Doç.Dr.

Lütfü KAPLANOĞLU


Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat Bölümü

Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

2001 - 2008

2001 - 2008

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Özne Nesne İlişkisi Bağlamında Kübizm, Fütürizm ve Dada

Atatürk Üniversitesi, Sanat Tarihi, Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat

2001

2001

Yüksek Lisans

Resimde Çıkış Noktaları

Atatürk Üniversitesi, Sosya Bilimler Enstitüsü, Resim

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Resim, Uygulamalı Sanatlar , Grafik, Plastik Sanatlar, Baskı Sanatları

Akademik Unvanlar / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

öğretim üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat

2019 - 2020

2019 - 2020

Farabi Koordinatörü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Bölüm Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü, İletişim Tasarımı Bölümü

Verdiği Dersler

Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Uygulama-Plastik Sanatlar 2

Lisans

Lisans

Sergileme Yöntemleri

Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Uygulama-Plastik Sanatlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Tezi

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Uygulama-Plastik Sanatlar 1

Doktora

Doktora

Gravür

Lisans

Lisans

Sanat Atölyesi I

Doktora

Doktora

Doktora Tezi

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması

Tasarladığı Dersler

Doktora

Doktora

Gravür

Kaplanoğlu L.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

ARNOLD BÖCKLİN’xxIN RESİMLERİNDE MELANKOLİK YANSIMALAR

DARTAR S. , KAPLANOĞLU L.

Journal of International Social Research, cilt.13, ss.386-397, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Oryantalizm Ekseninde Sanat, Siyaset ve Din ilişkisi

KAPLANOĞLU L.

Güzel sanatlar Enstitüsü Dergisi, cilt.26, sa.45, ss.722-729, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

TOPLUM, SANAT VE SANAL GERÇEKLİK

Kaplanoğlu L.

Yeni Medya Elektronik Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.79-88, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

SOCIETY, ART AND VIRTUAL REALITY

KAPLANOĞLU L. , aydoğan d.

Electronic Journal of New Media, cilt.4, sa.2, ss.79-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Global interactive media designindustry’s sectoral analysis oninteractive media awards

KAPLANOĞLU L. , DİNÇ İ. D.

JOURNAL OF GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN, cilt.10, sa.2, ss.39-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

MODERN TOPLUM VE SANATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Kaplanoğlu L. , Demirel M. R.

ATLAS JOURNAL, cilt.4, ss.335-342, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İSTANBUL KENT GRAVÜRLERİNE FARKLI BAKIŞLAR VE KENTSEL GÖSTERGELERİN YORUMU

Kaplanoğlu L. , Vargun Ö.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, sa.28, ss.47-75, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Avrupa Gözüyle Gravürlerde Oryantalist Türk Kadını İmajı

Kaplanoğlu L.

Journal of Turkish Studies, cilt.11, sa.112, ss.629, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Resimde Zaman ve Eşzamanlılık

KAPLANOĞLU L.

Atatürk Üniversitesi Sanat Dergisi, ss.65-74, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

KÂĞIT YÜZEYİNE UYGULANAN SANAT ESERLERİNDE KÂĞIDIN ÖNEMİ

Kaplanoğlu L. , Güven İ. M. V. N.

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, cilt.5, sa.9, ss.46-59, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Kübizm Fütürüzm ve Dada'nın Bileşenleri

Kaplanoğlu L.

Artist Modern Sanat Dergisi, sa.8, ss.52-57, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Kübizm,Fütürizm ve Dada

Kaplanoğlu L.

Artist Modern, sa.8, ss.52-57, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Bilim Sanat İlişkisi ve Boyut Kavramının Kübizm'de Kullanımı

Kaplanoğlu L.

Artist Modern Sanat Dergisi, sa.7, ss.50-55, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Resim Yazı İlişkisi

Kaplanoğlu L.

Artist Modern, sa.6, ss.56-61, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Reşat Başar’xxın Yeni İkonaları

Kaplanoğlu L.

Artist Moden, sa.4, ss.34-38, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

PİCASSO NUN AVİGNONLU KIZLAR ADLI ESERİNDE BİÇİM İÇERİK İLİŞKİSİ

Kaplanoğlu L.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, sa.23, ss.179-195, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

İspanya’xxnın Picasso üzerinde ki Etkisi

Kaplanoğlu L.

Artist Modern, sa.9, ss.50-56, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

SANATSAL BİR DEĞER OLARAK "KOLAJ" / 'COLLAGUE' AS AN ART VALUE

Kaplanoğlu L.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, sa.13, ss.97-104, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Hız ve Devinim Resimleriyle Mustafa Albayrak

Kaplanoğlu L.

Artist Moden, sa.10, ss.36-42, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

DUCHAMP'IN "YEŞİL KUTU"SU VE RÖNESANS'LA İLİŞKİSİ / DUCHAMP'S "THE BOX IN A VALISE" AND RENAISSANCE RELATIONSHIP

Kaplanoğlu L.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, sa.14, ss.65-69, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Cezanne: Alman İdealist Felsefesi, Bilimsel Gelişmeler ve Kübizm

Kaplanoğlu L.

