Prof.Dr.

Bülent BAYRAM


İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Eğitim Bilgileri

1990 - 1998

1990 - 1998

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, jeodezi ve fotogrametri, Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve fotogrametri, Türkiye

1982 - 1987

1982 - 1987

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, Türkiye

Araştırma Alanları

Harita Mühendisliği-Geomatik, Fotogrametri, Havai Fotogrametri, Yersel Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme, Lazer tarama, Lidar, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Görüntü İşleme, Biyomedikal Görüntü İşleme, Lazer Tarama, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

2009 - 2014

2009 - 2014

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

2000 - 2009

2000 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

1991 - 2000

1991 - 2000

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

ANALYZING THE IMPACT OF AN EARTHQUAKE ON THE SHORELINE USING SAR IMAGES AS ALTERNATIVE DATA SET

DEMİR N., BAYRAM B. , Şeker D. Z. , Oy S., Bozkurt S., Ince A.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.980-985, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Qualifying the LIDAR-Derived Intensity Image as an Infrared Band in NDWI-Based Shoreline Extraction

Incekara A. H. , Şeker D. Z. , BAYRAM B.

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, cilt.11, ss.5053-5062, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

An Extended Approach of Particle Swarm Optimization for Shoreline Extraction from RASAT Imagery

Reis H. C. , Bayram B. , Bozkurt S., İnce A., Demir N. , Şeker D. Z.

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.46, ss.1223-1232, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Open Source Library-based 3D Face Point Cloud Generation

Bayram B. , Ozkan T., Reis H. C. , Bakırman T. , Cetin I., Şeker D. Z.

CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, cilt.45, ss.1875-1887, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Automatic extraction of sparse trees from high-resolution ortho-images

Bayram B. , Şeker D. Z. , Jamil A., Reis H. C. , DEMİR N., Bozkurt S., et al.

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.11, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Tree Species Extraction and Land Use/Cover Classification From High-Resolution Digital Orthophoto Maps

Jamıl A., Bayram B.

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, cilt.11, ss.89-94, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

EFFECTIVE LiDAR DATA CLASSIFICATION BY ROW DATA AND PARAMETER ANALYSIS FRAMEWORK

Baş N., Coşkun H. G. , Kaya Ş., BAYRAM B. , Çelik H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, no.6, ss.4068-4075, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

EVALUATION OF BEACH PROFILE CHANGES BY USING TERRESTRIAL LASER SCANNER

Koroglu A., SEKER D. Z. , Kabdasli M. S. , Karabork H., GÖKTEPE A., Varol ., et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, no.1, ss.19-28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

THE ROLE OF NATIONAL AND INTERNATIONAL GEOSPATIAL DATA SOURCES IN COASTAL ZONE MANAGEMENT

BAYRAM B. , AVŞAR Ö., ŞEKER D. Z. , Kayı A., Erdogan M., Eker O., et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, no.1, ss.383-391, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

DESIGNING A PARCEL-BASED QUERY SYSTEM FOR RESERVOIR WATERSHEDS OF ISTANBUL, TURKEY

Ogurlu M., Bayram B.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.1754-1764, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Histomorphological comparison of immobilization and denervation atrophies

CEYLAN O., SEYFETTİNOĞLU F., DÜLGEROĞLU A. M. , AVCI A., BAYRAM B. , BORA O. A.

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.320-325, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

An Integrated Approach to Temporal Monitoring of the Shoreline and Basin of Terkos Lake

BAYRAM B. , Şeker D. Z. , ACAR U. , YÜKSEL Y. , GÜNER H. A. , Cetin I.

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.29, ss.1427-1435, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Multi-focus image fusion in high precision close-range phaotogrammetry

Maras E. E. , Bayram B. , Maras H. H. , Maras S. S. , Aktug B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE PHYSICAL SCIENCES, cilt.5, ss.763-767, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Land cover classification with an expert system approach using Landsat ETM imagery: a case study of Trabzon

Kahya O., Bayram B. , Reis S.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.160, ss.431-438, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

A novel algorithm for coastline fitting through a case study over the Bosphorus

Bayram B. , Acar U. , Seker D., Arı A.

