Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yeni bir model: Kültür Günleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.48-77, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

TEMEL EĞİTİM, cilt.1, sa.1, ss.71-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri

Bartın UniversityJournal of Faculty of Education, cilt.7, sa.1, ss.260-275, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Etkinlik Örnekleri: Düşünce Atölyesi ve Kitap Sohbetleri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.300-304

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Etkili Konuşma Becerisi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.114

Türkçeyi Yabancı Dİl Olarak Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Etkiliklerinin Ölçülmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.199

Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

UHAK 2017 - Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.1

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Öğrencilere Kültür Aktarımı Konusunda Öğretmen Görüşleri

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.367

Türkçe Metinleri Okumaya Karşı İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.1-10

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Metinlere Karşı Okuma Motivasyonunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Konuşma Kaygısının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.143

Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 30 Eylül 2016, ss.1-2