Artist Modern, sa.13, ss.94-98, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Afrika Sanatı, Picasso’xxda ki Etkisi

Kaplanoğlu L.

Artist Modern, ss.64-68, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

KARİYE MÜZESİ İÇİN İNTERAKTİF SUNUM TASARIMI ÖNERİLERİ VE MÜZENİN PR’I ÜZERİNE ETKİLERİ

Kaplanoğlu L. , Karagöl A.

ULUSLARARASI SANAD KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019, ss.779-789

2019

2019

CASPAR DAVID FRIEDRICH’İN RESİMLERİNDE YALNIZLIK

Kaplanoğlu L. , Dartar S.

•Uluslararası Sanad Kongresi , İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019, ss.771-778

2019

2019

Türk Resimde Teknolojinin Kullanımıyla Alıntılamaya Bağlı Yeniden Üretim

Kaplanoğlu L. , Güngör A., Güngör S.

17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.155-256

2018

2018

Rene Magritte ve Düşünce: Işığın İmparatorluğu II Örneği

DEMİREL M. R. , KAPLANOĞLU L.

5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu (Asoscongress), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.119-126

2018

2018

RENE MAGRITTE ve DÜŞÜNCE: IŞIĞIN İMPARATORLUĞU II ÖRNEĞİ

DEMİREL M. R. , KAPLANOĞLU L.

V. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2018, ss.120-128

2018

2018

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KAPLANOĞLU L. , ZOR Z.

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMilletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, ss.157-164

2018

2018

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI BAĞLAMINDA ENGRAVİST PROJESİ

AYDOĞAN d., KAPLANOĞLU L.

III. ULUSLARARASIAKDENİZSANATSEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.67-74

2018

2018

Fantastik Düş Gücü Bağlamında Roland Topor’xxun İ̇llüstrasyonları

AKBAHARER ARSLAN İ., KAPLANOĞLU L.

5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 25-27 Ekim 2018İstanbul, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.33

2018

2018

SERGİLERDE SANAL GERÇEKLİK OLGUSU

AYDOĞAN d., KAPLANOĞLU L.

I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a lS c i e n c e s R e s e a r c h I I -, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2018, ss.489-497

2018

2018

SANATTA DİNE DAYANDIRILAN KAVRAM PROBLEMLERİ: İSLAM SANATI KAVRAMI

KAPLANOĞLU L.

I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a lS c i e n c e s R e s e a r c h I I -, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2018, ss.337-345

2016

2016

William Henry Bartlett in İstanbul Gravürlerinde Giyim Kuşam The Clothing and Finery on The William Bartlett s Istanbul Engravings

JORAYEV ö. E. , KAPLANOĞLU L.

Uluslararası İstanbul Gravürleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Şubat - 03 Mart 2016, cilt.1, ss.172-182

2016

2016

production and application of decorative paints containing rust in art

Kaplanoğlu L. , Saraç H., Alacalı N.

6.INTERNATIONAL PAINT RAW MATERİALS CONSTRUCTION CHEMİCALSÇ ADHESIVES AND RAW METARIALSÇ LABORATORY AND EQUIPMENTS EXHIBITION AND CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Mart 2016

2011

2011

Türk ve Dünya Sanatında Hayvanlarda Görülen Halelerin Karşılaştırılması

Kaplanoğlu L.

İFAS IULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2011

2010

2010

Gravür sanat ve Ağrı ili için tanıtım reklam ve belgeler açısından önemi

KAPLANOĞLU L.

nuhun gemisi sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

International Virtual Engravist Printmaking Bienal

Kaplanoğlu L. (Editör)

International Virtual Engravist Printmaking Bienal 2020, Lutfu KAPLANOGLU,Derya AYDOĞAN, Editör, Engravist, İstanbul, ss.1-632, 2020

2020

2020

INTERNATIONAL ENGRAVIST "CULTURAL HARITAGE" PRINTMAKING WORKSHOP AND EXHIBITION CATALOQUE

Kaplanoğlu L. (Editör) , Kaplanoğlu L. (Editör), Aydoğan D. (Editör)

INTERNATIONAL ENGRAVIST "CULTURAL HARITAGE" PRINTMAKING WORKSHOP AND EXHIBITION CATALOQUE 2018 , Lutfu KAPLANOGLU,Derya AYDOĞAN, Editör, Engravist, İstanbul, ss.1-253, 2020

2017

2017

Fotoğraflar

Kaplanoğlu L. , Çoşkun İ.

ENGRAVİST SERGİ KATALOĞU, Lütfü Kaplanoğlu, Editör, Engravist, İstanbul, ss.23-93, 2017 Creative Commons License

2013

2013

Mustafa Küküköner’in resimlerinde Babil Güncellemeleri

Küçüköner M., Kaplanoğlu L.

Güncellenen imgeler Babil, mustafa küçüköner, Editör, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, ss.145-154, 2013

2010

2010

Gravürlerle Erzurum

Küçüköner M., Kaplanoğlu L.

Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, 2010

Desteklenen Projeler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

OSBCUT GRAVÜR BASKI GELİŞTİRME PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAPLANOĞLU L. (Yürütücü) , KAHRAMAN M. E. , BİLSEL Ç. , DARTAR S.

2016 - 2018

2016 - 2018

İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI İŞKOLUNUN SEKTÖR ANALİZİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAPLANOĞLU L. (Yürütücü)

2015 - 2016

2015 - 2016

“Üç Boyutlu Farkındalık”

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

(Proje Özeti)
Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L. (Yürütücü)

2013 - 2013

2013 - 2013

MODERN BASKI TEKNİKLERİYLE ERZURUM RESİMLERİ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kaplanoğlu L. (Yürütücü)

2011 - 2013

2011 - 2013

Ahlat Gravürleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kaplanoğlu L. (Yürütücü)

2008 - 2011

2008 - 2011

Atık Nesnelerin Sanat Nesnesine Dönüştüğrülmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kaplanoğlu L. (Yürütücü)

2009 - 2010

2009 - 2010

Erzurum Gravürleri Kataloğu Projesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kaplanoğlu L. (Yürütücü)

2007 - 2010

2007 - 2010

Gravürlerle Ani Harabeleri Projesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kaplanoğlu L. (Yürütücü)

2006 - 2009

2006 - 2009

ERZURUM GRAVÜRLERİ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kaplanoğlu L. (Yürütücü)

Patent

2017

2017

ENGRAVİST

Patent

Tescil Edildi, İlk Tescil

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - 2018

2018 - 2018

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - 2018

2018 - 2018

Organizasyon kurul baskani

Başkan

2017 - 2017

2017 - 2017

ULUSLARRARASI DRYPOİNT SEMPOZYUMU SANAT KURULU

Başkan

2016 - 2016

2016 - 2016

Organizasyon Kurul Baskani

Başkan

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eylül 2019

Eylül 2019

Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1. Sanat Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

Uluslararası Baskıresim Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
Antalya, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

Gravür Workshop

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

Kolografi workshop

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Woodcut Gravür Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2017

Eylül 2017

Nontoksik Gravür Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2017

Eylül 2017

Engravist Exlibris Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2017

Eylül 2017

Aquatint ve Mezzotint Gravür Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2017

Eylül 2017

Multicolor Gravür Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2017

Eylül 2017

Uluslararası Renkli Gravür Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Uluslararası Drypoint Gravür Çalıştayı

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Uluslararası Photogravür Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri 1

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2014

Ekim 2014

Gravür Workshop

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2009

Kasım 2009

Gravür ve Ex Libris Workshop

Çalıştay Organizasyonu

Kaplanoğlu L.
Sivas, Türkiye

Ödüller

Haziran 2018

Haziran 2018

Fakülte ikinciliği Ödülü

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

Ekim 2016

Ekim 2016

Vonyar Cvas Hegy Hungary Mansion

V. Balaton, Szalon 2016

Sanatsal Etkinlik

Aralık 2020

Aralık 2020

Frekans Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2020

Kasım 2020

Cumhuriyetin 97 Yılı 97 Eser

Kaplanoğlu L.

Kasım 2020

Kasım 2020

IKAAS Sempozyum Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2020

Kasım 2020

IKAS Uluslararası Konya Sempozyumu kapsamında İKAS Karma Sanal Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2020

Kasım 2020

VR Days Amsterdam

Kaplanoğlu L.

Ekim 2020

Ekim 2020

18.Geleneksel Cumhuriyet Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2020

Ekim 2020

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi On Sekizinci Geleneksel Uluslararası Cumhuriyet Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2020

Ekim 2020

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi On Sekizinci Geleneksel Uluslararası Cumhuriyet Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2020

Ekim 2020

Cumhuriyetin 97 Yılı 97 Eser 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Sanal Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2020

Temmuz 2020

Kuytu Artline Online Sergi

Kaplanoğlu L.

Haziran 2020

Haziran 2020

International Virtual Engravist Printmaking Bienal 2020

Kaplanoğlu L. , Dartar S.

Mayıs 2020

Mayıs 2020

19 Mayıs'ın 101. Yılında Sanatlar Buluşma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2020

Mayıs 2020

“MİLLİ MÜCADELE’NİN 101. YILINDA AKADEMİSYEN-SANATÇILAR”

Kaplanoğlu L.

Nisan 2020

Nisan 2020

Çevrimiçi

Kaplanoğlu L.

Nisan 2020

Nisan 2020

MocT Bridge Ura

Kaplanoğlu L.

Mart 2020

Mart 2020

Art Ankara 6. Çağdaş Sanat Fuarı Soyut Stand

Kaplanoğlu L.

Mart 2020

Mart 2020

6.Ankara Çağdaş Sanat Fuarı

Kaplanoğlu L.

Şubat 2020

Şubat 2020

“REM Uykusu” Sergisi

Kaplanoğlu L.

Şubat 2020

Şubat 2020

İAAF uluslararası Antika ve Sanat Fuarı Kişisel Stand 'LUKA'

Kaplanoğlu L.

