Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Machine learning based phishing detection from URLs

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.117, ss.345-357, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License

A Probabilistic Multi-Objective Artificial Bee Colony Algorithm for Gene Selection

JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, cilt.25, ss.418-443, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Multi-Stream Word-Based Compression Algorithm for Compressed Text Search

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.43, ss.8209-8221, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License

Robust feature selection and classification using heuristic algorithms based on correlation feature groups

Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.2017, ss.891-899, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Instance labeling in semi-supervised learning with meaning values of words

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.62, ss.152-163, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Turkish synonym identification from multiple resources: monolingual corpus, mono/bilingual online dictionaries, and WordNet

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, ss.752-760, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

ARNetMiT R Package: association rules based gene co-expression networks of miRNA targets

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.63, ss.18-25, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Defect prediction for Cascading Style Sheets

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.49, ss.1078-1084, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Acquisition of Turkish meronym based on classification of patterns

PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS, cilt.19, ss.495-507, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A novel semantic smoothing kernel for text classification with class-based weighting

KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.89, ss.265-277, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A corpus-based semantic kernel for text classification by using meaning values of terms

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.43, ss.54-66, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Am I typing fresh tweets: Detecting up-to-dateness and worth of categorical information in microblogs

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.42, ss.5256-5263, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An integrated approach to automatic synonym detection in Turkish corpus

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), cilt.8686, ss.116-127, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

A FAULT DETECTION STRATEGY FOR SOFTWARE PROJECTS

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.20, ss.1-7, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Abstract feature extraction for text classification

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.20, ss.1137-1159, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Practical development of an Eclipse-based software fault prediction tool using Naive Bayes algorithm

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, ss.2347-2353, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A systematic review of software fault prediction studies

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.36, ss.7346-7354, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Visualization and analysis of classifiers performance in multi-class medical data

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.34, ss.628-634, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Automatic Turkish text categorization in terms of author, genre and gender

NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3999, ss.221-226, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emotion Detection with n-stage Latent Dirichlet Allocation for Turkish Tweets

Academic Platform Journal of Engineering and Science, cilt.7, ss.467-472, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

Comparisons on Intrusion Detection and Prevention Systems in Distributed Databases

Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, cilt.7, ss.446-455, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Web Page Classification Using RNN

Procedia Computer Science, cilt.154, ss.62-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License
Link

ROBUST FEATURE SELECTION AND CLASSIFICATION USINGHEURISTIC ALGORITHMS BASED ON CORRELATION FEATUREGROUPS

The Online Journal of Science and Technology, cilt.8, ss.94-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA BİR İNCELEME

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.47-564, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Derin Öğrenme Yöntemleri ve Uygulamaları Hakkında Bir İnceleme

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.47-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Tweetlerde Kullanıcı Görüş Analizi

Mugla Journal of Science and Technology, cilt.3, ss.35-38, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FRAUD RISK MANAGEMENT FOR GSM SYSTEMS

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.8, ss.169-174, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Evaluation of the Pattern Matching Performance of Compressed and Uncompressed Text

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.6, ss.60-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

Twitter Verileri İle Duygu Analizi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.22, ss.124-128, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Applying Artificial Immune System for Outlier Detection: A Comparative Study

International Journal of Advances in Engineering Science and Technology, cilt.4, ss.84-93, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Managem ont: A semantic approach to software engineering management process

Communications in Computer and Information Science, cilt.46, ss.24-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Content Based Compression of Turkish Documents

Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.1, ss.1-8, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinamik Huffman Kodlama-Kodçözme Tablolarını Kullanarak Türkçe Metinlerin Sıkıştırılmsı

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.4, ss.83-92, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yapay Sinir Ağı Tabanlı Biyometrik İmza Tanıma

Hezarfen Uluslararası Fen-Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Twitter Kullanıcılarının Duygu Tespiti için Yöntem Karşılaştırılması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı , İzmir, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.1-8 Özet Creative Commons License
Link

Performance Comparison of Classifiers for BitABC Based Feature Selection

International Symposium on Advanced Engineering Technologies, 2 - 04 Mayıs 2019

Irony Detection in Turkish Tweets

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics- 2019, Van, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2019