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.24, ss.983-991, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

An approach to the detection of lesions in mammograms using fuzzy image processing

Bayram B. , Acar U.

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.35, ss.790-795, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Determination and control of longshore sediment transport: A case study

Ari H. A. , Yuksel Y., Cevik E. , Guler I., Yalciner A. C. , Bayram B.

OCEAN ENGINEERING, cilt.34, ss.219-233, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

FEATURE EXTRACTION FROM SATELLITE IMAGES USING SEGNET AND FULLY CONVOLUTIONAL NETWORKS (FCN)

Sarıtürk B., BAYRAM B. , Duran Z., Şeker D. Z.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.5, ss.138-143, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

A novel approach to automatic detection of interest points in multiple facial images

Bayram B. , Çavdaroğlu G. Ç. , Seker D. Z. , Külür S.

Journal of Environment and Geoinformatics, no.2, ss.116-127, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

BONE TUMOR SEGMENTATION FROM CT IMAGES

Catal Reis H. , Bayram B.

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.7, ss.173-180, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Shoreline Extraction and Change Detection using 1:5000 Scale Orthophoto Maps: A Case Study of Latvia-Riga

BAYRAM B. , Janpaule I., Avşar Ö., Oğurlu M., Bozkurt S., Çatal Reis H. , et al.

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.2, ss.1-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Optik Lazer Tarayıcılarla Hasarlı Otomobil Örneğinde Objelerin Modellenmesi

Bayram B. , Poyraz F., Hastaoğlu K. Ö. , Acar U. , Çetin İ. H.

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.1, ss.49-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Geotiff Başlık Yapısı Ve Arayüz Kullanıcı Yazılımı

İnanır Ö., Turnalar P., Helvacı C., Bayram B.

Harita Dergisi, ss.68-81, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Building Extraction from High-Resolution Images Using Deep Learning Approach

SARITÜRK B., ÖZTÜRK O., ŞEKER D. Z. , BAYRAM B.

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG 2019), İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

2019

2019

Feature Extraction from Satellite Images Using SegNet and Fully Convolutional Networks (FCN)

SARITÜRK B., BAYRAM B. , DURAN Z., ŞEKER D. Z.

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

2019

2019

Local statistical features for multilingual artificial text detection from video images

JAMIL A., jawad R., BAYRAM B.

2nd International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science, Alanya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

2019

2019

Derin Öğrenme ile Obje Tanıma İşlemi Üzerine Bir İnceleme

Bayram B. , Kılıç B. , Özoğlu F., Erdem F., Sivri S., Delen A., et al.

10. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Türkiye, 25 Nisan 2019, ss.304-308

2019

2019

Derin Öğrenme Yöntemleriyle Mamografi Görüntülerinden Lezyonların Haritalandırılması

BAYRAK O. C. , BAYRAM B.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1389-1396

2018

2018

Contribution of Smartphones for Documentation of Cultural Heritage: A Case Study of Zilkale

ÖZTÜRK O., SARITÜRK B., İNCEKARA A. H. , ŞEKER D. Z. , BAYRAM B. , DURAN Z.

39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018, Kuala-Lumpur, Malezya, 15 - 19 Ekim 2018, cilt.4, ss.2393-2400 identifier

2018

2018

Comparison and Usage of Local Feature Based Algorithms for 3D Face Recognition

ATİK M. E. , DURAN Z., BAYRAM B.

39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018), Kuala-Lumpur, Malezya, 15 - 19 Ekim 2018, cilt.4, ss.2387-2392 identifier

2018

2018

IHA GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK ARAÇ SAYILMASI

ACAR U. , BAYRAM B. , ARSLAN L.