Şubat 2020

Şubat 2020

İAAF uluslararası Antika ve Sanat Fuarı Kişisel Stand ’xxLUKA’xx

Kaplanoğlu L.

Şubat 2020

Şubat 2020

Basbuluş Uluslararası Baskıresim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ocak 2020

Ocak 2020

Post Cube VR Art Gallery (Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı) – International Engravist Collection Exhibition –İKSV

Kaplanoğlu L.

Aralık 2019

Aralık 2019

Kış MektuplarıSergis

Kaplanoğlu L.

Aralık 2019

Aralık 2019

tHEARTCAPSULE AÇILIŞ SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Kasım 2019

Kasım 2019

29. İstanbul Sanat Fuarı ARTACADEMİST SERGİ

Kaplanoğlu L.

Kasım 2019

Kasım 2019

29. İstanbul Sanat Fuarı

Kaplanoğlu L.

Ekim 2019

Ekim 2019

ART/AN/LAR SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Ekim 2019

Ekim 2019

Düşler Coğrafyasından İzler

Kaplanoğlu L.

Eylül 2019

Eylül 2019

BakırköyGüzel Sanatlar Lisesi 1. Sanat ÇalıştayıSergisi,

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Life n Style INTERNATİONAL PRİNT FESTİVAL

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

3 koleksiyon 3 seçki

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Davetli Jürili Öğretim ElemanlarıSergisi

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

international Cultural Haritage Printmaking Exhibition

Kaplanoğlu L. , BİLSEL Ç.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

BakırköyGüzel Sanatlar Lisesi 1. Sanat Çalıştayı

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

int. Cultural Haritage Printmaking Exhibition

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2019

Temmuz 2019

YTU"International Engravist Collection Exhibition" TURKEY

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Temmuz 2019

Temmuz 2019

international Engravist Collection Exhibition

Kaplanoğlu L. , UÇAN B. , DARTAR S.

Temmuz 2019

Temmuz 2019

İnternational Engravist Collection Exhibition1

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Üç Kuşak Sanat Sergisi

Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

Codes of Hittite kişisel sergi,

Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

ANATOLİA PRINTMAKING EXHIBITION AT LA SALONA SPAIN

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

Engravist Printmaking Exhibition – Struga North Makedonia

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

, Engravist Printmaking Exhibition –

Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

Engravist Printmaking Exhibition

Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

printmaking Exhibition Anatolia

Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

3 rd International Struga Art Symposium Exhibition

Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

Engravist Printmaking Exhibition –

Kaplanoğlu L.

Haziran 2019

Haziran 2019

Codes of Hittite kişisel sergi

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Mahşer Sergisi

Kaplanoğlu L.

Nisan 2019

Nisan 2019

Uluslararası Baskıresim Sergisi1

Kaplanoğlu L.

Nisan 2019

Nisan 2019

UluslararasıBaskıresim Çalıştayı, ÇalıştayOrganizasyonu

Kaplanoğlu L.

Nisan 2019

Nisan 2019

Mahşer

Kaplanoğlu L.

Nisan 2019

Nisan 2019

Uluslararası Baskıresim Sergisi

Kaplanoğlu L. , SÜRMELİ K., DARTAR S.

Aralık 2018

Aralık 2018

ULUSLARARASI ENGRAVİST KÜLTÜREL MİRAS GRAVÜR ETKİNLİKLERİ

Kaplanoğlu L.

Aralık 2018

Aralık 2018

Uluslararası Engravist Baskıresim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2018

Aralık 2018

CODES

Kaplanoğlu L.

Aralık 2018

Aralık 2018

Hittite Codes Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2018

Aralık 2018

Ekim Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2018

Aralık 2018

YTÜ. Sanat ve Tasarım Fakültesi 20. Yıl Etkinlikleri Kapanış Konseri ve Sergisi, YTÜ. Faculty of Art and Design 20th Anniversary Activities Closing Concert and Exhibition

Kaplanoğlu L. , Bilsel Ç.

Kasım 2018

Kasım 2018

Kültürel Miras

Kaplanoğlu L.

Kasım 2018

Kasım 2018

Lütfü Kaplanoğlu Gravür Workshop

Kaplanoğlu L.

Kasım 2018

Kasım 2018

Eylül Masalı Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2018

Kasım 2018

BakırköyGüzel Sanatlar Lisesi 2. Sanat Çalıştayı,

Kaplanoğlu L.

Kasım 2018

Kasım 2018

Uluslararası Engravist Baskıresim Sergisi, TÜRKİYE, International Engravist Printmaking Exhibition, TURKEY

Kaplanoğlu L. , Bilsel Ç.

Kasım 2018

Kasım 2018

Kolografi Workshop

Kaplanoğlu L.

