Prof.Dr.

Ayşe Banu KARADAĞ


Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı Böl.

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

Eğitim Bilgileri

2000 - 2003

2000 - 2003

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Türkiye

1990 - 1995

1990 - 1995

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Böl.

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Doktora Tezi G: 4

Lisans

Lisans

Çeviri Tarihi G:1

Doktora

Doktora

Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi

Lisans

Lisans

Yaz. Çeviri Eleştirisi

Lisans

Lisans

Çeviri Tarihi G: 2

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması Gr 3

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Lawmaking through translation: 'translating' crimes and punishments

Oner S., KARADAĞ A. B.

PERSPECTIVES-STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE, cilt.24, sa.2, ss.319-338, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Back and Forth: The Curious Case of the Translations of Halide Edib Adıvar’s The Clown and His Daughter

YALÇINDAĞ A. S. , KARADAĞ A. B.

transLogos Translation Studies Journal, cilt.3, sa.2, ss.41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur adlı eserin Osmanlı Türkçesi (yeniden) çevirileri üzerine betimleyici bir çalışma

GÜLER G., KARADAĞ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.654-682, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

The Picture of Dorian Gray’in Kaynak Edebiyat Dizgesindeki Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

BOY H., KARADAĞ A. B.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD), ss.17-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İlk Türk polisiye serilerini çeviribilim bağlamında yeniden düşünmek

Altıntaş Ö., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.387-400, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

William Faulkner’ın Sanctuary romanının Türkçede nasıl adlandırıldığı üzerine betimleyici bir çalışma

Canlı G., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.454-468, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

”Türk Edebiyat ve Kültür Dizgesinin Konukseverliğinde Çeviri RomanDeneyimi”

Karadağ A. B.

Doğu Batı, sa.88, ss.9-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Çalıkuşu’nun öz-çeviri serüveni üzerine betimleyici bir çalışma

Baydere M., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.314-333, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

“Polisiye Edebiyatta Ulusal Alegori· Çevirisi: Amanvermez Avni·’nin Serüvenleri·”

Altıntaş Ö., Karadağ A. B.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.17, ss.277-295, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Retranslations of Faulkner’s Sanctuary in Turkish Literature

CANLI G., KARADAĞ A. B.

Advances in Language and Literary Studies, cilt.9, ss.166-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Fransızcadan Osmanlıcaya Yapılan Çevirilerde Eğlenceli Eğitim Örneği: Musavver Fennî Eğlenceler

KARADAĞ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Çeviribilimde Yeni Evrenselcilik: Meslek Etiğinin Yükselişi

KARADAĞ A. B. , Tellioğlu B.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

II. Abdülhamid Dönemi Roman Çevirileri

KARADAĞ A. B. , Bozkurt E.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Reformlar Çağında Türkiye’de Molière’in Yeniden Yazımı (19. Yüzyılın İkinci Yarısı)

KARADAĞ A. B. , Kurt Williams Ç.

Humanitas - International Journal of Social Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türk Çeviri Tarihimizde “Mütercim” Ahmed Rasim

KARADAĞ A. B.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.28, ss.181-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel’in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri

KARADAĞ A. B. , Bozkurt E., Alimen N.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

REFORMLAR ÇAĞINDA TÜRKİYE DE MOLIÈRE İN YENİDEN YAZIMI 19 YÜZYILIN İKİNCİ YARISI

KARADAĞ A. B. , KURT WILLIAMS Ç.

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.127, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Türk Kültür ve Edebiyat Dizgesinde Çok Kimlikli Bir Mütercim Süleyman Tevfik

BOZKURT E., KARADAĞ A. B.

RumeliDe, sa.1, ss.38-59, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bir Diliçi Çeviri Örneği Olarak Dipnotlar ve Dipnotlarla Bir Çeviriyi Yeniden Yazmak

KARADAĞ A. B.

Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi, cilt.1, sa.8, ss.35-40, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Çeviri Tarihimizde Fenni Romanlarla bir Kültür Repertuarı Oluşturmak

KARADAĞ A. B.

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.45-73, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Çevirmek ya da çevirmemek: Hayırlı çevirmenler, hayırsız çevirmenler

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim Dergisi, cilt.5, sa.5, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Okur Yazar Çizer Çevirmen II

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim Dergisi, cilt.4, sa.4, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Dillerin Dili Olarak Çeviri

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, sa.6, ss.76-78, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Çeviri En 'Mahrem' Okuma Eylemidir

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, sa.3, ss.74-77, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Kaynak Metnin "Var" ve/ya "Yok" Olma Çekincesi: Çekinceli Söylemler ve Çekinceli Çevirmenler

KARADAĞ A. B.

