Prof. Bülent BAYRAM


Faculty of Civil Engineering, Geomatic Engineering

Photogrammetry


Research Areas: Geotechnical Engineering, Photogrammetry, Overhead Photogrammetry, Geodesy and Photogrammetry, Remote sensing, Image Processing, Laser scanning, Lidar, Biomedical Engineering, Biomedical Image Processing, Biomedical Image Processing, Laser Scanning, Engineering and Technology

Email: bayram@yildiz.edu.tr
Office Phone: +90 212 383 5329
Web: https://avesis.yildiz.edu.tr/bayram
Address: Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa Kampüs, 34220 Esenler-İstanbul

Metrics

Publication

188

Citation (WoS)

180

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

293

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

20

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

35

Open Access

27
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Fotogrmetrinin Temelleri 2. Vize sonuçları
Announcement
1/4/2022

Fotogrmetrinin Temelleri 2. Vize sonuçları

Foto_Tem_Gr1_vize2.pdf Creative Commons License

Fotogrametrinin temelleri 1. vize sonuçları
Announcement
12/28/2021

Fotogrametrinin temelleri 1. vize sonuçları

vize_1.pdf Creative Commons License

Remote Sensing mid-term 2 exam date and time
Exam
12/30/2020

Remote Sensing  mid-term 2 exam date and time: 

30.12.2020 Wednesday at 15.00-15.30

 

FOTOGRAMETRİNİN TEMELLERİ II. VİZE SINAVI (ÇOKTAN SEÇMELİ)
Announcement
12/22/2020

Fotogrametrinin Temelleri II. Vize sınavında (23.12.2020, Çarşamba, saat 13.00-13.25) 16 çoktan seçmeli soru toplam 25 dakika sınav süresi boyunca ekrana rastgele olarak bir kez gelecek, cevap verilen sorular tekrar görülemeyecek ve verilen cevaplar değiştirilemeyecektir. 

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME
Lecture Note
4/8/2020

Uğur Acar' ın sayısal görüntü işleme notları

SGİ_ugur_acar.rar Creative Commons License

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Lecture Note
4/3/2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Lecture Note
4/3/2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Lecture Note
4/1/2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME EK MATERYAL
Lecture Note
4/1/2019
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME DERS NOTU
Lecture Note
3/5/2019

Education Information

1990 - 1998

1990 - 1998

Doctorate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, jeodezi ve fotogrametri, Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Postgraduate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Jeodezi ve fotogrametri, Turkey

1982 - 1987

1982 - 1987

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, Turkey

Research Areas

Geotechnical Engineering

Photogrammetry

Overhead Photogrammetry

Geodesy and Photogrammetry

Remote sensing

Image Processing

Laser scanning

Lidar

Biomedical Engineering

Biomedical Image Processing

Biomedical Image Processing

Laser Scanning

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering

2009 - 2014

2009 - 2014

Associate Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering

2000 - 2009

2000 - 2009

Assistant Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering

1991 - 2000

1991 - 2000

Research Assistant

Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering

Advising Theses

2005

2005

Postgraduate

Teknopark bilgi sistemi tasarımı ve uygulaması

Bayram B. (Advisor)

M.UZAR(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Breast lesion detection from DCE-MRI using YOLOv7

KULAVUZ B., Cavusoglu M., BAYRAM B., BAKIRMAN T., Sahin S., Araz N., et al.

International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2022, ICCMSE 2022, Hybrid, Heraklion, Greece, 26 - 29 October 2022, vol.3030 identifier

2024

2024

ENHANCEMENT OF UNDERWATER IMAGES WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ertan Z., Korkut B., Gördük G., KULAVUZ B., BAKIRMAN T., BAYRAM B.

8th International Conference on GeoInformation Advances, GeoAdvances 2024, İstanbul, Turkey, 11 - 12 January 2024, vol.48, pp.149-156 Creative Commons License identifier

2024

2024

FOREST SEMANTIC SEGMENTATION BASED ON DEEP LEARNING USING SENTINEL-2 IMAGES

Hızal C., Gülsu G., Akgün H., KULAVUZ B., BAKIRMAN T., Aydın A., et al.