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Baskı Resim Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Ekim 2018

Ekim 2018

Rengârenk Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Eylül 2018

Eylül 2018

“a small graphic salon 4th edition”,

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2018

Temmuz 2018

İnternational Engravist Collection Exhibition1

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Üç Kuşak Sanat Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

a small graphic salon 4th edition

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

20. YIL ETKİNLİKLERİ KAPANIŞ KONSERİ VE SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

GRAVUR-E 2. Uluslararası Baskı Resim Sergisi, GRAVUR-E 2st International Print Painting Exhibition /TURKEY

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

ULUSLARARASI BASKIRESİM SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası Baskı Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2017

Aralık 2017

Yaşasın Cumhuriyet Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2017

Aralık 2017

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2017

Kasım 2017

Basbuluş

Kaplanoğlu L.

Kasım 2017

Kasım 2017

Uluslararası İstanbul Engravist Baskıresim Etkinlikleri

Kaplanoğlu L.

Kasım 2017

Kasım 2017

Uluslararası İstanbul Engravist Baskıresim Etkinlikleri Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2017

Kasım 2017

Arf, Engraving Exhibition

Kaplanoğlu L.

Kasım 2017

Kasım 2017

Yeşilay'ın Gençlik Mali Destek Programı ile desteklediği, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Üç Boyutlu Farkındalık Projesi" kapsamında 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi TEKNOFARK gösterim

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Kasım 2017

Kasım 2017

Gravür Sergisi MOD

Kaplanoğlu L.

Kasım 2017

Kasım 2017

MOD Gravür Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2017

Ekim 2017

Alternatif siz Sergi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2017

Ekim 2017

ULUSLARARASI ENGRAVİST BASKIRESİM ETKİNMLİKLERİ SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Ekim 2017

Ekim 2017

ULUSLARARASI İSTANBUL ENGRAVİST BASKIRESİM ERKİNLİKLERİ SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Ekim 2017

Ekim 2017

WOODCUT PRINTMAKING SYMPOSIUM

Kaplanoğlu L.

Ekim 2017

Ekim 2017

Uluslararası Engravist Baskıresim Sergisi

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Eylül 2017

Eylül 2017

NONTOKSİK PRINTMAKING SYMPOSIUM

Kaplanoğlu L.

Eylül 2017

Eylül 2017

MULTICOLOR PRINTMAKING SYMPOSIUM

Kaplanoğlu L.

Eylül 2017

Eylül 2017

INTERNATIONAL EXLIBRIS SYMPOSIUM

Kaplanoğlu L.

Eylül 2017

Eylül 2017

MEZZOTİNT AND AQUATINT SYMPOSIUM

Kaplanoğlu L.

Eylül 2017

Eylül 2017

ULUSLARARASI COLOR GRAVÜR Workshop

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2017

Ağustos 2017

ULUSLARARASI Photo Gravür Workshop

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2017

Ağustos 2017

ULUSLARARASI DRYPOİNT Workshop

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Uluslararası Engravist Baskıresim Etkinlikleri "Ekslibrisleri Gravür Çalıştayı"

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L. , Pektaş H.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

ARF

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Terapi

Kaplanoğlu L.

Nisan 2017

Nisan 2017

ALTERNATİF-SİZ

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L. , GÜLAÇTI İ. E.

Nisan 2017

Nisan 2017

GRAVUR-E 1. Uluslararası Baskı Resim Sergisi

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Mart 2017

Mart 2017

gRAVÜR-E uLUSLARARASI BASKIRESİM SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Ocak 2017

Ocak 2017

YAŞASIN CUMHURİYET

Kaplanoğlu L.

Aralık 2016

Aralık 2016

GİZ

Kaplanoğlu L.

Aralık 2016

Aralık 2016

1. Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2016

Aralık 2016

Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2016

Aralık 2016

5.Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Kasım 2016

Kasım 2016

V. BALATON "ULUSLARARASI KÜÇÜK FORMATLI SANAT ESERLERİ" BİENALİ, V. BALATON "INTERNATIONAL SMALL FORMAT ART WORKS" BIENNIAL, V. BALATON "NEMZETKÖZI KIS FORMÁT MŰVÉSZET MŰVÉSZETI" BIENNIAL http://sirinkocakceramics.blogspot.com/2016/04/v-balaton-szalon-2016-vonyarcvashegy.html

Kaplanoğlu L. , Bilsel Ç.

Ekim 2016

Ekim 2016

Giz, SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2016

Temmuz 2016

I.Internationali Alanya Culture and Art Days

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2016

Temmuz 2016

1st International Art Symposium exhibition

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Uluslararası Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2016

Mayıs 2016

uluslararası istanbul gravürleri sergisi beyoğlu

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yeşil yıldız 3D video mapping / Üç Boyutlu Farkındalık Projesi : Tekno Fark / ANKARA / Cumhurbaşkanlığı Külliyesi SERGİ SALONU www.yesilyildiz.org

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yeşil yıldız 3D video mapping / Üç Boyutlu Farkındalık Projesi: Tekno Fark / BURSA www.yesilyildiz.org

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yeşil yıldız 3D video mapping / Üç Boyutlu Farkındalık Projesi: Tekno Fark / İSTANBUL /TAKSİM METRO www.yesilyildiz.org

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Nisan 2016

Nisan 2016

Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Nisan 2016

Nisan 2016

v.BALATON SZALON 2016 VONYAR CVAS HEGY HUNGARY

Kaplanoğlu L.

Aralık 2015

Aralık 2015

Yeniden Doğmak

Kaplanoğlu L.

Aralık 2015

Aralık 2015

poppy Gallery eser koleksiyorunu

Kaplanoğlu L.

Kasım 2015

Kasım 2015

UKKSA TÜYAP SANAT FUARI

Kaplanoğlu L.

Kasım 2015

Kasım 2015

Barış ve Ümit

Kaplanoğlu L.

Eylül 2015

Eylül 2015

UKKSA SERGİSİ

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2015

Ağustos 2015

knidos sanat çalıştayı

Kaplanoğlu L.

Haziran 2015

Haziran 2015

Yeşilay'ın Gençlik Mali Destek Programı ile desteklediği, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Üç Boyutlu Farkındalık Projesi" kapsamında TEKNOFARK sergisi

Bilsel Ç. , Kaplanoğlu L.

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Change

Kaplanoğlu L.

Nisan 2015

Nisan 2015

Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Ulusal Katılımlı Jürili Karma Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Mart 2015

Mart 2015

Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Ulusal Katılımlı Jürili Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Şubat 2015

Şubat 2015

Bileşik Sergi

Kaplanoğlu L. , UÇAN B.

Aralık 2014

Aralık 2014

Araf’ta Üç Bakış

Kaplanoğlu L.

Eylül 2014

Eylül 2014

Araf

Kaplanoğlu L.

Aralık 2013

Aralık 2013

Sanatuar, Resim ve Heykel Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2013

Kasım 2013

‘Sır’ Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2013

Ekim 2013

SIR Painting Exhibition

Kaplanoğlu L.

Ekim 2013

Ekim 2013

Anatolya KİŞİSEL SERGİ

Kaplanoğlu L.

Ekim 2013

Ekim 2013

TSEG Buluşma V.

Kaplanoğlu L.

Eylül 2013

Eylül 2013

Sanatuar , Resim ve Heykel Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Haziran 2013

Haziran 2013

Anadolu

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Winds Art Grup Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mart 2013

Mart 2013

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2012

Aralık 2012

Group Exhibition

Kaplanoğlu L.

Aralık 2012

Aralık 2012

Anatolien I

Kaplanoğlu L.

Aralık 2012

Aralık 2012

Anatolia,

Kaplanoğlu L.

Kasım 2012

Kasım 2012

Peaceful Coexsistance

Kaplanoğlu L.

Eylül 2012

Eylül 2012

Anatolien,

Kaplanoğlu L.

Eylül 2012

Eylül 2012

Labirent Sergisi

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Inter Art Batumi

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Buluşma 6, Kocatepe Sanat buluşmaları

Kaplanoğlu L.

Haziran 2012

Haziran 2012

Anatolien

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Anatolien Exhibition

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Inter Art Batumi Art Festival

Kaplanoğlu L.

Nisan 2012

Nisan 2012

Buluşma 6, Kocatepe Sanat buluşmaları VI.

Kaplanoğlu L.

Mart 2012

Mart 2012

7 İz 7 İmge

Kaplanoğlu L.

Şubat 2012

Şubat 2012

istanbul gravürleri sempozyumu

Kaplanoğlu L.

Şubat 2012

Şubat 2012

Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Buluşmaları IV

Kaplanoğlu L.

Ocak 2012

Ocak 2012

Printmaking Painting

Kaplanoğlu L.

Ocak 2012

Ocak 2012

Peaceful Coexsistance, The Arts Project.

Kaplanoğlu L.

Aralık 2011

Aralık 2011

Erzurum’u Yaşayan Sanatçılar Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2011

Aralık 2011

Basri Erdem Baskıresim Koleksiyonu Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2011

Aralık 2011

Synthesis,

Kaplanoğlu L.

Aralık 2011

Aralık 2011

Basri Erdem Baskı resim Koleksiyonu Sergisi 1

Kaplanoğlu L.

Kasım 2011

Kasım 2011

l. Uluslararası IFAS Sanat Sempozyumu Sergisi

Kaplanoğlu L. , Bilsel Ç.

Kasım 2011

Kasım 2011

Doğu Yorum Resim Sergisi, 21. İstanbul Sanat Fuarı

Kaplanoğlu L.

Kasım 2011

Kasım 2011

Doğu Yorum Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2011

Ekim 2011

Syntesis Talisman

Kaplanoğlu L.

Nisan 2011

Nisan 2011

I. Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mart 2011

Mart 2011

Gravürlerle Erzurum Sergisi

Kaplanoğlu L.

Şubat 2011

Şubat 2011

Sanatta Türk Esintisi Karma Sergisi

Kaplanoğlu L. , Dartar S.

