Prof.Ayşe Banu KARADAĞ


Faculty of Arts & Science, Department of Western Languages ​​and Literature

Translation And Interpreting (French)


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Interpreting and Translating, French Interpreting and Translating, English Interpreting and Translating

Metrics

Publication

129

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Project

2

Thesis Advisory

16

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2003

2000 - 2003

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

1995 - 1997

1995 - 1997

Postgraduate

Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Turkey

1990 - 1995

1990 - 1995

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Interpreting and Translating

French Interpreting and Translating

English Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Yildiz Technical University

Courses

Doctorate

Doctorate

PhD Thesis G: 4

Undergraduate

Undergraduate

Çeviri Tarihi G:1

Doctorate

Doctorate

Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Translation Criticism

Undergraduate

Undergraduate

History of Translation

Undergraduate

Undergraduate

Graduation Thesis Gr 3

Advising Theses

2021

2021

Doctorate

HALİDE EDİB AS A TRANSLATING/TRANSLATED AUTHOR

Karadağ A. B. (Consultant)

A.SIRMA(Student)

2015

2015

Doctorate

Bir Yönlendirme Aracı Olarak Çeviri

Karadağ A. B. (Consultant)

N.Alimen(Student)

2015

2015

Doctorate

Türkiye'de Moliere'in Yeniden Yazımı

Karadağ A. B. (Consultant)

Ç.Kurt(Student)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Jason Goodwin’s ‘Possible Worlds’ Unveiled in Translation (Studies)

AVŞAROĞLU M., KARADAĞ A. B.

transLogos Translation Studies Journal, vol.4, no.2, pp.45-69, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Back and Forth: The Curious Case of the Translations of Halide Edib Adıvar’s The Clown and His Daughter

YALÇINDAĞ A. S. , KARADAĞ A. B.

transLogos Translation Studies Journal, vol.3, no.2, pp.41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur adlı eserin Osmanlı Türkçesi (yeniden) çevirileri üzerine betimleyici bir çalışma

GÜLER G., KARADAĞ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.654-682, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

The Picture of Dorian Gray’in Kaynak Edebiyat Dizgesindeki Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

BOY H., KARADAĞ A. B.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD), pp.17-45, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

İlk Türk polisiye serilerini çeviribilim bağlamında yeniden düşünmek

Altıntaş Ö., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.387-400, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

William Faulkner’ın Sanctuary romanının Türkçede nasıl adlandırıldığı üzerine betimleyici bir çalışma

Canlı G., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.454-468, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

”Türk Edebiyat ve Kültür Dizgesinin Konukseverliğinde Çeviri RomanDeneyimi”

Karadağ A. B.

Doğu Batı, no.88, pp.9-26, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Çalıkuşu’nun öz-çeviri serüveni üzerine betimleyici bir çalışma

Baydere M., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.314-333, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

“Polisiye Edebiyatta Ulusal Alegori· Çevirisi: Amanvermez Avni·’nin Serüvenleri·”

Altıntaş Ö., Karadağ A. B.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.17, pp.277-295, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Retranslations of Faulkner’s Sanctuary in Turkish Literature

CANLI G., KARADAĞ A. B.

Advances in Language and Literary Studies, vol.9, pp.166-172, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Fransızcadan Osmanlıcaya Yapılan Çevirilerde Eğlenceli Eğitim Örneği: Musavver Fennî Eğlenceler

KARADAĞ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-10, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Çeviribilimde Yeni Evrenselcilik: Meslek Etiğinin Yükselişi

KARADAĞ A. B. , Tellioğlu B.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

II. Abdülhamid Dönemi Roman Çevirileri

KARADAĞ A. B. , Bozkurt E.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Reformlar Çağında Türkiye’de Molière’in Yeniden Yazımı (19. Yüzyılın İkinci Yarısı)

KARADAĞ A. B. , Kurt Williams Ç.

Humanitas - International Journal of Social Sciences, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Türk Çeviri Tarihimizde “Mütercim” Ahmed Rasim

KARADAĞ A. B.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.28, pp.181-193, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel’in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri

KARADAĞ A. B. , Bozkurt E., Alimen N.

RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

REFORMLAR ÇAĞINDA TÜRKİYE DE MOLIÈRE İN YENİDEN YAZIMI 19 YÜZYILIN İKİNCİ YARISI

KARADAĞ A. B. , KURT WILLIAMS Ç.

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.5, pp.127, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2014

2014

Türk Kültür ve Edebiyat Dizgesinde Çok Kimlikli Bir Mütercim Süleyman Tevfik

BOZKURT E., KARADAĞ A. B.

RumeliDe, no.1, pp.38-59, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Bir Diliçi Çeviri Örneği Olarak Dipnotlar ve Dipnotlarla Bir Çeviriyi Yeniden Yazmak

KARADAĞ A. B.

Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi, vol.1, no.8, pp.35-40, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

Çeviri Tarihimizde Fenni Romanlarla bir Kültür Repertuarı Oluşturmak

KARADAĞ A. B.

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, vol.3, no.6, pp.45-73, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Çevirmek ya da çevirmemek: Hayırlı çevirmenler, hayırsız çevirmenler

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim Dergisi, vol.5, no.5, 2011 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

Okur Yazar Çizer Çevirmen II

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim Dergisi, vol.4, no.4, 2011 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Dillerin Dili Olarak Çeviri

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, no.6, pp.76-78, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Çeviri En 'Mahrem' Okuma Eylemidir

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, no.3, pp.74-77, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Batı'nın Çevrilmesi Üzerine: Tanzimat Dönemi/Sonrası Çevirilerini 'Medeniyet' Odağıyla Yeniden Okumak

KARADAĞ A. B.

Kritik Edebiyat Eleştirisi Dergisi, no.2, pp.306-324, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Çağdaş Sosyal Bilimler, Çeviribilim ve Çeviri Eleştirisi

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, no.11, pp.91-94, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Çeviri Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevirilerini İncelerken

KARADAĞ A. B.

Çevirmenin Notu (Ç.N.), no.2, pp.159-164, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Çeviri Eleştirisi Yaparken Çeviri Metne "Çevirmen-Eleştirmen" Olarak Yaklaşabilmek

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, no.9, pp.84-87, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2006

2006

Osmanlıcada Jonathan Swift'in "Gullivers Travels" Adlı Yapıtı: "Cüceler Memleketinde"

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, no.16, pp.53-65, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Dilbilim-Çeviribilim İlişkisine Genel Bir Bakış

KARADAĞ A. B.

Dilbilim, no.15, pp.251-262, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

'Farklı' Dünya Görüşleri, 'Farklı' Yorumlar, 'Farklı' Çeviriler ve Kuran Çevirileri

KARADAĞ A. B.

Varlık, no.1185, pp.19-23, 2006 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Çeviri Kuramları Bağlamında Çeviri Eğitimine Genel Bir Bakış

KARADAĞ A. B.

Litera, no.17, pp.49-65, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

'Kültür' ve 'İdeoloji' Kavramlarına Çeviribilim Bağlamında Farklı Bir Bakış

KARADAĞ A. B.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, no.14, pp.93-105, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Diliçi Çeviride Sansür Olgusu

BOY H., KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

2019

2019

Kara Katil’in Çeviri Serüveni Üzerine

ALTINTAŞ Ö., KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.68

2019

2019

Les Misérables’ın ”Öz-Çeviri” Serüveni

GÖKDUMAN U. C. , KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019, pp.533

2019

2019

Reşat Nuri’nin ”Yazar” ve Çevirmen” Kimlikleri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

BAYDERE M., KARADAĞ A. B.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.178

2019

2019

Diliçi Çeviride Çevirmen ve Editör Kararları Üzerine

GÖKDUMAN U. C. , KARADAĞ A. B.

Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019

2019

2019

İngilizcede ve Türkçede The Picture of Dorian Gray: Çeviriye ilişkin Temel Kavramlar Üzerine Sorgulamalar

BOY H., KARADAĞ A. B.

Türkiye’xxde Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019

2019

2019

transLogos Translation Studies Journal ile Sektör-Akademi İşbirliğinde Yeni Bir Başlangıç:

Karadağ A. B.

