Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Regional Tidal Modelling Using Tide Gauges and Satellite Altimetry Data in South-West Coast of Turkey

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.26, no.9, pp.4052-4061, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Active seismotectonics of the East Anatolian Fault

GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, vol.230, no.1, pp.50-69, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of crustal deformations based on GPS observing-session duration in Marmara region, Turkey

ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.53, no.3, pp.452-462, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Kinematics of the eastern part of the North Anatolian Fault Zone

JOURNAL OF GEODYNAMICS, vol.49, pp.141-150, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A study of the tectonically active Marmara region, Turkey, using a global positioning system (GPS)

CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.40, no.9, pp.1191-1202, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Composing an Accurate Digital Bathymetric Model by Using Single Beam Data

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.114 Sustainable Development

Impact of Tides Constituents on Determining of Sea Level Trends in the Southwestern Coast of Turkey

XXIX International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, pp.37

Contribution of GNSS measurements in monitoring 1999 Izmit Rupture Zone after 20 years

ATAG23 - Aktif Tektonik Araştırma Grubu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 October 2019, pp.69

Slip Variability along Main Marmara Fault

Europian Geosciences Union (EGU) General Assembly, Viyana, Austria, 07 April 2019, pp.1

Regional Patterns of Sea Level Trends and Tidal Model in The Southwestern Coast of Turkey

Europan Geosciences Union General Assembly , Vienna, Austria, 7 - 12 April 2019, pp.1

2011 (Mw 7.1) Van Depremi: Neden Yeni bir Fay Modeli Öneriyoruz?

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January 2019, pp.488-489

Surface creep along the East Anatolian Fault

AGU, Washington, United States Of America, 10 December 2018, pp.1

Türkiye Denizlerindeki Su Seviyesi Değişimi

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 01 November 2018, pp.60-67

YEDİNCİ YILDÖNÜMÜNDE 2011 VAN DEPREMİ: KISA BİR ÖZET

ATAG 22 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22, Çanakkale, Turkey, 01 November 2018, pp.1

Marmara Bölgesi’nde Uzun Dönem Gerilme Birikiminin İzlenmesinde GNSS Ölçülerinin Katkıları

ATAG 22 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22. Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 01 November 2018, pp.1

Türkiye denizlerinde su seviyesi değişimi

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.60-67

Fault creep and persistent asperities on the western section of the North Anatolian Fault, Turkey

EGU-European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8 - 13 April 2018, pp.1 Creative Commons License

Investigation of GPS Positioning Accuracy During The Minimum and Maximum Activity of The Solar Cycles

Europan Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 8 - 13 April 2018, pp.1

Fault creep and persistent asperities on the western section of the North Anatolian Fault, Turkey

AGU-American Geophysical Union, New Orleans, United States Of America, 11 December 2017, pp.1

Sürekli GNSS İstasyonları için Yeni Bir Yaklaşım: Marmara Entegre GNSS Ağı (MEGA)

TUJK - Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.21

DAF’ın Hazar-Palu Segmentinde Gözlenen Krip’e ait Bulgular

ATAG 21 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Toplantısı, Afyon, Turkey, 26 October 2017, pp.1

Accuracy Analysis of GNSS Networks Based On Observing-Session Duration in Different Years

European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23 March 2017, pp.1

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ

8. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016

InSAR ve GPS Ölçüleri İle Doğu Anadolu Fayı Boyunca Gazar Gölü - Palu Arasında Krip Araştırması

ATAG 20 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 20. Toplantısı, Denizli, Turkey, 13 October 2016, pp.28

Contribution of Geodetic Datum in GNSS Networks to Monitored Displacements

Europian Geosciences Union (EGU) General Assembly, Viyana, Austria, 23 April 2016, pp.7054

How minimum detectable displacement in a GNSS Monitoring Network change?

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Austria, 17 April 2016, pp.1

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 03 October 2012

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009, pp.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.1

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2009

Kıyı Çizgisinin Belirlenmesi Karaburun Örneği

2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.329-336

GPS ve Gravite Gözlemleri Yardımı ile Marmara Bölgesindeki Üç Boyutlu Deformasyon Değişimlerinin Belirlenmesi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas, Sivas, Turkey, 22 - 24 September 2005

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Nedeniyle Küçükçekmece de Oluşan Deformasyonun GPS ile İzlenmesi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Turkey, 8 - 10 October 2003, vol.1, pp.262-273

Gravite Ağlarında Kanıtlanabilen En Küçük Gravite Değişimi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı, Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı, 22-24 Eylül 2005, Trabzon