The Co-expression measures' Effect on the Integration of Proteomic and Gene Expression Data for Gene Regulatory Network Inference Methods

2nd International Conference on Mathematical Advancers and Applications, İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2019, ss.1

Turkish Named Entity Recognition with Automatically Annotated Data

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2019, ss.1-5

A Method Based on Word Frequency for Anomaly Event Detection on Social Network Streams

27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Okul Bırakma Eğiliminin Tahmin Edilmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, Adana, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.1-4

Analysis of English Language Groups with Regular Expressions

Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, Adana, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.1

Performance analysis and CPU vs GPU comparison for deep learning

6th International Conference on Control Engineering and Information Technology, CEIT 2018, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018
Link

Classification of TurkishTweet emotions by n- stage Latent Dirichlet Allocation N-seviyeii Gizil Dirichiet Ayirimi lie Türkçe Tivit Duyguiarinin Siniflandiriimasi

4th Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting, EBBT 2018, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2018, ss.1-4
Link

English Language Proficiency Level Classification Of Students In A Massive Open Online Course

International Conference On Advanced Technologies, Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.1-5

n-seviyeli Gizli Dirichlet Ayırımı ile Türkçe Tivit Duygularının Sınıflandırılması

Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 18 Nisan 2018, ss.1-5

NLP Based Phishing Attack Detection from URLs

17th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2017, Delhi, Hindistan, 14 - 16 Aralık 2017, cilt.736, ss.608-618
Link

NLP based Phishing Attack Detection from URLs

Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), Delhi, Hindistan, 14 Aralık 2017, ss.1-8

Detecting phishing attacks from URL by using NLP techniques DDI Yöntemleri ile Oltalama Saldirilarinin URL'Den Tespit Edilmesi

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2017, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.337-342
Link

Multi-stream word-based compression algorithm Çoklu Akiş Destekli Kelime Tabanli Sikiştirma Algoritmasi

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2017, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.34-37
Link

DDİ Yöntemleri ile Oltalama Saldırılarının URL'den Tespit Edilmesi

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.1-5

Çoklu Akış Destekli Kelime tabanlı Sıkıştırma Algoritması

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.1-5

Lokal Arama ile Genişletilmiş İkili Yapay Arı Kolonisi Algoritması

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.1-5

Sosyal Ağımdaki Duygusal Uyum

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.1-5

Ontoloji Desteğiyle Tweet Filtreleme

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.1-5

Yoğunluk Tabanlı Öznitelik Gruplarından Kararlı Öznitelik Seçiminin Sezgisel Algoritmalar ile Elde Edilmesi

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, Malatya, Türkiye, 16 Eylül 2017, ss.1-5

LevelDB Üzerinde Kullanılabilecek Bir Sıkıştırma Yöntemi

5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2017, ss.1-5

Çok Akışlı Veri Sıkıştırma ile NoSQL Veri Tabanlarında Performansı Arttırma

5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2017, ss.1-5

Identifying Predictive Genes for Sequence Classification Using Artificial Immune Recognition System

The International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 Temmuz 2017, ss.1-5

An Analysis of the Association Estimators in Biological Network Inference Algorithms on Glioblastoma Multiforme Proteomic Data

International Conferece on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Türkiye, 03 Temmuz 2017, ss.1-5

A Combinatorial Approach to Construct Core and Generic Gene c0-expression Networks of Colon Cancer

The International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Gdynia, Polonya, 03 Temmuz 2017, ss.1-5

The inference of gene co-expression networks of breast and colon cancer using miRNA-target gene interactions data

25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017
Link

Challenges Of Identifying Second Language English Speakers In Moocs

EMOOCs 2017 (European Moocs Stakeholders Summit), Madrid, İspanya, 22 Mayıs 2017, ss.1

Mirna-Hedef Gen İlişkileri Kullanarak Göğüs ve Kolon Kanserlerine ait Gen İlgi Ağlarının Çıkarılması

IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.1-5 Özet

Ağ Çıkarım Algoritmalarındaki İlişki Tahmincilerinin Meme Kanseri Proteomik Verileri Üzerinde İncelenmesi

IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.1-5 Özet

IBitABC: Improved Binary Artificial Bee Colony Algorithm with Local Search

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.165-170 Özet

A Combinatorial Approach to Construct Core and Generic Gene Co-Expression Networks of Colon Cancer

IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Gdynia, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2017, ss.102-106 Özet

Investigation of Social Contributions of Language Oriented MOOC Learner Groups

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.667-670 Özet

An Overview Of Studies About Students Performance Analysis and Learning Analytics inMOOCs

IEEE International Conference on Big Data, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Aralık 2016, cilt.1, ss.1719-1723
Link

NoSQL Veri Tabanlarında Kullanılan Veri Sıkıştırma Yöntemlerinin Performans Karşılaştırılması

1st International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Türkiye, 20 Ekim 2016, ss.1-5

EdX Kullanıcılarının Aktivite Kullanımlarının Ve Cinsiyetlerinin Performansa Etkilerinin İncelenm

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2016), Tekirdağ, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, cilt.1, ss.154-158

Sosyal Medya Üzerinden Duygu Analizi ve Arka Plan Sebebi Tespiti

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzce, Türkiye, 29 Eylül 2016, ss.1-5

GSM Sistemlerinde Dolandırıcılık Risk Yönetimi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzce, Türkiye, 29 Eylül 2016, ss.1-5

Twitter Üzerinden Kullanıcı Görüşlerinin Tespiti ve Özetlenmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzce, Türkiye, 29 Eylül 2016, ss.1-5

Turkish TV rating prediction with Twitter Twitter ile Türk Televizyonlari Rating Tahmini

24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016, Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.345-348
Link

Document classification using ontology graph Ontoloji Çizge ile Doküman Siniflandirma

24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016, Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.385-388
Link

Twitter ile Türk Televizyonları Rating Tahmini

IEEE 24. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.1-5 Özet

Türkçe Parça-Bütün İlişkisi İkililerinin Derlemden Çıkartılması için Hibrit Bir Metot

24.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.1-5 Özet

Ontoloji Çizge ile Doküman Sınıflandırma

24.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.1-5 Özet

A Study on Turkish Meronym Extraction Using a Variety of Lexico-Syntactic Patterns

6th Language and Technology Conference (LTC), Poznan, Polonya, 7 - 09 Aralık 2013, cilt.9561, ss.386-394 Özet

An Overview Of Studies About Students' Performance Analysis and Learning Analytics in MOOCs

4th IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Washington, Kiribati, 5 - 08 Aralık 2016, ss.1719-1723 Özet

A Comparative Study on Binary Artificial Bee Colony Optimization Methods for Feature Selection

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Sinaia, Romanya, 2 - 05 Ağustos 2016 Özet

Analysis of Lexico Syntactic Patterns for Antonym Pair Extraction from a Turkish Corpus

4th International Conference on Advanced Information Technologies and Applications, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 06 Kasım 2015, ss.1-5

Genetic Algorithm and Graph-based iterative Group Analysis Combined for Active Subnetwork Search

9th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, Muğla, Türkiye, 16 Ekim 2015, ss.1-5

Predicting Defect Prone Modules in Web Applications

International Conference on Information and Software Technologies, Lithuania, Litvanya, 15 Ekim 2015, ss.1-5

Automatic Linking of Wikipedia Pages by Their Semantic Similarity

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Madrid, İspanya, 02 Eylül 2015, ss.1-5

Web-Tabanlı Semantik Bir Yöntemle Türkçe Karakter Düzeltme

23. IEEE Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 Mayıs 2015, ss.1 Özet

Mobraille:Görme Engelliler İçin Mobil Altyapı Sistemi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.1-5 Özet

Correction of Turkish characters with a web-based semantic method Web-Tabanli Semantik Bir Yöntemle Türkçe Karakter Düzeltme

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.891-894
Link

MoBraille: Mobile framework for visually impaired users MoBraille: Görme Engelliler için Mobil Altyapi

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1477-1480
Link

moBraille

19. Türkiye'de Internet (inet-tr'14), İzmir, Türkiye, 27 Kasım 2014, ss.1-5

Sınıflandırma Tabanlı Türkçe Soru Algılama

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İzmir, Türkiye, 09 Ekim 2014, ss.1-5