Türkiye’xxde Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019

2019

2019

Çalıkuşu’nun Diliçi Çeviri Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

BAYDERE M., KARADAĞ A. B.

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 - 13 April 2019

2018

2018

Tarihsel Romanların (Geri) Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Avşaroğlu M., KARADAĞ A. B.

V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 13 - 14 December 2018

2018

2018

Türkçeye Çevı̇rmek “TürkçeSöylememek” Mı̇ Demek?

KARADAĞ A. B.

V. ASOSCONGRESS Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.103

2018

2018

’”Yerli’ Bir Arsene Lupin’den Söz Etmek Mümkün Olabilir Mi? Fransız Edebiyatında Arsene Lupin, Türk Edebiyatında Cingöz Recai”

Partal G., Karadağ A. B.

VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 October 2018

2018

2018

Çeviri, Edebiyat ve Tarih: Temsiliyetlerin Çeviribilim Bağlamında Yeniden Okunması

KARADAĞ A. B.

I. Uluslararası RUMELİ [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırkkareli, Turkey, 12 May 2018

2017

2017

Çeviri Edebiyat Belleğimizde William Faulkner: Sanctuary Adlı Romanın Yeniden Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Canlı G., KARADAĞ A. B.

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Turkey, 04 October 2017, pp.29

2017

2017

Çeviri, Tarih ve Bellek: Diliçi Edebi Çeviriler Bağlamında Bir İnceleme

KARADAĞ A. B.

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Turkey, 04 October 2017, pp.25

2015

2015

An Innovative Approach To Translator Training: Integrating Technology into Translator Education in Turkey

KARADAĞ A. B. , Gümüş Karataş B.

ERPA (Educational Researches and Publications Associations) Congress, 01 June 2015

2014

2014

Literary translation workshop: Social constructivist approach classroom activities

Birkan-Baydan E., KARADAĞ A. B.

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014, vol.152, pp.984-988 identifier

2013

2013

Mader ve Halide Edip

KARADAĞ A. B.

XII. ULUSLARARASI DİL, YAZIN VE DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU, 01 October 2013

2013

2013

Interdisciplinarity in Interpreting Studies - Towards A More Qualitative Paradigm?

KARADAĞ A. B. , Duman D.

Second International Symposium on Language and Communication - Exploring Novelties - IICS, 01 July 2013

2013

2013

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirilerinde ‘İşveren-Çevirmen’ İlişkisi

KARADAĞ A. B.

Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri II. Uluslararası Sempozyumu, 01 June 2013

2013

2013

Türk Çeviri Tarihimizde Mütercim Selanikli Tevfik’

KARADAĞ A. B.

IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ, 01 May 2013

2013

2013

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Roman Çevirilerinde Ahlak ve Fen Vurgusu

KARADAĞ A. B.

“ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇEVİRİ" - ULUSLARARASI ÇEVİRİBİLİM SEMPOZYUMU, 01 May 2013

2013

2013

Çeviri Roman Maceramızda Ön Söz/Son Söz Geleneği

KARADAĞ A. B.

Tanzimattan 2. Meşrutiyete Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirileri ve Önsöz/Sonsöz Geleneği, 01 April 2013

2013

2013

Tercüme Romanlarda Mukaddime Geleneği

KARADAĞ A. B.

Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, 01 April 2013

2012

2012

Sergüzeşt-i Mukaddimeye İfâde-i Merâm

KARADAĞ A. B.

Dallararasılık ve Çeviriyle Yeniden Doğuş Konferanslar Dizisi - Çeviribilim ve Türk Dili ve Edebiyatı, 01 November 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde ‘Çevirmen’ Sabahattin Eyüboğlu

KARADAĞ A. B.

Sabahattin Eyüboğlu Sempozyumu, 01 November 2012

2012

2012

Kuram-Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde Okur/Yazar/Çevirmen Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri

KARADAĞ A. B.

21. Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği, XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi. 12-14 Eylül 2012, 01 September 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde Ahmed İhsan

KARADAĞ A. B.

VIII Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2012., 01 May 2012

2012

2012

Ahmet Hamdi Tanpınar Çevirileri Üzerine

KARADAĞ A. B.