Ocak 2011

Ocak 2011

Doğu-Batı Sentezi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2010

Aralık 2010

İmge Sanat Grubu Resim Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Eylül 2010

Eylül 2010

Sanatta Türk Esintisi Karma Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2010

Ağustos 2010

Buluşma 2010 Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Haziran 2010

Haziran 2010

Buluşma III Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Buluşma III

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Atatürk Ünv. G. S. F. Öğr. Elm. Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Nisan 2010

Nisan 2010

Anadolu Aydınlanması Üniversiteler buluşması sergisi.

Kaplanoğlu L.

Mart 2010

Mart 2010

Buluşma 2010 Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mart 2010

Mart 2010

Buluşma II, T.S.E. Grubu Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Mart 2010

Mart 2010

Buluşma II, T.S.E. Grubu Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Şubat 2010

Şubat 2010

Anadolu Aydınlanması Üniversiteler buluşması sergisi

Kaplanoğlu L.

Ocak 2010

Ocak 2010

Atatürk Ünv. G. S. F. Öğr. Elm. Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Aralık 2009

Aralık 2009

İmge Sanat Grubu Resim Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Kasım 2009

Kasım 2009

İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, Artforum 5. Sanat Fuarı.

Kaplanoğlu L.

Kasım 2009

Kasım 2009

İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, 19. İstanbul Sanat Fuarı.

Kaplanoğlu L.

Kasım 2009

Kasım 2009

2011’e Doğru Uluslararası Sanat Buluşması

Kaplanoğlu L.

Kasım 2009

Kasım 2009

İnisiyatifler Resim Sergisi, 19. İstanbul Sanat Fuarı

Kaplanoğlu L.

Kasım 2009

Kasım 2009

Solo Art Show

Kaplanoğlu L.

Ekim 2009

Ekim 2009

İmge Sanat Grubu Resim Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Ekim 2009

Ekim 2009

İmge Sanat Grubu Resim Sergisi3

Kaplanoğlu L.

Ekim 2009

Ekim 2009

İnisiyatifler Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Haziran 2009

Haziran 2009

Buluşma, Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sivas Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Buluşma, Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sivas Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Nisan 2009

Nisan 2009

Gravür Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mart 2009

Mart 2009

‘Gravür ve Ex Libris Workshop’

Kaplanoğlu L.

Şubat 2009

Şubat 2009

2. Uluslararası Türk Şöleni, Türk Mitolojisi Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ocak 2009

Ocak 2009

Kültürlerin Macerası, Karma Sergi.

Kaplanoğlu L.

Aralık 2008

Aralık 2008

Dolantı I

Kaplanoğlu L.

Kasım 2008

Kasım 2008

II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sem. Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Ekim 2008

Ekim 2008

Günümüz Gravürleriyle Erzurum

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Dolantı II, Resim Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Şubat 2008

Şubat 2008

II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sem. Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ocak 2008

Ocak 2008

Dolantı I, Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2007

Kasım 2007

50. Yılında Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanları Plastik Sanatlar Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2007

Kasım 2007

I.Uluslararası Türk Şöleni Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2007

Kasım 2007

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlar Toplantısı Paneli ve Bölge Üniversiteleri ÖğretimElemanları Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2007

Kasım 2007

Yeni Gravürlerle Erzurum Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2007

Kasım 2007

Marmara Üniversitesi G. S. F. 50. Yıl Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Ekim 2007

Ekim 2007

Yaz Şenlikleri ve Festivalleri Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Ekim 2007

Ekim 2007

Gravürlerle Erzurum Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Eylül 2007

Eylül 2007

Gravürlerle Erzurum Sergisi, 17. İstanbul Sanat Fuarı.

Kaplanoğlu L.

Haziran 2007

Haziran 2007

Gepgenç Karma Sergi.

Kaplanoğlu L.

Mart 2007

Mart 2007

Gravürlerle Erzurum Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Şubat 2007

Şubat 2007

Marmara Üniversitesi G. S. F. 50. Yıl Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Şubat 2007

Şubat 2007

Gepgenç Karma Sergi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2006

Kasım 2006

Sanat/Mekân Karma Sergi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2006

Kasım 2006

İster Buluşma, Marmara ve Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğr. Elm. ve Öğrencileri Karma Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 2006

Kasım 2006

Erzurum Gravürleri Sergisi Nilüfer

Kaplanoğlu L.

Ekim 2006

Ekim 2006

3. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Eylül 2006

Eylül 2006

Vakıflar Haftası Karma Sergi,

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Sanat/Mekan Karma Sergi.

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2006

Mayıs 2006

3. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi

Kaplanoğlu L.

Nisan 2006

Nisan 2006

Erzurum Gravürleri Sergisi

Kaplanoğlu L.

Nisan 2006

Nisan 2006

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlar Toplantısı Paneli ve Bölge Üniversiteleri Öğretim Vakıflar Haftası Karma Sergi.

Kaplanoğlu L.

Mart 2006

Mart 2006

Yaz Şenlikleri ve Festivalleri Karma Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Mart 2006

Mart 2006

İster Buluşma, Marmara ve Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğr. Elm. veÖğrencileri Karma Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Ağustos 2005

Ağustos 2005

Karma Sergi

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Küçük Öyküler Resim Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Karma Sergi,

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Müzeye Doğru İlk Adım Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2005

Mayıs 2005

2. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma sergisi,

Kaplanoğlu L.

