Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilimciler için Veri Bilimi Üzerine Açık-Kaynaklı Kodlama Atölyesi Modeli

ICOLDE 2022 - International Congress on Open Learning and Distance Education, Erzurum, Turkey, 29 - 30 November 2022, pp.121-123 Sustainable Development

Digital Gaming’s Effect on Reading Successs: A PISA-Based Research on Turkey

IV. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 29 - 31 July 2022, pp.1044-1053 Sustainable Development

PISA Bize Okumada Ne Anlatıyor? Bir Güvenilirlik Çalışması

. International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress (CEO SSC), Bolu, Turkey, 18 - 20 November 2020, pp.169 Sustainable Development

Activity Examples in Turkish Teaching As A Foreign Language: Thought Workshop and Book Conversations

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018 Sustainable Development

Determination of Self Efficiencies for Turkish Teacher Candidates to Use Listening Strategies

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.300-304

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Etkili Konuşma Becerisi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 September 2017, pp.114

Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

UHAK 2017 - Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 May 2017, pp.1

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Öğrencilere Kültür Aktarımı Konusunda Öğretmen Görüşleri

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 April 2017, pp.367

Türkçe Metinleri Okumaya Karşı İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 April 2017, pp.1-10

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Metinlere Karşı Okuma Motivasyonunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Konuşma Kaygısının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.143

Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 September 2016, pp.1-2

Books & Book Chapters

Sosyal Bilimciler için Veri Bilimi Üzerine Açık-Kaynaklı Kodlama Atölyesi Modeli

in: Open and Distance Education Applications in Social, Health, Natural and Applied Sciences, Gökhan Ömeroğlu,Meryem Öztürk,Mevlüt Albayrak,Melike Aydemir Arslan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.32-37, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

32

Project

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals