİŞKİNLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , cilt.7, ss.319-331, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Babası Boşanmış Ergenlerin Öznel İyi Oluşunu Artırma Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.2, ss.491-510, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KARİYER UYUMLULUĞUNUN, GELECEĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.1, ss.67-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla Kariyer Uyumlulukları Arasında Amaçlar İçin Mücadele Etmenin Aracı Rolü.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, no.2, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of the Positive Teacher Scale from the Perspective of Teachers.

Kastamonu Education Journal, cilt.26, ss.1289-1290, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER UYUMLULUKLARININ, CİNSİYET VE ALGILANAN KONTROL AÇISINDAN İNCELENMESİ

Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources,, cilt.20, ss.45-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Subjective Well-Being Increasing Strategies Scale for Children (1-5 Ages) Their Mothers

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.77-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPMENT OF FLOW STATE SCALE IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CONTEXT

European Journal of Education Studies., cilt.4, ss.143-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effectiveness of a Body Image Group Counselling Program on Adolescent Girls in High School

International Journal of Psychology and Educational Studies , no.2, ss.10-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı Perspektifinden Kariyer Gelişimi ve Ruh Sağlığı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.9, ss.227-249, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi.

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, cilt.7, ss.116-123, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of Teachers and Pre-Service Teachers with Respect to Personality Traits and Career Adaptability

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.10, ss.85-100, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Pozitif Psikoterapiler

Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, cilt.9, ss.346-362, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

American Annals Of The Deaf, cilt.15, ss.1018-1026, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing the Scales of Parent Reactions for Increasing and Decreasing Students' Study Motivation

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.495-517, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivational aspects of multi-dimensional perfectionism: relationship with goal striving

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, cilt.6, ss.14-19, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sistem Yaklaşımı Açısından Kötümserlik

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.4, ss.391-400, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenler Kişilik Özelliklerine Uygun Olarak Hangi Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanırlar?

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.23, ss.797-808, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Meaning of Life-Setting Life Goals: Comparison of Substance Abusers and Non-Abusers

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.5, ss.235-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship of peace attitudes with personality traits, gender and age groups

Dusunen Adam, cilt.27, ss.138-146, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strategies adopted by Turkish adults for increasing happiness in daily life

Mental Health, Religion and Culture, cilt.17, ss.680-689, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Akademisyenlerde işle ilgili temel ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş

Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt.13, ss.383-389, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı kim başlatabilir? kişilik özellikleri ve kimlik statüleri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, ss.63-80, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki Boyutlu Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, ss.103-117, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mental control: How do adolescents protect their subjective well-being?

Dusunen Adam, cilt.25, ss.27-34, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Ergen öznel iyi olusunun öz saygı ve iyimserlik eğilimi ile iliskisinin incelenmesi, cilt.10, ss.170-181, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.4, ss.139-151, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve algılanan kontrol

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, ss.359-380, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.149-158, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aile ve Toplum

Ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla aile ortamları arasındaki ilişki, cilt.7, ss.93-101, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychometric properties of time orientation during classroom disengagement scale

İlköğretim-Online, cilt.10, ss.1178-1190, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.26-44, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma: Yakınlığa karşı yalıtılmışlık mı?

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.4, ss.119-127, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile yapısı ergeni mutlu eder mi?

Aile ve Toplum, cilt.6, ss.21-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.381-397, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik modeli

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.189-203, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öznel iyi oluş ile algılanan kontrol arasındaki ilişkinin incelenmesi

İköğretim Online, cilt.9, ss.952-959, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.4, ss.81-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AFGAN ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARI İLE AMAÇLAR İÇİN MÜCADELE ETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.493-498

Afgan öğrencilerinin kariyer uyumlulukları ve yaşam amaçları arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

V. Uluslararası Turkcess Egitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.493-498

AFGAN ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARI İLE AMAÇLAR İÇİN MÜCADELE ETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.493-498

Development Of The Personal-Social Problems Scale Of University Students

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 Ekim 2018

Development of the Health (Mental and Physical) Questionnaire of University Students

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi/, 25 - 27 Ekim 2018

Derse Katılmaya Motive Olma Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.87

Özsaygı Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.198

Kitap & Kitap Bölümleri

Positive Psychotherapy in PTSD and Post-traumatic Growth.

Positive Psychotherapy in PTSD and Post-traumatic Growth., Erick Messias Hamid Peseschkian Consuelo Cagande, Editör, Springer-Verlag , Aarau, ss.153-163, 2020

Bedene Yolculuk

Anı Yayıncılık, Ankara, 2017

Sosyal-Bilişsel Öğrenme

Eğitim Psikolojisi, Cengiz Şahin, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.278-289, 2016

Kişisel (Sosyal) Psikolojik Danışman ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cengiz Şahin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.179-207, 2015

Yetişkinlik Ölçütleri ve Kuramları.

Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi, Hasan Bacanlı & Şerife Terzi, Editör, Açılım Yayınları, İstanbul, ss.49-84, 2013