UZAL-CBS 2018, Eskişehir, Türkiye, 18 Eylül 2018, ss.1010-1016

2018

2018

İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK ARAÇ SAYILMASI

ACAR U. , BAYRAM B. , Arslan L.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, cilt.351

2018

2018

Kültürel Miras Belgelemesinde Çok Disiplinli Eğitim Tasarımı ve Sivil Bilim Yaklaşımı

DEMİR N., IŞIK H., KOÇAK M., BAYRAM B. , KULELİ A. E. , ANBAROĞLU B., et al.

VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018

2018

2018

3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARINKULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUKANALİZİ

ATİK M. E. , DURAN Z., BAYRAM B.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, ss.93-102

2018

2018

3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ

ATİK M. E. , DURAN Z., BAYRAM B.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018

2018

2018

AÇIK MADEN SAHA SINIRLARININ PİKSEL TABANLI VE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ÇIKARIMI

İNCEKARA A. H. , DELEN A., BAKIRMAN T. , BAYRAM B. , ŞEKER D. Z.

VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Vegetation extraction from digital orthophotomaps using object-based segmentation anddecision tree classifier

BAYRAM B. , JAMIL A.

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), 11 - 13 Mayıs 2018

2018

2018

Vegetation Extraction from Digital Orthophoto MapsUsing Object-Based Segmentation and Decision TreeClassifier

JAMIL A., BAYRAM B.

Conference: International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018), Karabük, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.14-17

2018

2018

Impacts of Forest Cover Changes on Land Surface Temperatures: A Remote Sensing Study of Istanbul Northern Forests

KAYA Ş., ÇELİK B., BAYRAM B. , SERTEL E.

intenational conference on agriculture, forest, food sciences and technologies, ÇEŞME, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.716-723

2018

2018

3D Shoreline Extraction from Different Types of Spatial Data : A Case Study of Terkos-Istanbul

BAYRAM B.

University of Latvia 76th International Scientific Conference Institute of Geodesy and Geoinformatics, Riga, Letonya, 08 Şubat 2018, ss.16

2017

2017

COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES

BAYRAM B. , ŞEN A. , SELBESOĞLU M. O. , Varna I., Petersons P., AYKUT N. O. , et al.

4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Türkiye, 14 Ekim 2017, ss.1-5

2017

2017

THE EFFICIENCY OF RANDOM FOREST METHOD FOR SHORELINE EXTRACTION FROM LANDSAT-8 AND GOKTURK-2 IMAGERIES

BAYRAM B. , Erdem F., AKPINAR B. , İnce A., Bozkurt S., Çatal Reis H., et al.

GEOADVANCES 2017, 4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Türkiye, 14 Ekim 2017, ss.1-5

2017

2017

Analyzing the Impact of an Earthquake on the Shoreline with use of SAR Images as Alternative Dataset

Demir N., BAYRAM B. , SEKER D. Z. , Oy S., Bozkurt S., İnce A.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rrome, İtalya, 03 Ekim 2017, ss.258

2017

2017

Object-oriented Fuzzy Image Processing Approach to Define Toxicology Level Using the Genus Daphnia

BAYRAM B. , SEKER D. Z. , Sönmez Z., Çatal Reis H., Özdilek O., Sivri N.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, İtalya, 03 Ekim 2017, ss.71

2017

2017

Mapping Hazelnut Trees from high resolution digital orthophoto maps: A Comparative analysis of an object-based and pixel- based approach

Jamil A., BAYRAM B. , SEKER D. Z.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, İtalya, 03 Ekim 2017, ss.81

2017

2017

Shoreline Extraction using UAV-LIDAR data and UAV-Aerial Photographs

BAYRAM B. , ŞEKER D. Z. , AKPINAR B. , DEMİR N., YÜKSEL Y.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, İtalya, 4 - 06 Ekim 2017, ss.278

2017

2017

Spectral features based tea garden extraction from digital orthophoto maps

JAMIL A., BAYRAM B. , zafer Şeker D.