İstatistiksel Bilgisayarlı Çeviride Paralel Derlemin Büyüklüğünün ve Kalitesinin Etkileri

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İzmir, Türkiye, 09 Ekim 2014, ss.1-5

A Cross-Corpus Experiment in Speech Emotion Recognition

Workshop on Speech, Language and Audio in Multimedia, Peneng, Malezya, 11 Eylül 2014, ss.1-5

Web Uygulamalarında Hata Tahmini

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 08 Eylül 2014, ss.1-5

Question Identification on Turkish Tweets

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Bari, İtalya, 23 Haziran 2014, ss.1-5

Sosyal Medya Verileri Üzerinde Anlamsal Analiz

IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 23 Mayıs 2014, ss.1-5

Şartlı Rastgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından Semantik İlişkilerin Çıkarılması

IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 23 Nisan 2014, ss.1-5 Özet

Metin Özetleme için Cümle Seçim Metotları

IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 23 Nisan 2014, ss.1-5

Türkçe Dokümanlarda Yapay Sinir ağları ile Yazar Tanıma

Akademik Bilişim, Mersin, Türkiye, 05 Şubat 2014, ss.1-5

Sentiment analysis on Twitter Twitter üzerinde duygu analizi

2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.690-693
Link

Sentence selection methods for text summarization Metin özetleme için cümle seçim metotlari

2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.192-195
Link

An Integrated Approach to Automatic Synonym Detection in Turkish Corpus

9th International Conference on Natural Language Processing (NLP), Warszawa, Polonya, 17 - 19 Eylül 2014, cilt.8686, ss.116-119 Özet

Yazilim hata tahmininin web uygulamalarinda kullanilabilirliʇi

8th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2014, Guzelyurt, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, cilt.1221, ss.613-624
Link

Emotion recognition from the human voice Insan sesinden duygu çikarma

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
Link

Determination of TV programme ratings by twitter Twitter ile TV program reytinglerinin belirlenmesi

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
Link

Identifying questions on Turkish tweets Türkçe tweetlerden soru ifadelerini bulmak

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
Link

Search result clustering studies in Turkish Türkçe arama motoru sonucu kümeleme çaliş malar

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
Link

İnsan Sesinden Duygu Çıkarma

IEEE 21. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 Nisan 2013, ss.1-5

Analyzing the performance differences between pattern matching and compressed pattern matching on texts

2013 10th International Conference on Electronics, Computer and Computation, ICECCO 2013, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, ss.135-138
Link

Automatic subject-object-verb relation extraction

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2012, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012
Link

Geographically showing given incident information Veri̇len olay bi̇lgi̇si̇ni̇n coǧrafi̇k olarak gösteri̇li̇mi̇

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012
Link

Classification of microblogging users Mi̇kroblog kullanicilarinin kategori̇zasyonu

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012
Link

Author recognition by abstract feature extraction Soyut özelli̇k çikarimi i̇le yazar tanima

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012
Link

Mikroblo Kullanıcılarının Kategorizasyonu

IEEE 20. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Muğla, Türkiye, 18 Nisan 2012, ss.1-5

Content Mining of Microblogs

IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2012, ss.835-838 Özet

Web-Ear, an information retrieval system that uses reported speech expressions in Turkish

2011 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2011, Istanbul-Kadikoy, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2011, ss.370-374
Link

Demographic information classification exploiting spoken language Konuşma di̇li̇ kullanilarak demografi̇k bi̇lgi̇leri̇n siniflandirilmasi

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011, ss.13-16
Link

Named entity recognition by Conditional Random Fields from Turkish informal texts Türkçe meti̇nlerde şartli rastgele alanlarla varlik i̇smi̇ tanima

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011, ss.662-665
Link

Web-Ear, an Information Retrieval System that uses Reported Speech Expressions

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, İstanbul, Türkiye, 15 Haziran 2011, ss.1-5

Konuşma Dili Kullanarak Demografi Bilgilerin Sınıflandırılması

IEEE 19. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2011, ss.1-5

Named entity recognition from Turkish texts Türkçe kural tabanli varlik i̇smi tanima

