Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, pp.313-323, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

COMMUNICATION SKILL LEVELS IN TURKISH PROSPECTIVE TEACHERS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.36, pp.1283-1293, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Relationships Between Childhood Traumatic Experiences, Marital Self-Efficacy and Relational Resilience: The Mediating Role of Attachment Types

The Journal of Academic Social Sciences(MLA), vol.10, no.124, pp.158-179, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study on the Counselors’ Levels of Professional Pride and Job Satisfaction According to Certain Variables

Participatory Educational Research(ERIC,SCOPUS), no.8, pp.1-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Psikolojik Danışmanlarının İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(MLA), vol.10, pp.1-23, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on Counselors’ Views about the Covid-19, Performing In-Person and Online Counseling, and Receiving In-Person and Online Training

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi (MLA-ResearchBib), vol.9, pp.496-522, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The Investigation Of The Intentions Towards Infidelity In Emerging Adults And Young Adults

The Journal of Social Sciences (Sobiad,Copernicus), vol.8, no.50, pp.526-537, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Danışmanların ve Öğretmenlerin Psikolojik Iyi Oluş Düzeylerinin Iş-Aile-Yaşam Dengesine, Işyeri Arkadaşliğına ve Işyerindeki Duygusal Tacize Göre Yordanmasi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research (MLA-EBSCO), vol.13, no.69, pp.834-845, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Danışman Adaylarının Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Eylemli Kişilik Özelliklerine, Öznel Iyi Oluşlarına ve Risk Faktörlerine Göre Incelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research (MLA-EBSCO), vol.12, no.68, pp.770-781, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeylerinin Benlik Saygısına Göre İncelenmesi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.363-377, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çalışmayan Ev Kadınlarının Mutluluk ve Kişisel Gelişim Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.15, pp.24-36, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Psikolojik Danışmanların Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yeterliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (MLA), vol.6, no.85, pp.593-618, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evli Bireylerde İlişkisel Yılmazlık, Evlilik Yetkinliği ve İkili İlişkilerde Güvenin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

the Journal of Academic Social Sciences (MLA), vol.86, pp.378-398, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Çatışma Yönetimi Stillerinin Sosyal Zekâ ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi

Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.391-418, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISI Index-Zoological Record), vol.37, no.1, pp.391-426, 2017 (International Refereed University Journal)

Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(ISI Index-Zoological Record), vol.36, pp.595-615, 2016 (International Refereed University Journal)

Evaluation of Teachers’ Opinions Towards Disapproved Behaviors of Students

Kastamonu Eğitim Dergisi(ISI Index-Zoological Record), vol.24, no.2, pp.643-654, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

School Counselors Assessment of the Psychological Counseling and Guidance Services they Offer at their Schools

Kastamonu Eğitim Dergisi(ISI Indeks-Zoological Record), vol.24, no.1, pp.281-289, 2016 (International Refereed University Journal) identifier

An Evaluation Of The Decisions Taken About Psychological Counseling And Guidance In The Turkish National Education Councils (1939-2010)

Journal of Social Studies Education Research( Education Full Text-H.W. Wilson), vol.3, no.1, pp.95-118, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Examination of the Decisions Taken about Psychological Counseling and Guidance in the Turkish National Education Councils from Past to the Present

International Online Journal Of Educational Sciences (Education Full Text-H.W. Wilson), vol.4, no.1, pp.206-224, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vocational guidance aid in the orientation to teaching profession and teacher education

European Journal of Social Sciences, vol.10, pp.25-35, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

İlköğretimde Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (PDR) Hizmetleri

e-Journal of New World Sciences Academy(EBSCO), vol.4, no.2, pp.373-394, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of Counseling and Guidance Services Based on Teacher Views and Their Prediction Based on Some Variables

International Journal of Instruction (ERIC), vol.1, no.3, pp.59-76, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mathematics Anxiety Among 4th And 5th Grade Turkish Elementary School Students

International Electronic Journal of Mathematics Education (ERIC), vol.3, no.3, pp.179-192, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi(EBSCO), vol.5, no.2, pp.1-26, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetici adaylarının mantıklı karar verme ve problem çözme beceri düzeylerinin incelenmesi