Proceedings of International Cartogrographic Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Temmuz 2017

2017

2017

Data reduction for indoor modelling of historical buildingby using terrestrial laser scanning technique

BAYRAM B. , ŞEKER D. Z. , BAKIRMAN T. , SELBESOĞLU M. O. , ÇATAL REİS H., ESKİÇIRAK D., et al.

Sixth International Conferenceon Environmental Management, Engineering, Planning Economics, Selanik, 25 - 30 Haziran 2017, ss.437-438 Creative Commons License

2017

2017

Spectral features based tea garden extraction from digital orthophoto maps

JAMIL A., BAYRAM B. , KÜÇÜK T., ŞEKER D. Z.

28th International Cartographic Conference, Washington, Kiribati, 2 - 07 Temmuz 2017

2017

2017

An automated shoreline extraction approach using RASAT MS and SENTINEL 1A SAR images

DEMİR N., OY S., İNCE A., OGURLU M., BOZKURT S., ŞEKER D. Z. , et al.

28th International Cartographic Conference, Washington, Kiribati, 2 - 07 Temmuz 2017

2017

2017

An object-based approach for tree species extraction from digital orthophoto maps

JAMIL A., BAYRAM B.

ICC 2017, 28th International Cartographic Conference, Washington, Kiribati, 2 - 07 Temmuz 2017

2017

2017

Usage of Geostatistics for air quality monitoring in megacities Case study of Istanbul

DOĞRU A. Ö. , ŞEKER D. Z. , ERGİN E., BAYRAM B.

Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, SELANİK, Yunanistan, 25 - 30 Haziran 2017

2017

2017

İha ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos Örneği

BAYRAM B. , Demir N., AKPINAR B. , İnce A., Bozkurt S., Oy S., et al.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 03 Mayıs 2017, ss.1-7

2016

2016

3D Shoreline Extraction Using Orthopoto-Maps and LIDAR

BAYRAM B. , DEMİR N. , OĞURLU M., ÇATAL REİS H. , ŞEKER D. Z.

37 th Asian Conference on Remote Sensing, 01 Ekim 2016, ss.5

2016

2016

BONE TUMOR SEGMENTATION BY GRADIENT OPERATORS FROM CT IMAGES

ÇATAL REİS H., BAYRAM B. , ŞEKER D. Z.

International Scientific Conference on Applied Sciences, “Spatial data processing, moelling, analysing and management for knowledge based systems, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, cilt.2, ss.239-243

2013

2013

Comparison of support vector machine and object based classification methods for coastline detection

BAYRAM B. , Maktav D., Sunar F.

ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 01 Kasım 2013, ss.125-127

2013

2013

3D Face Modelling By Structured-Light System and Accuracy Analysis

Yaraş M., Çark Y., Erk S., Özkan T., BAYRAM B.

International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013, 01 Kasım 2013

2013

2013

YENİDEN ÖRNEKLEMENİN SINIFLANDIRMA SONUCUNA ETKİSİ

BAYRAM B. , Ustuner M.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, 01 Mayıs 2013

2013

2013

OPTİK LAZER TARAYICILAR İLE 3 BOYUTLU YÜZ MODELLEME VE DOĞRULUK ANALİZİ

Yaraş M., Çark Y., Özkan T., Erk S., BAYRAM B.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, 01 Mayıs 2013

2013

2013

Three-dimensional modeling of women's talus bone

Catal H., Corumluoglu O., BAYRAM B.

13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2013, Albena, Bulgaristan, 16 - 22 Haziran 2013, cilt.1, ss.273-278 identifier

2012

2012

SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması

ACAR U. , BAYRAM B. , BALIK ŞANLI F. , ÜSTÜNER M. , SUNAR A. F. , MAKTAV M. D.

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİSEMPOZYUMU, Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2012

2011

2011

Yüksek Çözünürlüklü Uydu verileri ve Hava Fotoğraflarından Otomatik Bina Yakalama

ACAR U. , BAYRAM B. , BALIK ŞANLI F. , OĞURLU M.