Dilbilim, cilt.1, sa.19, ss.115-130, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Batı'nın Çevrilmesi Üzerine: Tanzimat Dönemi/Sonrası Çevirilerini 'Medeniyet' Odağıyla Yeniden Okumak

KARADAĞ A. B.

Kritik Edebiyat Eleştirisi Dergisi, sa.2, ss.306-324, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Çağdaş Sosyal Bilimler, Çeviribilim ve Çeviri Eleştirisi

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, sa.11, ss.91-94, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Çeviri Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevirilerini İncelerken

KARADAĞ A. B.

Çevirmenin Notu (Ç.N.), sa.2, ss.159-164, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Osmanlıcada Jonathan Swift'in "Gullivers Travels" Adlı Yapıtı: "Cüceler Memleketinde"

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sa.16, ss.53-65, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Dilbilim-Çeviribilim İlişkisine Genel Bir Bakış

KARADAĞ A. B.

Dilbilim, sa.15, ss.251-262, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Çeviri Kuramları Bağlamında Çeviri Eğitimine Genel Bir Bakış

KARADAĞ A. B.

Litera, sa.17, ss.49-65, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

'Kültür' ve 'İdeoloji' Kavramlarına Çeviribilim Bağlamında Farklı Bir Bakış

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sa.14, ss.93-105, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Diliçi Çeviride Sansür Olgusu

BOY H., KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

2019

2019

Reşat Nuri’nin ”Yazar” ve Çevirmen” Kimlikleri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

BAYDERE M., KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.178

2019

2019

Les Misérables’ın ”Öz-Çeviri” Serüveni

GÖKDUMAN U. C. , KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 Aralık 2019, ss.533

2019

2019

Kara Katil’in Çeviri Serüveni Üzerine

ALTINTAŞ Ö., KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.68

2019

2019

transLogos Translation Studies Journal ile Sektör-Akademi İşbirliğinde Yeni Bir Başlangıç:

Karadağ A. B.

Türkiye’xxde Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Ekim 2019

2019

2019

İngilizcede ve Türkçede The Picture of Dorian Gray: Çeviriye ilişkin Temel Kavramlar Üzerine Sorgulamalar

BOY H., KARADAĞ A. B.

Türkiye’xxde Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Ekim 2019

2019

2019

Diliçi Çeviride Çevirmen ve Editör Kararları Üzerine

GÖKDUMAN U. C. , KARADAĞ A. B.

Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Ekim 2019

2019

2019

Çalıkuşu’nun Diliçi Çeviri Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

BAYDERE M., KARADAĞ A. B.

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019

2018

2018

Tarihsel Romanların (Geri) Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Avşaroğlu M., KARADAĞ A. B.

V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018

2018

2018

Türkçeye Çevı̇rmek “TürkçeSöylememek” Mı̇ Demek?

KARADAĞ A. B.

V. ASOSCONGRESS Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.103

2018

2018

Çeviri, Edebiyat ve Tarih: Temsiliyetlerin Çeviribilim Bağlamında Yeniden Okunması

KARADAĞ A. B.

I. Uluslararası RUMELİ [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırkkareli, Türkiye, 12 Mayıs 2018

2017

2017

Çeviri, Tarih ve Bellek: Diliçi Edebi Çeviriler Bağlamında Bir İnceleme

KARADAĞ A. B.

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 04 Ekim 2017, ss.25

2017

2017

Çeviri Edebiyat Belleğimizde William Faulkner: Sanctuary Adlı Romanın Yeniden Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Canlı G., KARADAĞ A. B.

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 04 Ekim 2017, ss.29

2015

2015

An Innovative Approach To Translator Training: Integrating Technology into Translator Education in Turkey

KARADAĞ A. B. , Gümüş Karataş B.

ERPA (Educational Researches and Publications Associations) Congress, 01 Haziran 2015

2013

2013

Mader ve Halide Edip

KARADAĞ A. B.

XII. ULUSLARARASI DİL, YAZIN VE DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU, 01 Ekim 2013

2013

2013

Interdisciplinarity in Interpreting Studies - Towards A More Qualitative Paradigm?

KARADAĞ A. B. , Duman D.

Second International Symposium on Language and Communication - Exploring Novelties - IICS, 01 Temmuz 2013

2013

2013

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirilerinde ‘İşveren-Çevirmen’ İlişkisi

KARADAĞ A. B.

Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri II. Uluslararası Sempozyumu, 01 Haziran 2013

2013

2013

Türk Çeviri Tarihimizde Mütercim Selanikli Tevfik’

KARADAĞ A. B.

IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ, 01 Mayıs 2013

2013

2013

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Roman Çevirilerinde Ahlak ve Fen Vurgusu

KARADAĞ A. B.

“ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇEVİRİ" - ULUSLARARASI ÇEVİRİBİLİM SEMPOZYUMU, 01 Mayıs 2013

2013

2013

Çeviri Roman Maceramızda Ön Söz/Son Söz Geleneği

KARADAĞ A. B.

Tanzimattan 2. Meşrutiyete Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirileri ve Önsöz/Sonsöz Geleneği, 01 Nisan 2013

2013

2013

Tercüme Romanlarda Mukaddime Geleneği

KARADAĞ A. B.

Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, 01 Nisan 2013

2012

2012

Sergüzeşt-i Mukaddimeye İfâde-i Merâm

KARADAĞ A. B.

Dallararasılık ve Çeviriyle Yeniden Doğuş Konferanslar Dizisi - Çeviribilim ve Türk Dili ve Edebiyatı, 01 Kasım 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde ‘Çevirmen’ Sabahattin Eyüboğlu

KARADAĞ A. B.

Sabahattin Eyüboğlu Sempozyumu, 01 Kasım 2012

2012

2012

Kuram-Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde Okur/Yazar/Çevirmen Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri

KARADAĞ A. B.

21. Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği, XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi. 12-14 Eylül 2012, 01 Eylül 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde Ahmed İhsan

KARADAĞ A. B.

VIII Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2012., 01 Mayıs 2012

2012

2012

Ahmet Hamdi Tanpınar Çevirileri Üzerine

KARADAĞ A. B.

Ahmet Hamdi Tanpınar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2012., 01 Mayıs 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde Mütercime Fatma Aliye Hanım

KARADAĞ A. B.

Türk Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım, İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde Mütercime Fatma Aliye

KARADAĞ A. B.

Türk Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 27 Mart 2012., 01 Şubat 2012

2011

2011

On Kuruşa Aya Seyahat - On Kuruşa Bir Kitap

KARADAĞ A. B.

VII. Ulusal Frankofoni Konferansı, 01 Aralık 2011, cilt.1, ss.226-235

2011

2011

Çeviri ve Yabancı Diller Karşısında Türkçe

KARADAĞ A. B.

Yabancı Diller Karşısında Türkçe Paneli, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 21 Aralık 2011, 01 Aralık 2011

2011

2011

Çevirinin Tanıklığında Dil ve Edebiyat - Dil ve Edebiyatın Tanıklığında Çeviri

KARADAĞ A. B.

Uluslararası Türk Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri, TUDES 2011, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-13 Kasım 2011, 01 Kasım 2011

2011

2011

Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Farklı Yaklaşımlar: Tercüman ı Eşkal

KARADAĞ A. B.

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 01 Kasım 2011, cilt.1, ss.689-693

2011

2011

Çeviri Eğitiminde “Çeviri”yi Sorunsallaştırmanın Önemi

KARADAĞ A. B.

XI. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 11 Ekim 2011, ss.100-108

2011

2011

Çevirmen ve Redaktör Dipnotlarıyla Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak

KARADAĞ A. B.

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, 20-21 Ekim 2011, 01 Ekim 2011

2011

2011

100. yılda 100 Temel Eser (Poster Sunumu)

KARADAĞ A. B.

Fikirler Pazarı Başarı Öyküleri ve Poster Bildirileri, 01 Mayıs 2011, cilt.1, ss.32

2011

2011

Türk Çeviri Tarihinde Mütercim Cemil Meriç

KARADAĞ A. B.

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, 01 Mayıs 2011, cilt.1, ss.112-115

2008

2008

Osmanlıcada Cep Kitapları ve 'Vatansız Adam' Çevirisi

KARADAĞ A. B.

XX. Dilbilim Kurultayı, 01 Mayıs 2008

2006

2006

Bir İngiliz Romanının Osmanlıcaya Çevrilmesi Üzerine: Robinson Issız Adada

KARADAĞ A. B.

Çeviribilimde Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu, 01 Aralık 2006

2006

2006

Que peut dire un traducteur-critique sur les attentes des petits/grands du Petit Prince?

KARADAĞ A. B.

Actes du Symposium International Theorie et Pratique de la Formation en Langues Etrangeres Appliquees, 01 Aralık 2006

2006

2006

Çeviri Eleştirisi Dersinin Çeviri Eğitimindeki Yeri ve Önemi

KARADAĞ A. B.