Ahmet Hamdi Tanpınar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2012., 01 May 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde Mütercime Fatma Aliye Hanım

KARADAĞ A. B.

Türk Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım, İstanbul, Turkey, 28 March 2012

2012

2012

Türk Çeviri Tarihinde Mütercime Fatma Aliye

KARADAĞ A. B.

Türk Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 27 Mart 2012., 01 February 2012

2011

2011

Çeviri ve Yabancı Diller Karşısında Türkçe

KARADAĞ A. B.

Yabancı Diller Karşısında Türkçe Paneli, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 21 Aralık 2011, 01 December 2011

2011

2011

On Kuruşa Aya Seyahat - On Kuruşa Bir Kitap

KARADAĞ A. B.

VII. Ulusal Frankofoni Konferansı, 01 December 2011, vol.1, pp.226-235

2011

2011

Çevirinin Tanıklığında Dil ve Edebiyat - Dil ve Edebiyatın Tanıklığında Çeviri

KARADAĞ A. B.

Uluslararası Türk Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri, TUDES 2011, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-13 Kasım 2011, 01 November 2011

2011

2011

Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Farklı Yaklaşımlar: Tercüman ı Eşkal

KARADAĞ A. B.

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 01 November 2011, vol.1, pp.689-693

2011

2011

Çeviri Eğitiminde “Çeviri”yi Sorunsallaştırmanın Önemi

KARADAĞ A. B.

XI. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 11 October 2011, pp.100-108

2011

2011

Çevirmen ve Redaktör Dipnotlarıyla Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak

KARADAĞ A. B.

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, 20-21 Ekim 2011, 01 October 2011

2011

2011

100. yılda 100 Temel Eser (Poster Sunumu)

KARADAĞ A. B.

Fikirler Pazarı Başarı Öyküleri ve Poster Bildirileri, 01 May 2011, vol.1, pp.32

2011

2011

Türk Çeviri Tarihinde Mütercim Cemil Meriç

KARADAĞ A. B.

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, 01 May 2011, vol.1, pp.112-115

2006

2006

Bir İngiliz Romanının Osmanlıcaya Çevrilmesi Üzerine: Robinson Issız Adada

KARADAĞ A. B.

Çeviribilimde Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu, 01 December 2006

2006

2006

Que peut dire un traducteur-critique sur les attentes des petits/grands du Petit Prince?

KARADAĞ A. B.

Actes du Symposium International Theorie et Pratique de la Formation en Langues Etrangeres Appliquees, 01 December 2006

2006

2006

Çeviri Eleştirisi Dersinin Çeviri Eğitimindeki Yeri ve Önemi

KARADAĞ A. B.

I. Çeviri Eğitimi Çalıştayı, Türkiye'de Çeviri Eğitimi: Nereden Nereye?, 01 October 2006

2006

2006

Çevrilmezi Çevirme Masalı: Berci Kristin Çöp Masalları

KARADAĞ A. B.

Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 01 June 2006

2006

2006

Hay Bin Yakzan'ın Robinson Crusoe ile İlişkilendirilmesi Üzerine

KARADAĞ A. B.

Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 01 May 2006

2006

2006

Fantastik Anlatı Çevirisinde Çevirmenin Sesi

KARADAĞ A. B.

Yazında ve Çeviride Fantastik, Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı, 01 February 2006

2002

2002

Kültür Bağımlı Çeviriler, Kültür Bağımsız Eleştiriler: Bir Üst-Eleştiri

KARADAĞ A. B.

Hasan Ali Yücel'in Anısına I. Uluslararası Çeviri Kolokyumu: Çevirinin Ekinsel Yönleri, 01 October 2002

Books & Book Chapters

2021

2021

Problems of Research and Publishing in Translation Studies

Karadağ A. B.

in: Çeviribilimde Araştırma ve Yayın Sorunları, Ayşe Nihal Akbulut,Oktay Eser, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.33-41, 2021

2021

2021

Translogos Translatıon Studıes Journal İle Sektör-Akademi İş Birliğinde Yeni Bir Başlangıç

KARADAĞ A. B.