Mart 2005

Mart 2005

ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma sergisi

Kaplanoğlu L.

Nisan 2004

Nisan 2004

Küçük Öyküler Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Haziran 2003

Haziran 2003

İster Uzak İster Yakın Buluşma 3 Resim Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2003

Mayıs 2003

İster Uzak İster Yakın Buluşma 3 Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mayıs 2003

Mayıs 2003

II. Antalya Resim Festivali Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Temmuz 2001

Temmuz 2001

II. Türk Dünyası Sanatçıları Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 2000

Aralık 2000

İki Bin Metreden Espas Resim Sergisi.

Kaplanoğlu L.

Kasım 2000

Kasım 2000

Magic,

Kaplanoğlu L.

Nisan 2000

Nisan 2000

İki Bin Metreden Espas Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 1999

Kasım 1999

Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Ekim 1999

Ekim 1999

Uluslararası Genç Etkinlik IV

Kaplanoğlu L.

Ekim 1999

Ekim 1999

Kosova'ya Destek Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Haziran 1999

Haziran 1999

Kosova’xxya Destek Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mart 1999

Mart 1999

Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 1998

Kasım 1998

Karma Özgün Baskı Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Eylül 1998

Eylül 1998

Solo Art Show

Kaplanoğlu L.

Haziran 1998

Haziran 1998

Solo Art Show 1

Kaplanoğlu L.

Haziran 1998

Haziran 1998

Lütfü Kaplanğolu Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Mayıs 1998

Mayıs 1998

Lütfü KAPLANOĞLU Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Kasım 1997

Kasım 1997

Açık Hava Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Nisan 1997

Nisan 1997

3ş.sınıf Karma Resim Sergisi,

Kaplanoğlu L.

Nisan 1997

Nisan 1997

Karma Resim Sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 1996

Aralık 1996

Karma sergi

Kaplanoğlu L.

Nisan 1996

Nisan 1996

Güzel Sanatlar Galerisi karma sergisi

Kaplanoğlu L.

Aralık 1995

Aralık 1995

ilk adım sergisi

Kaplanoğlu L.

Nisan 1995

Nisan 1995

Karma sergi

Kaplanoğlu L.Sanat Eserleri

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Özgün Eser

Diğer-Yeşil yıldız 3D video mapping / Üç Boyutlu Farkındalık Projesi: Tekno Fark / BURSA www.yesilyildiz.org, Gösterim

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1. Sanat Çalıştayı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

3rd International Art Symposium "Struga 2019

Çalışma Grubu

Ohrid-Makedonya

2018

2018

Uluslararası Printmaking Gravür Calstayi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Baskıresim 'Printmaking' Söyleşi

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2017

2017

INTERNATIONAL WOODCUT PRINTMAKING SYMPOSIUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

5.ERKAN DULGEROGLU SANAT ÇALIŞTAYI

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2017

2017

INTERNATIONAL MEZZOTINT AND AQUATINT SYMPOSIUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

INTERNATIONAL MULTICOLOR GRAVUR SYMPOSIUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

INTERNATIONAL EXLIBRIS SYMPOSIUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

ULUSLARARASI COLORPRİNTMAKİNG SYMPOSİUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

UNTERNATIONAL NONTOKSİK PRINTMAKING SYMPOSIUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

ULUSLARARASI FOTOGRAVÜR SEMPOZYUMU

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

ULSULARARASI DRTPOİNT GRAVÜR SEMPOZYUMU

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2016

2016

I.Internationali Alanya Culture and Art Days ART SYMPOSİUM

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2016

2016

International Art Symposium plav

Çalışma Grubu

Nish-Sırbistan Ve Karadağ

2016

2016

Niska Binja, Nis/SIRBISTAN, 1st International Art Symposium

Çalışma Grubu

Nish-Sırbistan Ve Karadağ

2015

2015

Knidos Sanat Çalıştayı UKKSA

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2014

2014

Nene Hatun Kız Lisesi Gravür Çalıştayı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Yenişar Bademli Resim Çalıştayı ISPARTA 2014

Çalışma Grubu

Isparta-Türkiye

2012

2012

Karamürsel Resim Sempozyumu/ Çalıştayı

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2011

2011

Lüleburgaz Resim Sempozyumu

Çalışma Grubu

Tekirdağ-Türkiye

2011

2011

I.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştayı

Çalışma Grubu

Odesa-Ukrayna

2009

2009

‘Gravür ve Ex Libris’ Workshop

Çalışma Grubu

Sivas-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Ekim 2019

Ekim 2019

Resim Teknikleri ve Detayları

Konferans

Yalova Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

Turkiye de Baskıresim ve Engravist Etkinlikleri

Konferans

Akdeniz Üniversitesi-Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

Türkiye’de Sanat Sorunsalı,

Konferans

Akdeniz Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2009

Aralık 2009

Gravür

Seminer

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Türkiye

Yayıncılık Etkinlikleri

2019 - 2019

2019 - 2019

GELİŞİM REHBERİ

Radyo Programı

Kaplanoğlu L.