Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Organizational Commitment: Teachers' Perceptions in Turkey

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, ss.1-14, 2015 Özet
Link

Eğitim Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım: Otopoyiyez Teorisi

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.605-618, 2014
Link

Academic Freedom Perceptions of Academics in Turkey

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.36, ss.138-148, 2011

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Academicians’ Views On Digital Transformation in Education

International Online Journal of Education and Teaching, cilt.5, ss.809-830, 2018
Link

Öğretmenlerin Eğitim Sürecinde Yaşanan Değişimlerdeki Rolleri ve Bu Değişimlere Uyumları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, no.1, ss.63-80, 2018
Link

Higher Education Administrators’ Managerial Competency in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.1-13, 2017
Link

An investigation into university students’ study skills

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.535-543, 2017

An examination of university students’ learning and studying approaches

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.544-551, 2017

Pre-Service Teachers’ Perceptions of their Competency for the Teaching Profession

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.6, ss.230-248, 2017
Link

Trust in School Principals: Teachers’ Opinions

Journal of Education and Learning, cilt.6, ss.317-325, 2017
Link

Teacher Empowerment: School Administrators' Roles

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.1-18, 2017 Özet

School Principals’ Administrative Competency: Teachers’ Views

YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD), cilt.1, ss.1-15, 2016
Link

Okul Yılları ve Okul Dışındaki Sosyal İlişkilerin KadınLiderlerin Liderlik Gelişimindeki Rolü

KALEM INTERNATIONAL JOURNAL of EDUCATION and HUMAN SCIENCES, cilt.6, ss.77-127, 2016

School principals’ transformational leadership behaviours and their effects on teacher commitment

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, cilt.1, no.1, ss.203-211, 2016
Link

Choosing Teaching Profession as a Career Students Reasons

International Education Studies, cilt.7, ss.104-115, 2014
Link

School Principals’ Role Priorities

Journal of Theory and Practice in Education (Eğitimde Kuram ve Uygulama), cilt.10, ss.24-40, 2014
Link

Öğretim Lideri Olarak Okul Müdürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, ss.107-128, 2013
Link

Okul Müdürlerinin Öğretimin Kalitesi Üzerindeki Etkileri

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, cilt.19, ss.181-214, 2013
Link

Gelecekte Okul Müdürlerinin Gerçekleştirmeleri Gereken Roller

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.45-54, 2013

Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.136-150, 2013
Link

Öğretim Elemanı Etik Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.371-402, 2012
Link

Negative Factors Affecting the Process of Mentoring at Schools

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.348-363, 2012
Link

Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.75-93, 2012
Link

Eğitim Denetiminde Aternatif Yaklaşımlar

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.61-78, 2011
Link

Eğitimde ödül ile cezanın yeri ve buna ilişkin alternatif yaklaşımlar,

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.40, ss.10-23, 2011

Okul Müdürlerinin Öğrenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim dergisi, cilt.4, ss.230-246, 2011 Özet
Link

Değişik Ülkelerde ve Türkiye’de Sanal Üniversitenin Gelişimi Işleyişi ve Sanal Üniversite Gerçeği

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.27-39, 2010
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Roles of Interest and Pressure Groups on Developing Educational Policies in Turkey

” Lifelong education is more than a degree! ”UNEC logo ENG.png5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, 9 - 11 Temmuz 2019
Link

4.0 Sanayi Devrimi Bağlamında Yüksek Öğretim Politikalarının Dönüşümü

VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019
Link

Examining School Administrators’ Instructional Feedback Provided to Teachers

” Lifelong education is more than a degree! ”UNEC logo ENG.png5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, 9 - 11 Temmuz 2019
Link

Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenleri ( İstanbul İli Örneği )

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Teachers’ Perceptions on Thier Social Responsibilities and Their Awareness and Efforts

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018, cilt.1, ss.13-14
Link

Okul Yöneticilerinin Sosyal Kimliklerinin Onların Yönetim Davranışları Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 25 Ekim 2017 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.99-109
Link

Üniversite Öğrencilerinin Aidiyet Duyguları: Kampüs Olanaklarının Rolü

The 5th International Symposium on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1
Link

Teachers’ Perceptions on Their Social Responsibilities: Their Awareness and Efforts

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL - ICLEL 2018, Wroclaw, Polonya, 03 Temmuz 2018, ss.19-29
Link

Examining the Importance of Critical Thinking Skills of School Administrators and Teachers’ Regarding Their Personal and Professional Lives

(4th International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 20, Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018
Link

Öğretmen Liderlerin Yetiştirilmesinde Fakülte ve Okul Yöneticilerinin Rol ve Sorumlulukları

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.385-386
Link

Üniversitelerdeki İçten Beslenmenin Akademik Özgürlük Bağlamında Çözümlenmesi

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.5, ss.1275-1278
Link

Educational Leaders and Teacher Leaders’ Roles in Humanizing Education

Globets 2018 ConferenceAn International Conference on Education, Technology and Science, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 Mayıs - 09 Haziran 2018, ss.28
Link

Neoliberal Ekonomi Uygulamaları İle Eğitim Finansmanı Ve Okul Paydaşları İlişkisi

