Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Araştırma Üniversitelerinde Lisansüstü Eğitim

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ12-13 Aralık 2019, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bir Örgütsel teşhis Modeli Önerisi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018

CEO ların Kişisel Marka İnşa Süreci Türkiye deki Öncü CEO ların Analizi

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 29 - 31 May 2016

Bundling career capital with intertwined governance structure: Career construction of pioneering CEOs in Turkey

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 10 - 12 December 2015, vol.229, pp.407-416 identifier

EFFECTS OF GAP YEAR ON CAREER TRANSITIONS: A QUALITATIVE STUDY

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, vol.2, pp.88-98 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Bundling career capital with th skill of dancing to chairstune in Intertwined governance structure Career construction of pioneering CEOs in Turkey

The 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 December 2015

Classifyng Higher Education Institutions in Turkey

International Higher Education Conference, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2015

An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Bilişsel farklılığın modellenmesi ve farkındalığın oluşturulmasındaki bilişsel haritalama yönteminin kullanılması

7. International Konowledge, Economy and Management Congress Proceedings, 30 October - 02 November 2009

Örgütsel alanın dönüşümü ve örgüt yapılarına etkisi Türkiye de televizyon işletmeler

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 21 - 23 May 2009

Girişimcilik ve profesyonel yönetim

Anadolu’da Girişimcilik Kültürü Sempozyumu Kitabı, Turkey, 17 - 18 May 2008

Birinci kuşağın gözüyle aile işletmelerinde örgütsel yedekleme

1. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Turkey, 17 - 18 April 2004

Profesyonel işgörenlerin yönetsel kariyer tercihleri Amprik bir araştırma

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 22 May 2003

Bilgi toplumunda profesyonellerin kariyeri Amprik bir araştırma

2. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 17 - 18 May 2003

Örgütsel değişimler ve yeni kariyer yaklaşımları

2. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 17 - 18 May 2003

Yeni kariyer yaklaşımları ve kariyer değerlerindeki değişim

1. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 10 - 11 May 2002

Expert system development in HRM A case study in retailing

Human Centered Processes (HCP’99) 10th Mini EURO Conference Proceedings, 22 - 24 September 1999

Toplulukçu kültürde makyavelist davranış ve bir uygulama

Politika ve Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 24 - 26 December 1998

A Federated Expert System for Career Development

2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems Proceedings, 6 - 08 August 1998

Eğitim programlarının değerlendirilmesi yoluyla insan kaynaklarının verimliliğinin artırılması

1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 30 - 31 October 1997

Başarı değerlemede atfetme hatası ve ampirik bir araştırma

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Kitabı, Turkey, 27 - 29 May 1997

Kariyer kuramları ve Türkiye için geçerlilikleri üzerine eleştirisel bir değerlendirme

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Kitabı, Turkey, 27 - 29 May 1997

Self Managing Teams in Flat Organizations

7th Mini EURO Conference Abstract, 24 - 27 March 1997

Rekabet gücünün en önemli unsuru olarak insan kaynağı

1.Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitab, Turkey, 12 - 13 October 1995

Books & Book Chapters

Career: Theory and Practice

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021 Sustainable Development

Çevik ve İnsani Duyarlılığı Yüksek örgütlerle Geleceğe Hazırlanmak

in: SALGIN GÜNLERİNDE TOPLUMU VE SİYASETİ YENİDEN DÜŞÜNMEK, Abdulkadir Macit, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-88, 2020

STK’larda Değişim Yönetimi

in: Kurumsal Yönetim El Kitabı: STK’lar için 360° Yönetim İlkeleri, Erdoğmuş, Nihat, Sayın, Züleyha, Editor, İLKE YAYINLARI, İstanbul, pp.257-284, 2020

STK’larda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon

in: Kurumsal Yönetim El Kitabı: STK’lar için 360° Yönetim İlkeleri, Erdoğmuş, Nihat, Sayın, Züleyha, Editor, İLKE YAYINLARI, İstanbul, pp.21-54, 2020

STK’ların Genel Özellikleri

in: Kurumsal Yönetim El Kitabı: STK’lar için 360° Yönetim İlkeleri, Erdoğmuş, Nihat, Sayın, Züleyha, Editor, İLKE YAYINLARI, İstanbul, pp.1-20, 2020

Örgütsel ahlak: Örgütlerde iş ahlakı uygulamaları

in: Temelleri ve uygulamalarıyla iş ahlakı, NİHAT ERDOĞMUŞ, ÖMER TORLAK, KÜBRA BİLGİN TİRYAKİ, Editor, İGİAD, pp.140-164, 2018

CEO Sociability in Twitter: Findings of Fortune 500 CEO’s

in: Management and Technological Challanges in Digital Age, Melo, Pedro Novo, Machado, Carolina, Editor, Crc Press, -, 2018

İş ahlakı: Temelleri, kapsamı ve sınırları

in: Temelleri ve uygulamalarıyla iş ahlakı, NİHAT ERDOĞMUŞ, ÖMER TORLAK, KÜBRA BİLGİN TİRYAKİ, Editor, İGİAD, pp.22-44, 2018

Televizyon Kuruluşları Örgütsel Alanının Dönüşümü

in: Televizyon Çalışmaları, MERT GÜRER, Editor, DER, İstanbul, pp.135-188, 2018

Giriş: İş ahlakı ders kitabı niçin gerekli

in: Temelleri ve uygulamalarıyla iş ahlakı, NİHAT ERDOĞMUŞ, ÖMER TORLAK, KÜBRA BİLGİN TİRYAKİ, Editor, İGİAD, pp.12-18, 2018

Building Innovative Strategies for the Competitiveness of Family Firms in Emerging Markets

in: Global Business Strategies in Crisis- Strategic Thinking and Development, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Nihat Alayoğlu, Editor, Springer International Publishing, pp.201-213, 2017

Türk İş Dünyası Liderlerinin İnformal İletişim KanallarıKullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

in: Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan Erdem, Editor, Beta, pp.295-316, 2017 Sustainable Development

Profesyonel Yaşamda Kişisel İtibar ve Kariyer Yönetimi

in: Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Büyük, Köksal, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Hizmetleri, pp.2-22, 2016

Yeni kariyer paradigması: sınırsız, çok yönlü ve esnek.

in: Yeni Paradigma, , Editor, Optimist, pp.175-191, 2014

İş ve Meslek Danışmanlığı

in: İş ve Meslek Danışmalığı, , Editor, Türkiye İş Kurumu Yayını, pp.6-23, 2011

Kariyer Yönetimi

in: İş ve Meslek Danışmanlığı, , Editor, Türkiye İş Kurumu Yayını, pp.255-278, 2011

Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003

Örgütlerde güç ilişkileri: Genel bir değerlendirme

in: Ekonomi ve Yönetim 75 Yıl Armağan Kitabı, MEHMET DUMAN, Editor, Sakarya Üniversitesi Matbaası, pp.227-236, 1998

Other Publications