Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Salgınına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Asya Studies, vol.5, no.18, pp.1-19, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Konu İçeriği ve Öğrenme Etkinlikleri Açısından 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Coğrafya

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.6, no.1, pp.165-185, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

HISTORICAL CBD AS ISTANBUL CENTRAL BUSINESS AREA: AN INVESTIGATION ON CUSTOMER MOTIVATIONS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), vol.77, no.2, pp.325-342, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevre Etiği Farkındalığı ve Sürdürülebilir Çevre Tutumu Arasındaki İlişki

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.59, pp.630-645, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Kent Doğası Farkındalığı Üzerinde Çevre Eğitimi Dersinin Etkisi

Türkiye Eğitim Dergisi (Turkey Education Journal), vol.5, no.2, pp.346-364, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Journal of Turkish Studies, vol.15, no.8, pp.3555-3571, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitimdeki Sınav Sistemi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.74, pp.364-379, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Use Of Natural Recreational Areas in and Around Istanbul

Ulakbilge, vol.53, no.10, pp.1142-1155, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Prospective Teacher' Views on Covid-19 (Coronavirus)

Van Yüzüncü Yıl University The Journal of Social Sciences Institute, no.1, pp.459-491, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Güncel Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Ders Kitabında Aileye Bakış

Ulakbilge, vol.49, pp.656-675, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The Investigation of Media Sources and Safe Levels of Demographic Variables that the Covid-19 Pandemic is Followed

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.48, pp.527-546, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Reinhard Stewig'in Bursa Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.1, no.1, pp.1-17, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Şehir Coğrafyascısı Olarak Prof Dr Erol Tümertekin

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), no.30, pp.18-40, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Effects of ”Geography of the Turkic World” Course on Social Studies Teacher Candidates Views about Turkic Culture and Turkic World

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.95-115, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Investigation of the Geographical Issues in the School of Primary Social Studies According to the 2017 Program

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), no.39, pp.70-82, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Suburbanisation and Post-Urbanisation Process in Istanbul Metropolitan Arena

International Journal of Social Science Research, vol.6, pp.31-45, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul Şehrinde Ağırlıklı Nüfus Merkezinin Değişimi ve Nedenleri: 1990-2010 Dönemi

International Journal of Social Science Research, vol.6, pp.114-123, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rotasyon Kavramı ve Rotasyonunun Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliğine Etkisi

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.1, pp.24-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hendek’te sanayinin yapısı ve dağılışı

e-Journal of New World Sciences Academy-NATURE SCIENCES, vol.4, no.4, pp.191-214, 2009 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Deprem Konutları ve Adapazarı Şehrinin Gelişmesine Etkisi.

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.14, pp.125-145, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafa Olan Göç Süreci İstanbul Beylikdüzü Örneği

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.4, no.1, pp.35-52, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

SAPANCA KÖYLERİNDE KIRSAL YAPININ DEĞİŞİMİ

Coğrafya Dergisi / Journal of Geography, vol.0, pp.59-78, 2008 (National Refreed University Journal)

The Problems That Are Faced in the Turkish Plateaus During the Transition Period of Cattle Breeding to Tourism

Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, vol.1, no.10, pp.161-175, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Serdivanın Şehirsel Gelişimi

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.2, no.2, pp.175-186, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kırgızistan

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.1, no.2, pp.221-235, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Depremin Kocaeli Nüfusuna Etkileri

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.135-144, 2004 (Other Refereed National Journals)

Göç ve Göçe Bağlı Olarak Kentsel Yaşama Dahil Olan Bireylerin Yaşantılarındaki Değişiklikler: Yenibosna Örneği

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.8, pp.484-499, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Avrupa Birliği-Türkiyeİlişkileri ( Halkın ve Sanayicinin AB Konusundaki Düşünceleri),

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.7, pp.240-256, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lineer Parks as a Nature Based Recreation Areas in Metropol Cities. A Case Study of Istanbul

The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020/21, Poznan, Poland, 7 - 09 July 2021, vol.1, pp.148

Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related To Nature And Nature Experıence

International Conference ECOSMART, Bucuresti, Romania, 5 - 07 September 2019, pp.30

Preferences of urban nature: the case of Mönchsberg

SUNRAISE – SURE , URBAN + MOUNTAINS , Salzburg, Austria, 15 July - 21 September 2019, pp.3

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönüyle İncelenmesi

V. Sosyal BilimlervKongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.1082-1095 Sustainable Development

Coğrafya Eğitiminde Belgesel Kullanımının Etkisi

asoscongress.com/2018istanbul, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2018, pp.307-326

The Effects Of Environmental Education Course On Preservice Teachers Perception About Nature

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Turkey, 9 - 10 May 2018, vol.1, pp.25-30 Sustainable Development