13. Türkiye Harita Bilimsel Kurultayı., Ankara, Türkiye, 18 - 23 Nisan 2011

2010

2010

Four-dimensional modeling of the human heart

Buyuk K., Unay D., Oguz C., Kutluk Y., Polat N., Erk S., et al.

5th International Bioengineering Congress (BEC), 01 Haziran 2010

2009

2009

The Use of 3D Laser Scanning Technology in Preservation of Historical Structures

Selbestoğlu M., BAYRAM B.

XIIIth Scientific Technical Conference Repair, Conservation and Strengthening of Traditionally Erected Buildings and Historic Buildings, 01 Aralık 2009

2009

2009

Land Cover and coast line change detection by using object oriented image processing in Alaçatı, Turkey

BAYRAM B. , Maktav D.

29th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories, 01 Haziran 2009

2009

2009

Building Extraction with Morphology

BAYRAM B. , Bayram B.

4 th International Conference on Recent Advantages in Space Technologies, 01 Haziran 2009

2009

2009

Morfolojik Görüntü Filtreleri İle Ikonos Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı

ACAR U. , BAYRAM B.

Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Özet Kitabı, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.214-215

2008

2008

Alaçatı Örneğinde Uzaktan Algılama Verileri İle Kıyı Çizgisi Değişiminin Zamansal Olarak Belirlenmesi

BAYRAM B. , DOĞAN İ., ACAR U. , GÜNER H. A. , YÜKSEL Y. , TOPAL Y.

Kent Yönetimi, İnsan Ve Çevre Sorunları Sempozyumu 2008, Türkiye, 2 - 08 Kasım 2008, ss.585-592

2012

2012

An algorithm for coastline detection using SAR images

Acar U. , Bayram B. , Balık Şanlı F. , Abdikan S., Sunar A. F. , Çetin İ. H.

XXII ISPRS Congress"Imaging a Sustainable Future", Beijing, Çin, 25 Ağustos - 01 Eylül 2012 identifier identifier

2007

2007

RADYOTERAPİYİ PLANLAMADA YENİ BİR YAZILIM

ACAR U. , BAYRAM B. , GÜRAN S.

TURKRAD 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, cilt.13, ss.99

2007

2007

Yersel Lazer Tarayıcı Verilerinin Değerlendirilmesi ve 3 Boyutlu Modelleme

BAYRAM B. , Erkaya H., Uzar M.

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 Ekim 2007

2007

2007

New Software for Planning The Radiotherapy with MRI

ACAR U. , BAYRAM B. , GÜRAN S.

International Society for Magnetic Resonance In Medicine, Proc. of Section for Magnetic Technologists, 19 - 25 Mayıs 2007

2005

2005

TEKNOPARK BİLGİ SİSTEMİ TEKNOBİS

UZAR DİNLEMEK A. M. , ACAR U. , BAYRAM B.

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005, ss.280-287

2004

2004

Research the Change of the Buildings Before and After Earthquake by Using Airborne Photographs

BAYRAM B. , Helvacı C., Bayraktar H.

XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 01 Temmuz 2004, cilt.7, ss.639-641

2004

2004

Doğa Koruma Alanlarının Belirlenmesi-Terkos Örneği

BAYRAM B. , KILIÇ GÜL F. , GÜMÜŞAY M. Ü. , ALKIŞ Z. , HELVACI C., BAYRAKTAR H. , et al.

HKMO Orman Kadastrosu Ve 2B Sorunu, Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2004, ss.1

2004

2004

Coast line change detection using Corona, spot and IRS 1D images

BAYRAM B. , Bayraktar H. , Helvaci C., Acar U.

20th ISPRS Congress on Technical Commission VII, İstanbul, Türkiye, 12 - 23 Temmuz 2004, cilt.35, ss.437-441 identifier

2003

2003

E-Devlet

ALKIŞ Z. , BAYRAM B. , KILIÇ GÜL F. , GÜMÜŞAY M. Ü. , ALKIŞ A.