8th International Conference on GeoInformation Advances, GeoAdvances 2024, İstanbul, Turkey, 11 - 12 January 2024, vol.48, pp.229-236 Creative Commons License identifier

2023

2023

Development of a Knowledge-Based Multimodal Deep Learning System for Automatic Breast Lesion Segmentation and Diagnosis in MG/DMR Images

Araz N., Orhan G., Cavusoglu M., Surmeli H. E., BAYRAM B., Cakar T.

8th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2023, Burdur, Turkey, 13 - 15 September 2023, pp.578-583 identifier

2019

2019

Efficiency of different machine learning methods for shoreline extraction from UAV images

Bayram B., Şeker D. Z., Akpınar B.

40th Asian Conference on Remote Sensing: Progress of Remote Sensing Technology for Smart Future, ACRS 2019, Daejeon, South Korea, 14 - 18 October 2019 identifier

2019

2019

Accuracy Evaluation of UAV-Derived Products

AKAY S. S., ÖZCAN O., BALIK ŞANLI F., BAYRAM B., GÖRÜM T.

ISAG-International Symposium on Applied Geoinformatics, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019

2019

2019

Building Extraction from High-Resolution Images Using Deep Learning Approach

SARITÜRK B., ÖZTÜRK O., ŞEKER D. Z., BAYRAM B.

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG 2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019

2019

2019

ACCURACY EVALUATION OF UAV-DERIVED PRODUCTS BASED ON DIFFERENT FLYING ALTITUDES

Akay S. S., Özcan O., Balik Şanli F., Bayram B., Görüm T.

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1-6 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Improving the classification accuracy of hyperspectral images: An analysis of feature selection approaches

JAMIL A., BAYRAM B., Erdal A.

XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS, Turkey, 5 - 06 November 2019

2019

2019

Direct Geo-referencing of UAV images for Orthophoto Generation based on RTK GNSS Positioning

Akpinar B., Selbesoğlu M. O., Aykut N. O., Bayrak O. C., Bayram B.

XXIX International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, pp.55

2019

2019

INTEGRATION OF SELF-ORGANIZING MAP AND MACHINE LEARNING METHODS TO EXTRACT SHORELINES FROM LANDSAT-8 IMAGES

BAYRAM B., İNCE A.

The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019), Daejeon, South Korea, 14 - 18 October 2019

2019

2019

Automatic discriminative feature extraction using Convolutional Neural Network for remote sensing image classification

JAMIL A., BAYRAM B.

The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019), DAEJEON, South Korea, 14 - 18 October 2019

2019

2019

Usage of Deep Learning for Image Segmentation from High Resolution Images,

ÖZTÜRK O., ŞEKER D. Z., BAYRAM B., DURAN Z.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği X. Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.86-89

2019

2019

Feature Extraction from Satellite Images Using SegNet and Fully Convolutional Networks (FCN)

SARITÜRK B., BAYRAM B., DURAN Z., ŞEKER D. Z.

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019

2019

2019

Local statistical features for multilingual artificial text detection from video images

JAMIL A., jawad R., BAYRAM B.

2nd International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science, Alanya, Turkey, 26 - 28 April 2019

2019

2019

Derin Öğrenme ile Obje Tanıma İşlemi Üzerine Bir İnceleme

Bayram B., Kılıç B., Özoğlu F., Erdem F., Sivri S., Delen A., et al.

10. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Turkey, 25 April 2019, pp.304-308

2019

2019

Derin Öğrenme Yöntemleriyle Mamografi Görüntülerinden Lezyonların Haritalandırılması

BAYRAK O. C., BAYRAM B.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.1389-1396

2018

2018

Derin Öğrenme Teknikleri İle Ortofoto Görüntülerden Otomatik Yol Bölütleme

SİVRİ S., BAYRAM B.

II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.360

2018

2018

Contribution of Smartphones for Documentation of Cultural Heritage: A Case Study of Zilkale

ÖZTÜRK O., SARITÜRK B., İNCEKARA A. H., ŞEKER D. Z., BAYRAM B., DURAN Z.

39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018, Kuala-Lumpur, Malaysia, 15 - 19 October 2018, vol.4, pp.2393-2400 identifier

2018

2018

Comparison and Usage of Local Feature Based Algorithms for 3D Face Recognition

ATİK M. E., DURAN Z., BAYRAM B.

39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018), Kuala-Lumpur, Malaysia, 15 - 19 October 2018, vol.4, pp.2387-2392 identifier

2018

2018

İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK ARAÇ SAYILMASI

ACAR U., BAYRAM B., Arslan L.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.351 Creative Commons License

2018

2018

3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARINKULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUKANALİZİ

ATİK M. E., DURAN Z., BAYRAM B.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, pp.93-102 Creative Commons License

2018

2018

LANDSAT-8 UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN DERİN ÖĞRENMEALGORİTMALARI KULLANARAK KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARIMI

ERDEM F., BAYRAM B.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.744 Creative Commons License

2018

2018

3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ

ATİK M. E., DURAN Z., BAYRAM B.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018

2018

2018

Effect of different segmentation methods using optical satellite imagery to estimate fuzzy clustering parameters for Sentinel-1A SAR images

Bayram B., Demir N., Akpınar B., Oy S., Erdem F., Vögtle T., et al.

2018 ISPRS Technical Commission I Midterm Symposium on Innovative Sensing - From Sensors to Methods and Applications, Karlsruhe, Germany, 10 - 12 October 2018, vol.42, pp.39-43 Creative Commons License identifier

2018

2018

LIDAR YOĞUNLUK VERİSİNİN NDWI DEĞERLERİNEBAĞLI OLARAK KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARIMINDAKULLANILMASI

İNCEKARA A. H., ŞEKER D. Z., BAYRAM B.

VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018

2018

2018

AÇIK MADEN SAHA SINIRLARININ PİKSEL TABANLI VE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ÇIKARIMI

İNCEKARA A. H., DELEN A., BAKIRMAN T., BAYRAM B., ŞEKER D. Z.

VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018

2018

2018

Vegetation Extraction from Digital Orthophoto MapsUsing Object-Based Segmentation and Decision TreeClassifier

JAMIL A., BAYRAM B.

Conference: International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018), Karabük, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.14-17

2018

2018

Impacts of Forest Cover Changes on Land Surface Temperatures: A Remote Sensing Study of Istanbul Northern Forests

KAYA Ş., ÇELİK B., BAYRAM B., SERTEL E.

intenational conference on agriculture, forest, food sciences and technologies, ÇEŞME, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.716-723 Sustainable Development

2018

2018

3D Shoreline Extraction from Different Types of Spatial Data : A Case Study of Terkos-Istanbul

BAYRAM B.

University of Latvia 76th International Scientific Conference Institute of Geodesy and Geoinformatics, Riga, Latvia, 08 February 2018, pp.16

2017

2017

Multi-temporal analysis of land surface temperature in highly urbanized districts

KAYA Ş., ÇELİK B., SERTEL E., BAYRAM B., ŞEKER D. Z.

2017 AGU Fall Meeting, NEW ORLEANS, United States Of America, 11 - 15 December 2017

2017

2017

COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES

BAYRAM B., ŞEN A., SELBESOĞLU M. O., Varna I., Petersons P., AYKUT N. O., et al.

4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Turkey, 14 October 2017, pp.1-5

2017

2017

THE EFFICIENCY OF RANDOM FOREST METHOD FOR SHORELINE EXTRACTION FROM LANDSAT-8 AND GOKTURK-2 IMAGERIES

BAYRAM B., Erdem F., AKPINAR B., İnce A., Bozkurt S., Çatal Reis H., et al.

GEOADVANCES 2017, 4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Turkey, 14 October 2017, pp.1-5 Sustainable Development

2017

2017

Mapping Hazelnut Trees from high resolution digital orthophoto maps: A Comparative analysis of an object-based and pixel- based approach

Jamil A., BAYRAM B., SEKER D. Z.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, Italy, 03 October 2017, pp.81

2017

2017

Object-oriented Fuzzy Image Processing Approach to Define Toxicology Level Using the Genus Daphnia

BAYRAM B., SEKER D. Z., Sönmez Z., Çatal Reis H., Özdilek O., Sivri N.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, Italy, 03 October 2017, pp.71

2017

2017

Analyzing the Impact of an Earthquake on the Shoreline with use of SAR Images as Alternative Dataset

Demir N., BAYRAM B., SEKER D. Z., Oy S., Bozkurt S., İnce A.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rrome, Italy, 03 October 2017, pp.258

2017

2017

Shoreline Extraction using UAV-LIDAR data and UAV-Aerial Photographs

BAYRAM B., ŞEKER D. Z., AKPINAR B., DEMİR N., YÜKSEL Y.

