Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kırgızistan

Akademik İncelemeler Dergisi , vol.1, no.2, pp.221-235, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Göç ve Eğitim Alanında 1950-2022 Döneminde Yaşanan Paradigma Değişimleri

IX. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 May - 20 June 2023

Using Urban Green Spaces as an Extracurricular Educational Activities: Sample of Yıldız Technical University Davutpaşa Campus

SURE Symposium- Urban ecology and urban ecosystem management 2023, İzmir, Turkey, 10 - 12 May 2023, pp.1-20 Creative Commons License Sustainable Development

Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Coğrafya Projeleri Hazırlama Deneyimleri

ASES IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Giresun, Turkey, 28 - 30 April 2023, vol.1, pp.299-300 Creative Commons License

Lineer Parks as a Nature Based Recreation Areas in Metropol Cities. A Case Study of Istanbul

The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020/21, Poznan, Poland, 7 - 09 July 2021, vol.1, pp.148

Preferences of urban nature: the case of Mönchsberg

SUNRAISE – SURE , URBAN + MOUNTAINS , Salzburg, Austria, 15 July - 21 September 2019, pp.3

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönüyle İncelenmesi

V. Sosyal BilimlervKongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.1082-1095 Sustainable Development

Coğrafya Eğitiminde Belgesel Kullanımının Etkisi

asoscongress.com/2018istanbul, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2018, pp.307-326

The Effects Of Environmental Education Course On Preservice Teachers Perception About Nature

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Turkey, 9 - 10 May 2018, vol.1, pp.25-30 Sustainable Development

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ

ULEAD-VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey, 09 May 2018, pp.9

Ortaokul Öğrencilerine Coğrafya Öğretiminde Animasyon Kullaniminin Etkisi

Uluslar Arası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.16-17

Changing Urban Landscapes Squatting, Transition to Apartment Houses and Becoming Noble; Zeytinburnu Example

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 08 December 2017, vol.1, no.9, pp.90-92

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity (Kent ve Doğa ilişkisi: Tezatlık ya da Uygunluk)

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 08 November 2017, vol.1, no.9, pp.209-221

İstanbul’un Tarihi Piyasalarındaki Değişim ve Nedenleri(Change in Istanbul's Historic Markets and Its Causes)

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1, no.9, pp.415-441

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity

International Congress on 75thAnniversary of Turkish Geography Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017 identifier

Erol Tümertekin’in eğitimci kişiliği ve coğrafyaya bakışı

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.2 Creative Commons License

İstanbullunun Hayatında Doğanın Rolü Nedir? Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, 2-4 Haziran, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1 Creative Commons License

Processes of Gentrification and Transformation in the old City of Istanbul

InternatIonal Geographical Union Regional Conference “changes, challenges, responsibility”, Krakow, Poland, 8 - 22 August 2014, pp.866 Creative Commons License Sustainable Development

Mültecilik ve Mülteci Entegrsyonu- Suriyeli Mültecilerin İstanbul'a Entegrasyonu

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.970 Creative Commons License Sustainable Development

Structural transformation of the city of Istanbul

Spatial transformation in Central Europe in XXI century, Kyyiv, Ukraine, 15 - 16 March 2013, pp.330

The Relationship between the development of globalization and global capital in Istanbul: 1990-2011 Global Companies in Istanbul

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 26 April - 02 May 2012, pp.33

Yaşayan Bir Organizma Olarak Şehir- Büzüşen Şehir Kavramı ve Leipzig Örneği

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştirma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.310-323

Kuzey Marmara Otoyolu ve Projesi ve Mekan ilişkisi-Sakarya İli Örneği

Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, vol.1, pp.357-368

The city Change after 1950 of Istanbul

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, 01 April 2012

Suburban Industrial Centers in İstanbul

GEOMED 2010 The 2nd International Geography symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, pp.1

The employment of women and industrial demand of the lobor force survey of the Sakarya

Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.1, pp.309-319 Creative Commons License Sustainable Development

Almanyadaki Türk Varlığı: Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Değişimleri (Turkish Existence In Germany: Social, Economic End Cultural Change)

I. International Congress of European Turks in The Contexs Of Education And Culture, Antwerp, Belgium, 22 February 2008, vol.1, pp.267-285

An Example For The Suburban Settlements Formed Developing Cities By Industrialization. Adapazarı 32 Evler District

International Symposium on Geography, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2007, vol.1, pp.149-159

Borders of Europe as Culture Continent

5ht Eupra General Conference,Challenges of Peace and Democrcy in Europe, Sakarya, Turkey, 21 - 24 August 2007, pp.1-8 Creative Commons License

Sakarya da Sanayi Faaliyetleri ve Özellikleri

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 6 - 08 June 2005, vol.1, pp.157-176 Creative Commons License

İzmitte Orta Ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Güncel Yerleşim Yeri Problemleri

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.2, pp.316-321

Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.1, pp.286-301

Books & Book Chapters

Salzburg Alplerinin Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımı

in: Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi, Zerrin Toprak Karaman, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-227, 2020 Sustainable Development

Urban Residents Preferences and Recreational Use of Urban Nature in Istanbul

in: Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.428-439, 2020

Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related to Nature and Nature Experience

in: Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.370-398, 2020

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu: Nüfus ve GöçÜzerinden Bir İnceleme

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan,Arife Karadağ,Pervin Aksak, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.177-204, 2018

Yerleşmeye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

in: Günümüz Dünya Sorunları, Prof. Dr. Hamza Akengin,İskender Dölek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.229-256, 2018

Kentsel Araştırma Yöntemleri

in: Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nurettin Özgen, Editor, Pegem Akademie Verlag, Ankara, pp.286-306, 2016

Türkiye’de Ticaret

in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.493-506, 2016

Türkiye'nin Yerleşme Coğrafyası

in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.252-289, 2016

Erol Tümertekin’in öğrencisi olmak

in: Benim Öğretmenim, Şahin ORUÇ, Editor, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul, pp.33-35, 2015

Suburban Industrial Centres in Istanbul

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II 285 15, Recep Efe; İbrahim Atalay, Editor, Cambridge Scholars Publishing in association with GSE Research, Newcastle-Upon-Tyne, pp.271-285, 2011

Metrics

Publication

100

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Project

12

Thesis Advisory

17

Open Access

69
UN Sustainable Development Goals