Prof.Dr.

Bülent BAYRAM


İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Eğitim Bilgileri

1990 - 1998

1990 - 1998

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, jeodezi ve fotogrametri, Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve fotogrametri, Türkiye

1982 - 1987

1982 - 1987

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, Türkiye

Araştırma Alanları

Harita Mühendisliği-Geomatik, Fotogrametri, Havai Fotogrametri, Yersel Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme, Lazer tarama, Lidar, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Görüntü İşleme, Biyomedikal Görüntü İşleme, Lazer Tarama, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

2009 - 2014

2009 - 2014

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

2000 - 2009

2000 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

1991 - 2000

1991 - 2000

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

Yönetilen Tezler

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Shoreline Extraction From Cloud Removed Landsat 8 Image: Case Study Lake Ercek, Turkey

Kalkan K., Maktav D., Bayram B.

Mathematical Modeling of Real World Problems, Interdisciplinary Studies in Applied Mathematics, Zafer Aslan,Funda Dökmen,Enrico Feoli,Abdullah H. Siddiqui, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.37-54, 2019 Creative Commons License

Desteklenen Projeler

2009 - 2011

2009 - 2011

Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması

Sanayi Tezleri Projesi

BAYRAM B.

2008 - 2011

2008 - 2011

Alaçatı örneğinde sürdürülebilir kıyı alanı izleme modeli.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAYRAM B. (Yürütücü)

2003 - 2005

2003 - 2005

Kıyı Çizgisinin Modellenmesi ve Karaburun Örneği

Desteklenmiş Diğer Projeler

BAYRAM B.

1997 - 2000

1997 - 2000

Manyetik Rezonans Filmlerinin Bilgisayarda Analizi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

BAYRAM B.

1997 - 1998

1997 - 1998

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi

Desteklenmiş Diğer Projeler

BAYRAM B.

1993 - 1996

1993 - 1996

Sayısal Görüntü İşleme Yöntemi İle Belgeleme

Desteklenmiş Diğer Projeler

BAYRAM B.

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

8th 3D GeoInfo Conference

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Journal of Coastal Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS)

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Uzal CBS 2012

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2012

Mart 2012

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

POLİTEKNİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2011

Kasım 2011

Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2011

Kasım 2011

POLİTEKNİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Harita Teknolojleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Joint Urban Remote Sensing Event

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

Scientific Research and Essays

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2010

Ağustos 2010

Ocean & Coastal Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2010

Temmuz 2010

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2009

Aralık 2009

Computer Vision and Image Understanding

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2009

Temmuz 2009

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2008

Ekim 2008

Medical & Biological Eng & Computing

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2008

Eylül 2008

Computer Vision and Image Understanding

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2008

Haziran 2008

Image and Vision Computing

SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2019

Kasım 2019

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram B. , Varna I., Gülal V. E. , Silabriedis G., Akpınar B.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

International Symosium on Applied Geoinformatics

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram B.
İstanbul, Türkiye


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 125

h-indeksi (WOS): 5

Duyurular & Dokümanlar

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME
Ders Notu
8.04.2020

Uğur Acar' ın sayısal görüntü işleme notları

SGİ_ugur_acar.rar Creative Commons License

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
3.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
3.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
1.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Ders Notu
1.04.2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME DERS NOTU
Ders Notu
5.03.2019