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, Italy, 4 - 06 October 2017, pp.278

2017

2017

Data reduction for indoor modelling of historical buildingby using terrestrial laser scanning technique

BAYRAM B., ŞEKER D. Z., BAKIRMAN T., SELBESOĞLU M. O., ÇATAL REİS H., ESKİÇIRAK D., et al.

Sixth International Conferenceon Environmental Management, Engineering, Planning Economics, Selanik, 25 - 30 June 2017, pp.437-438 Creative Commons License

2017

2017

An automated shoreline extraction approach using RASAT MS and SENTINEL 1A SAR images

DEMİR N., OY S., İNCE A., OGURLU M., BOZKURT S., ŞEKER D. Z., et al.

28th International Cartographic Conference, Washington, Kiribati, 2 - 07 July 2017

2017

2017

Spectral features based tea garden extraction from digital orthophoto maps

JAMIL A., BAYRAM B., KÜÇÜK T., ŞEKER D. Z.

28th International Cartographic Conference, Washington, Kiribati, 2 - 07 July 2017

2017

2017

An object-based approach for tree species extraction from digital orthophoto maps

JAMIL A., BAYRAM B.

ICC 2017, 28th International Cartographic Conference, Washington, Kiribati, 2 - 07 July 2017

2017

2017

Usage of Geostatistics for air quality monitoring in megacities Case study of Istanbul

DOĞRU A. Ö., ŞEKER D. Z., ERGİN E., BAYRAM B.

Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, SELANİK, Greece, 25 - 30 June 2017

2017

2017

İha ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos Örneği

BAYRAM B., Demir N., AKPINAR B., İnce A., Bozkurt S., Oy S., et al.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 03 May 2017, pp.1-7

2017

2017

Doğrudan Coğrafi Konumlandırmanın Güvenilirlik Analizi

KAYI A., YILMAZ A., ERDOĞAN M., OKUL A., BAYRAM B.

TUFUAB 2017, IX Teknik Sempozyumu, AFYON, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.84-89

2017

2017

THE EFFICIENCY OF RANDOM FOREST METHOD FOR SHORELINE EXTRACTION FROM LANDSAT-8 AND GOKTURK-2 IMAGERIES

BAYRAM B., Erdem F., AKPINAR B., Ince A. K., BOZKURT S., Reis H. C., et al.

4th International Workshop on Geoinformation Science / 4th ISPRS International Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling (GeoAdvances), Safranbolu, Turkey, 14 - 15 October 2017, pp.141-145 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2016

2016

3D Shoreline Extraction Using Orthopoto-Maps and LIDAR

BAYRAM B., DEMİR N., OĞURLU M., ÇATAL REİS H., ŞEKER D. Z.

37 th Asian Conference on Remote Sensing, 01 October 2016, pp.5

2016

2016

BONE TUMOR SEGMENTATION BY GRADIENT OPERATORS FROM CT IMAGES

ÇATAL REİS H., BAYRAM B., ŞEKER D. Z.

International Scientific Conference on Applied Sciences, “Spatial data processing, moelling, analysing and management for knowledge based systems, Antalya, Turkey, 27 - 30 September 2016, vol.2, pp.239-243

2015

2015

An Approach To Extract Roads From Worldview 2 Satellite Images A Case Study From Istanbul Turkey

OĞURLU M., BAYRAM B., ŞEKER D. Z.

The 18th Asian Conference on Remote Sensing, Manila-Philippines, 19 - 23 October 2015

2015

2015

A New Approach to Extract Shoreline Using GLCM Grey Level Co occurrence Matrix

BAYRAM B., ÇATAL H., OĞURLU M., ŞEKER D. Z., INESE J.

18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Crete – Greece, 26 - 30 September 2015

2014

2014

Shoreline Detection by Using Object Oriented Approach Case Study of Latvia Riga

BAYRAM B., Janpaule I., Kaminskis J., Petersons P., Ozkan T., Daşkın Y.