Egitim Ve Bilim-Education And Science , vol.27, pp.8-16, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Kaygısı

Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research) (ERIC, Scopus, ESCI, vol.1, no.2, pp.75-79, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depremin Birey Üzerinde Yarattığı Duygusal Kriz Durumu Ve Kriz Danışması

Eğitim ve Bilim (SSCI), vol.25, no.115, pp.49-52, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Kaygı Düzeyleri

Eğitim ve Bilim (SSCI), vol.23, no.111, pp.65-68, 1999 (Other Refereed National Journals)

Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi

Eğitim Ve Bilim (SSCI), vol.22, no.110, pp.12-19, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examine the Levels of Relational Resilience, Marital Self-Efficacy And Trust in Dyadic Relationships According to Certain Demographic Variables Among Married İndividuals

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance ”PCGcongress 2018, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, no.1, pp.471-472

The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals

The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals, Praha, Czech Republic, 3 - 05 July 2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININ VE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ

International Symposium On Contemporary Education And Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 December 2018, vol.1, no.1, pp.314-315

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININVE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞGÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ISCESS), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.313-314

Investigation of Multi Cultural Counseling Competencies According to Some Variables

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance ”PCGcongress 2018, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Çalışmayan Ev Kadınlarının Mutluluk ve Kişisel Gelişim Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October 2018, pp.1

Evli bireylerde ilişkisel yılmazlık, evlilik yetkinliği ve ikili ilişkilerde güvenin demografik değişkenlere göre incelenmesi.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, vol.1, no.1, pp.2-3

Kültüre Duyarli Psikolojik Danişma Yeterliklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, vol.1, no.1, pp.1-2

Üstün Zekalı Ergenlerle Normal Zekalı Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Turkey, 06 September 2018 - 08 October 2019, pp.1

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerindeki Yaşantılarının Babalarıyla Olan İlişkilerine Göre İncelenmesi.

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Turkey, 06 September 2018, pp.1

Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Psikolojik Danışma

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Günleri(Atölye Çalışması), İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2018

Psikolojik Danışmayı Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Yapmak (Atölye Çalışması)

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zirvesi I., İstanbul, Turkey, 27 - 28 March 2018, pp.1

Predicting The Psychological Resilience Levels Of College Students According To Gender Roles Intercultural Sensitivity And Risk Factors

2nd.International Congerence on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016

The Effect of Social Cohesion and Some Personal Variables on Cyber Bullying and Cyber Victimization Level of University Students

2 nd.International Congerence on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016

Sosyal zekanın yöneticilerin ve öğretmenlerin çatışma yönetimi stratejileri üzerindeki

2. Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu (TEMES), İstanbul, Turkey, 6 - 07 March 2015

An Examination of Bullying Tendencies and Bullying Coping Behaviors among Adolescents

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.214-221 Sustainable Development identifier

Predicting Peer Pressure Levels Among Turkish Adolescents

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.1807-1812 identifier

Evaluation of Teachers Opinions Towards Disapproved

5th World Conference On Educational Sciences, Italy, 8 - 10 February 2013

Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents

2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 13 - 15 February 2013

Certain Predictors of Shyness Among Turkish Preservice Teachers

Cyprus International Conference on Educational Research, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 8 - 10 February 2012

School Counselors Assesment Of The Psychological Counseling and Guidance Services They Offer at Their Schools

Cyprus International Conference on Educational Research, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 February 2012

Certain predictors of shyness among Turkish pre-service teachers

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.207-217 identifier

Personal Educational And Vocational Aid With Equal Opportunities In The Education Of Gifted Students

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yansıtma Becerileri: DuygularıYansıtma

in: Yardım Sanatını Öğrenme, Temel Yardım Becerileri ve Teknikleri, Feride Bacanlı,Galip Yüksel, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.105-125, 2019 Creative Commons License

İletişim becerilerine genel bir bakış.

in: Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Kaya,A., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.35-68, 2010

Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi

in: Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II., "Erkan, S." , "Kaya, A.", Editor, Pegem, Ankara, pp.1, 2005

Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri

in: Evlilik Okulu, Yavuzer, H., Editor, Remzi, İstanbul, pp.201-226, 2004