Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

En Çok Satan Otomobil Markalarının Twitter İletişimlerine Yönelik Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.14, no.51, pp.147-163, 2019 (National Refreed University Journal)

Articles Published in Other Journals

A CONCEPTUAL STUDY ON CAR-SHARING SERVICES BASED ON SHARING ECONOMY

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.5, pp.4521-4545, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Organik Gıdalara Yönelik Tüketici Yaklaşımları ve Pazarlama İletişimi Önerileri

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), no.35, pp.338-367, 2020 (National Refreed University Journal)

Understanding Ephemeral Social Media Through Instagram Stories: A Marketing Perspective

Business & Management Studies: An International Journal , vol.8, no.2, pp.1-20, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Would You Like To Be A Premium Customer? A Research On The Factors Related To The Intention To Pay For A Premium Music Service

Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.7, no.1, pp.42-52, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Film Ve Dizilerin Abonelik Temelli İzleme Motivasyonları Üzerine Nitel Bir Çalışma: Neden SVOD?

Business & Management Studies: An International Journal, vol.8, no.1, pp.779-802, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul Şehir Pazarlamasinda Kamu Aktörlerinin Rolü

Strategic Public Management Journal, vol.5, no.10, pp.131-144, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Price Promotions Effect on Multichannel Shoppers’ Behaviors in Turkey*

Journal of Current Research on Social Sciences, vol.9, no.3, pp.13-31, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Vizyonu: Şehir Yönetim Araçları Ve Trendleri

Strategic Public Management Journal, vol.9, pp.109-126, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE EFFECT OF CORPORATE REPUTATION ON CONSUMER BEHAVIOUR AND PURCHASE INTENTIONS

MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE, vol.10, no.4, pp.21-32, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

B2B Pazarda Marka Sadakati: Ticari Taksilerde Bir Uygulama

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.4, pp.38-46, 2017 (National Refreed University Journal)

Yenilikçi Bir Fiyatlandırma Yöntemi OlarakDilediğin Kadar Öde Fiyatlandırması: Alanyazınİncelemesi

Journal of Research in Business & Social Science, pp.11, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.51-77, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kaynak - Avantaj Teorisi Perspektifinden Sürdürülebilir Pazarlama

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.17, pp.25-41, 2016 (Other Refereed National Journals)

Marketing Perspective of Visual Merchandising:Implications for Global Retailers

Case Studies in Economical and Socio-Political Perspectives, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sermaye Piyasasındaki İşletmelerin Pazarlama Kavramına Bakışı

İktisat , İşletme ve Finans Dergisi, no.98, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye`nin İhracatı ve Hayali İhracat

İktisat , İşletme ve Finans Dergisi, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Japon Dış Ticaret Sermaye Sogo-Shosha

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Artificial Intelligence In Retailing

Global Conference on Services and Retail Management, 10 - 13 May 2021, pp.1-14

Emoji Ve Tüketici Etkileşimi: Markaların Sosyal Medya İletişiminde Emoji Kullanımını Anlamlandırmak

7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020

Factors Affecting Consumers’ Usage Intentions of Car Sharing Services Based on Sharing Economy

22nd International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Netherlands, 30 - 31 October 2020, pp.239

Sensemaking of Consumers in Digital Word: A Framework for Consumer Relationships

Marketing and Organization Research International Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2019, pp.13

Barriers to Organic Food Purchasing: A Qualitative Approach

Global Conference on Business and Economics, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2019, pp.41-43

The Promotion Effect on Multichannel Shoppers' Behaviors in Turkey

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Rome, Italy, 17 June 2019, pp.86

The Effect of Perceived Value on Consumer Style Inventory: A Research on GSM Operators' Users

3rd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 26 October 2017, pp.6-25

Investigating Social Media Usage by B2B Firms: A Qualitative Research

3rd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 26 October 2017

BRAND LOYALTY IN INDUSTRIAL MARKET: AN APPLICATION ON TAXI CARS

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 October 2017

Tüketicilerin Çevre Dostu Ürün Bilincini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

3th International Conference on Turkey and Turkish Studies, Athens, Greece, 27 June 2017, pp.369-381

A Research About Automobile Companies’ Usage Of Twitter

2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 May 2017, pp.132

MÜZE DENEYİMİ BOYUTLARI: İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ ÖRNEĞİ

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aydın, Turkey, 04 May 2017, pp.482-489

YENİ BİR SATIŞ PROMOSYON STRATEJİSİ: DİLEDİĞİN KADAR ÖDEFİYATLANDIRMASI

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aydın, Turkey, 04 May 2017, pp.722-724

Exploring Turkish Consumers' Socially Responsible Consumption Behavior

2nd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 03 June 2016

Non-Profit Foundation and Brand Alliances: As A Reputation Management Tool

7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 13 May 2016

Influence of consumers’ self-brand connections on purchase intentions

1st Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.492-503 Sustainable Development

Influence of Self-Brand Connections on Consumers’ Purchase Intentions

1st Annual International Conference on Social Sciences., 01 May 2015

Turkish Consumer`s Evaluation Of Web Marketing Based On Their Purchasing Decision Types

6th International Conference on Retailing and Sevices Science, Las Croabas, Puerto Rico, 18 July 1999

İnternette Reklam

İnet-tr`98 IV. Türkiye`de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 November 1998

Bilgi Çağı İşletmelerinde Yeni Bir Yönetim Aracı:İntranet

6.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 12 November 1998

Pazarlama Araştırmalarında İnternet

Araştırma Sempozyumu`97, Ankara, Turkey, 24 November 1997

İnternet Ortamında Pazarlama Uygulamaları

Türkiye`de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 December 1996

Books & Book Chapters

Understanding the Market in Digital Environment: A Sensemaking Framework for Marketing Strategy

in: Strategic Outlook in Business and Finance Innovation: Multidimensional Policies for Emerging Economies, Hasan Dinçer,Hüseyin Yüksel, Editor, Emerald Publishing, Bradford, pp.185-194, 2021

Dijital Dönemde Pazarda Fırsatlar ve Engeller: Genç Kardiyologlar için Öneriler

in: Kardiyolojide Dijital Dönüşüm: Bugün ve Yarın, Ali Serdar Fak, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2020

in: , Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU,Müge KLEIN,Dilek KURT, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.144-173, 2019

How Social Media is Transforming Marketing?

in: Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Dinçer, H.,Yüksel, S., Editor, Igı Global Publications, New-York, pp.318-334, 2019

The Impact of Perceived Distribution Justice on Co-Creation: A Qualitative Research in B2B Distribution Channel

in: Current Debates in Business Studies, Candan, B., Kapucu, H., Editor, Ijopec Publication Limited, --, pp.125-140, 2018

Tüketicilerin Çevre Dostu Ürün Bilincini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

in: Turkish Studies from Different Perspectives, Mert Uydacı, Editor, Athens Institute For Education And Research, Athens, pp.369-381, 2017

Digital Advertising Practices and its Impacts on Students: An Application in the Public and Private Universities in Turkey

in: Advertising and Branding: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Mehdi Khosrow-Pour, DBA, Editor, Igı Global, ., pp.388-405, 2017

Sosyal Medya Pazarlama

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2015

İnternette Pazarlama

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Pazarlama Yönetimi

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011

Dünyada ve Türkiye'de E-ihracat Uygulamaları

İstanbul Deniz Ticaret Odası, İstanbul, 2010

E-Devlet ve Ekonomiye Etkileri

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2003

Mobil Ticaret Rehberi

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2002

İşletmeler Arası Elektronik Ticaret

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2001

İNTERNETTE TİCARET VE HUKUKSAL SORUNLAR

İstanbul İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1999