Nocturnal Atmosphere, Remote Sensing and Laser Ranging: NOCTURNAL - Riga, 16 - 23 October 2014

2014

2014

Use of fuzzy logic for vegetation mapping in landsat 8 satellite image

Chabs K., Cekule M., BAYRAM B., Janpaule I.

Nocturnal Atmosphere, Remote Sensing and Laser Ranging: NOCTURNAL - Riga, 16 - 23 October 2014

2014

2014

Watershed Yöntemi İle Landsat Görüntülerinden Kıyı Çizgisi Çıkartılması Akşehir Gölü

ÇATAL REİS H., BAYRAM B.

5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, İsyanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014

2013

2013

3D Face Modelling By Structured-Light System and Accuracy Analysis

Yaraş M., Çark Y., Erk S., Özkan T., BAYRAM B.

International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013, 01 November 2013

2013

2013

Comparison of support vector machine and object based classification methods for coastline detection

BAYRAM B., Maktav D., Sunar F.

ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 01 November 2013, pp.125-127

2013

2013

Optik Lazer Tarayıcılar ile 3 Boyutlu Yüz Modelleme ve Doğruluk Analizi

YOSMAOĞLU S., YARAŞ M. C., ÇARK Y., ÖZKAN T., ERK S., BAYRAM B.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013

2013

2013

Yeniden Örneklemenin Sınıflandırma Sonucuna Etkisi

BAYRAM B., ÜSTÜNER M.

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013

2013

2013

Three-dimensional modeling of women's talus bone

Catal H., Corumluoglu O., BAYRAM B.

13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2013, Albena, Bulgaria, 16 - 22 June 2013, vol.1, pp.273-278 identifier

2012

2012

SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması

ACAR U., BAYRAM B., BALIK ŞANLI F., ÜSTÜNER M., SUNAR A. F., MAKTAV M. D.

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİSEMPOZYUMU, Zonguldak, Turkey, 16 - 19 October 2012

2012

2012

DETERMINING THE TECHNICAL STANDARDS OF PING PONG TABLE BY USING CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY

ACAR U., BAYRAM B., ÇETİN İ. H., BALIK ŞANLI F.

Conference: 22nd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing Location: Melbourne, AUSTRALIA, 25 August - 01 September 2012, vol.39

2010

2010

Four-dimensional modeling of the human heart

Buyuk K., Unay D., Oguz C., Kutluk Y., Polat N., Erk S., et al.

5th International Bioengineering Congress (BEC), 01 June 2010

2009

2009

The Use of 3D Laser Scanning Technology in Preservation of Historical Structures

Selbestoğlu M., BAYRAM B.

XIIIth Scientific Technical Conference Repair, Conservation and Strengthening of Traditionally Erected Buildings and Historic Buildings, 01 December 2009

2009

2009

Fuzzy Logic Analysis of Flood Disaster Monitoring and Assessment of Damage in SE Anatolia Turkey

BAYRAKTAR H., BAYRAM B.

Conference: 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies Location: Istanbul, TURKEY, 11 - 13 June 2009, pp.13-17

2009

2009

Land Cover and coast line change detection by using object oriented image processing in Alaçatı, Turkey

BAYRAM B., Maktav D.

29th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories, 01 June 2009

2009

2009

Building Extraction with Morphology

Acar U., Bayram B.

4 th International Conference on Recent Advantages in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2009, pp.33-37

2009

2009

Morfolojik Görüntü Filtreleri İle Ikonos Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı

ACAR U., BAYRAM B.

Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Özet Kitabı, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.214-215

2012

2012

An algorithm for coastline detection using SAR images

Acar U., Bayram B., Balık Şanlı F., Abdikan S., Sunar A. F., Çetin İ. H.

XXII ISPRS Congress"Imaging a Sustainable Future", Beijing, China, 25 August - 01 September 2012 identifier identifier

2007

2007

RADYOTERAPİYİ PLANLAMADA YENİ BİR YAZILIM

ACAR U., BAYRAM B., GÜRAN S.

TURKRAD 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007, vol.13, pp.99

2007

2007

Yersel Lazer Tarayıcı Verilerinin Değerlendirilmesi ve 3 Boyutlu Modelleme

BAYRAM B., Erkaya H., Uzar M.

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2007

2007

2007

New Software for Planning The Radiotherapy with MRI (poster)

ACAR U., BAYRAM B., GÜRAN S.

International Society for Magnetic Resonance In Medicine, Proc. of Section for Magnetic Technologists, Berlin, Germany, 19 - 20 May 2007, pp.282

2007

2007

Synergy Between Shoreline Change Detection And Social Profile Of Waterfront Zones A Case Study In Istanbul

ÖZBAKIR B. A., BAYRAM B., ACAR U., UZAR DİNLEMEK A. M., BAZ İ., KARAS İ. R.

Joint Meeting of ISPRS Commission VII, WG2 & WG7 , Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, 16 - 18 May 2007

2007

2007

Monitoring Irrigation Areas Using Aster/Terra Images:Diyarbakır

BAYRAKTAR H., BAYRAM B.

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing ASPRS Annual Conference, 2007, Florida, United States Of America, 7 - 11 May 2007 identifier

2005

2005

Teknopark Bilgi Sistemi (TEKNOBİS)

UZAR DİNLEMEK A. M., ACAR U., BAYRAM B.

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2005, pp.280-287

2005

2005

TEKNOPARK BİLGİ SİSTEMİ TEKNOBİS

UZAR DİNLEMEK A. M., ACAR U., BAYRAM B.

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2005, pp.280-287

2004

2004

Doğal Koruma Alanlarının Belirlenmesi,-Terkos Örneği

BAYRAM B., FATMA GÜL B., GÜMŞAY Ü., ALKIŞ Z., HELVACI C., BAYRAKTAR H., et al.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2004, pp.135-152

2004

2004

Developing of Turkey’xxs Disaster Management Standards for E-Government

BATUK F. G., EMEM O., GÜMÜŞAY Ü., ERARSLAN C., HELVACI C., DEMİR N., et al.

XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, İstanbul, Turkey, 12 - 23 July 2004, pp.183-187

2004

2004

Laser Scanning for Terrestrial Photogrammetry Alternative System or Combined with Traditional System

DEMİR N., BAYRAM B., Alkış Z., Helvacı C., Vögtle T., Ringtle K., et al.

XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 12 - 23 July 2004, pp.193-197

2004

2004

Semi-Automatic Digitizing Of Contours From 1:25000 Scaled Maps

HELVACI C., BAYRAM B.

XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, İstanbul, Turkey, 12 - 23 July 2004, pp.461-464

2004

2004

Research the Change of the Buildings Before and After Earthquake by Using Airborne Photographs

BAYRAM B., Helvacı C., Bayraktar H.

XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 01 July 2004, vol.7, pp.639-641

2004

2004

Coast line change detection using Corona, spot and IRS 1D images

BAYRAM B., Bayraktar H., Helvaci C., Acar U.

20th ISPRS Congress on Technical Commission VII, İstanbul, Turkey, 12 - 23 July 2004, vol.35, pp.437-441 identifier

2003

2003

Dünyada ve Türkiye’xx de E-Devlet Kavramı Uygulamaları

ZÜBEYDE A., BAYRAM B., BATUK F. G., GÜMŞAY Ü., ALKIŞ A.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2003, pp.281-293

2003

2003

E-Devlet

ALKIŞ Z., BAYRAM B., KILIÇ GÜL F., GÜMÜŞAY M. Ü., ALKIŞ A.

9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2003, pp.1

2002

2002

Multitemporal Analysis of Sazlıdere Catchment Area Using IRS Satellite Data

BAYRAKTAR H., BAYRAM B.

3rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2002, vol.2, pp.819-821

2002

2002

Monitoring Urban Growth: Büyükçekmece

BAYRAM B., KILIÇ GÜL F., ALKIŞ Z., İpekçi A.

3rd International Symposium Remote Sensing Of Urban Areas, İstanbul, Turkey, 01 January 2002, pp.1

1997

1997

GIS Ausbildung in der Türkei

Alkış A., BAYRAM B.

Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 01 May 1997

1995

1995

TM-Görüntüsünün SPOT Görüntüsü Üzerine Relatif Yataylanması

BAYRAM B., Jacobs H., Weisbrich W.

Türk Haritacılığının Yüzüncü Yılı Sempozyumu, 01 May 1995

1992

1992

Experiences On The Photogrammetric Digital Mapping For Istanbul Land Information System

ALKIŞ A., Örüklü E., KILIÇ GÜL F., BAYRAM B.