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ

ULEAD-VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey, 09 May 2018, pp.9

Ortaokul Öğrencilerine Coğrafya Öğretiminde Animasyon Kullaniminin Etkisi

Uluslar Arası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.16-17

Changing Urban Landscapes Squatting, Transition to Apartment Houses and Becoming Noble; Zeytinburnu Example

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 08 December 2017, vol.1, no.9, pp.90-92

İstanbul’un Tarihi Piyasalarındaki Değişim ve Nedenleri(Change in Istanbul's Historic Markets and Its Causes)

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1, no.9, pp.415-441

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity (Kent ve Doğa ilişkisi: Tezatlık ya da Uygunluk)

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 08 November 2017, vol.1, no.9, pp.209-221

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity

International Congress on 75thAnniversary of Turkish Geography Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017 identifier

Erol Tümertekin’in eğitimci kişiliği ve coğrafyaya bakışı

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.2 Creative Commons License

İstanbullunun Hayatında Doğanın Rolü Nedir? Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, 2-4 Haziran, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1 Creative Commons License

Processes of Gentrification and Transformation in the old City of Istanbul

InternatIonal Geographical Union Regional Conference “changes, challenges, responsibility”, Krakow, Poland, 8 - 22 August 2014, pp.866 Creative Commons License Sustainable Development

Mültecilik ve Mülteci Entegrsyonu- Suriyeli Mültecilerin İstanbul'a Entegrasyonu

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.970 Creative Commons License Sustainable Development

Structural transformation of the city of Istanbul

Spatial transformation in Central Europe in XXI century, Kyyiv, Ukraine, 15 - 16 March 2013, pp.330

The Relationship between the development of globalization and global capital in Istanbul: 1990-2011 Global Companies in Istanbul

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 26 April - 02 May 2012, pp.33

Yaşayan Bir Organizma Olarak Şehir- Büzüşen Şehir Kavramı ve Leipzig Örneği

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştirma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.310-323

Kuzey Marmara Otoyolu ve Projesi ve Mekan ilişkisi-Sakarya İli Örneği

Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, vol.1, pp.357-368

The city Change after 1950 of Istanbul

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, 01 April 2012

Suburban Industrial Centers in İstanbul

GEOMED 2010 The 2nd International Geography symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, pp.1

The employment of women and industrial demand of the lobor force survey of the Sakarya

Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.1, pp.309-319 Creative Commons License Sustainable Development

Almanyadaki Türk Varlığı: Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Değişimleri (Turkish Existence In Germany: Social, Economic End Cultural Change)

I. International Congress of European Turks in The Contexs Of Education And Culture, Antwerp, Belgium, 22 February 2008, vol.1, pp.267-285

An Example For The Suburban Settlements Formed Developing Cities By Industrialization. Adapazarı 32 Evler District

International Symposium on Geography, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2007, vol.1, pp.149-159

Borders of Europe as Culture Continent

5ht Eupra General Conference,Challenges of Peace and Democrcy in Europe, Sakarya, Turkey, 21 - 24 August 2007, pp.1-8 Creative Commons License

Sakarya da Sanayi Faaliyetleri ve Özellikleri

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 6 - 08 June 2005, vol.1, pp.157-176 Creative Commons License

Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.1, pp.286-301

İzmitte Orta Ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Güncel Yerleşim Yeri Problemleri

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.2, pp.316-321

Books & Book Chapters

Salzburg Alplerinin Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımı

in: Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi, Zerrin Toprak Karaman, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-227, 2020 Sustainable Development

Urban Residents Preferences and Recreational Use of Urban Nature in Istanbul

in: Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.428-439, 2020

Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related to Nature and Nature Experience

in: Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.370-398, 2020

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu: Nüfus ve GöçÜzerinden Bir İnceleme

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan,Arife Karadağ,Pervin Aksak, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.177-204, 2018

Yerleşmeye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

in: Günümüz Dünya Sorunları, Prof. Dr. Hamza Akengin,İskender Dölek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.229-256, 2018

Kentsel Araştırma Yöntemleri

in: Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nurettin Özgen, Editor, Pegem Akademie Verlag, Ankara, pp.286-306, 2016

Türkiye’de Ticaret

in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.493-506, 2016

Türkiye'nin Yerleşme Coğrafyası

in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.252-289, 2016

Erol Tümertekin’in öğrencisi olmak

in: Benim Öğretmenim, Şahin ORUÇ, Editor, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul, pp.33-35, 2015

Suburban Industrial Centres in Istanbul

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II 285 15, Recep Efe; İbrahim Atalay, Editor, Cambridge Scholars Publishing in association with GSE Research, Newcastle-Upon-Tyne, pp.271-285, 2011