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.200-209
Link

An examination of university students’ learning and studying approaches

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), Nice, Fransa, 1 - 04 Şubat 2017

Preschool Education Administrators’ Competencies in Their Fields: Teachers’ Opinions,

69th OMEP World Assembly and International Conference, Osijek, Hırvatistan, 19 - 24 Haziran 2017

Managerial Competency in the Higher Education

ERPA International Congresses on Education 2017, 17 - 21 Mayıs 2017

Okul Yöneticilerinin Sık Değiştirilmelerinin Onların İş Motivasyonu Üzerindeki Etkileri

IV th International Eurasian EducationalResearch Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

Türkiye ve ABD’deki Üniversitelerin Akademik Altyapı ve Tesislerinin Karşılaştırılmalı Bir Analizi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Resmi Liselerde Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Güçlendirilmesi

IVthInternational EurasianEducationalResearch Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

Academics’ Roles in Developing Higher Education Policies in Turkey

IV th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

An investigation into university students’ study skills

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, Fransa, 2 - 04 Şubat 2017, cilt.4, no.1, ss.535-543
Link

Continuing Education Center Administrators Administrative Competence Teachers and Employee s Opinions

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016
Link

Analyzing Social and Urban Disintegration in School Selection Process

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.110

What Do Generally Teachers in Turkey Think about Educating Teachers for Cultural Diversity in Schools

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.126

Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Teacher Empowerment School Administrators Roles

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Ortaçağ dan Günümüze Üniversitelerin Değişen Misyonu ve Akademisyen Görüşlerine Göre Türkiye deki Üniversitelerin Durumu

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Yönetici ve Velilerin Beklentileri

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016
Link

Rectors Administrative Skills in University Management Process EducationalAdministrators Views

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.22

Novice Principals, Their Transition to the Work and Challenges

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.1-3

School Principals Transformational Leadership Behaviors and Their Effects on Teacher Commitment

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, cilt.1, ss.203-211

An examination of students perceptions of service quality dimensions in higher education

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015

Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin BİT Yönetimi

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.1130-1131

Eğitim Yönetim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme Öğretmen Adaylarının Seçimi

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.149-152

Eğitim Sisteminde Din Eğitiminin Dayanakları ve Kapsamı

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015

Eğitimde Politika Model Transferi

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015

An Analysis of Undergraduates Study Skills

7th World Conference on Educational Sciences, Atina, Yunanistan, 05 Şubat 2015, ss.1355-1362
Link

An Investigation Of Undergraduates' Language Learning Strategies

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, cilt.197, ss.1348-1354 Özet

Okul Müdürlerinin Üniversite Düzeyinde Yetiştirilmesi

Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), Konya, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

School Administration in the 21st Century

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), 1 - 03 Eylül 2014

Examining Innovation Needs of Primary Schools: Teachers' Perceptions

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.139-143 Özet

Okul Müdürlerinin Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Professional Competency Perceptions of Teacher Candidates in TurkeY

Educational Reform in The 21st Century in Balkan Countries, 28 - 30 Haziran 2012

Taylorizmden Hesap Verebilirliğe: Eğitim Denetiminin Tarihsel Gelişim Süreci

IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Okul İkliminin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi

7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Effects of structured extracurricular facilities on students' academic and social development

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.4803-4807 Özet

Negative factors affecting the process of mentoring at schools

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.5414-5419 Özet

Türkiye’de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Süreci Ve Karşılaşılan Sorunlar

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2011

Türkiye’de Üniversite Açma Politikaları

Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz, Ankara, Türkiye, 05 Mayıs 2007, ss.212-313

YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda Zorunlu Bir Yıllık Yabancı Dil Hazırlık Programının Yeterlik Derecesi

Atatürk Üniversitesi, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Sınıf Yönetimi

Sınıf Ortamının Fiziksel Düzeni, Yusuf İnandı, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.99-121, 2019

Sınıf Yönetimi

Efe Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2018
Link

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetim Modelleri, Yusuf İnandı, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.30-50, 2018

Sınıf Yönetimi

Farklı Büyüklükteki Sınıflar ve Öğrenme Gruplarının Yönetimi, Yusuf İnandı, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.262279, 2018

Sınıf Yönetimi

Sınıfta Öğrenci Güdülenmesi (Motivasyonu), Yusuf İnandı, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.2017-235, 2018

Faculty Members’ Ethical Behaviors:Students’ Perceptions

Alamire Music Publishers/Distributors , Berlin, 2017
Link

Contemporary Approaches in Education and Communication

Chapter I Education and Management,, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Alejandro J. Gallard and S. Lizette Ramos, Editör, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt, ss.71-86, 2016

Eğitim Yönetimi Araştırmaları

Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yöneticileri ve Velilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri, Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Didem Koşar, İdris Şahin, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.72-88, 2016
Link

Eğitimde Bilim Teorisi

Yapısalcılık Sonrası Perspektifler: Post-Modernizm ve Eğitim Yönetimi,, Selma Dündar, Editör, Nobel Akademik Yayınları, Ankara, ss.179-192, 2012
Link

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yönetimine Farklı Bakış Açıları, Ayla Oktay, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.191-288, 2009
Link

Diğer Yayınlar