18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2010, ss.918-920
Link

Morphology based text compression Biçimbilime dayali doküman sikiştirma

18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2010, ss.45-48
Link

Lossy compression of color images based on color spaces Renkli resimlerin kayipli sikiştirilmasinda farkli renk uzaylarinin etkisi

18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2010, ss.609-612
Link

TimeML and Turkish Temporal Logic

International Conference on Artificial Intelligence, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 12 Temmuz 2010, ss.1-5

Metrics-driven software quality prediction without prior fault data

International Conference in Electronic Engineering and Computing Technology, London, İngiltere, 1 - 03 Temmuz 2009, ss.189-199
Link

A Focused Web Spider Specialized for Turkish Language

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Kayseri, Türkiye, 21 Haziran 2010, ss.1-5

HTML Dokümanların Otomatik Özetlenmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Kayseri, Türkiye, 21 Haziran 2010, ss.1-5

Renkli Resimlerin Kayıplı Sıkıştırılmasında Farklı renk Uzaylarının Etkisi

18. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Diyarbakır, Türkiye, 22 Nisan 2010, ss.1-5

Reichenbach ve Allen Zaman Mantığı ile TimeML

Akademik Bilişim, Muğla, Türkiye, 10 Mart 2010, ss.1-5

ManagementOnt: A Semantic Approach to Software Engineering Management Process

3rd International Conference on Metadata ans Semantics Research, Milan, İtalya, 30 Eylül 2009, ss.1-5

A New Method for Attribute Extraction with Application on Text Classification

5th International Conference on Soft Computing, Computing with Words, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 02 Eylül 2009, ss.1-5

Impact of a New Attribute Extraction Algorithm on Web Page Classification

5th International Conference on Data Mining, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 13 Temmuz 2009, ss.1-5

Clustering and Metrics Thresholds Based Software Fault Prediction of Unlabeled Program Modules

6th International Conference on Information Technology: New Generations, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Nisan 2009, ss.1-5

Yazılım Metriklerini Kullanarak Düşük Kaliteli/Yüksek Riskli Modüllerin Otomatik Tespiti

1. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 09 Ekim 2008, ss.1-5

A Fault Prediction Model with Limited Fault Data to Improve Test Process

9th International Product Focused Softwarte Process Improvement, Roma, İtalya, 23 Haziran 2008, ss.1-5

Türkçe Haber Metinleri İçin Otomatik Özetleme

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 19 Haziran 2008, cilt.1, ss.1-4

Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Türkçe Metinlerde Tür ve Yazar Tanıma

16. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Aydın, Türkiye, 18 Haziran 2008, ss.1-5

A Conceptual Framework to Integrate Fault Prediction Subprocess for Software Product Lines

2nd IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering, Nanjing, Çin, 17 Haziran 2008, ss.1-5

Cost-Effective Allocation of Testing Resources by Using Fault Prediction Models

South East European Software Testing Conference, Sofia, Bulgaristan, 16 Haziran 2008, ss.1-5

Yazılım Mühendisliği Yönetim Süreci Ontoloji

Akademik Bilişim, Çanakkale, Türkiye, 30 Ocak 2008, ss.1-5

Software process ontology

International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2007, IMECS 2007, Kowloon, Hong Kong, 21 - 23 Mart 2007, ss.1110-1115
Link

Yazılım Yönetim Ontolojisi

3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 Eylül 2007, ss.1-5

Yazılım Kalite Sınıflandırma Probleminde yeni Yaklaşımlar: Yapay Bağışıklık Sistemleri

3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 Eylül 2007, ss.1-5

Author Attribution of Turkish Texts by Feature Mining

Third International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2007, Quingdao, Çin, 21 Ağustos 2007, cilt.1, ss.1086-1093

Software Fault Prediction with Object-Oriented Metrics Based Artificial Immune Recognition System

8th International Product Focused Software and Process Improvement, Riga, Litvanya, 02 Temmuz 2007, ss.1-5

An Artificial Immune System Approach for Fault Prediction in Object-Oriented Software

2nd International Conference on Dependability of Computer Systems, Szklarska Poreba, Polonya, 14 Haziran 2007, ss.1-5

A New Feature Extraction Method for Text Classification

Signal Processing and Communication Applications Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 Haziran 2007, cilt.1, ss.1-4
Link

