Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Organik Gıdalara Yönelik Tüketici Yaklaşımları ve Pazarlama İletişimi Önerileri

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), ss.338-367, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Understanding Ephemeral Social Media Through Instagram Stories: A Marketing Perspective

Business & Management Studies: An International Journal , cilt.8, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Film Ve Dizilerin Abonelik Temelli İzleme Motivasyonları Üzerine Nitel Bir Çalışma: Neden SVOD?

Business & Management Studies: An International Journal, cilt.8, ss.779-802, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Would You Like To Be A Premium Customer? A Research On The Factors Related To The Intention To Pay For A Premium Music Service

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.7, ss.42-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Şehir Pazarlamasinda Kamu Aktörlerinin Rolü

Strategic Public Management Journal, cilt.5, ss.131-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Çoklu Kanal Tüketicilerinin Davranışlarına Fiyat Promosyonunun Etkisi

Journal of Current Research on Social Sciences, cilt.9, ss.13-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Vizyonu: Şehir Yönetim Araçları Ve Trendleri

Strategic Public Management Journal, cilt.9, ss.109-126, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

En Çok Satan Otomobil Markalarının Twitter İletişimlerine Yönelik Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.14, ss.147-163, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EFFECT OF CORPORATE REPUTATION ON CONSUMER BEHAVIOUR AND PURCHASE INTENTIONS

MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE, cilt.10, ss.21-32, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Instagram, Facebook or Twitter: Which Engages Best? A Comparative Study of Consumer Brand Engagement and Social Commerce Purchase Intention

European Journal of Economics and Business Studies, no.1, ss.279-289, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

B2B Pazarda Marka Sadakati: Ticari Taksilerde Bir Uygulama

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.38-46, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yenilikçi Bir Fiyatlandırma Yöntemi OlarakDilediğin Kadar Öde Fiyatlandırması: Alanyazınİncelemesi

Journal of Research in Business & Social Science, no.2, ss.11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.51-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaynak - Avantaj Teorisi Perspektifinden Sürdürülebilir Pazarlama

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.25-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marketing Perspective of Visual Merchandising:Implications for Global Retailers

Case Studies in Economical and Socio-Political Perspectives, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermaye Piyasasındaki İşletmelerin Pazarlama Kavramına Bakışı

İktisat , İşletme ve Finans Dergisi, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye`nin İhracatı ve Hayali İhracat

İktisat , İşletme ve Finans Dergisi, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japon Dış Ticaret Sermaye Sogo-Shosha

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sensemaking of Consumers in Digital Word: A Framework for Consumer Relationships

Marketing and Organization Research International Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.13

Barriers to Organic Food Purchasing: A Qualitative Approach

Global Conference on Business and Economics, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.41-43

Türkiye'de Çoklu Kanal Tüketicilerinin Davranışlarına Fiyat Promosyonunun Etkisi

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Rome, İtalya, 17 Haziran 2019, ss.86

Etkileyici Kişi Pazarlaması: İstanbul'daki Turistik Destinasyonlara Yönelik Bir Çalışma

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 2019, ss.20

The Effect of Perceived Value on Consumer Style Inventory: A Research on GSM Operators' Users

3rd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.6-25

Investigating Social Media Usage by B2B Firms: A Qualitative Research

3rd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017

BRAND LOYALTY IN INDUSTRIAL MARKET: AN APPLICATION ON TAXI CARS

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017

Tüketicilerin Çevre Dostu Ürün Bilincini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

3th International Conference on Turkey and Turkish Studies, Athens, Yunanistan, 27 Haziran 2017, ss.369-381

A Research About Automobile Companies’ Usage Of Twitter

2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 Mayıs 2017, ss.132

YENİ BİR SATIŞ PROMOSYON STRATEJİSİ: DİLEDİĞİN KADAR ÖDEFİYATLANDIRMASI

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aydın, Türkiye, 04 Mayıs 2017, ss.722-724

MÜZE DENEYİMİ BOYUTLARI: İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ ÖRNEĞİ

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aydın, Türkiye, 04 Mayıs 2017, ss.482-489

Exploring Turkish Consumers' Socially Responsible Consumption Behavior

2nd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 03 Haziran 2016

Non-Profit Foundation and Brand Alliances: As A Reputation Management Tool

7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2016

Influence of consumers’ self-brand connections on purchase intentions

1st Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.492-503

Influence of Self-Brand Connections on Consumers’ Purchase Intentions

1st Annual International Conference on Social Sciences., 01 Mayıs 2015

Turkish Consumer`s Evaluation Of Web Marketing Based On Their Purchasing Decision Types

6th International Conference on Retailing and Sevices Science, Las Croabas, Porto Riko, 18 Temmuz 1999

İnternette Reklam

İnet-tr`98 IV. Türkiye`de İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 1998

Bilgi Çağı İşletmelerinde Yeni Bir Yönetim Aracı:İntranet

6.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Kasım 1998

Pazarlama Araştırmalarında İnternet

Araştırma Sempozyumu`97, Ankara, Türkiye, 24 Kasım 1997

İnternet Ortamında Pazarlama Uygulamaları

Türkiye`de İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Bir Pazarlama Ortamı Olarak Youtube: Güzellik Vloggerlari Üzerine Bir Çalışma

Dijital Dönüşüm Trendleri, Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU,Müge KLEIN,Dilek KURT, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.144-173, 2019

How Social Media is Transforming Marketing?

Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Dinçer, H.,Yüksel, S., Editör, Igı Global Publications, New-York, ss.318-334, 2019

The Impact of Perceived Distribution Justice on Co-Creation: A Qualitative Research in B2B Distribution Channel

Current Debates in Business Studies, Candan, B., Kapucu, H., Editör, Ijopec Publication Limited, --, ss.125-140, 2018

Tüketicilerin Çevre Dostu Ürün Bilincini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Turkish Studies from Different Perspectives, Mert Uydacı, Editör, Athens Institute For Education And Research, Athens, ss.369-381, 2017

Digital Advertising Practices and its Impacts on Students: An Application in the Public and Private Universities in Turkey

Advertising and Branding: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Mehdi Khosrow-Pour, DBA, Editör, Igı Global, ., ss.388-405, 2017

Sosyal Medya Pazarlama

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2015

İnternette Pazarlama

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Pazarlama Yönetimi

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011

Dünyada ve Türkiye'de E-ihracat Uygulamaları

İstanbul Deniz Ticaret Odası, İstanbul, 2010

E-Devlet ve Ekonomiye Etkileri

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2003

Mobil Ticaret Rehberi

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2002

İşletmeler Arası Elektronik Ticaret

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2001

İNTERNETTE TİCARET VE HUKUKSAL SORUNLAR

İstanbul İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1999