I. Çeviri Eğitimi Çalıştayı, Türkiye'de Çeviri Eğitimi: Nereden Nereye?, 01 Ekim 2006

2006

2006

Çevrilmezi Çevirme Masalı: Berci Kristin Çöp Masalları

KARADAĞ A. B.

Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 01 Haziran 2006

2006

2006

Hay Bin Yakzan'ın Robinson Crusoe ile İlişkilendirilmesi Üzerine

KARADAĞ A. B.

Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 01 Mayıs 2006

2006

2006

Fantastik Anlatı Çevirisinde Çevirmenin Sesi

KARADAĞ A. B.

Yazında ve Çeviride Fantastik, Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı, 01 Şubat 2006

2002

2002

Kültür Bağımlı Çeviriler, Kültür Bağımsız Eleştiriler: Bir Üst-Eleştiri

KARADAĞ A. B.

Hasan Ali Yücel'in Anısına I. Uluslararası Çeviri Kolokyumu: Çevirinin Ekinsel Yönleri, 01 Ekim 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Çeviri Yoluyla Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Köprüler Kurmak

Karadağ A. B.

Çeviribilimde Araştırmalar, Seda Taş, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.31-58, 2019

2019

2019

Yunanistandaki Esir Yaşamın Kötü Hatıraları (De Mauvais Souvenirs de la vie Captive en Grece)

KARADAĞ A. B.

Esaret Yılları 1920-1923 / Ahmet Mithat Aksüğür (Dilek Doltaş), Hülya Boy-Muhammed Baydere, Editör, Sözcükler Yayınevi, İstanbul, ss.49-91, 2019

2018

2018

"Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar"

KARADAĞ A. B.

Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, Taş S., Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.43-78, 2018

2014

2014

Batı'nın Çevirilmesini "Medeniyet" Odağıyla Yeniden Okumak: Tanzimat Dönemi/Sonrası Çeviriler ve "Çekinceli" Cesur Çevirmenler

KARADAĞ A. B.

Tanzimat. ve Edebiyat - Osmanlı İstanbulu'nda Modern Edebi Kültür, Uslu, Mehmet Fatih, Altuğ, Fatih, Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.481-504, 2014

2014

2014

Tanzimat'tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Roman Hallerine Ön söz/ Son Söz Tanıklıkları”

KARADAĞ A. B.

Metnin Halleri: Osmanlı'da Telif, Tercüme ve Şerh, Aynur, Hatice, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.94-145, 2014

2011

2011

Doğa ve Dil Üzerine (Noam Chomsky)

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, İstanbul, 2011

2009

2009

Ideology and the Translations of Robinson Crusoe into Ottoman and Modern Turkish

Karadağ A. B.

New Trends in Translation and Cultural Identity, Munoz,Micaela, Editör, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle-Upon-Tyne, ss.195-216, 2009

2008

2008

Mutlu Prens (Oscar Wilde)

KARADAĞ A. B.

Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2008

2008

2008

Chapter 15: Religious Ideology and the Translations of Robinson Crusoe into Ottoman and Modern Turkish

KARADAĞ A. B.

New Trends in Translation and Cultural Identity, Munoz Calvo, Michaela, Gomez, Carmen Buesa, Ruiz Moneva, Angeles, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.195-216, 2008

2007

2007

İnsan Ne İle Yaşar? (Lev Nikolayeviç Tolstoy)

KARADAĞ A. B.

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2007

2007

2007

Özcan Başkan ve Çeviri

KARADAĞ A. B.

Bir Bilim Erinden Ardakalanlar, Prof. Dr. Doğan Aksan - Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Editör, Multilingual Yayınevi, İstanbul, ss.60-70, 2007

2007

2007

Bilim: Doğuştan Gelen Genetik Yetenekler”

KARADAĞ A. B.

Demokrasi ve Eğitim (Noam Chomsky), Abaoğlu, Ender, Editör, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ss.53-94, 2007

2004

2004

Cais Dobrescu'nun Şiirlerinin Çevirileri

KARADAĞ A. B.

Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Bağlar - Edebiyat Okumaları ve Eleştirileri, Sabancı Universitesi , Editör, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.35-47, 2004

2001

2001

Maximum (Caroline Bongrand)

KARADAĞ A. B.

Sel Yayıncılık, İstanbul, 2001

1999

1999

Gatien’in Tutkusu (Jeanne Cordelier)

KARADAĞ A. B.

Sel Yayıncılık, İstanbul, 1999

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

transLogos Translation Studies Journal

Editör

2018 - 2018

2018 - 2018

V. Uluslararası Filoloji Sempozyumu Özet Kitapçığı

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2018

Kasım 2018

Çeviribilim ve Uygulamaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Litera - Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Synergies - Turquie

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1