XVII ISPRS Kongresi, Washington, United States Of America, 01 January 1992, pp.1

Books & Book Chapters

2019

2019

Shoreline Extraction From Cloud Removed Landsat 8 Image: Case Study Lake Ercek, Turkey

Kalkan K., Maktav D., Bayram B.

in: Mathematical Modeling of Real World Problems, Interdisciplinary Studies in Applied Mathematics, Zafer Aslan,Funda Dökmen,Enrico Feoli,Abdullah H. Siddiqui, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, pp.37-54, 2019 Creative Commons License

Supported Projects

2023 - 2025

2023 - 2025

Sustainable Use and Smart Management of Forests

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project

(Project Abstract)
Bayram B., Bakirman T., Kuzu S. L., Akpinar B., Altuntaş S., Ilhan H. O.

2021 - 2021

2021 - 2021

Üniversite Kampüslerinin Dijitalleşme Sürecinin AnaliziSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
Özkaya B. (Executive), Doğan U., Gürtürk M., Akpınar B., Aykut N. O., Erkmen B., et al.

2012 - 2017

2012 - 2017

Çoklu Kameralarla İnsan Vücudu Ve Yüzünün Üç Boyutlu Modellemesine Yönelik Yeni Bir Yöntem

Project Supported by Higher Education Institutions

BAYRAM B. (Executive)

2009 - 2011

2009 - 2011

Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması

Industrial Thesis Project

BAYRAM B.

2008 - 2011

2008 - 2011

Alaçatı örneğinde sürdürülebilir kıyı alanı izleme modeli.

Project Supported by Higher Education Institutions

BAYRAM B. (Executive)

2003 - 2005

2003 - 2005

Kıyı Çizgisinin Modellenmesi ve Karaburun Örneği

Other International Funding Programs

BAYRAM B.

1997 - 2000

1997 - 2000

Manyetik Rezonans Filmlerinin Bilgisayarda Analizi

Project Supported by Other Official Institutions

BAYRAM B.

1997 - 1998

1997 - 1998

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi

Other International Funding Programs

BAYRAM B.

1993 - 1996

1993 - 1996

Sayısal Görüntü İşleme Yöntemi İle Belgeleme

Other International Funding Programs

BAYRAM B.

Scientific Refereeing

August 2013

August 2013

Ocean & Coastal Management

SCI Journal

July 2013

July 2013

8th 3D GeoInfo Conference

SCI Journal

July 2013

July 2013

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013

National Scientific Refreed Journal

April 2013

April 2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2013

January 2013

Journal of Coastal Research

SCI Journal

November 2012

November 2012

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS)

SCI Journal

October 2012

October 2012

Uzal CBS 2012

SCI Journal

August 2012

August 2012

Ocean & Coastal Management

SCI Journal

July 2012

July 2012

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

National Scientific Refreed Journal

April 2012

April 2012

Ocean & Coastal Management

SCI Journal

March 2012

March 2012

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2011

December 2011

POLİTEKNİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2011

December 2011

Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

SCI Journal

November 2011

November 2011

POLİTEKNİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2011

November 2011

Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote

SCI Journal

October 2011

October 2011

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu

National Scientific Refreed Journal

October 2011

October 2011

Harita Teknolojleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2011

October 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Journal

September 2011

September 2011

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES

SCI Journal

August 2011

August 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Journal

August 2011

August 2011

Optics and Lasers in Engineering

SCI Journal

August 2011

August 2011

Joint Urban Remote Sensing Event

SCI Journal

June 2011

June 2011

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi

National Scientific Refreed Journal

June 2011

June 2011

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

National Scientific Refreed Journal

October 2010

October 2010

Scientific Research and Essays

SCI Journal

August 2010

August 2010

Ocean & Coastal Management

SCI Journal

July 2010

July 2010

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

National Scientific Refreed Journal

December 2009

December 2009

Computer Vision and Image Understanding

SCI Journal

July 2009

July 2009

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

National Scientific Refreed Journal

October 2008

October 2008

Medical & Biological Eng & Computing

SCI Journal

September 2008

September 2008

Computer Vision and Image Understanding

SCI Journal

June 2008

June 2008

Image and Vision Computing

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 180

h-index (WOS): 7