9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.1

2003

2003

Dünyada Ve Türkiye' De E-Devlet Kavramı Uygulamaları

ALKIŞ Z. , BAYRAM B. , KILIÇ GÜL F. , GÜMÜŞAY M. Ü. , ALKIŞ A.

9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.1

2002

2002

Monitoring Urban Growth: Büyükçekmece

BAYRAM B. , KILIÇ GÜL F. , ALKIŞ Z. , İpekçi A.

3rd International Symposium Remote Sensing Of Urban Areas, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2002, ss.1

1997

1997

GIS Ausbildung in der Türkei

Alkış A., BAYRAM B.

Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 01 Mayıs 1997

1995

1995

TM-Görüntüsünün SPOT Görüntüsü Üzerine Relatif Yataylanması

BAYRAM B. , Jacobs H., Weisbrich W.

Türk Haritacılığının Yüzüncü Yılı Sempozyumu, 01 Mayıs 1995

1992

1992

Experiences On The Photogrammetric Digital Mapping For Istanbul Land Information System

ALKIŞ A. , Örüklü E., KILIÇ GÜL F. , BAYRAM B.

XVII ISPRS Kongresi, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Ocak 1992, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Shoreline Extraction From Cloud Removed Landsat 8 Image: Case Study Lake Ercek, Turkey

Kalkan K., Maktav D., Bayram B.

Mathematical Modeling of Real World Problems, Interdisciplinary Studies in Applied Mathematics, Zafer Aslan,Funda Dökmen,Enrico Feoli,Abdullah H. Siddiqui, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.37-54, 2019 Creative Commons License

Desteklenen Projeler

2009 - 2011

2009 - 2011

Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması

Sanayi Tezleri Projesi

BAYRAM B.

2008 - 2011

2008 - 2011

Alaçatı örneğinde sürdürülebilir kıyı alanı izleme modeli.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAYRAM B. (Yürütücü)

2003 - 2005

2003 - 2005

Kıyı Çizgisinin Modellenmesi ve Karaburun Örneği

Desteklenmiş Diğer Projeler

BAYRAM B.

1997 - 2000

1997 - 2000

Manyetik Rezonans Filmlerinin Bilgisayarda Analizi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

BAYRAM B.

1997 - 1998

1997 - 1998

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi

Desteklenmiş Diğer Projeler

BAYRAM B.

1993 - 1996

1993 - 1996

Sayısal Görüntü İşleme Yöntemi İle Belgeleme

Desteklenmiş Diğer Projeler

BAYRAM B.

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

8th 3D GeoInfo Conference

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Journal of Coastal Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS)

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Uzal CBS 2012

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2012

Mart 2012

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

POLİTEKNİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2011

Kasım 2011

Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2011

Kasım 2011

POLİTEKNİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Harita Teknolojleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Joint Urban Remote Sensing Event

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

Scientific Research and Essays

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2010

Ağustos 2010

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2010

Temmuz 2010

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2009

Aralık 2009

Computer Vision and Image Understanding

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2009

Temmuz 2009

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2008

Ekim 2008

Medical & Biological Eng & Computing

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2008

Eylül 2008

Computer Vision and Image Understanding

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2008

Haziran 2008

Image and Vision Computing

SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2019

Kasım 2019

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram B. , Varna I., Gülal V. E. , Silabriedis G., Akpınar B.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

International Symosium on Applied Geoinformatics

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram B.
İstanbul, Türkiye


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 116

h-indeksi (WOS): 5

Duyurular & Dokümanlar

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME
Ders Notu
8.04.2020

Uğur Acar' ın sayısal görüntü işleme notları

SGİ_ugur_acar.rar Creative Commons License

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
3.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
3.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
1.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
1.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME DERS NOTU
Ders Notu
5.03.2019