Software Management Semantics

International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, Çin, 21 Mart 2007, ss.1-5

Software Defect Prediction using Artificial Immune Recognition System

Software Engineering Conference, Innsbruck, Avusturya, 13 Şubat 2007, ss.1-5

Model-Güdümlü Mimari Kullanılarak Bir Konum Sunucusu Yazılımının Geliştirilmesi

2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 20 Kasım 2006, ss.1-5

Farklı Özellik Vektörleri ile Türkçe Dokümanların Yazarlarının Belirlenmesi

Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Muğla, Türkiye, 21 Haziran 2006, cilt.1, ss.1-4

Davranışsal Türkçe Metin Sınıflandırıcı Tasarımı ve Kodlanması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs 2006, ss.1-5

Color Image Compression using Self-Organizing Feature Map

Intertanional Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, Avusturya, 13 Şubat 2006, ss.1-5

Automatic Turkish text categorization in terms of author, genre and gender

11th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2006, Klagenfurt, Avusturya, 31 Mayıs - 02 Haziran 2006, ss.221-226
Link

Web Browser Word Based Translator

International Informatics Congress, Eskişehir, Türkiye, 10 Haziran 2005, ss.1-5

Developing Electronic Passport and VISA System using Smart Card Technology

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, İstanbul, Türkiye, 15 Haziran 2005, ss.5-10

Identifying the poets of the anonymous poems

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Çanakkale, Türkiye, 02 Temmuz 2004, cilt.1, ss.1-4

Text Analysing and Interrogating

12th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Türkiye, 02 Temmuz 2003, ss.1-5

Automatic Author Detection for Turkish Texts

ICANN/ICONIP’03 13th International Conference on Artificial Neural Network and 10th International Conference on Neural Information Processing, İstanbul, Türkiye, 26 Haziran 2003, cilt.1, ss.138-141
Link

Metin Analizi ve Sorgulama (MAvS)

11. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Çanakkale, Türkiye, 18 Haziran 2003, ss.1-5

Design of a Genetic Algorithm for Constructing the Mathematical Model of Frequency Distribution of Words in Turkish Documents

16th International Symposium on Computer and Information Sciences, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2001, ss.1-5

New Economy E-Commerce

10th Year Symposium of the Faculty of Architecture and Engineering, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 16 Kasım 2000, ss.1-6

A Text Compression System Based on the Morphology of Turkish Language

15th International Symposium on Computer and Information Sciences, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2000, ss.1-5

Analysis of Lexico-syntactic Patterns for Meronym Extraction from a Turkish Corpus

6th Language & Technology Conference, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics

Extraction of Part-Whole Relations from Turkish Corpora

Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, CICLing

A Novel Higher-Order Semantic Kernel for Text Classification

10th International Conference on Electronics Computer and Computation

A Simple Semantic Kernel Approach for SVM using Higher-Order Paths

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications

The Effect of Parallel Corpus Quality vs Size in English-to-Turkish SMT

4th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications

Kitap & Kitap Bölümleri

Focus on Swarm Intelligence Research and Applications

A Comparative Study on Binary Artificial Bee Colony Optimization Methods for Feature Selection, Benhala B., Pereira P., Sallem A., Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New York, ss.109-129, 2017
Link

Focus on Swarm Intelligence Research and Applications

A Comparative Study on Binary Artificial Bee Colony Optimization Methods for Feature Selection, Bachir Benhala, Pedro Pereira, Amin Sallem, Editör, NOVA Science Publishers Inc., New-York, ss.109-129, 2017

State of the Art Applications of Social Network Analysis

Content Mining of Microblogs, Can F. , Özyer T. , Polat F., Editör, Springer-Verlag , Switzerland, ss.359-369, 2014

Electronic Engineering and Computing Technology Series:Lecture Notes in Electrical Engineering

Metrics-Driven Software Quality Prediction Without Prior Fault Data, Gelman L., Editör, Springer Science+Business Media, Dordrecht, ss.189-199, 2010
Link

Ansiklopedide Bölümler

Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık Eğitim, ss.877, 2006
Link

Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık Eğitim, ss.586, 2006
Link

Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık Eğitim, ss.715, 2006
Link

Diğer Yayınlar