in: Çeviribilimde Araştırma ve Yayın Sorunları, Ayşe Nihal Akbulut ve Oktay Eser, Editor, Pegem A, Ankara, pp.31-42, 2021

2019

2019

Yunanistandaki Esir Yaşamın Kötü Hatıraları (De Mauvais Souvenirs de la vie Captive en Grece)

KARADAĞ A. B.

in: Esaret Yılları 1920-1923 / Ahmet Mithat Aksüğür (Dilek Doltaş), Hülya Boy-Muhammed Baydere, Editor, Sözcükler Yayınevi, İstanbul, pp.49-91, 2019

2019

2019

Çeviri Yoluyla Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Köprüler Kurmak

Karadağ A. B.

in: Çeviribilimde Araştırmalar, Seda Taş, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.31-58, 2019

2018

2018

"Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar"

KARADAĞ A. B.

in: Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, Taş S., Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.43-78, 2018

2014

2014

Batı'nın Çevirilmesini "Medeniyet" Odağıyla Yeniden Okumak: Tanzimat Dönemi/Sonrası Çeviriler ve "Çekinceli" Cesur Çevirmenler

KARADAĞ A. B.

in: Tanzimat. ve Edebiyat - Osmanlı İstanbulu'nda Modern Edebi Kültür, Uslu, Mehmet Fatih, Altuğ, Fatih, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.481-504, 2014

2014

2014

Tanzimat'tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Roman Hallerine Ön söz/ Son Söz Tanıklıkları”

KARADAĞ A. B.

in: Metnin Halleri: Osmanlı'da Telif, Tercüme ve Şerh, Aynur, Hatice, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.94-145, 2014

2011

2011

Doğa ve Dil Üzerine (Noam Chomsky)

KARADAĞ A. B.

Sözcükler, İstanbul, 2011

2009

2009

Ideology and the Translations of Robinson Crusoe into Ottoman and Modern Turkish

Karadağ A. B.

in: New Trends in Translation and Cultural Identity, Munoz,Micaela, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle-Upon-Tyne, pp.195-216, 2009

2008

2008

Mutlu Prens (Oscar Wilde)

KARADAĞ A. B.

Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2008

2008

2008

Chapter 15: Religious Ideology and the Translations of Robinson Crusoe into Ottoman and Modern Turkish

KARADAĞ A. B.

in: New Trends in Translation and Cultural Identity, Munoz Calvo, Michaela, Gomez, Carmen Buesa, Ruiz Moneva, Angeles, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.195-216, 2008

2007

2007

İnsan Ne İle Yaşar? (Lev Nikolayeviç Tolstoy)

KARADAĞ A. B.

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2007

2007

2007

Özcan Başkan ve Çeviri

KARADAĞ A. B.

in: Bir Bilim Erinden Ardakalanlar, Prof. Dr. Doğan Aksan - Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Editor, Multilingual Yayınevi, İstanbul, pp.60-70, 2007

2007

2007

Bilim: Doğuştan Gelen Genetik Yetenekler”

KARADAĞ A. B.

in: Demokrasi ve Eğitim (Noam Chomsky), Abaoğlu, Ender, Editor, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, pp.53-94, 2007

2004

2004

Cais Dobrescu'nun Şiirlerinin Çevirileri

KARADAĞ A. B.

in: Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Bağlar - Edebiyat Okumaları ve Eleştirileri, Sabancı Universitesi , Editor, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.35-47, 2004

2001

2001

Maximum (Caroline Bongrand)

KARADAĞ A. B.

Sel Yayıncılık, İstanbul, 2001

1999

1999

Gatien’in Tutkusu (Jeanne Cordelier)

KARADAĞ A. B.

Sel Yayıncılık, İstanbul, 1999

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

transLogos Translation Studies Journal

Editor

2018 - 2018

2018 - 2018

V. Uluslararası Filoloji Sempozyumu Özet Kitapçığı

Editor

Scientific Refereeing

November 2018

November 2018

Çeviribilim ve Uygulamaları

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Litera - Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2013

February 2013

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2013

January 2013

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

SCI Journal

January 2013

January 2013

Synergies - Turquie

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 6

h-index (WOS): 2